Buletin informativ imi_pq_net_nr_16

337 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletin informativ imi_pq_net_nr_16

  1. 1. Buletin Informativ Februarie 2013, Nr. 16 Ecofin stabilește orientări pentru o economie durabilă (link) La 12 februarie 2013, Consiliul Ecofin a luat în discuție acțiunile de sprijinire a disciplinei bugetare și a competitivității, cum ar fi orientările privind bugetul UE pentru 2014, analiza anuală a creșterii, raportul privind mecanismul de alertă și raportul privind sustenabilitatea finanțelor publice. Prioritatea este aceea de a asigura consolidarea fiscală, promovând în același timp creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Consiliul a adoptat concluziile care stabilesc prioritățile sale pentru bugetul general al UE pentru 2014, subliniind necesitatea menținerii disciplinei bugetare într-un context în care numeroase state membre caută să își reducă nivelurile deficitului și datoriei. În plus, concluziile fac apel la găsirea unui echilibru între consolidarea fiscală și necesitatea de a continua investițiile, cu un accent special pe acțiunile care contribuie cel mai bine la creștere și la ocuparea forței de muncă. De asemenea Consiliul a adoptat concluziile privind analiza anuală a creșterii a Comisiei, care descrie acțiuni de asigurare a unor politici mai eficace și mai bine coordonate de stimulare a creșterii economice durabile în Europa. Liderii UE aprobă CFM (Cadrul Financiar Multianual) (link) La 8 februarie 2013, Consiliul European a ajuns la un acord privind următorul cadru financiar multianual (CFM), care stabilește prioritățile bugetare ale UE pentru anii 2014-2020. În conformitate cu eforturile de consolidare fiscală din statele membre, liderii UE au convenit să reducă resursele financiare puse la dispoziția UE față de nivelul din CFM actual 2007-2013. Totuși, pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă, fondurile pentru cercetare, inovare și educație au fost sporite. Liderii au convenit, de asemenea, cu privire la o nouă inițiativă destinată să răspundă provocării presante a șomajului în rândul tinerilor. Este necesar în continuare un acord final cu Parlamentul European pentru ca noul CFM să intre în vigoare în ianuarie 2014 și aproximativ 75 de acte cu putere de lege cuprinse în pachetul CFM nu au fost încă adoptate formal.
  2. 2. Selecţie de documente noi: 09/02/2013: Regulamentul delegat (UE) nr. 114/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la cererea de derogare de la obiectivele privind emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor utilitare ușoare noi (Text cu relevanță pentru SEE) (pdf) 09/02/2013: Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) (pdf) 09/02/2013: Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (Text cu relevanță pentru SEE) (pdf) 6/02/2013: Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European (pdf) 02/02/2013: 2013/C 31/13: Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE) (pdf) 30/01/2013: RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (pdf) 30/01/2013: 2013/47/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2012/27) (pdf) 26/01/2013: 2013/C 25/01: Comunicarea Comisiei – Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor de comunicații în bandă largă (pdf)
  3. 3. 25/01/2013: 2013/63/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (pdf) 23/01/2013: Decizia 2013/43/PESC a Consiliului din 22 ianuarie 2013 privind continuarea activităților Uniunii de susținere a negocierilor pentru Tratatul privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (pdf) Consultări în curs 31.01.2013 – 30.04.2013: Cartea verde privind practicile comerciale neloiale la care recurg întreprinderile europene în cadrul lanţului alimentar şi nealimentar (link) Practicilor comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare cu produse alimentare și non-alimentare au un efect negativ asupra întregii economii a UE în care acestea afectează capacitatea de a investi și de a inova companiilor (în special IMM-uri). Prezenta carte verde face o evaluare inițială a problemelor ridicate de practici comerciale neloiale în relații business-to-business de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente si non-alimentare, inclusiv lipsa de aplicarea eficientă a normelor naționale existente și impactul rezultat asupra pieței unice. 28.01.2013 – 22.04.2013: Consultare privind revizuirea programelor PAC destinate distribuirii de produse agricole în şcoli (link) În prezent, există două sisteme școlare din domeniul agriculturii care vizează în mod specific copii din școli: - Sistemul european de Lapte în școli (SMS) oferă copiilor de școală cu produse lactate, în timp ce - Mai recent sistemul de fructe în școli (SFS) co-finanțează distribuția de fructe și legume. Studii recente au evidențiat necesitatea de a face îmbunătățiri suplimentare pentru sistemele școlare pentru a crește eficiența și eficacitatea acestora. De aceea, este necesar să se analizeze în continuare modalitățile posibile de îmbunătățire a celor două sisteme de școli, în special în actuala abordare fragmentată în furnizarea de produse agricole la copii, prin luarea în considerare diferite opțiuni, cum au fost identificate în documentul de consultare.
  4. 4. 18.01.2013 – 15.03.2013: Comunicare privind tehnologiile şi inovaţiile în domeniul energiei (link) Comisia Europeană a prevăzut o comunicare privind tehnologiile și inovațiile în domeniul energiei pentru prima jumătate a anului 2013. Ea intenționează să dea o politică europeană în domeniul tehnologiilor energetice în perspectiva de follow-up la Energy Roadmap 2050. Scopul acestei consultări este de a colecta opinii cu privire la opțiunile posibile pentru o politică europeană privind tehnologiile în domeniul energetic și pentru a primi feedback și idei suplimentare pentru această propunere. 15.01.2013 – 08.04.2013: Consultarea părţilor implicate cu privire la revizuirea Directivei 97/68/CE privind emisiile provenind de la motoarele pentru echipamente mobile fără destinaţie rutieră (link) Sectorul echipamentelor mobile fără destinație rutieră (NRMM) acoperă o mare varietate de tipuri de echipamente care sunt utilizate în mai multe activități economice diferite, cum ar fi construcțiile, agricultura, feroviar sau pe căi navigabile interioare. Motoarele cu ardere utilizate în aceste mașini sunt reglementate prin Directiva 97/68/CE, care are drept scop reducerea emisiilor de poluanți în aer și oferind o bază armonizată pentru introducerea acestor motoare pe piața UE. În ciuda limitelor stabilite de Directiva 97/68/CE și modificările ulterioare ale acesteia, sectorul NRMM a devenit o sursă tot mai importantă de poluare a aerului, în special de NOx și de pulberi în suspensie. În scopul de a inversa această tendință, Comisia Europeană a fost explorarea diferite opțiuni pentru revizuirea directivei. Obiectivul general al revizuirii este de a contribui în continuare la îmbunătățirea calității aerului în Europa, în timp ce, în același timp asigurând funcționarea corectă a pieței interne. 14.01.2013 – 16.04.2013: Consultare publică privind transferul transfrontalier al sediului social al societăţilor comerciale (link) Scopul consultării este de a obține mai multe informații privind costurile cu care se confruntă societățile care își transferă sediul social în străinătate și privind gama de beneficii care ar putea fi aduse Uniunii Europene de către transferul transfrontalier al acestora. Răspunsurile vor fi luate în considerare în evaluarea necesității și a impactului unui instrument nou posibil. Chestionarul conține întrebări despre necesitatea unui instrument legislativ la nivelul UE, împreună cu întrebări cu privire la posibilul conținut al acestora și barierele care există în prezent pentru companiile care doresc să transfere sediul lor social dincolo de frontiere. Pentru participare la consultări, vă rugăm să consultati următorul link : http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm

×