Buletin informativ imi_pq_net_nr_18

290 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletin informativ imi_pq_net_nr_18

  1. 1. Buletin Informativ Aprilie 2013, Nr. 18 11/04/2013: Relații de muncă: conform unui nou raport, dialogul social din Europa este supus presiunii (link) Criza economică actuală reprezintă un impediment major pentru dialogul dintre reprezentanții lucrătorilor și ai angajatorilor și guverne, conform unui raport publicat de Comisia Europeană. Raportul arată că reformele guvernamentale recente nu au fost întotdeauna însoțite de un dialog social pe deplin eficient, ducând la relații de muncă din ce în ce mai conflictuale în Europa. László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat: „Dialogul social este supus unei presiuni din ce în ce mai mari în contextul actual al scăderii cererii macroeconomice, majorărilor fiscale și reducerii cheltuielilor publice. Trebuie să consolidăm rolul partenerilor sociali la toate nivelurile pentru a ieși din această criză și pentru a menține beneficiile modelului social european. Un dialog social bine structurat este, de asemenea, indispensabil pentru a răspunde provocării pe care o reprezintă schimbările demografice și pentru a avea condiții de lucru mai bune și o mai mare coeziune socială. Trebuie consolidat dialogul social în statele membre din Europa Centrală și de Est, unde acesta este, în prezent, mult mai slab.” Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor („partenerii sociali”) în reformele guvernamentale este esențială, pentru că soluțiile găsite prin dialog social tind să se bucure de o mai largă acceptare în cadrul societății, să fie mai ușor de pus în practică și mai puțin de natură să dea naștere unui conflict. 9/04/2013: Sistemul de Informații Schengen (SIS II) este acum operațional (link) Pentru a spori securitatea și a facilita libera circulație a persoanelor în spațiul Schengen, astăzi intră în funcțiune Sistemul de Informații Schengen de a doua generație (SIS II). SIS II facilitează schimbul de informații între autoritățile naționale de control al frontierei, autoritățile vamale și cele polițienești cu privire la persoanele care este posibil să fi fost implicate în infracțiuni grave. Sistemul include, de asemenea, alerte cu privire la persoane dispărute, în special copii, precum și informații despre anumite bunuri, de exemplu, bancnote, automobile, camionete, arme de foc și documente de identitate care este posibil să fi fost furate, însușite ilegal sau pierdute.
  2. 2. SIS II garantează o protecție extrem de fiabilă a datelor. Accesul la SIS II este permis doar autorităților naționale de control al frontierei, autorităților polițienești, vamale, judiciare, precum și organismelor responsabile de eliberarea vizelor și de înmatricularea autovehiculelor. Orice persoană are drept de acces la datele care o privesc și care sunt introduse în SIS II și poate, de asemenea, solicita autorității naționale competente să corecteze sau să șteargă datele sale cu caracter personal. De asemenea, orice persoană are dreptul de a introduce acțiuni în justiție pentru a obține accesul la date, precum și corectarea sau ștergerea acestora sau pentru a obține informații ori compensații ca urmare a unei alerte care o privește. Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cooperează strâns între ele și asigură supravegherea coordonată a SIS II. 27/03/2013: Comisia propune facilitarea accesului la mărci și asigurarea unei protecții mai eficace prin acestea (link) Comisia Europeană a prezentat la data de 27 martie 2013 un pachet de inițiative care au drept obiectiv ca sistemele de înregistrare a mărcilor din întreaga Uniune Europeană să devină mai ieftine, mai rapide, mai fiabile și mai previzibile. Reforma propusă ar urma să aducă îmbunătățiri condițiilor care permit întreprinderilor să inoveze și să beneficieze de o protecție mai eficace prin marcă împotriva contrafacerilor, inclusiv a mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit pe teritoriul UE. În ceea ce privește taxele, Comisia propune principiul „o taxă pe categorie” („one-class-per- fee”), care se va aplica atât în cazul cererilor de mărci comunitare, cât și în cazul cererilor de mărci naționale. Acest principiu va permite oricăror întreprinderi – în special IMM-urilor – să solicite protecția conferită de marcă în funcție de nevoile lor reale, costul acestui demers acoperind doar necesitățile individuale respective. În cadrul sistemului actual, taxa pentru înregistrarea unei mărci permite înregistrarea a până la trei categorii de produse. În cadrul sistemului revizuit, o marcă poate fi înregistrată doar pentru o singură categorie de produse. Astfel, la nivelul UE, întreprinderile vor plăti mult mai puțin atunci când vor dori să obțină protecție doar pentru o categorie de produse. Reformarea directivei și revizuirea Regulamentului privind marca comunitară sunt propuneri legislative care urmează să fie adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul procedurii de codecizie.
  3. 3. Selecţie de documente noi: 05/04/2013: 2013/169/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 20 martie 2013 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii și garantate de stat (BCE/2013/6) (link) 05/04/2013: 2013/169/UE: Oreintarea Bancii Centrale Europene din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (BCE/2013/4) (link) 04/04/2013: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 308/2013 al Comisiei din 3 aprilie 2013 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 și a unui preparat de Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 ca aditivi alimentari pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE) (link) 04/04/2013: 2013/C 96/07: Apel la candidaturi pentru alegerea Ombudsmanului European (link) 04/04/2013: 2013/C 97/01: Contribuția adusă de a XLVIII-a reuniune a COSAC – Nicosia, 14- 16 octombrie 2012 (link) 03/04/2013: Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013 al Comisiei din 26 noiembrie 2012 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE (Text cu relevanță pentru SEE) (link) 03/04/2013: 2013/165/UE: Recomandarea Comisiei din 27 martie 2013 privind prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale (Text cu relevanță pentru SEE) (link) 03/04/2013: Regulamentul (UE) nr. 283/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile substanțelor active, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE) (link) 03/04/2013: Regulamentul (UE) nr. 284/2013 al Comisiei din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE) (link)
  4. 4. Consultări în curs 26.03.2013 – 21.06.2013: Recunoaşterea şi modernizarea calificărilor profesionale în domeniul navigaţiei interioare (link) Comisia Europeană pregătește o inițiativă privind recunoașterea și modernizarea calificărilor profesionale în navigația interioară. Scopul inițiativei este eliminarea barierelor dintre statele membre ale UE pentru exercitarea profesiilor în domeniul navigației interioare, astfel abonarea la obiectivul principal al politicii de transport comune CE a liberei circulații a persoanelor și a mărfurilor pe teritoriul UE. 25.03.2013 – 17.06.2013: Îmbunătățirea procedurilor de obținere a vizelor „Schengen” de scurtă ședere (link) Legislația cu privire la eliberarea vize de scurtă ședere pentru a călători în spațiul Schengen ( "Visa codul " - Regulamentul nr 810/2009), a fost acum în vigoare pentru trei ani. Acum, Comisia dorește să analizeze dacă legislația a atins obiectivele. Bazându-se pe această evaluare, Comisia intenționează să propună modificări de revizuire a Codului de vize și să dezvolte în continuare și modernizarea politicii comune a vizelor. Printre obiectivele acestei reexaminări pentru a se asigura că politica de vize a UE favorizează creșterea economică și schimburi culturale prin facilitarea procesului de călătorii legitime în UE, cum ar fi oameni de afaceri, turiști, studenți și tineri, asigurând în același timp un nivel ridicat de securitate pentru UE. 22.03.2013 – 14.06.2013: Consultare publică pe tema raportului independent al grupului la nivel înalt cu privire la libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare (link) Scopul acestei consultări este de a obține opinii referitoare la raportul independent al grupului la nivel înalt cu privire la libertatea şi pluralismul mijloacelor de informare. Acest raport reflecta opiniile experților independenți. În acest context, trebuie amintit faptul că, urmare a prevederilor articolului 51 (2), Carta Drepturilor Fundamentale nu extinde domeniul de aplicare a dreptului Uniunii în afara competențelor Uniunii, nu creează nici o competență sau sarcină nouă pentru Uniune, sau modifică competențele și sarcinile stabilite de tratate. Pentru participare la consultări, vă rugăm să consultati următorul link : http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm

×