Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial DezvoltareaResurse...
Deschiderea evenimentului a avut loc în data de 23 iunie, orele 15,00 cu o scurtăprezentare a partenerului naţional 1 din ...
deţin baze de date cu informatii despre istoricul evolutiei lor in calificările/profesiile pentru careau primit certificar...
serviciile de consiliere, avându-se în vedere necesităţile acestora. Nu în ultimul rând,reprezentanţii AC vor comunica cu ...
După enumerarea activităţilor pentru fiecare categorie de persoane din Grupul de lucru, aufost precizate şi rolurile/atrib...
pentru gestiunea calificarilor, informatiilor despre posesorii calificărilor de care raspund; membriiAC ce vor avea cont d...
Domnul Cristian Alexandrescu a precizat care este obiectul protocolului, şi anumestabilirea termenilor şi condiţiilor pent...
dată şi, din cauza unor greşeli la scriere, proiectul a fost refuzat iniţial. Cea de-a doua oară amvrut să ne asigurăm de ...
schimbe statutul din membrii ai reţelei în membrii abilitaţi prin lege pentru recunoaştereacalificărilor. Se aşteapta aşad...
propus “ să se faca în scris observaţii argumentând pe baza directivei şi a documentelor ce factrimitere la directivă, res...
Prezentarea Sistemului de informare al Pieţei Interne (IMI) a cuprins informaţii referitoarela definiţia IMI, la modul de ...
AC; vor răspunde la cererile de informaţii primite, în numele AC; vor vizualiza, salva si tipăricererile transmise şi prim...
Ultimele puncte pe ordinea de zi au fost cele două prezentări ale Cristinei Sătmărean,consilier afaceri europene în cadrul...
În vederea extinderii Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI PQ NET), doamnaCristina Sătmărean a precizat că se au...
IMI poate fi soluția intermediară până la crearea unui sistem şi chiar o soluțiecomplementară pentru schimbul de informați...
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin CNRED – D.IMI.C    - asigură asistenţa pentru implementarea compo...
colaborare necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativăinstituită de Directiva Se...
transporturilor reglementate printr-o directivă de recunoaştere a calificărilor transpusă în legea200/2004. Vis a vis de a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Minuta prima reuniune GL IMI PQ NET

1,491 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Minuta prima reuniune GL IMI PQ NET

 1. 1. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenţie 3.3: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şisocietatea civilă”Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/53132 MINUTA Reuniunii Grupului de Lucru IMI PQ NET 23-25 iunie 2011, Constanţa (Mamaia) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu AutoritateaNațională pentru Calificări (ANC, fostă UECNCFPA) şi cu Asociaţia „Institutul pentru PoliticiSociale” a organizat în perioada 23-25 iunie a.c. la Hotel Perla, Constanţa (Mamaia), primaReuniune a Grupului de Lucru IMI PQ NET, reuniune desfășurată în cadrul proiectuluistrategic ”Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România(IMI PQ NET România)”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin ProgramulOperaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. La acest eveniment au participat 150 de participanţi, membrii desemnaţi în cadrulGrupului de Lucru, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şiSportului, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Departamentului de Afaceri Europene -Guvernul Romaniei, Ministerului Justiţiei, Autorităţii Naţionale pentru Calificări, AutorităţiiNaţionale pentru Sport şi Tineret, Camerei Auditorilor Financiari din România, Centrului dePregătire Profesională în Cultură, Registrului Urbaniştilor din România, Corpului ExperţilorContabili şi Contabililor Autorizaţi din România, etc. Reuniunea fost moderată de către dnul. Andrei Linu, managerul proiectului, iar invitaţiicare au susţinut prezentări au fost: dna Ana-Maria Nisioiu- Autoritatea Națională pentruCalificări, dnul. Alexandru Chiuţă şi dna Oana Salomia- Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, dnul. Cristian Alexandrescu - Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale,dna Claudia Secu şi dna Cristina Sătmărean- din partea Coordonatorului Naţional IMI (DAE).
 2. 2. Deschiderea evenimentului a avut loc în data de 23 iunie, orele 15,00 cu o scurtăprezentare a partenerului naţional 1 din proiect- ANC, prezentare susţinută de dna Ana MariaNisioiu. Aceasta a discutat despre înfiinţarea ANC, respectiv prin reorganizarea ConsiliuluiNaţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi a Unităţii Executivea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA).D-l Cristian Alexandrescu a oferit apoi unele detalii organizatorice: agenda, programul de lucrual reuniunii Grupului de Lucru IMI PQ NET. A urmat prezentarea proiectului - susţinută de domnul Andrei Linu, manager proiect.Acesta a prezentat rolul sistemului IMI în soluţionarea problemelor care pot apărea pe piaţainternă a statelor membre. “Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) este conceput pentru aîmbunătăţi comunicarea dintre statele membre. Este un instrument electronic, constȃnd într-unsistem de schimb de informaţii, care permite statelor membre să se angajeze într-o cooperarezilnică mai eficace în vederea punerii în aplicare a legislaţiei privind piaţa internă. Sistemul IMI( http://ec.europa.eu/imi-net ) este destinat să contribuie la depăşirea unor obstacole practiceimportante, precum culturi administrative şi de lucru diferite, limbi diferite (conceput astfel incȃtsă suporte toate limbile oficiale ale Uniunii Europene) şi lipsa unor parteneri clar identificaţi încelelalte state membre. Obiectivul său este acela de a reduce sarcinile administrative şi de acreşte eficienţa şi eficacitatea cooperării zilnice dintre statele membre”. A menţionat apoi succint cele 2 directive (cea privind serviciile şi cea referitoare lacalificări), subliniind rolul directivei privind calificările în cadrul sistemului IMI “există o reală(si deja actuală) problemă legată de informaţiile disponibile, de formatul acestor date şi dedisponibilitatea lor. Problemele provin din eterogenitatea procedurilor de construire acalificărilor, din diversitatea competenţelor asociate acestor calificări, din procesele şiabordările metodologice diferite în certificarea şi recunoaşterea lor”. “(…) Dacă o parte dintreautorităţile competente au baze de date consistente, gestionând într-un cadru reglementat delegislaţie, registre cu persoanele care practică profesiile din sfera lor de competenţă, existamulte autorităţi competente care, deşi autorizează/certifică personal în anumite domenii, nu
 3. 3. deţin baze de date cu informatii despre istoricul evolutiei lor in calificările/profesiile pentru careau primit certificare”. În continuare, domnul Andrei Linu a făcut o scurtă trecere în revistă a obiectivelorproiectului, istoricului proiectului, partenerilor din proiect, activităţilor proiectului, grupului-ţintăcăruia proiectul se adresează, precum şi a evenimentelor ulterioare din proiect. Ziua de 24 iunie a debutat cu o prezentare a scopului, obiectivelor şi direcţiilor prioritareale Grupului de lucru IMI PQ NET, prezentare susţinută de managerul proiectului, domnulAndrei Linu. Acesta s-a referit la grupul ţintă al proiectului, format din 420 de persoane,reprezentând personal al partenerilor sociali, personal al organizaţiilor societăţii civile, personalal comitetelor sectoriale și personal al asociaţiilor profesionale. Numărul AutoritătilorCompetente fixat în proiect este de 70, în prezent proiectul are 53 de Autorităţi Competente.Referitor la organizare, GL IMI PQ NET urmează să fie structurat prin combinarea prevederilorCererii de Finanţare cu cerinţele actuale ale Comisiei Europene. Comisia Europeană a împărţitGrupul de lucru IMI în 12 sectoare : Transport aerian, Meşteşuguri, Inginerie, Profesiifinanciare, Profesii din domeniul sănătăţii, Profesii juridice, Profesii din domeniul recreativşi sport, Transport maritim, Minerit, Cadastru şi geodezie, Profesii din domeniul educaţiei,Altele. GL IMI PQ Ro va fi structurat pe 7 sub-grupuri, pe domenii profesionale majore:sănătate, economic, transporturi, agricultură şi domeniul veterinar, educaţie şi administraţie,interne şi justiţie, general. În continuare, domnul Andrei Linu s-a referit la cele 3 categorii de persoane desemnatepentru Grupul de lucru pentru care există tipuri de activităţi/acţiuni diferite : Astfel,reprezentanţii Autorităţilor Competente vor fi implicaţi în activităţi precum consolidareastructurii parteneriale multi-sectoriale prin elaborarea şi semnarea protocoalelor de colaborarepentru participarea la reţeaua IMI PQ NET (activitate déjà iniţiată) şi activităţi de îmbunătăţire şidiversificare a serviciilor pentru membrii partenerilor sociali din reţea. De asemeneareprezentanţii AC vor acorda sprijin pentru partenerii sociali şi pentru parteneriatul formalizatprin reţeaua IMI PQ NET, prin implementarea standardelor dezvoltate în termenii de referinţă(asistenţă, consultanţă, informare, evaluare şi audit) şi informarea, formarea profesională şi
 4. 4. serviciile de consiliere, avându-se în vedere necesităţile acestora. Nu în ultimul rând,reprezentanţii AC vor comunica cu omologii lor din Statele Membre ale UE şi ale SpaţiuluiEconomic European pentru a asigura în cadrul conferinţelor de promovare a sistemului IMI PQ înRomânia o serie de experţi din cadrul Comisiei Europene şi de la alte Autorităţi Competente dinalte state membre. Cea de-a doua categorie a GL este reprezentată de responsabilii AC cucertificarea/recunoaşterea competenţelor şi calificărilor profesiilor reglementate si alecalificărilor. Aceştia se vor angaja într-o serie de activităţi precum cele de sprijin pentru AC înscopul dezvoltării şi implementării planurilor de acţiune care sprijină formarea profesională(consultanţă, informare, evaluare), cele de formare profesională, asistenţă, schimb de bunepractici pentru creşterea capacităţii şi competenţelor pentru a realiza analize asupra legislaţieiactuale din domeniul recunoaşterii calificărilor, reglementării serviciilor de furnizare de formareprofesională, validării şi certificării competenţelor şi de a dezvolta propuneri de modificări. Alte activităţi în care vor fi implicaţi responsabilii AC se referă la implementareastandardelor dezvoltate în termenii de referinţă şi informarea, formarea profesională şi serviciilede consiliere, la promovarea parteneriatelor şi asigurarea comunicării între AutorităţileCompetente din România şi cele din Statele Membre ale UE/SEE (A4), prin formare profesionalăşi informare, la îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor pentru membrii AC prin intermediulunui Platforme Suport TIC, prin dezvoltarea şi implementarea Platformei Suport TIC pentrureţeaua IMI PQ NET. A treia categorie a GL, personalul/membrii AC ce vor avea cont de utilizator însistemul IMI, vor fi implicaţi mai ales în activităţi precum: instruirea utilizatorilor aplicaţiei dinsistemul IMI PQ, organizarea conferinţelor de promovare a sistemului IMI PQ în România,îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor pentru membrii AC prin intermediul unui PlatformeSuport TIC, prin dezvoltarea şi implementarea Platformei Suport TIC pentru reţeaua IMI PQNET, realizarea unor studii comparative cu privire la standardele naţionale din alte state membreale UE, în ceea ce priveşte validarea/certificarea competenţelor şi recunoaşterea calificărilor. Vorfi vizate în special ţările în care există o rată mare de mobilitate a cetăţenilor români, pe piaţamuncii (Spania, Italia, Franţa, Marea Britanie, Germania, Grecia, Portugalia, Irlanda).
 5. 5. După enumerarea activităţilor pentru fiecare categorie de persoane din Grupul de lucru, aufost precizate şi rolurile/atribuţiile GL pentru cele 3 componente incluse în proiect : componentade „networking”/reţea, componenta de management al calificărilor şi componenta de calificăriprofesionale (sistemul IMI). Pentru componenta de networking vor exista următoarele atribuţii:desemnarea persoanelor din AC care să participe la întrunirile tematice, adoptarea/semnareaprotocoalelor de colaborare, participarea la întrunirile periodice ale celor desemnaţi pentrunetworking, participare la definirea caracteristicilor platformei TIC de suport, mentinerealegăturii cu Secretaiatul Tehnic al Reţelei şi distribuirea informaţiilor relevante şi pentru cele dingrupele 2 şi 3; participarea la vizitele de studiu şi schimburile de experienţă din cadrulproiectului. Pentru componenta de management al calificărilor, atribuţiile sunt următoarele:identificarea clară a calificărilor de care răspund AC; identificarea, analiza şi ordonarea legislaţieiaferente calificărilor; definirea unui registru/bază de date cu aceste calificări şi legislaţia aferentă;furnizarea informaţiilor referitoare la procesele şi procedurile de certificare, recunoaştere, etc.; re-definirea documentaţiei standard asociate calificării în sensul standardizării/ alegerea unorformate unitare; re-definirea procedurilor de documentare pentru calificări; desemnareapersoanelor din GL care vor participa la conferinţe, dar mai ales la workshop-urile tematice;participare la definirea caracteristicilor nucelului standard de bază de date a AC, pentru gestuneacalificărilor, informaţiilor despre posesorii calificărilor de care răspund; participare la vizitele destudiu/schimburile de experienţă din proiect; validarea produselor/livrabilelor ETS din domeniulcalificărilor (auditurile de sistem, termenii de referinţă pentru standardizare, modelul standard deprocedură şi documentaţie, etc); participarea la elaborarea studiilor comparative cu alte statemembre ale UE, în urma documentării prin vizitele de studiu şi schimburile de experienţă. Pentru cea de-a treia componentă, cea de calificări profesionale (sistemul IMI), domnulAndrei Linu a precizat următoarele atribuţii: identificarea corectă a rolului potenţialei AC însistem; participare la definirea diagramei de sistem şi a relaţiilor funcţionale între AC; desemnareminim 2 persoane/AC drept utilizatori IMI; participare la instruirile pentru utilizarea sistemuluişi la conferinţele anuale de promovare a IMI; participare la vizitele de studiu şi schimburile deexperienţă din proiect; participare la definirea structurii nucelului standard de bază de date a AC
 6. 6. pentru gestiunea calificarilor, informatiilor despre posesorii calificărilor de care raspund; membriiAC ce vor avea cont de utilizator in IMI vor raspunde la cererile de informatii din IMI si vortransmite cereri de informatii din IMI. Prezentarea Grupului de lucru IMI PQ NET România s-a încheiat cu menţionareabeneficiilor Autorităţilor Competente atât pe plan naţional, cât şi transnaţional. Astfel, acestea vorbeneficia de informare, formare profesională şi servicii de consiliere, avându-se în vederenecesităţile acestora; instruire /training în utilizarea cât mai eficientă a sistemului IMI; sprijinpentru parteneriatul formalizat prin Reţeaua IMI PQ NET, în vederea dezvoltării şi implicăriiactive în reţea; participarea la diverse conferinţe, reuniuni, întruniri, ateliere de lucru, unde vorputea face schimb de experienţă şi bune practici cu omologii lor; promovarea sistemului deinformare a pieţei interne în media (presa scrisă, online, radio, TV). Pe plan transnaţional beneficiile vor consta în vizite de studiu în vederea elaborării unormetodologii actuale unitare, cu termeni de referinţă standard, utilizaţi de toate AC, pentruvalidarea competenţelor; suportul coordonatorilor naţionali pentru sistemul IMI (N.I.M.I.C.) înorganizarea unor activităţi de bune practici care vor avea loc în etapa de implementare aproiectului; sprijinul coordonatorilor N.I.M.I.C. din celelalte state membre în realizarea unorstudii comparative cu situaţia din alte state membre UE, cu scopul de a stabili unele proceduri cuprivire la managementul datelor din domeniul calificărilor profesionale; participareacoordonatorilor N.I.M.I.C. la conferinţele noastre tematice anuale. Următorul punct pe ordinea de zi a seminarului a fost cel referitor la Propunerea deprotocol de colaborare pentru participarea la activităţile proiectului IMI PQ NETRomânia. Prezentarea a fost susţinută de domnul Cristian Alexandrescu, lider partener alAsociaţiei Institutul pentru Politici Sociale. Cristian Alexandrescu a început prezentarea prin a preciza faptul că propunerea deprotocol a fost trimisă pe mail tuturor participanţilor, aceasta a fost inclusă şi în mapaseminarului, având ca anexa şi un regulament de organizare şi functionare. S-au primit câtevaobservaţii legate de acest protocol, dar se aşteaptă în continuare observaţii şi argumente pentru agăsi o formulă generală care să funcţioneze pentru toţi cei implicaţi.
 7. 7. Domnul Cristian Alexandrescu a precizat care este obiectul protocolului, şi anumestabilirea termenilor şi condiţiilor pentru realizarea unui cadru de colaborare inter-instituţionalăformalizat, în vederea atingerii obiectivelor specifice ale proiectului, precum şi stabilireaobligaţiilor ce le revin părţilor semnatare ale protocolului şi a prevederilor acestuia care suntintegral obligatorii. După enumerarea activităţilor din proiect şi a obiectivelor colaborării, s-a menţionatfaptul că protocolul va fi în vigoare doar pe durata de implementare a proiectului IMI PQ NETRomânia şi că semnarea acestuia este o condiţie obligatorie pentru participarea la activităţileproiectului IMI PQ NET România. Acest punct din agenda a avut parte de cele mai multeintervenţii. O prima intervenţie i-a aparţinut doamnei Irina Dumitriu de la Comitetul SectorialActivităţi financiare, bancare, de asigurări. Dânsa a pus în discuţie problema comitetelorsectoriale care “nu reprezintă instituţii publice, ci persoane juridice fără scop patrimonial de tipasociativ, de dialog social, de utilitate publică (fiindu-le acordată prin lege pentru că audelegate de către stat anumite atribuţii: de verificare şi validare a analizelor standardelor şicalificărilor ceea ce nu înseamnă că au rol de reglementare şi control ), nu le încadrează înautorităţi competente. Aceste comitete sectoriale nu îşi pot asuma obligaţii de autoritatecompetentă de raportare şi de furnizare şi răspuns la cererile de informaţii pentru că nu au şi nuvor avea baze de date. De asemenea, comitetele sectoriale sunt interesate în networking şidoresc să contribuie, aşa cum scrie în legea lor, la dezvoltarea cadrului naţional al calificărilor ,dar nici din punct de vedere financiar şi nici ca şi atribuţii şi structură asociativă nu existăpersonal. Protocolul nu trebuie să facă referire numai la autorităţi competente cu obligaţialegală (impusă prin directivă ce determină rămânerea în sistem)”. Observaţia finală a fost aceeaca „protocolul să aibă foarte clar enunţat faptul că este un protocol de colaborare în cadrulproiectului 53132, că durata este durata de la data semnării până la încheierea implementăriiproiectului.” Referitor la aceasta intervenţie, domnul Cristian Alexandrescu a precizat că selectarea îngrupul ţintă a membrilor comitetelor sectoriale a avut loc pentru o mai bună punctare din parteaevaluatorilor, nedorind ca proiectul să fie respins. “Acest proiect a mai fost aplicat în 2009 o
 8. 8. dată şi, din cauza unor greşeli la scriere, proiectul a fost refuzat iniţial. Cea de-a doua oară amvrut să ne asigurăm de reuşita aprobării proiectului, asumându-ne astfel şi acest număr mare de420 de membri ai grupului ţintă. Va exista o cercetare făcută de experţi ce vor stabili statutulautorităţilor ca şi autorităţi competente, viitoare autorităţi sau altele. Contractarea expertizeimetodologice va începe în perioada septembrie – octombrie anul curent.” De asemenea, domnul Cristian Alexandrescu a precizat faptul că „ lista care a fostataşată este o variantă proprie şi nu este în conformitate cu legea 200/2004. S-a cerut tuturor sădesemneze membrii în grupul de lucru , membrii ce au statut diferit. Se dorea ca printransmiterea înaintea întrunirii să se primească observaţii referitoare la protocol şi astfel încadrul reuniunii să se discute pe observaţii concrete şi să aibă loc implementarea protocolului”. Referitor la propunerea de protocol, doamna Aurica Leanca de la Ministerul Muncii,Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Ocupare şi Salarizare a recomandat tuturor care nu auavut timp până acum, să transmita în scris observaţii împreună cu argumente solide ca să nureiasă că este un punct de vedere subiectiv. Doamna Denise-Luminiţa Arsene de la Comitetul Sectorial pentru Formare Profesionalăîn domeniul Protecţiei Mediului a subliniat importanţa participării membrilor comitetelorsectoriale în cadrul proiectului, aceste comitete sectoriale fiind create pentru “a asiguraspecialitatea, experienţa specialiştilor români pe fiecare sector şi în acelaşi timp pentru a stabilio formulă cât mai clară despre cum va funcţiona această reţea si după încheierea implementăriiproiectului.” Dânsa a propus nişte întâlniri în care să se precizeze clar modul de funcţionare acomitetelor sectoriale, importantă fiind calitatea acestor instituţii. Doamna Carmen Mihaiţă de la Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare a ridicatproblema “agenţilor imobiliari cu calificare recunoscută la nivel internaţional în vedereadesfăşurării activităţii în afara graniţelor lor.” Referitor la protocol, doamna Mihăiţă a propuso întâlnire separată în urma căreia să se stabilească termenii acestui contract, deoarece cadruliniţial este mult prea general. Privitor la toate aceste intervenţii, domnul Andrei Linu a precizat faptul că „estenecesarea constituirea unei porţi pentru modificarea protocolului în cazul reglementăriianumitor profesii. Există posibilitatea ca pe parcursul proiectului anumite instituţii să îşi
 9. 9. schimbe statutul din membrii ai reţelei în membrii abilitaţi prin lege pentru recunoaştereacalificărilor. Se aşteapta aşadar observaţii cu argumente pertinente”. Domnul Nicolae Cazacu de la Colegiul Medicilor Dentişti din România a avut ointervenţie punctuală, specificând faptul că scopul tuturor participanţilor la această întrunire estede a ajunge la un consens pentru a demara efectiv activităţile. Pentru un maximum de eficienţă,dânsul a sugerat ca grupul de lucru să fie împărţit pe acele sectoare de activitate propuse deComisie „şi astfel fiecare autoritate să se autoîncadreze în unul din sectoare şi să se atingănumărul de 70-72 de autorităţi competente”. Ionica Pîrvu de la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură a adus în discuţieproblema zonelor ocupaţionale care nu au legătura cu sistemul educaţional formal, MECTS,şcoala, facultate, Bologna, etc. ,” şi care prin urmare nu vor intra în cadrul formăriiprofesionale reglementate, cum este specificat în broşura proiectului. Dânsul a considerat utilă odelimitare clară, fermă între definiţia din broşura proiectului a formării profesionale şi ceea ceînseamnă calificare la nivel european, întrucât nu se rezumă totul la educaţie formală. Ar trebuireglementate şi arii din domeniul educaţiei nonformale şi informale”. Răspunsul domnului Andrei Linu a fost acela că „în legea educaţiei naţionale sevorbeşte despre existenţa acestor traiectorii de pregătire: formală, nonformală şi informală. Seaminteşte de validarea competenţelor şi respectiv certificarea calificării pe baza unorcompetenţe care sunt obţinute nu neapărat prin sistemul formal, ci şi informal. Această legeasigură baza legală şi suportul prin implementări ulterioare dezvoltării legislaţiei, astfel încât şiaceste calificări cu competenţe dezvoltate informal şi nonformal să poată fi certificate şi, practicîn acest mod, calificările regăsindu-se în registul naţional al calificărilor sunt reglementate. Nuconsider a fi un viitor prea îndepărtat până la patrunderea pe piaţă a acestor calificări.” Doamna Aurica Leanca de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - DirecţiaOcupare şi Salarizare a evidenţiat faptul că proiectul IMI PQ NET RO se referă la recunoaştereacalificărilor, la directiva 2005/36 care este transpusă prin legea 200. Există articole ce factrimitere la recunoaşterea experienţei –ceea ce ar putea constitui un subiect în cadrul acestuiproiect. Dar ceea ce vorbesc colegii referitor la recunoaşterea calificărilor bazate pe competenţedobândite nonformal sau informal nu fac subiectul acestui proiect în mod direct”. Dânsa a
 10. 10. propus “ să se faca în scris observaţii argumentând pe baza directivei şi a documentelor ce factrimitere la directivă, respectiv la directiva servicii. Se poate face comparaţie şi cu alte statemembre, deoarece având o reglementare excesivă poate fi un aspect negativ. Concluzia a fostaceea de a ne păstră în limitele în care acţionează şi îşi dezvoltă calificări ţările UE şi SEE.” După această serie de dezbateri referitoare la propunerea de protocol, evenimentul acontinuat cu prezentarea susţinută de Mihaela Udrea şi Ana-Maria Nisioiu, intitulată„Priorităţile Autorităţii Naţionale pentru Calificări în dezvoltarea sistemului naţional decalificări.” Autoritatea Naţională pentru Calificări este noua denumire a partenerului 1 alproiectului, iniţial cunoscută sub numele de Unitatea Executiva a Consiliului Naţional alCalificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, iar la momentul intrării în proiect avânddenumirea de ACPART (Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţămantul Superior şiParteneriat cu Mediul Economic şi Social). Ne-au fost prezentate misiunea şi atribuţiile ANC, precum şi proiectele naţionale şieuropene la care aceasta participă în calitate de Beneficiar sau de Partener. Prezentarea s-a axat înbună parte pe proiectele strategice pentru implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor dinÎnvăţământul Superior, DOCIS (Dezvoltarea unui Sistem Operaţional al Calificărilor dinÎnvăţământul Superior din România), respectiv DECIS (Dezvoltarea Capacităţii deImplementare a Sistemului de Calificări din Învăţământul Superior). Au fost menţionate:obiectivul general, obiectivele specifice, partenerii, grupul-ţintă, activităţile propuse, rezultatelepreconizate prin implementarea acestor două proiecte, precum şi legatura lor cu proiectul care afăcut obiectul conferinţei. Cu această prezentare s-a încheiat şi prima parte a zilei de 24 iunie 2011. În partea a II-a au avut loc 4 prezentări : Prezentarea Sistemului de informare al Pieţeiinterne (IMI) – Cristina Sătmărean din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene,Utilizarea sistemului IMI – Platforma informatică – Alexandru Chiuţă, expert metodologicdin cadrul MECTS, Concluziile Grupului de Lucru IMAC-IMI – Comisia Europeană şiExtinderea sistemului IMI, ambele prezentări fiind susţinute de Cristina Sătmărean.
 11. 11. Prezentarea Sistemului de informare al Pieţei Interne (IMI) a cuprins informaţii referitoarela definiţia IMI, la modul de utilizare, la avantajele sale. În prezent IMI este folosit pentru 2 arii:Directiva 2005/36/CE - Calificări Profesionale şi Directiva 2006/123/CE – Servicii, iar din16.05.2011 există şi un proiect pilot: Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor. Ne-au fost prezentate situaţia statistică IMI din martie 2011, autorităţile înregistrate înIMI, care sunt obligaţiile acestor autorităţi. Prezentarea s-a axat în mare parte pe IMI şi Directiva2006/123/CE – Servicii. S-a precizat faptul că IMI oferă seturi de întrebări pentru scenariidiferite. Noutatea este reprezentată de Registrele naţionale care trebuie să cuprindă informaţii cuprivire la prestatorii de servicii, potrivit art. 28(7); orice registru conţinând informaţii care arputea sprijini cooperarea administrativă trans-frontalieră (ex: registre ale profesiilor, ce nu intră însfera de aplicare a Directivei Servicii). Doamna Sătmărean a continuat prezentarea, aducând în discuţie aspectele importante înceea ce priveşte transmiterea unei cereri de informaţii, gestionarea unei cereri de informaţiiprimite, gestionarea datelor în sistemul IMI, procesarea unui răspuns primit. Au fost apoi specificate rolul autorităţilor în IMI, cele ale coordonatorului naţional IMI(N.IMI.C), cele ale L.I.M.I.C. (Coordonator de arie legislativă), cele ale Coordonatorului delegat(D.I.M.I.C.), precum si cele ale Autorităţilor Competente. De asemenea s-a precizat şi rolul coordonatorilor IMI, şi anume rolul coordonatoruluiresponsabil cu validarea: acesta înregistrează /validează AC în IMI, poate gestiona datelegenerale ale AC coordonate, poate reiniţia parola Administratorilor Locali de Date din ACcoordonate. Coordonatorul responsabil cu accesul dă acces şi gestionează accesul ACcoordonate pe o arie legislativă, gestionează parametrii (funcţiile) AC în acea arie legislativă ,gestionează accesul AC coordonate la un anumit flux de informaţii, într-o arie legislativă. Fiecare autoritate este responsabilă pentru administrarea propriilor date înregistrate înIMI şi pentru gestionarea utilizatorilor. S-a prezentat şi o clasificare a utilizatorilor, aceştia fiindîmpărtiţi în: utilizatori de bază, utilizator cu drepturi de vizualizare, utilizator cu drepturi degestionare şi administrator local de date. Fiecare din aceste utilizatori au anumite drepturi: deexemplu utlizatorii cu drepturi de gestionare a cererii vor transmite cereri de informaţii în numele
 12. 12. AC; vor răspunde la cererile de informaţii primite, în numele AC; vor vizualiza, salva si tipăricererile transmise şi primite de autoritatea sa şi de toate AC coordonate de aceasta. S-a pus accentul pe actualizarea datelor despre propria autoritate, foarte important fiindfaptul ca informaţiile să fie precise şi actualizate, pe actualizarea datelor legislative (specificareade detalii pentru fiecare arie legislativa). Prezentarea s-a încheiat cu enumerarea unor manuale de instruire pentru utilizatorii IMI,precum Manualul de punere în aplicare a Directivei Servicii, Ghidul utilizatorului IMI, Manualde utilizare IMI şi Directiva Servicii, Site-ul IMI şi material eLearning. După această prezentare, evenimentul a continuat cu o prezentare intitulată Utilizareasistemului IMI – Platforma informatică –realizată de către domnul Alexandru Chiuţă, expertmetodologic în cadrul MECTS. Acesta a definit Sistemul de Informare al Pieţei Interne, domeniile sale de activitate,precum şi funcţionalitatea sistemului. Domnul Chiuţă a specificat modul în care poate fi accesatsistemul, cum pot fi administrate datele şi utilizatorii, cum se trimite o cerere de informaţii, cumse răspunde la o cerere de informaţii, cum se va realiza protecţia datelor cu caracter personal;cum sunt gestionate datele si utilizatorii de către AC, cum se creează o cerere şi cum se poateaccesa lista de cereri, lista de registre, ce presupune funcţia de căutare, asistenţă tehnică. Înainte de a ne face o demonstraţie practica de accesare a sistemului IMI, domnulAlexandru Chiuţă ne-a prezentat site-ul proiectului IMI PQ NET. Site-ul conţine obiectiveleproiectului, activităţile, rezultatele, informaţii referitoare la parteneri, la sistemul IMI, o listă cuprincipalele Autorităţi Competente, informaţii referitoare la evenimente. Domnul Chiuţă a trecut apoi la o aplicaţie practică în IMI, pornind de la datele de contactcare trebuie introduse, împreună cu paşii pe care fiecare trebuie să-i urmăm în sistem: 1. Alegere autoritate competentă; 2. Informaţii despre autoritatea competentă selectată; 3. Alegerea setului de întrebări: 01 Întrebări generale, 02 Întrebări privind domiciliul permanent, 03 Întrebări privind prestarea temporară de servicii; 4. Previzualizare întrebări; 5. Selectarea setului de întrebări si introducerea datelor personale.
 13. 13. Ultimele puncte pe ordinea de zi au fost cele două prezentări ale Cristinei Sătmărean,consilier afaceri europene în cadrul DAE. Prima dintre ele s-a referit la Concluziile Grupului delucru consultativ pe piaţa internă (Internal Market Advisory Committee). Prezentarea a cuprins definiţia Grupului de lucru consultativ pe piaţa internă, principaleleteme de discuţie în 2011, regulamentul privind protecția datelor, o statistică a autorităţilorînregistrate în IMI din martie 2011. S-a luat în calcul şi extinderea IMI pe componenta calificărila toate profesiile reglementate, din luna septembrie COM va actualiza seturile de întrebări pentruprofesiile adăugate, se va putea iniția procesul de înregistrare a noilor autorități, va avea locinstruirea pentru autoritățile noi, iar suportul tehnic va fi asigurat de către COM. Un rol importantil va avea Integrarea cu ECAS (European Citizen Action Service). Principalele puncte atinse în rândul concluziilor s-au referit la IMI – modificări continueale sistemului, la necesitatea depunerii de eforturi însemnate din partea coordonatorilor naționalisi la feedback-ul permanent din partea utlizatorilor.
 14. 14. În vederea extinderii Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI PQ NET), doamnaCristina Sătmărean a precizat că se au în vedere următoarele: Comisia a examinat o listă dedomenii de arii legislative care pot fi incluse în sistem: atât cele care beneficiază deja de unsistem electronic (coordonarea sistemelor de securitate socială, transporturi), cât şi cele care nuau deja un sistem electronic (drepturile de proprietate intelectuală) Comisia a organizat o sesiunede instruire la Bruxelles dedicată noilor autorităţi. Se vor adăuga domenii noi în sistem: sănătate, jocuri de noroc, achiziții publice, audit,servicii poștale, registrele de companii, asigurări, pensii, media, energie, etc. De asemenea,consiliul EPSCO din luna martie a decis extinderea IMI cu aria legislativă detașarea lucrătorilor(Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor). S-au propus noi arii legislative - Detașarea lucrătorilor : 57 de autorități au fostînregistrate pentru acest modul, astfel: 16 cu rol de LIMIC, 6 cu rol de DIMIC şi 35 cu rol deAC; servicii medicale transfrontaliere şi registre de companii (o propunere de directivă pentruinterconectarea registrelor companiilor - Februarie 2011).
 15. 15. IMI poate fi soluția intermediară până la crearea unui sistem şi chiar o soluțiecomplementară pentru schimbul de informații referitoare la fuziunile transfrontaliere saumodificarea sediului social. La finalul prezentării, Cristina Sătmărean a precizat faptul că, pe viiitor, pentru extindereaşi perfecţionarea IMI se are în vedere şi schimbarea graficii pentru site. Ultima zi a Reuniunii Grupului de Lucru IMI PQ NET, 25 iunie 2011, a debutat cuprezentarea Sistemului de informare al Pieţei Interne IMI din perspectiva unui coordonatornaţional, prezentare fost susţinută de d-na Claudia Secu- consilier în cadrul Departamentuluipentru Afaceri Europene. În introducere aceasta a făcut o scurtă trecere în revistă a aplicaţiei IMI, a subliniat drept ocerinţă obligatorie pentru funcţionarea sistemului IMI stabilirea unui coordonator naţional IMI(N.IMI.C) şi identificarea Autoritatii Competente, iar opţional- desemnarea unui coordonatornaţional de arie legislativă (L.IMI.C), ori a unui coordonator naţional delegat (D.IMI.C),respectiv desemnarea unor autorităţi conectate. De asemenea, au fost prezentate Directivele IMIprivind calificările profesionale (Memorandum-ul DAE – MECTS referitor la organizarea şiimplementarea Sistemului IMI în România (2007)), directiva privind serviciile şi ceaprivind detaşarea lucrătorilor. Memorandum-ul prevede responsabilitatile fiecăruia dintresemnatari în implementarea sistemului IMI, astfel: Departamentul pentru Afaceri Europene –N.IMI.C - asigură coerenţa implementării sistemului pentru toate componentele sale; - rol de coordonare între instituţiile implicate în proces; - rol de asistenţă.
 16. 16. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin CNRED – D.IMI.C - asigură asistenţa pentru implementarea componentei PQ; - pune la dispoziţie, din bugetul propriu, resursele umane, logistice şi financiare necesare. Au fost apoi menţionate activităţile specifice coordonatorului naţional IMI (N.IMI.C) şianume: activităţi referitoare la organizarea sistemului (protecţia datelor la nivel personal,identificarea şi instruirea autorităţilor competente, înregistrarea în sistem, suport pentruutilizatorii IMI, interlocutor al COM în chestiunile legate de IMI, interlocutor al NIMIC din alteSM) şi activităţi referitoare la gestionarea sistemului la nivel naţional (diseminarea informaţiilordespre IMI la nivel naţional, identificarea, autentificarea AC care au nevoie de acces în sistem,validarea şi managementul datelor AC, autorizarea accesului unei AC la o arie legislativă,refuzul unei cereri de informaţii, asistenţă în identificarea AC, în caz de nevoie, respectareatermenelor de răspuns la cererile de informaţii primite de AC , organizarea sesiunilor de trainingpentru AC). Printre activităţile coordonatorilor referitoare la gestionarea sistemului IMI au mai fostenumerate: aprobarea prealabilă a cererilor transmise de către o AC; aprobarea răspunsului uneiAC la o cerere de informaţii transmisă de către o AC din alt SM; posibilitatea de a interveni încazul în care un al SM nu este mulţumit de informaţiile furnizate. În ceea ce priveşte Registrele naţionale, dna Claudia Secu a precizat faptul că SM auobligaţia de a crea registre ale prestatorilor de servicii şi de a le pune la dispoziţia AC din alteSM. IMI România cuprinde în total 33 registre (32 naţionale, 1 local; 1 general, 32 specifice). Înprezent, pentru toate registrele, DAE este atât AC ce le deţine, cât şi AC care le gestionează. A urmat apoi prezentarea de către dna Claudia Secu a proiectului ”Implementarea şiconsolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România” (contractPOSDRU/64/3.3/S/32142), proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin ProgramulOperaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane al cărui beneficiar esteDepartamentul pentru Afaceri Europene. A expus principalele obiective vizate prin proiectul IMIS NET România, a subliniat obiectivul major vizat prin încheierea protocoalelor de colaborare cuDIMIC/AC, respectiv crearea unui sistem funcţional la nivel naţional (Sistemul IMI S NET), încadrul căruia să fie dezvoltate instrumente adecvate de comunicare, consultare, instruire şi
 17. 17. colaborare necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativăinstituită de Directiva Servicii şi reglementată de OUG nr.49/2009. „În funcţie de competenţe, instituţiile semnatare ale protocolului, vor sprijini creareaunei proceduri unitare de virtualizare a fluxurilor de autorizare pentru anumite activităţi deservicii ce implică şi o componentă de recunoaştere a calificărilor profesionale, ce va fi testatăprin intermediul bazei test aferente Punctului de Contact Unic (PCU) electronic instituit prinDirectiva Servicii şi reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 922/2010. Această procedurăurmează a veni în sprijinul activităţilor de autorizare a prestatorilor de servicii prin intermediulPCU electronic, pentru acele situaţii în care sunt gestionate solicitări ale acestora pentruservicii a căror autorizare implică şi o componentă de recunoaştere a calificărilorprofesionale”. La finalul prezentării, d-na Claudia Secu a definit Grupul de lucru IMI S NET -structură formalizată şi operaţională de cooperare permanentă între autorităţi, formată dinpersoanele desemnate de membrii reţelei IMI S NET, semnatari ai Protocolului de colaborare şi aenumerat sesiunile de instruire în 2011 dedicate IMI-DS. Reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET s-a încheiat cu o prezentare a Directivei36/2005/ CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale propusă pentru revizuire, prezentarerealizată de d-na Oana - Mihaela SALOMIA- Consilier pentru afaceri europene în cadrulMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Au fost amintite rolul Directivei36/2005/CE, pricipalele modificări vizate de revizuirea acesteia, faptul că procedura de revizuirea demarat în anul 2010, evaluarea acesteia realizându-se tot în anul 2010. D-na consilier asubliniat următoarele aspecte legate de revizuirea Directivei 36/2005/CE: - Raportul final al COM privind evaluarea Directivei va fi publicat în toamna 2011; - 2011 - Consultarea publică lansată de COM cu privire la ”simplificarea” Directivei; - RO a răspuns la Consultarea publică (Coordonatorul naţional a primit răspunsuri de la 10 AC); - 2012 – elaborarea de către COM a propunerii legislative de modificare a Directivei. În incheierea reuniunii s-a prevăzut o sesiune de concluzii ale Grupului de Lucru IMIPQ NET, sesiune în cadrul căreia cei interesați au putut adresa diverse întrebări. Reprezentantulunei potenţiale autorităţi competente (transporturi) a ridicat problema unor profesii din domeniul
 18. 18. transporturilor reglementate printr-o directivă de recunoaştere a calificărilor transpusă în legea200/2004. Vis a vis de acest aspect, d-na Oana Salomia a precizat următoarele: „Dacă există odirectivă de recunoaştere a calificărilor evident se aplică aceea. În România lista profesiilorreglementate există numai în această lege care transpune normele europene şi implicit directivei2005/36. Se observă următoarea situaţie: dacă noi scoatem mecanicul de locomotivă şidispecerul de trafic din acea listă poate veni cineva şi spune ca respectivele profesii nu suntreglementate deoarece nu apar în anexa legii 200 care stabileşte lista profesiilor reglementatedin România. O altă discuţie aduce în prim plan faptul că momentan se desfăşoară o etapă de„stand-by” cauzată de numărul mare de solicitări de includere a anumitor profesii în lista celorreglementate”. În încheierea reuniunii, dnul. Andrei Linu a transmis participanţilor faptul că în viitorulapropiat vor avea loc diverse consultări cu membrii Grupului de Lucru pe diferite teme, precumcea privind nevoile de informare şi formare ale acestora și în acest scop se va realiza o analiză anevoilor de formare la nivelul autorităților participante în proiect. De asemenea, dnul. Linu aținut să amintească succint şi următoarele evenimente ale proiectului ce se vor derula incontinuare, precum organizarea în luna septembrie a conferinţei naţionale pentru promovarea IMIla care vor participa si invitaţi ai Comisiei Europene, dar şi o serie de ateliere de lucru pentruinstruirea punctuală în utilizarea sistemului IMI a membrilor Grupului de lucru desemnați înacest scop. Participanții au fost încantați de subiectele prezentate în cadrul reuniunii și au manifestatinteresul de a participa şi la evenimente următoare ale proiectului, propunând în acest sensdiverse teme pentru dezbatere.

×