Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 05 imi-net_2011-12

910 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Newsletter 05 imi-net_2011-12

 1. 1. NEWSLETTER   Nr.  5,  Decembrie  2011  Investește  în  oameni!  Proiect  cofinanțat  din  fondul  social  european  prin  programul  operațional  sectorial  pentru  Dezvoltarea  resurselor  umane  2007  –  2013  Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilităţii  lucrătorilor  şi  a  întreprinderilor  Domeniul  major  de  intervenţie  3.3.:  „Dezvoltarea  parteneriatului  şi  încurajarea    iniţiaMvelor  pentru  partenerii  sociali  şi  societatea  civilă”  Contract  nr.:  POSDRU/93/3.3/S/53132              
 2. 2. Proiectul  strategic   „Rețeaua  Autorităților  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din   România   (IMI  PQ  NET  România)”       NOUTĂȚI       Ø  Evoluţia  demografică  nega@vă  şi   DIVERSE      Ø  Propunerile  Comisiei  privind   lipsa  de  compe@@vitate  sunt     reforma  in  Piața  de  Audit     problemele  fundamentale  ale       Uniunii  Europene   Ø  Dacia  fabricată  la  Mioveni  Ø   Modernizarea  Direc@vei  privind     vs.  Dacia  din  Tanger   calificările  profesionale  se  va   Ø  Summitul  care  ar  urma  să   face  mai  ușor  pentru   oprească  un  cutremur  în  zona   Ø  Romanii  cri@ca  mai  mult   profesioniș@  în  căutarea  unui  loc   euro   online  decat  offline   de  muncă  în  Europa     EVENIMENT       Ø  Guvernul  a  majorat  Ø  Reînnoirea  Europei  in  2012   Ø  Prima  conferință  anuală  de   salariul  minim  la  700  de  lei     Networking  IMI  PQ  Net  România    Ø  Măsuri  des@nate  să  s@muleze     creşterea  economică  şi  crearea   Ø  Euro  sărbătoreşte  zece  ani  de   de  locuri  de  muncă   existenţă  într-­‐un  climat  de  criză  
 3. 3. NOUTĂȚI      Propunerile  Comisiei  privind  reforma  in    Modernizarea  DirecMvei  privind  calificările  profesionale  Piața  de  Audit     se  va  face  mai  ușor  pentru  profesionișM  în  căutarea  unui       loc  de  muncă  în  Europa    Piața  auditului  se  confruntaă  cu  o  serie  de    riscuri  din  lipsa  de  opțiuni  pentru  clienți,   În  data  de  19  decembrie  2011,  Comisia  a  adoptat  o  rezulta  dintr-­‐o  cercetare  realizată  de   propunere  privind  modernizarea  DirecMvei  privind  Comisa  Europeană.     califiările  profesionale  (DirecMva  2005/36/CE).          Cota  de  piață  a  The  Big  Four  pentru  auditul   Deoarece  populația  de  vârstă  ac@vă  în  mai  multe  state  societăților  cotate  depășește  85%,  în   membre  se  micșoreaza,  cererea  pentru  persoanele  cu  marea  majoritate  a  statelor  membre.   înaltă  calificare  în  prezent  si  până  în  2020  se  es@mează  ca  Comisa  a  lucrat  pe  mai  multe  fronturi   va  vrește  cu  peste  16  milioane  de  locuri  de  muncă.    În  pentru  a  soluționa  problema  care  este   cazul  în  care  Europa  va  primi  acesta  cerere,  în  lipsa  forței  afectată  și  de  criza  financiară  globala.     de  muncă  trebuie  completata  în  mod  alert,  de  exemplu  se     poate  apela  la  profesioniș@  “mobili”care  sa  migreze  din  hbp://ec.europa.eu/internal_market/ alte  state  membre.  Uniunea  Europeană  poate  fi  o  sursă  smm/issue7/index_en.htm     cheie  de  creștere  a  locurilor  de  munca,  insă  numai  daca  se   poate  apela  cu  ușurită  la  profesioniș@  calificați  din   domenii  de  interes  pentru  piața  internă.       hbp://ec.europa.eu/internal_market/smm/issue8/ index_en.htm    
 4. 4. NOUTĂȚI      Reînnoirea  Europei  in  2012    Măsuri  desMnate  să  sMmuleze  creşterea  economică  şi  crearea     de  locuri  de  muncă    Foaia  de  parcurs  a  Comisiei  pentru  2012    vizează  creşterea  economică,  reformarea   Unul  dintre  elementele  esenţiale  ale  strategiei  de  creştere  şi  sectorului  financiar  şi  asigurarea  unui  rol  mai   creare  a  locurilor  de  muncă  în  Europa  fiind  accelerarea  integrării  important  pentru  UE  pe  scena  mondială.   economice,  un  accent  deosebit  va  fi  pus  pe  cele  12  propuneri     din  Actul  privind  piaţa  unică,  prin  care  statele  membre  vor  fi  În  total,  pentru  anul  viitor  sunt  programate   ajutate  să  facă  faţă  provocărilor  economice  şi  sociale  actuale  şi  129  de  noi  iniţia@ve      .  Comisia  va  acorda  la  fel   să-­‐şi  revină  mai  rapid  din  criza  economică.  de  multă  atenţie  concre@zării  propunerilor    adoptate  sau  pe  cale  să  fie  adoptate.   Vor  fi  elaborate  planuri  care  să  îi  ajute  pe  @nerii  aflaţi  în     căutarea  unui  loc  de  muncă  să  circule  mai  uşor  în  Europa.  De  Principala  prioritate  va  fi  punerea  în  aplicare,   asemenea,  va  fi  reformată  de  urgenţă,  a  unui  pachet  de  propuneri  menit   reţeaua  de  servicii  europene  pentru  ocuparea  forţei  de  muncă,  să  restabilească  încrederea  în  economia   în  scopul  îmbunătăţirii  accesului  la  locuri  de  muncă  în  alte  ţări.  europeană,  alături  de  noi  măsuri  de   Cu  ajutorul  noilor  norme,  drepturile  de  pensie  vor  putea  fi  contrabalansare  a  tendinţelor  economice   transferate  mai  uşor  la  schimbarea  locului  de  muncă.  actuale.       hbp://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro    hbp://ec.europa.eu/news/eu_explained/  111227_ro.htm        
 5. 5. NOUTĂȚI  Evoluţia  demografică  negaMvă  şi  lipsa  de     Summitul  care  ar  urma  să  oprească  un   cutremur  în  zona  euro  compeMMvitate  sunt  problemele  fundamentale  ale      Uniunii  Europene  Lucrătorii  din  România  şi  Bulgaria  care  vor  să     Următoarele  zile  ar  fi  decisive  pentru   supravieţuirea  monedei  euro,  susţin  analişMi  muncească  în  Belgia  ar  putea  scăpa  de  permisele  de   şi  chiar  unii  lideri  ai  UE,  iar  cele  mai  mari  muncă,  începând  cu  1  ianuarie  2012.   aşteptări  sunt  puse  pe  seama  summitului  Flamanzii,  ul@mii  care  se  opuneau  deschiderii  pieţei   european  care  începe  joi,  la  Bruxelles.  muncii  pentru  români  şi  bulgari,  şi-­‐au  schimbat  opinia,   În  cazul  în  care  summit-­‐ul  va  fi  un  eşec,  a  asoel  încât  ar  putea  urma  decizia  oficială  de  ridicare  a   aver@zat  preşedintele  francez  Nicolas  Sarkozy,  restricţiilor.     „lumea  nu  va  aştepta  pentru  Europa".  Şi  a  “Instalatorul  polonez”  înlocuit  de  cel  român   con@nuat.  „Ce  va  rămâne  din  Europa,  în  cazul  O  anchetă  recentă  a  Manpower  arată,  de  aloel,  că  una   în  care  dispare  moneda  euro?"  A  venit  şi  cu  din  cinci  firmele  belgiene  este  forţată  să  caute  angajaţi   răspunsul:  „Nimic!".  în  străinătate,  indiferent  cât  de  complicate  sunt   Cancelarul  german  Angela  Merkel  a  mai  tăiat  formalităile,  pentru  a-­‐şi  acoperi  deficitul  de  personal   din  drama@sm,  dar  şi  din  aşteptări:  soluţiile  la  calificat.    Românii  sunt  preferaţi  polonezilor,  potrivit   problemele  din  zona  euro  au  nevoie  de  ani  HR  business  manager    Michel  Dierich,  de  la  firma   întregi.  Declaraţiile  sale,  citate  de  presa  Dalkia,  fiindcă  sunt  bine  pregă@ţi  şi  au  avantajul  limbii   internaţională,  au  venit  săptămâna  trecută,  asemănătoare  celei  franceze.   când  un  alt  aver@sment  -­‐  şoc  a  mutat  privirile  Cei  mai  căutaţi  sunt  tehnicienii  calificaţi  şi  cu   pieţelor  financiare  şi  ale  inves@torilor  spre  experienţă,  mai  spune  studiul  Manpower.     Bruxelles.  Vicepreşedintele  Comisiei  Europene,  Pentru  a-­‐şi  acoperi  necesarul    de  oameni  calificaţi,   Olli  Rehn,  a  spus  că  „următoarele  zece  zile  sunt  belgienii  se  îndreaptă  în  special  spre  români,  francezi,   decisive  pentru  euro".    (Sursa:  Mediafax.ro)  polonezi  şi  marocani.  (Sursa:  Agerpres.ro)        
 6. 6. EVENIMENT         Prima  conferință  anuală  de  Networking  IMI  PQ  NET        În  data  de  20  decembrie  2011  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi  Sportului  a  organizat,  la  Bucureş@,  prima  conferinţă  anuală  de  networking,  conferinţă  desfăşurată  în  cadrul  proiectului  strategic  “Reţeaua  Autorităţilor  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din  România“  (IMI  PQ  NET  România).  Proiectul  este  cofinanţat  din  Fondul  Social  European,  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007-­‐2013.      Conferința  a  reunit  reprezentanții  Autorităților  Competente  din  cadrul  Rețelei  IMI  PQ  Romania,  u@lizatori  IMI  și  experți  în  calificări,  într-­‐o  dezbatere  privind  schimbul  de  bune  prac@ci  și  experiența  dobandită  în  domeniul  Calificărilor  Profesionale.        hmp://www.imipqnet.ro/noutaM/prima-­‐conferinta-­‐anuala-­‐de-­‐networking/      
 7. 7. Euro  sărbătoreşte  zece  ani  de  existenţă  într-­‐un  climat  de  criză  Euro  s-­‐a  impus  în  ulMmii  zece  ani  în  portofelele  a  milioane  de  europeni  fără  să  reuşească  însă  să  cucerească  simpaMa  acestora  şi  nici  a  pieţelor  financiare,  care  îi  pun  în  prezent  existenţa  sub  semnul  întrebării.    U@lizată  din  1999  pe  pieţele  financiare,  moneda  unică  a  fost  lansată  în  12  state  europene  la  1  ianuarie  2002,  dată  la  care  francii,  mărcile  germane  şi  alte  monede  şi-­‐au  încetat  existenţa.  În  prezent,  zona  euro  include  332  de  milioane  de  persoane  din  17  ţări.  La  jumătatea  acestui  an,  erau  în  circulaţie  14,2  miliarde  de  bancnote  şi  95,5  miliarde  de  monede,  în  valoare  de  870  miliarde  de  euro,  potrivit  datelor  Băncii  Centrale  Europene  (BCE).  Liderii  poli@ci  şi  economiş@i  nu  încetează  să  sublinieze  beneficiile  monedei  unice.  "Mai  multe  oportunităţi,  preţuri  stabile  pentru  consumatori,  mai  multă  siguranţă  pentru  companii  şi  pieţe,  un  semn  tangibil  al  idenMtăţii  europene",  se  arată  pe  site-­‐ul  Comisiei  Europene.  Odată  cu  declanşarea  crizei  datoriilor  în  Grecia,  în  2010,  şi  ex@nderea  ulterioară  în  toată  zona  euro,  vechile  resen@mente  au  revenit  la  suprafaţă,  euroscep@cii  sunt  la  modă,  iar  neîncrederea  între  ţările  nordice  şi  cele  sudice  nu  a  fost  niciodată  mai  mare.    În  pofida  avantajelor  de  netăgăduit  în  privinţa  circulaţiei  libere,  consumatorii  nu  au  fost  niciodată  prea  mulţumiţi  de  moneda  euro,  percepută  iniţial  ca  fiind  similară  cu  creşterea  semnifica@vă  a  preţurilor,  a  declarat  Andre  Sapir,  analist  la  centrul  Bruegel  pentru  cercetări  în  domeniul  poli@cilor  economice  europene.    hbp://www.mediafax.ro/economic/euro-­‐sarbatoreste-­‐zece-­‐ani-­‐de-­‐existenta-­‐intr-­‐un-­‐climat-­‐de-­‐criza-­‐care-­‐va-­‐fi-­‐viitorul-­‐monedei-­‐unice-­‐9101278/    
 8. 8. DIVERSE      Dacia  fabricată  la  Mioveni  vs.  Dacia  din  Tanger  Principalele  avantaje  ale  României  în  "cursa"  producţiei  şi  a  inves@ţiilor  Renault  sunt  centrul  tehnologic  Renault,  tradiţia  în  industria  automobilului,  dar  şi  "infrastructura"  componen@ş@lor,  în  @mp  ce  Marocul  a  atras  o  nouă  inves@ţie  de  1  mld.  euro  a  grupului  francez  datorită  costurilor  mai  scăzute.  hbp://www.mediafax.ro/economic/dacia-­‐fabricata-­‐la-­‐mioveni-­‐vs-­‐dacia-­‐din-­‐tanger-­‐9080823/      Romanii  criMca  mai  mult  online  decat  offline  GfK  România  a  derulat  o  cercetare  de  marke@ng  pentru  a  studia  opinia  consumatorilor  din  România  privind  influenţa  word  of  mouth.  Concluziile  studiului  arată  că  mediul  principal  de  transmitere  word  of  mouth  (WOM)  este  prin  viu  grai.  94%  dintre  respondenţi  menţionează  comunicarea  faţă  în  faţă  ca  fiind  pe  primul  loc  în  clasamentul  mediilor  în  care  generează  WOM,  iar  5%  precizează  pe  primul  loc  transmiterea  telefonică  pentru  asoel  de  mesaje.  hbp://www.radardemedia.ro/2011/12/21/studiu-­‐g|-­‐romanii-­‐cri@ca-­‐mai-­‐mult-­‐online-­‐decat-­‐offline-­‐comunicat-­‐de-­‐presa-­‐foto/      Guvernul  a  majorat  salariul  minim  la  700  de  lei  Salariul  minim  pe  economie  va  creşte  în  anul  2012  de  la  670  de  lei  la  700  lei,  a  hotărât  miercuri  Guvernul.“S-­‐a  adoptat  creşterea  salariului  minim  brut  pe  economie  de  la  670  de  lei  la  700  de  lei”,  a  declarat,    ministrul  Muncii,  Sulfina  Barbu.  hbp://www.financiarul.ro/2011/12/15/guvernul-­‐a-­‐majorat-­‐salariul-­‐minim-­‐la-­‐700-­‐de-­‐lei/        
 9. 9. Carte                                            Târg   Teatru   Brancusi.  Amicii  si  inamicii.   Targ  de  anMchitaM   Zvăpăiata   Sociologia  lui  Brancusi         Targul  de  An@chita@  aduce  cu  sine,  in  mod   DramaMzare  de  Elena  Morar  după  Prefata  de  Stefan  Dimitriu   natural,  gustul  in  alegerea  unui  obiect,   nuvela  “Zvăpăiata”  de  A.P.  Cehov    EdiMe  ingrijita  de  Nadia  Marcu-­‐ privirea  atenta  atunci  cand  selectam,    Pandrea   inves@rea  in  lucrul  de  calitate  si  accesul   regia  Elena  Morar  „E  drept,  pentru  negustorii   usor  la  produsele  culturale  si  lucrarile   scenografia  Vladimir  Turturică  colecţionari,  Constan@n  Brâncuşi   auten@ce.   coregrafia  Tunde  Baczo  avea  o  ură  nes@nsă,  inspirată  de   Varietatea  de  obiecte  vechi  pe  care  le  vei   Light  &  Sound  Design  -­‐  Andrei  zeiţa  Eris  (Ura),  şi-­‐i  trata  cu  o   gasi  la  acest  Targ  saptamanal  include   Constan@nescu  brutalitate  pitorească,  condusă  de   an@chita@  veritabile  precum  edi@i  de   Ilustra@a  muzicala  -­‐  Razvan  dictonul  francez  à  corsaire,   colec@e,  fotografii  din  secolul  al  XIX-­‐lea,   Georgescu  &  Elena  Morar  corsaire  et  demi  şi  de  unele  da@ni   piese  de  mic  mobilier,  tablouri,  icoane,    de  Gorj.Negustorii  de  obiecte  de   colec@i  de  orologerie,  monede,  ilustrate,   „Zvăpăiata"  -­‐  un  spectacol  gălăgios,  artă  plas@că,  cu  tarabă,  i-­‐au  scos   stampe,  viniluri  si  placi  de  patefon  si   nevro@c,  actual  fără  a  fi  reputaţia  de  „ţărănoi”,  de   gramofon.   contemporan,  „incult”,  de  „cioban  carpa@n”,  şi   Targul  nostru  este  sus@nut  de  o  serie  de   o  tragicomedie  despre  o  femeie  -­‐  de  „esoteric”  care  n-­‐a  ci@t  în  viaţa   atribute  printre  care  amin@m:  promovarea   "lăcustă"  (@tlul  original  al  poves@rii  lui  decât  o  singură  carte,  pe   valorilor  prin  educa@e,  dialog  si   cehoviene)  şi  opţiunile  ce  duc  la  Milarepa,  călugărul,  filosoful  şi   interac@vitate.   maturizarea  ei.  @betanul  din  secolul  XI.   Targul  are  loc  in  luna  ianuarie  2012  in   In  fecare  săptămână  la  Teatrul  de  Lansarea  a  avut  loc  in  luna   BucureșM,  Șoseaua  Kiseleff,  sectorul  1   Comedie  din  BucureșM  (stagiunea  decembrie  2011  la  Editura   2012)    "Vremea”.      
 10. 10. Investește  în  oameni!   Proiect  cofinanțat  din  fondul  social  european  prin  programul  operațional  sectorial  pentru   Dezvoltarea  resurselor  umane  2007  –  2013   Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilităţii  lucrătorilor  şi  a  întreprinderilor   Domeniul  major  de  intervenţie  3.3.:  „Dezvoltarea  parteneriatului  şi  încurajarea  iniţia@velor  pentru   partenerii  sociali  şi  societatea  civilă”   Contract  nr.:  POSDRU/93/3.3/S/53132    Despre  Proiect     Despre  Rețeaua  IMI  PQ  NET  hbp://www.imipqnet.ro/ro/despre-­‐proiect/       hbp://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-­‐imi/        Despre  Grupul  de  Lucru     Autorități  Competente    hbp://www.imipqnet.ro/ro/grupul-­‐de-­‐lucru/       hbp://www.imipqnet.ro/ro/autorita@/     www.imipqnet.ro    
 11. 11. IMI  PQ  NET  ROMÂNIA    SECRETARIATUL  TEHNIC  AL  REŢELEI  IMI  PQ  NET  România  E-­‐mail:  secretariat.tehnic@imipqnet.ro  Web:  www.imipqnet.ro  Telefoane:  0726  32  55  31,  0758  09  38  12,  0758  10  29  55  Adresa:  str.  Maria  Rose…  nr.  49  A,  et.  1,  sector  2,  Bucureş@  

×