Autoritatea Națională pentru Calificări - Lucia Mira

1,866 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,866
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Autoritatea Națională pentru Calificări - Lucia Mira

 1. 1. Autorit at ea Naţională pentru Calificări Lucia Mariana MIRA, director
 2. 2. <ul><li>ANC este o instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi s-a înfiinţat în acest an (2011) prin reorganizarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi a Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA); </li></ul><ul><li>Înfiinţarea ANC reprezintă una din primele măsuri care s-au luat o dată cu aprobarea Legii Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/ 2011. </li></ul>Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC)
 3. 3. Misiunile şi atribuţiile ANC (1) <ul><li>Elaborează, implementează şi actualizează Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) în concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii; </li></ul><ul><li>Realizează tehnic, gestionează şi actualizează periodic Registrul Naţional al Calificărilor (RNC), Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor (RNFFPA) şi Registrul Naţional al Evaluatorilor de Competenţe Profesionale (RNECP); </li></ul><ul><li>Coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale (SO) şi a standardelor de pregătire profesională (SPP); </li></ul><ul><li>Coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor; </li></ul>
 4. 4. Misiunile şi atribuţiile ANC (2) <ul><li>Coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor ; </li></ul><ul><li>Coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale; </li></ul><ul><li>Propune MECTS elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor; </li></ul><ul><li>Participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor; </li></ul><ul><li>Promovează dialogul social, sprijină şi coordonează activitatea comitetelor sectoriale; </li></ul>
 5. 5. Misiunile şi atribuţiile ANC (3) <ul><li>Participă la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale împreună cu MECTS şi MMFPS ; </li></ul><ul><li>Participă la elaborarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile împreună cu MECTS şi alte ministere; </li></ul><ul><li>Concepe, implementează şi participă la derularea unor programe sau proiecte finanţate din fondurile structurale sau de coeziune ale UE pentru îndeplinirea misiunilor sale; </li></ul><ul><li>Publică manuale şi ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor. </li></ul>
 6. 6. Proiectele naţionale ale ANC (1) (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 1622/ Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din Romania – DOCIS; </li></ul><ul><li>ID 61152/ Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări din învăţământul superior – DECIS; </li></ul><ul><li>ID 53132/ Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România - IMI PQ NET România; </li></ul><ul><li>ID 58160/ Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – SIMCE; </li></ul>
 7. 7. Proiectele naţionale ale ANC (2) (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 64075/ Universitatea pentru viitor în societatea comunicării ; </li></ul><ul><li>ID 62718/ Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii ; </li></ul><ul><li>ID 3153/ Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesională continuă (FPC) – CNC-FPC; </li></ul><ul><li>ID 3954/ Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă din România – CALISIS; </li></ul><ul><li>ID 30462/ Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua, in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu - FPC-FORMATOR. </li></ul>
 8. 8. Proiectele naţionale ale ANC (3) (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 33627/ Noi competenţe sociale pentru delegaţii sindicali– LIDERO; </li></ul><ul><li>ID 40539/ Consolidarea capacităţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activă în asigurarea calităţii în formarea profesională continuă atât în domeniul reprezentat, cât şi transectorial, inclusiv prin utilizarea soluţiilor TIC pentru managementul şi administrarea propriilor activităţi şi grupuri de lucru dar şi pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesaţi. </li></ul>
 9. 9. Proiectele europene ale ANC (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>LLP - Building Bridges between EQF and EHEA – HEQ BRIDGES ; </li></ul><ul><li>LLP - EQF-adapted educational elements in a predictable framework of change – PREDICT ; </li></ul><ul><li>LLP - Common grounds for referencing NQFs and SQFs to the EQ F – SQF NQF ; </li></ul><ul><li>NCP - Activities of EQF National Coordination Points with a view to implement the EQF at national level . </li></ul>
 10. 10. Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, Etajul 2, cam. 164 -166, sector 1, Bucureşti, 010155 Tel.: + 40 21 313 00 50/51/52 Fax: + 40 21 313 00 53 E-mail: [email_address] Web: www.anc.edu.ro Mulţumim pentru atenţie!

×