Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. comunicat pre eveniment sa3.5 14 iunie

110 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. comunicat pre eveniment sa3.5 14 iunie

  1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie: 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile Titlu proiectului: ˮRețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)ˮ Comunicat Vizita de studiu în Germania Studiu comparativ – componenta calificări profesionale 17 – 24 iunie 2013 Ministerul Educației Naționale derulează în perioada 17 – 24 iunie a.c. în Germania o vizită de studiu în cadrul proiectului strategic ˮRețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)ˮ. Evenimentul vizează realizarea unui studiu comparativ cu privire la situația curentă în ceea ce privește implementarea sistemului IMI al Comisiei Europene și provocările dezvoltării acestuia, precum și abordarea problematicii specifice domeniului calificărilor profesionale. Acțiunea se desfășoară în cadrul activității 3.5 Realizarea de studii comparative cu situația din alte state membre UE și implică realizarea unor vizite de studiu în alte State membre în vederea identificării celor mai bune practici și realizarea unor schimburi în domeniu. Vizita de studiu se adresează în exclusivitate membrilor Grupului de Lucru IMI PQ NET România, structura formală cu rol consultativ creată în cadrul proiectului IMI PQ NET România. Pe agenda vizitei de studiu se regăsesc întâlniri de lucru cu reprezentanții Autorităților cu rol reprezentativ în aria calificărilor profesionale, precum și reprezentanți și oficiali din cadrul structurilor de implementare a sistemului IMI PQ din Germania, respectiv coordonatorul Național IMI german și o serie de autorități competente (Ministerul Federal pentru Economie și Tehnologie, R+S Solutions Holding AG, Institutul Federal pentru Educație și Formare Profesională, Biroul Federal pentru Tehnologia Informației etc). Întâlnirile au fost programate la sediile autorităților germane din orașele Köln, Bonn și Fulda. Pentru această acțiune au fost stabilite întâlniri de lucru pe durata celor 5 zile de deplasare, fiind organizate discuții punctuale pe teme de interes general pentru specialiștii români – experți în managementul calificărilor profesionanale, dar și ședințe sectoriale care se focusează pe abordarea detalită a aspectelor tehnice privind recunoașterea și validarea calificărilor și competențelor lucrătorilor români care accesează oportunitățile pieței muncii la nivelul statelor membre UE, implicit piața forței de muncă din Germania. Temele principale de discuție vor aborda aspectele relevante privind implementarea sistemului IMI în România și Germania și schimbul de informații ce intervine prin intermediul sistemului IMI PQ, cazuri particulare și întârzieri înregistrate în transmiterea de răspunsuri de către Autoritățile competente române către omoloagele la nivel european, precum și aspectele specifice privind recunoașterea calificărilor și validarea competențelor. Aplicarea corectă a regulilor Pieței Interne și soluționarea problemelor care pot surveni în legătură cu acest proces este esențială pentru a asigura un sistem complet funcțional acestei construcții comunitare. Pe parcursul ultimei decade, Comisia Europeana a lansat un număr consistent de servicii în vederea furnizării
  2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 de informații, consultanță și asistență către cetățeni, astfel încât aceștia să poată beneficia din plin de oportunitățile oferite de Piața Internă. Aceste servicii includ promovarea și dezvoltarea unor rețele de schimb de informați, precum și a unor instrumente specifice de informare pentru anumite domenii. Evenimentul este în curs de desfășurare, vom reveni cu informații suplimentare zilele următoare. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Secretariatului Tehnic al Rețelei la adresa de e-mail secretariat.imipqnet@gmail.com . Informații privind activitatea și stadiul implementării proiectului IMI PQ NET România/ Sistemul IMI PQ sunt disponibile la adresa www.imipqnet.ro / www.ec.europa.eu/imi-net . Dl. Cristian Alexandrescu, Expert informare și comunicare Tel. 0726 32 55 31, www.imipqnet.ro

×