Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buletin informativ IMI PQ NET nr.7

805 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Buletin informativ IMI PQ NET nr.7

  1. 1. Buletin Informativ Mai 2012, Nr. 7 Evenimente viitoare:Ateliere de lucru - Coordonatori IMI PQ , 14 iunie a.c., Bruxelles1) Instruire on-line referitoare la extinderea IMI PQ:- înregistrarea autorităţilor noi,- realizarea legăturii dintre profesiile noi şi autorităţile înregistrate în Sistemul IMI;2) Instruire on-line pentru utilizarea noii versiuni 5 a Sistemului IMI:- prezentarea noilor caracteristici ale sistemului (traducerea automată, noua structură a meniului, pagina de ajutorintegrată) şi- celelalte funcţionalităţi.3) Atelier cu discuţii despre implementarea IMI PQ la nivel naţional:- modalitatea în care este implementat IMI PQ în fiecare stat membru şi cum este utilizat în cadrul autorităţilorcompetente,- identificarea autorităţilor competente folosind funcţia de cautare din IMI,- adăugarea de cuvinte cheie şi a unei descrieri pentru autorităţile competente,- identificarea autorităţilor care pot transmite răspunsuri pentru profesiile nereglementate.4) Atelier cu discuţii privind formarea noilor utilizatori IMI:- cum pot fi instruiţi noii utilizatori;- necesitatea utilizării Sistemului IMI, valoare adăugată, ușurință în utilizare, așteptări;- realizarea buletinelor informative (newsletter);- trimiterea de statistici, etc.5) Atelier cu discuţii referitoare îmbunătăţirea listei de întrebari folosite în Sistemul IMI pentru modulul derecunoaştere a calificărilor profesionale:- necesitatea revizuirii seturilor de întrebări;- întrebările care sunt utilizate de mai multe ori şi care se repetă în seturile de întrebări;- întrebările care lipsesc;- întrebarile care nu sunt clare şi ar trebui să fie schimbate.6) Discuţii cu privire la modul de abordare a întârzierii transmiterii unor răspunsuri la cererile de informaţii:- discutarea metodelor naţionale de urmărire a cererilor întârziate: pentru acceptare, pentru redirecţionare/împărţireaîntrebărilor la mai multe autorităţi competente, pentru rezolvarea cererilor care nu au primit răspunsuri;- identificarea motivelor şi cauzelor pentru care se întarzie transmiterea răspunsurilor pentru cererile acceptate.
  2. 2. Reuniunea Grupului de Lucru IMAC – IMI, 19 iunie a.c., BruxellesInvitați: Coordonatorii Naționali IMI AgendaAspecte legislative şi extinderea IMI la alte arii legislative;Funcţionarea IMI: statistica, extinderea la toate profesiile reglementate în statele membre UE şi SEE(30 de state membre în prezent);Instruire şi promovare: acţiuni organizate de statele membre, exemple de bune practici (raportate decoordonatorii naţionali);Dezvoltarea softului IMI: actualizarea la versiunea 5, ce urmează să fie adăugat/îmbunătăţit înversiunile viitoare;Discuţii în grupuri despre următoarele subiecte: Aspecte legislative / extinderea IMI:organizarea Grupului de Lucru IMAC-IMI în viitor; Funcţionarea IMI: rezolvarea cererilor deinformaţii cu termenul de răspuns depăşit (cererile întarziate), utilizatorii inactivi, indicatorii folosiţipentru analiza de performanţă a Sistemului IMI (pentru următorul raport anual.Aceste discuţii pe grupuri de participanţi vor fi urmate de o sesiune comună în care vor fi prezentateconcluziile pentru fiecare subiect discutat. Comisia Europeană şi controlul asupra politicii fiscal-bugetareComisia Europeană ar trebui să aibă mai mult control asupra politicii fiscal-bugetare din statele membreUE, dar nu libertatea totală pe care o pretinde, declară Comisia pentru afaceri economice şi monetare întextele votate luni, 14 mai a.c., privitoare la poziţia deputaţilor europeni vis-a-vis de „pachetul celordouă” al guvernanţei economice. Acesta creştere a puterii trebuie sa fie controlata in mod democratic şiserveşte la impulsionarea creşterii economice, au declarat deputaţii europeni. (more)
  3. 3. Selecţie de documente noi:Ordinul ANAF nr. 604/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307)"Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugată" - MO nr.316/11.05.2012.OUG nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătateşi al finanţelor publice - MO nr. 306/08.05.2012.2012/245/UE : Decizia Consililui din 26 aprilie 2012 privind revizuirea statutului Comitetuluieconomic şi financiar (pdf)2012/238/UE : Decizia Consiliului din 26 aprilie 2012 privind orientările pentru politicile de ocupare aforţei de muncă ale statelor membre (pdf)Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru aprobarea Programului Naţional depregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile — PNPSAHotarâre pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe cu chirie, realizate prin atragereacapitalului privat”OUG nr. 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cucaracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice - MO nr.277/26.04.2012Ordinul 3894/2012 al Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru aprobareaMetodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-undomeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătatePentru participare la consultări, vă rugăm să consultati următorul link :http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm

×