Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Investeşte în oameni !FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 201...
 Comitetul Sectorial Administrație și Servicii Publice ;   Comitetul Sectorial din Ramura Cultură ;   Comitetul Sec...
Teme suplimentare   Crearea unui cadru de colaborare și dialog între instituțiile, organizațiile și asociațiile   care...
 Dna. Marta González de la Viuda – Șef serviciu Desemnări calificări ;      Dna. María Berenguer Pont – Șef serviciu...
Rolul Institutului Național pentru Calificări Profesionale - INCUAL     Catalogul Național de Calificări Profesionale ...
Ziua 5     Viziunea asupra sectorului Transporturi     Registre europene și aspecte administrative în sectorul tra...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informatii pentru grupul tinta vizita de studiu in Spania 16 ianuarie 2013

403 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatii pentru grupul tinta vizita de studiu in Spania 16 ianuarie 2013

 1. 1. Investeşte în oameni !FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”Domeniul major de intervenţie: 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civileTitlu proiectului: ˮRețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)ˮ Informații pentru grupul țintă cu privire la Vizita de studiu în Spania (Madrid), 21-26 ianuarie 2013În perioada 21-26 ianuarie 2013 Ministerul Educației Naționale în calitate de beneficiar alproiectului strategic POSDRU „Rețeaua Autorităților Competente pentru CalificărileProfesionale din România (IMI PQ NET RO)” organizează o vizită de studiu în Spania(Madrid), în vederea realizării unui studiu comparativ cu privire la cadrul național alcalificărilor din Spania și asupra diferențelor și complementarităților din punct de vederelegislativ din domeniul calificărilor profesionale.Tematica vizitei se va concentra pe realizarea unui studiu comparativ cu privire laproblematica legată de calificările profesionale din domeniul transporturilor și domeniuluigeneral cu focus pe sectorul de cultură.Autoritățile invitate să participe la aceste evenimente și care au confirmat prezența sunturmătoarele:  Centrul de Pregătire Profesională în Cultură ;  Ministerul Educației Naționale – Direcția Generală de Învățământ Superior ;  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Transporturi și Infrastructură – Departamentul Aviației Civile ;  Ministerul Transporturilor – Direcția Generală Juridică și Resurse Umane ;  Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară ;  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale ;  Registrul Auto Român ;  Autoritatea Navală Română ;  Autoritatea Rutieră Română ; 1
 2. 2.  Comitetul Sectorial Administrație și Servicii Publice ;  Comitetul Sectorial din Ramura Cultură ;  Comitetul Sectorial Sivicultură, Exploatare și Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei ;  Comitetul Sectorial Mass Media ;  Comitetul Sectorial Agricultură, Piscicultură și Pescuit din România ;  Comitetul Sectorial pentru formarea profesională in domeniul Protecției Mediului ;  Comitetul Sectorial Transporturi ;  Autoritatea Națională pentru Calificări.Tematica vizitei  Contextul implementării proiectului POSDRU IMI PQ NET România și conexiunea acestuia cu Fondul Social European ;  Privire de ansamblu asupra diferențelor și complementarităților dintre Cadrul European de Calificări (EQF) în raport cu Cadrul Național al Calificărilor ;  Prezentarea generală din sectorul educației preuniversitare și universitare din Spania ;  Privire de ansamblu asupra structurii IMI Spania: coordonatorii și autoritățile competente, împărțirea pe regiuni autonome ;  Utilizarea IMI de către coordonatori și autoritățile competente spaniole; Dificultăți în transmiterea cererilor de informații; Soluții identificate; Situația cererilor de informații pe relația cu autoritățile competente din România ;  Schimbul de informații – disponibilitatea datelor și potențialele probleme identificate în schimbul de informații și măsurile luate în vederea rezolvării acestor situații ;  Schimbul de bune practici cu coordonatorii IMI PQ din Spania (referitoare la coordonarea cererii și naționale activități de help-desk) ;  Revizuirea listei întrebări IMI – oportunitate sau necesitate ;  Termeni de referință standard pentru validarea și certificarea competențelor și a proceselor de recunoaștere a calificărilor. 2
 3. 3. Teme suplimentare  Crearea unui cadru de colaborare și dialog între instituțiile, organizațiile și asociațiile care sunt autorizate prin lege de a reglementa procesele de recunoaștere calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate și nereglementate ;  Identificarea instituțiilor implicate în domeniul culturii si transporturilor în România și în Spania ;  Delimitarea competențelor specifice pentru fiecare dintre acestea; desemnarea persoanelor de contact pentru continuarea dialogului ;  Facilitarea corespondenței între instituții, organizații și asociații profesionale din România cu cele din Spania, cu scopul de a obține comunicarea eficientă direct între cele două țări organizații similare ;  Exemple de bune practici în ceea ce privește sistemul de organizare – posibilități sau bariere de punere în aplicare a acestora în sistemul românesc?  Descriere a cadrelor naționale de calificare (CNC) și a nivelului lor ;  Stabilirea descriptorilor de referință și la cel european, metodologia de punere în aplicare, RNCIS (Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior și diseminarea informațiilor) ;  Corespondențe din Cadrul Național al Calificărilor din România și cel din Spania.Membrii delegației spaniole care au confirmat prezența la eveniment sunt următorii:  Dl. Ángel de Miguel Casas – Director General Formare Profesională – INCUAL ;  Dl. Paulino Martín Seco – Director INCUAL ;  Dna. Raquel Rodríguez López – Șef serviciu Desemnare Calificări ;  Dl. Carlos García García – Șef serviciu Departament metodologic ;  Dl. Luis Homdedeu – Șef serviciu studii și concursuri – Ministerul Dezvoltării ;  Dl. Juan Antonio González Mata – Șef serviciu Calificări industrale și tehnice – INCUAL ;  Dna. Virginia Casado Marcos – Șef serviciu Calificări știițifice și sănătate – INCUAL ; 3
 4. 4.  Dna. Marta González de la Viuda – Șef serviciu Desemnări calificări ;  Dna. María Berenguer Pont – Șef serviciu – Direcția generală de orientare și formare profesională ;  Dl. Antonio Gil González – Șef serviciu – Direcția generală de orientare și formare profesională ;  Dl. Gregorio González Roldán – Director general adjunct – Direcția Relații Internaționale și Asistență Juridică ;  Dl. Alejandro Alvarado Yniesta – Șef serviciu – Formare pentru piața muncii ;  Dna. Elena Martín Checa – Tehnician de formare ;  Dl. Ricardo Guisado – Responsabil Relații Internationale – Fundația Tripartită de Ocupare ;  Dna. Esther Pérez Peláez – Coordonator național IMI (NIMIC) ;  Dl. Pablo Fernández-Cid Enríquez – Consilier tehnic IMI ;  Dsoara. Jesús del Río – Director general adjunct ;  Dna. Mar Calleja (ATD) – Centrul de Adulți ;  Dna. Carmen Fernández (ATD) – Centrul de Adulți ;  Dl. J. Luis Gómez – Director CIDEAD ;  Dl. Fernández Fernández, Joaquin Vidal – Șef serviciu – Ministerul Agriculturii ;  Dl. Adolfo Ortega Lorente, Inspector de serviciu, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Mediului Înconjurător ;  Dna. Gema Torres Sastre – Secretariatul Confederației Formare pentru Ocupare.Formatul viziteiZiua 1 Prezentarea participanților și a organizațiilor din care provin Scurtă prezentare instituțională și legătura cu sistemul IMI Aspecte tematice privind studiul comparativZiua 2 Introducere 4
 5. 5. Rolul Institutului Național pentru Calificări Profesionale - INCUAL Catalogul Național de Calificări Profesionale Acreditarea și recunoașterea competențelor profesionale Piața de transport în Spania Masa rotundă „Sectorul transporturi în cadrul Sistemului de Calificări și Formare Profesională” Formarea profesională în sistemul de educație Titlurile de formare profesionalăZiua 3 Politicile de ocupare și formare profesională Certificatele de calificare profesională Formarea pentru ocupare „Introducere. Conceptul și conținutul IMI. Funcții ale agenților implicați. Structura sistemului în Spania. Formele și metodele de cooperare administrativă în temeiul Directivei aplicat la recunoașterea calificărilor profesionale IMI” „Utilizarea cererilor IMI pentru schimburile cu Spania (autoritățile competente și punctele focale, aspecte practice). Cifre, statistici și studii de caz.”Ziua 4 Centrele de adulți – oportunitate de formare profesională Educația non formală la distanță – Mentoratul Oportunități de dezvoltare Orientare profesională Educația formală la distanță – CIDEAD Sectorul de pescuit în Spania - Reglementări specifice - Reglementări europene Titlurile profesionale în domeniul calificărilor forestiere 5
 6. 6. Ziua 5 Viziunea asupra sectorului Transporturi Registre europene și aspecte administrative în sectorul transporturi Concluzii finale INCUAL Ministerul Educației Naționale Autoritatea Națională pentru CalificăriMai multe detalii despre Proiectul POSDRU IMI PQ NET Romania si sistemul IMI veţi găsipe site-ul proiectului „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale dinRomânia (IMI PQ NET România)” la adresa www.imipqnet.ro .Pentru observaţii şi comentarii privind sistemul IMI, vă rugăm să contactaţi SecretariatulTehnic al Grupului de Lucru IMI PQ NET România la adresa secretariat.tehnic@imipqnet.ro .Informații privind Sistemul de informare al Pieței Interne (IMI) dezvoltat de ComisiaEuropeană sunt disponibile la adresa: www.ec.europa.eu/imi-net .Pentru informații suplimentare și detalii privind proiectul IMI PQ NET România, vă putețiadresa Secretariatului Tehnic al Rețelei.Dl. Cristian Alexandrescu, Expert informare și comunicareTel. 0726 325 531secretariat.tehnic@imipqnet.rowww.imipqnet.ro 6

×