Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Godhet 2014
Godhet 2014
Loading in …3
×
1 of 13

Godhetsmagasinet 2012

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Godhetsmagasinet 2012

 1. 1. Tema: Godhet når livet gjør vondt GODHETSMAGASINET GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. juni 2012 Et arrangement for Stavanger-regionen “ Vi har vært helt avhengige av den godheten vi har mottatt etter 22. juli. Den har vært livsviktig. Espen Sandvik, bror til Marianne som ble drept på Utøya.
 2. 2. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 GODHET NÅR LIVET - Praktisk BLIR VANSKELIG kjærlighet - Spørsmålet ditt er ikke så lett å svare på. Det fungerer egentlig best når folk bare gjør noe. Hva betyr godhet når slike hendelser rammer oss? I dagene som fulgte 22. juli responderte det norske folk kollektivt med Godhet kan mange ganger handle om små og enkle ting. Men godhet har en funksjon også når livet ikke er enkelt. Likevel kan vi det viktigste Espen Sandvik har innsett at han aldri vil få sin søster, Marianne, tilbake etter at budskapet om at “hvis en mann kan vise lett bli usikre på hva vi skal gjøre når det Svaret kom fra en kollega som nettopp så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi rammer noen rundt oss. Hva kan vi gjøre? hun ble drept på Utøya den 22.juli. Men å få motta godhet på mange ulike måter hadde mistet faren sin. Jeg hadde åpnet sammen kan vise.” Men hva skjedde når Er det bare til bry? I dette magasinet ville har likevel betydd mye i sorgprosessen. teamsamlingen med å spørre om det var rosetogene stilnet, og hverdagen kom? Fikk vi fortelle noen historier og gi noen ideer noe vi kunne gjøre for ham. Intensjonen de etterlatte da merke at noen brydde seg? til hvordan du og jeg kan vise godhet i slike var god. Likevel: I min egen usikkerhet på Vi har snakket med noen som mistet en av situasjoner. Kollegaen min gir antagelig et hvordan jeg og resten av teamet kunne vise sin kjæreste, og spurt om akkurat det. godt starttips for de fleste av oss: omsorg, la jeg ansvaret over på han som allerede hadde nok å tenke på. Mens 22. juli rystet oss kollektivt, opplever - Det fungerer egentlig best når folk bare mennesker rundt oss stadig vekk personlige gjør noe. Tekst: Geir Loftesnes Foto: Eivind Horne Siden forrige Godhetsmagasin har hele rystelser. Ikke alle kommer i avisa, men Norge blitt rystet av en hendelse som kan gjøre like vondt for dem det rammer. snudde livet til mange familier i landet Hvordan responderer vi på det? Vi har - Godhet i form av praktisk kjærlighet og vårt på hodet. 22. juli opplevde vi en også snakket med en vanlig familie som konkrete handlinger har betydd langt mer nasjonal katastrofe som har preget oss brått måtte forholde seg til en nyhet som enn folk som har sagt at de er tilgjengelige, i månedene som fulgte. Familier som sparket bein på framtiden de så for seg. sier Espen Sandvik. Etter 22.juli har savner sin kjære. Folk som overlevde, og De forteller en sterk historie, også om hva familien Sandvik opplevd godhet fra de leter seg tilbake til hverdagen. Mange venners godhet fikk bety for dem. store massene og enkeltmennesker. kjenner noen som var berørt. Jeg møter ekteparet Miriam Birgitte Godman (23) og Espen Sandvik (25) utenfor Domkirka i Stavanger. Ikke et tilfeldig sted. For litt over ni måneder siden var det nettopp Kjenner du noen som trenger hjelp? her de tok sitt siste farvel med sin søster og Eller vil du hjelpe selv! svigerinne, 16 år gamle Marianne Sandvik fra Hundvåg i Stavanger. Etter 22.juli har hele regionen fått et forhold til henne. Vi tar • Se godhet.no. Fyll ut et enkelt skjema, noen bilder foran den grå steinkirka, før vi så blir du kontaktet av festivalen. Vi vil hjelpe forflytter oss til litt varmere omgivelser på en så mange som mulig med husmaling, reperasjon av bilder, kafé i sentrum. vedlikehold og rydding i hus og hage. Og bilvask. All hjelp er gratis. Egil Elling Ellingsen Pastor i IMI Kirken ”Ikke ring henne” • Festivalens målgruppe er aleneforsørgere, eldre egilelling@imikirken.no Espen tar et par slurker av en dobbel og våre nye landsmenn som trenger en hjelpende hånd. mocca før han svarer på oppfordringen om å fortelle om julidagen da søsteren • Godhetsfestivalen arrangeres 4. - 8. juni i Stavanger-regionen. Trykk: Color Print Norge AS hans ble drept. Både han og kona jobber Distribusjon: Aftenbladet distribusjon i helsesektoren i Bergen, han som • Kontaktinfo: servicetorg@imikirken.no. ambulansearbeider og hun som sykepleier, Sekretariatet kan også nås på telefon 51842160. og fulgte nøye med nyhetene denne Ansvarlig redaktør: Egil Elling Ellingsen ettermiddagen. www.godhet.no Journalist: Geir Loftesnes Fotograf: Eivind Horne - Jeg var på jobb og kom inn til pause. Her Sats/design/illustrasjon: så vi på Nyhetskanalen og det som hadde Forum design v/Eivind Horne skjedd i Oslo. Det var mye uvisshet og Scan QR-koden og se reklamefilm for Godhetsfestivalen 2012 spekulering. Noe av det første jeg tenkte UTGITT AV GODHETSFESTIVALEN var at om dette var en terrorhandling, så 2 3
 3. 3. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 kommer slikt sjelden alene. Jeg ble nesten innstilt på at det skulle komme noe mer. Etter hvert måtte jeg ut å jobbe igjen, og hørte da om skyting på Utøya, sier Espen. Marianne hadde vært medlem i AUF i kun et halvt år før hun reiste til Utøya, noe som ikke var nok for Espen til å verken koble Utøya med ungdomspartiet eller Marianne. - Jeg visste at hun skulle på en sommerleir, men visste ikke helt hvor det var. Espen sjekket ikke mobilen sin før på slutten av arbeidsdagen, klokka 19.00. Flere ubesvarte anrop og korte meldinger ventet ham; ”Marianne er enda på Utøya, ikke ring henne”. Da håpet sluknet - Da jeg leste dette, knakk jeg litt sammen. Espen møtte faren sin på Gardermoen noen sier Espen. Fortsatt var det ingen søster å Jeg prøvde å ringe Marianne, men fikk ikke timer senere. De sa ikke så mye, men forstod spore. Marianne dukket ikke opp i kaoset fatt i henne. Jeg ringte pårørendetelefonen, hverandre likevel; preget av alvoret, og uten av busslass med Utøya-ungdommer som men kom heller ikke gjennom på denne. Alt anelse om hva som ventet dem etter en times ankom Sundvolden Hotell. var så usikkert. Det kunne være ingenting kjøring til Sundvollen. eller alt, forteller Espen. - Når begynte dere å innse at Marianne var død? Mediene spekulerte i alt fra fem skadde til tretti døde på Utøya denne fredagskvelden og omfanget hadde stor uklarhet. Espen “ Det var så stort at man klarte ikke - På et tidspunkt snakket Kripos ikke lenger om å finne overlevende. Pappa ringte en gang hjem til mamma og sa helt å skjønne det. bestemte seg for å bli med faren sin, Gaute, bare ”Marianne er død”, så han innså det Det var gigantisk til Sundvollen dagen etterpå, slik at ikke før meg. Jeg hadde nok litt mer håp, og Gaute skulle reise alene. Kona til Espen, Espen om rosetoget i Stavanger trengte mer fakta på bordet før jeg turte å Miriam, ville til Stavanger for å være med innrømme det. Vi reiste jo til Sundvollen svigerfamilien sin. Skulle hente Marianne hjem for å hente Marianne hjem. Politisperringer, væpnet politi, pressefolk, Morgenen før de skulle reise fikk de store paraboler på mediebobiler, en rekke I Sandvikfamiliens hjem på Hundvåg i sjokkmeldingen. Det høyst spekulative og registreringer og kontroller, DNA-tester, Stavanger var det ingenting som fungerte usannsynlige tallet på antall omkomne var samt hyppige informasjonsmøter. som normalt. Mye venting resulterte blitt tredoblet. Håpet om å finne Marianne - Det var overveldende, men på mange i oppdikting av ulike historier rundt sluknet betraktelig. måter hjalp det oss til å innse alvoret, uvissheten om hvor Marianne var. ”Hun var 4 5
 4. 4. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 egentlig aldri på Utøya”, ”Hun reiste sikkert - Presten Odd Kristian Reme var tilstede meldinger og telefoner fra folk som ville på en Sverige-tur med noen venninner” helt fra begynnelsen av og var en stor vise omsorg i den tunge tiden. Folk gav også eller ”Hun ble redd og svømte over til en støttespiller, det var også presten fra penger til AUF eller ulike bistandsprosjekt. annen øy”. Hundvåg. De hjalp oss når vi ikke klarte - Det vitner om en familie i krise, sier Miriam. å ta avgjørelser, sier Espen. Det var Reme - Vi har vært igjennom en tragedie, og det Hun påtok seg her oppgaven å være til stede som ledet begravelsen i Domkirken. Her er vi preget av. Og i denne perioden har vi for svigerfamilien blant annet ved matlaging holdt Gro Harlem Brundtland tale, noe som vært helt avhengig av den godheten vi har og diverse andre hverdagslige gjøremål. betydde mye for familien. fått og mottatt. Den har vært livsviktig. En offentlig begravelse - Hun holdt en flott tale, og støttet oss Savnet forsvinner ikke Søndag reiste Gaute og Espen hjem til i familien den dagen. I tillegg ble hun Det har vært mange opp- og nedturer etter Stavanger. Uten Marianne. Dagene gikk i også med til Hundvåg hvor Marianne ble 22.juli for familien Sandvik. For Espen har venting. Venting på en dødsmelding. gravlagt. Jeg fikk stor respekt for henne i det vært tungt å gå tilbake på jobb, men han Samhandling mellom teknologi og mennesker ettertid. Espen trekker også fram rosetoget har fått god støtte fra profesjonelle folk i - Torsdag morgen så jeg en politimann som en spesiell markering. helsevesenet, både i Stavanger og i Bergen. Anskaffelse av riktig teknologi er svært Jærtek er et teknologisenter med hovedkontor på Jæren. komme mot døra vår. Jeg visste hvem han Bedriften ble etablert i 1987, og leverer teknologi, programvare- var og hvorfor han var her, sier Espen. - Det var så stort at man klarte ikke helt å - Vi er heldig i og med at dette er en viktig for å øke produktivitet og sikre løsninger, brukerstøtte og opplæring innen konstruksjon, Lørdag, åtte dager etter drapet, får familien skjønne det. Det var gigantisk, sier Espen. offentlig sak: folk glemmer oss ikke så lett, lønnsomhet. Forutsetningen er at de visualisering, maskinering, simulering, logistikk, kompetanse styring og dokumentasjon. se Marianne på sykehuset. - Ingen visste hvem vi var, men så var det på det er lettere å få empati hos folk. Det har vært godt. ansatte lærer å utnytte teknologien. en måte oss de gikk der for, legger Miriam til. - Jeg ber og håper på mirakler. Men først da forstod jeg at Marianne virkelig var død, Praktisk kjærlighet Mens rettsaken pågår, vet familien Sandvik Vi kjenner teknologien og er best forteller Miriam. Når Espen skal sette ord på hva at uansett hvilken straff den tiltalte får, vil - Det var sterkt å se en mor stå ved kisten enkeltmennesker har betydd for familien det ikke gi Marianne tilbake. Det er en på opplæring og brukerstøtte. RIKTIG TEKNOLOGI VIL ALLTID LØNNE SEG til barnet sitt og rope navnet hennes, legger i sorgprosessen, er det den praktiske tung sannhet. Det gir optimal teknologiutnyttelse T 51 77 98 00 E POST@JAERTEK.NO WWW.JAERTEK.NO hun til idet tårer triller nedover kinnet. kjærligheten han trekker fram. Naboer som og sikrer ønsket resultat. POSTBOKS 64 TRALLFAVEGEN 2 4349 BRYNE Torsdag den 4.august blir begravelsen holdt lagde middag og støvsugde huset. - Det er så urettferdig – kjempeurettferdig i en fullsatt domkirke, med lydoverføring til – og meningsløst, sier Miriam om drapet på de flere hundre utenfor kirka som det ikke - Enkeltpersoner har stilt opp når vi ikke har svigerinnen sin. var plass til. klart å sette ord på hva vi trenger hjelp til. Mange har sagt at de gjerne vil hjelpe og gjør - Det er fortsatt uvirkelig. Vi forventer Overveldende omsorg hva som helst for oss, vi må bare si ifra. Men å møte Marianne når vi kommer hjem, Espen beskriver tiden etter 22.juli som på mange måter blir det litt tomme ord, fordi sier Espen. ISACHSEN-KOMMUNIKASJON.NO Rom for opplevelser en skummel berg- og dalbane han bare vi ikke orker å si ifra. Det har vært viktigere må gjennom, uansett hvor mye han vil gå med de som bare har gjort noe, sier Espen. Jeg forlater ekteparet utenfor kafeen av og hvor kvalmende og smertefullt det vel vitende om at dette var en bror og en er. Med seg på denne berg- og dalbanen Huset til familien på Hundvåg ble raskt svigerinne til ei av de 77 menneskene som har familien Sandvik likevel opplevd å ha fullt av blomster, og Espen og Miriam ble drept denne dagen. Det blir tydelig for mange ulike støttespillere. forteller at de fikk svært mange kort, meg: denne verden trenger godhet. ... og alt som trengs for å framkalle dem. Velkommen til en god arena for konserter, show og denslags! Gunnar Warebergsgate 15 • 4021 Stavanger • Tel: 51 84 21 85 • Fax: 51 84 21 61 • www.imiforum.no 6 7
 5. 5. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 SKAL BETY EN FORSKJELL PÅ HOMMERSÅK En vennegjeng i Riska menighet bestemte seg for at de ville være til stede og bety noe for nærmiljøet sitt. Svaret ble Godhetsfestivalen. Tekst: Geir Loftesnes Foto: Atle Weibell Ideen om den første Godhetsfestivalen på Hommersåk dukket først opp i cellegruppa til Atle Weibell i Riska Menighet. - Vi snakket først om det her. Helt uavhengig av oss begynte diakonen å snakke om godhet og presten talte om det. Så da fant vi ut at dette kunne være en god start, sier Weibell. - Hvorfor vil dere ha Godhetsfestival på Hommersåk? - Vi ønsker å hjelpe de som trenger det, være tilstede i nærmiljøet som kirke og ganske enkelt bety noe for folk. Med seg på laget har de fått pinse- menigheten Betel Hommersåk, og sammen håper de nå at dette kan bli en årlig begivenhet i Sandnes sitt innland. - Vi starter litt forsiktig i år, med ikke altfor store oppdrag og håper det skal være overkommelig. Weibell forteller at alle kan være med og at står det mye om å vise godhet, hjelpe frivillige og at vi når ut til mennesker som alle kan motta hjelp. hverandre og lignende, så for kristne kan trenger hjelp av ulikt slag, sier han. - Det er en i Godhetsfestivalen i Stavanger nok inspirasjonen til å hjelpe komme som har sagt at vi kunne ha malt huset til derfra, men festivalen i seg selv spør ikke For første gang vil det også bli arrangert Røkke for min del! sier Weibell. om livssyn hos noen. Godhetsdager på Ganddal, fra 2.-3. juni. Det er John Arve Lunde i Familiekirken som står - Så dette er ikke bare for kristne? Weibell forteller om mye god respons fra bak initiativet og har med seg menighetene på - Nei, det er det ikke! Men i Bibelen folk som har hørt om initiativet. Ganddal: Salem, Bymenigheten, Ebeneser og - Vi håper på godt vær, en god gjeng Gandalen Menighet. 8 9
 6. 6. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 - Godhet er eN VERDI OG ET mål i seg selv Er det noen gang galt å vise godhet? spør Gunhild Andersen. Det siste året har hennes engasjement for de papirløse vært synlig i hele Norge og den omstridte returavtalen har fått kritikk i FN. Gjennom hele livet har Gunhild Andersen hatt en sterk rettferdighetssans. I dag er hun en tydelig talsperson for de papirløse innvandrerne i Norge. Tekst: Geir Loftesnes Det ble dannet et støttenettverk av kirker torturert. Han er redd for framtida til kona Godhet som det mest dyrebare Foto: Eivind Horne og ulike organisasjoner som opprettet en og barnet, det er høy risiko for at den ferske - Hvis dere taper saken, har da alt vært krisekonto til mat, tannlegehjelp, busskort familien vil bli splittet. Han er også redd forgjeves? - Jeg blir opprørt over urettferdighet og og telefonhjelp. Matinnsamling og at den vesle jenta skal bli tvangsomskåret. - Nei, godhet som utveksles fra et hjerte behandlingen av de svakeste. Denne språkskole er andre eksempler på konkret til et annet, er aldri forgjeves. Det er en gruppen av asylsøkere har opptatt meg godhet denne gruppen mennesker har fått Har fått FNs oppmerksomhet verdi og et mål i seg selv. Det handler om at lenge, svaret hun på spørsmålet om hvorfor motta det siste året. Kampen er ikke over ennå. Etter at Norge mennesker blir sett på som mennesker, som hun endte opp med et sterkt engasjement inngikk returavtale med Etiopia, kunne verdifulle, likeverdige og viktige. Etiopierne for de papirløse innvandrerne i Norge. - For oss har det vært viktig å knytte etiopierne med avslag på sine søknader om opplever uansett at noen har talt saken deres relasjoner og bygge fellesskap. Det unike opphold i Norge tvangsutsendes etter 15. og at de ikke blir sendt ut uten at noen har Et sitat som provoserte samarbeidet av etiopiere og eritreere vi ser mars. I ukene før denne datoen var ei gruppe brydd seg. Ja, for dette er viktig for Gunhild; Gunhild Andersen jobber som sognediakon i Stavanger er en frukt av dette, mener hun. på omtrent 40 frivillige engasjert med å at vi bryr oss. i Hinna menighet og fikk i januar 2011 Gunhild Andersen forteller at hun alltid skrive rundt 60 omgjøringsbegjæringer for saken på nært hold. En kirketjener i har vært opptatt av urettferdighet, og etiopiere i Stavanger og Sandnes-området. - Det å bry seg og vise godhet er noe av det menigheten, som hadde vært ansatt der særlig i møte med mennesker fra andre mest dyrebare vi har. Vi har erfart det selv “ i ni år, mistet skattekortet sitt ettersom folkeslag. Hun vokste opp med lysbilder og vi har sett at det tennes et lys i ansiktet til arbeidstillatelsen da ble fratatt ham. fra Afrika-misjonærer og da hun var 15 år Vi er villige til den som opplever godhet. Det er nesten litt Etiopieren lot de fortsette å jobbe der, med skrev hun en oppgave om norsk u-hjelp. å gå hele veien til egoistisk å gjøre godt mot andre, sier hun. 50 prosent avtrekk i skatt. Dette satt fyr på Oppgaven resulterte i et varig engasjement Strasbourg engasjementet. for norsk bistandspolitikk. Gunhild Andersen vet at historien til de Disse er nå til behandling hos UNE. papirløse innvandrerne ikke har noen - De rettighetsløse fikk et menneskelig ansikt Risikerer død, tortur og fengsel Etter dette fikk arbeidet med å sende ut enkel, lykkelig slutt. Men hun lover at hun og engasjementet ble mer enn en følelse, Etiopierne Kifle Wodazo og Almaz Ayele etiopiere en midlertidig stopp ettersom vil kjempe for dem i lang tid framover. I et forklarer Gunhild. har fått erfare godhet på ulike måter. I Etiopiske myndigheter krevde utlevering eller annet format. Ulike organisasjoner ble kontaktet og ført mangelen på sted å bo, endte det opp med av fingeravtrykk, noe norsk politi ikke har sammen. På dette møtet var det særlig en at paret fikk bo i kjelleren i Hinna kirke i fjor hjemmel for å gjøre. Norges returavtale kommentar som satte spor. høst. Almaz var da gravid og i januar fikk de med Etiopia har for øvrig skapt sterke barnet Nigist. reaksjoner over store deler av verden - En person spurte hva man forventet at og også FN har stilt kritiske spørsmål • I søksmålet mot staten er det blitt kirken kunne gjøre midt oppi dette. Da svarte - De har gitt oss et sted å bo, mat, penger, til Norge i den anledning. Nå har over engasjert advokater. Både advokater noen: ”Nei, derfra forventer vi ingenting”. transport og alt utstyr vi trenger til barnet 400 etiopiere saksøkt staten for brudd på og rettslige utgifter koster mye. Det har vært viktig for meg å gjøre den vårt, ramser Kifle opp. Han sier også at i menneskerettslige hensyn, i håp om å kunne • Vær med å bidra økonomisk for uttalelsen til skamme, sier sognediakonen. løpet av de ni årene han har bodd her har forbli i Norge. at etiopierne skal få en han aldri følt seg mer integrert. - Vi er villige til å gå hele veien til rettferdig behandling. Skrev stil om u-hjelp som 15-åring - Dette er hjemme, sier Kifle. Han forklarer Strasbourg, sier Gunhild Andersen, Engasjementet hennes for de papirløse at om familien blir sendt tilbake til Etiopia men håper at de allerede vinner fram i • Kontonummer: 3250.27.3490. bare økte utover våren og sommeren 2011. risikerer han å bli drept, fengslet eller Tingretten i løpet av juni. 10 11
 7. 7. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 - Folk turTe å gå inn i mørket med oss To dager før termin fikk høygravide Solveig påvist alvorlig svulst på hjernen. Heldigvis skulle hun ikke kjempe denne kampen helt alene. Kampen mot kreft er ikke over enda for Solveig og Øystein Kindervaag, men godheten ekteparet har møtt har gitt et nytt perspektiv på behandlingen som gjenstår. Tekst: Geir Loftesnes Solveig sammen i gråt. Hun har fått høre de Som nybakt mamma skriver Solveig et Foto: Eivind Horne verste ordene i sitt liv. En fem centimeters brev til sin nyfødte sønn mens hun ligger lang svulst på hjernen er fra nå av livets på oppvåkningen etter keisersnittet i frykt Godhet når livet gjør vondt kan være helt største fiende. for at hun ikke vil se ham vokse opp. Hun uvurderlig. Det har ekteparet Kindervaag planlegger også sin egen begravelse. fått erfare. Alenepappa? De neste to ukene forblir de på Haukeland, Øystein reagerer med sinne. På Gud. På hvor tester og prøver skal gi klarere svar. Det Julen 2011 legen. På alt. For 11 år siden mistet han tar tid. Fryktelig lang tid. Solveig (28) og Øystein (33) lever i en mammaen sin på grunn av kreft. Skal han kombinasjon av å feire julen hos Øysteins igjen miste noe av det kjæreste han har, og Ti tunge timer familie på Jæren og å forberede seg på det kun to og et halvt år etter at ekteskapet På grunn av svulstens sjeldne art tør å bli førstegangsforeldre. Lille Arons ble inngått? ikke legene å gjøre noe. Ikke engang på forventede ankomst er på den første dagen samarbeidssykehuset i Boston i USA tør i det kommende året. Svangerskapet har de å bevege seg inn til svulsten, da det “ gått bra, men siden november har Solveig kan risikere blindhet eller enda verre, hatt litt dobbeltsyn som legene forklarer Fra nære venner hjerneblødning. med graviditeten. 3.juledag øker derimot til folk vi knapt smertene og det venstre øyelokket til kjenner, folk har - Den hadde vokst ut fra hjernestammen, Solveig henger kraftig. Ekteparet begynner skjønt at vi har det lå nær hovedpulsåren og tett opp til å bli bekymret for hva dette kan være og synsnervene. Ufattelig vanskelig å komme tøft og det er kontakter helsepersonell, som etter hvert til, informerer Øystein. henviser dem til akuttmottaket, hvor de stort for meg Ikke før i slutten av februar får de nybakte ender opp hos en nevrolog. De tar ulike foreldrene vite at en lege i Canada er villig tester og en MR-undersøkelse. Lille Det oppleves som om livet raser sammen til å ta risikoen. Operasjonen i Ottawa i nyttårsaften får Solveig svar på prøvene. og på sykehuset råder det kaostilstander. begynnelsen av mars er ti timer lang. Og Legene er usikre på hva de nå skal gjøre, heldigvis, på mange måter vellykket. 90 Legene spør Solveig om mannen hennes er ikke rart når pasienten er høygravid og arten prosent er borte, 10 prosent gjenstår. langt unna og hun skjønner at dette er alvorlig. av svulst er så sjelden at kun én av én million får den. Nyttårsaften blir ekteparet sendt Aldri alene ”Fint om du kommer til sykehuset snart” til Haukeland universitetssjukehus på en Litt over to måneder etter at operasjonen er leser Øystein i en sms fra kona. Det er nok halvtimes varsel. Ved keisersnitt ankommer forbi har Solveig ennå ikke kommet seg helt. til at han skjønner at noe er alvorlig galt, Aron denne verden på termindatoen under Tre til seks måneder kunne det ta, sa legene og reiser fra Bryne, hvor han jobber som totalt andre omstendigheter enn foreldrene i Canada. Hun sliter med konsentrasjon og lager- og verktøysjef i et rørleggerfirma. På hadde sett for seg, og helt uvitende om at hukommelse og merker at kroppen orker sykehuset i Stavanger går han ut av heisen livet til mammaen som har båret ham fram veldig lite. Dessuten gjenstår måneder og ser kona gående sammen med en lege. nå er i stor fare. En stor glede og en stor sorg med stråling, og om alt går bra, vil det Før de rekker å møte hverandre, bryter vandrer hånd i hånd. likevel måtte gå ytterligere femten år til før 14 15
 8. 8. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 Tilbyr hjelp til hun kan friskmeldes helt. På noen få dager hadde naboer og venner passet kattene, - Herlighet... Er det sant? Hva er det dere rundt nyttårsaften ble livet snudd på hodet vasket huset og fylt opp kjøleskapet. Da gjør?! sier Solveig overrasket i videoen idet for ekteparet Kindervaag. Og vel så det. Solveig og Øystein kom hjem var det til og hun leser kortet. med fyr i peisen. - Det handler ikke så mye om pengene, Men det var aldri meningen at familien men at man opplever seg sett når livet er økonomistyring skulle kjempe denne tunge kampen alene. I - Folk var oppriktig glad for å hjelpe, nesten vanskelig. Fra nære venner til folk vi knapt hvert fall ikke ifølge venner, familie, naboer som om vi gjorde de en tjeneste om de fikk kjenner, folk har skjønt at vi har det tøft og og et nettverk av mennesker de kanskje ikke hjelpe oss. Det gjorde at vi ikke følte at vi det er stort for meg, sier Solveig. visste at de hadde. stod i takknemlighetsgjeld til alle som gjorde godt mot oss, sier Solveig. - Det er så flott at mennesker ønsker å gå - Sykehusrommet var helt nedlesset av så dypt inn i vår historie, jeg føler de bærer blomster og bamser. Ekstremt mange har 27.000 varme kroner oss med seg. Det har vært godt for oss som tenkt på oss, gitt oss gode ord via sms og på Det toppet seg fram mot bursdagen føler at hele verden raser sammen, sier hun. kort. Vi har ikke hatt overskudd til å svare på hennes 10.april. En god venninne - Dette gir oss også et helt nytt utgangspunkt alt, men hvert ord har blitt lest opptil mange hadde fått nyss i Solveigs drøm om en for strålingen som forhåpentligvis kommer ganger, forsikrer Solveig oss. luksusferie etter måneder med mørke. En i sommer. Vi vet at når alt er ferdig, har vi Godhet kan komme i mange ulike former og fasonger. Det vet feriekonto ble opprettet og den hemmelige virkelig noe å se fram til, sier Øystein. Tone og Haakon Totland som gjennom CAP Norge for første - Folk har turt å prøve seg i stedet for å være facebookgruppen vokste raskt i antall gang tilbyr gratis økonomikurs under Godhetsfestivalen i år. redd for å tråkke feil. Det har vært utrolig medlemmer. Den 9.april ble det postet en godt for oss, sier hun. video på denne gruppens side med tittelen Godhetstips fra Øystein og ”Den største gleden man kan ha, er å gjøre Solveig når livet er tungt: En venn tilbød seg å være Nav-kontakt andre glad”. Her mottar familien gaven; et • For all del: gjør noe! Ikke la frykten for Solveig, en annen å være nyhetsanker kort med over 60 underskrifter og et beløp for å gjøre noe galt hindre deg i å som formidlet informasjon videre og de som etter hvert lyder 27.000 kroner. I gjøre noe. På kort eller lang sikt vil økonomien sin. Avisene konkluderer med jevnlige tilbakemeldinger fra mennesker Tekst: Geir Loftesnes har fått film og pizza på døra. Uka etter videoen bryter Solveig ut i gråt, som hun de aller fleste føle at de har blitt sett, Foto: Eivind Horne at det er svært lite undervisning innen dette som får livene sine forbedret og forvandlet. Haukelandvisitten kom folk på døra med har gjort flere ganger det siste halvåret. Men selv om du ikke får respons. temaet, noe som også etterspørres. Vi ønsker Godhetsfestivalen ser de på som en middag hver dag, og mens de var borte denne gangen er det sterke gledestårer. Christians Against Poverty (CAP) vil i å møte dette behovet og dermed bringe både glimrende mulighet til å nå enda flere med • Folk er forskjellige og har ulike behov - hvordan er den personen du vil vise år være med å gi godhet gjennom enkel håp og løsninger til de som ønsker og trenger dette gode verktøyet. omsorg for? økonomiveiledning. en endring når det gjelder privatøkonomien, sier Tone Totland. - Personlig kjenner vi at det er utrolig • Gi mottakerne omsorg uten for- Få mest mulig ut av pengene givende å få være med å gi mennesker en ventning. Lange telefoner og - Hva skal dere gjøre under Godhetsfestivalen? - Vi vet at systemet vi underviser er så enkelt større trygghet på det økonomiske området. besøk kan være krevende for mange - Vi vil holde et kurs i enkel økonomistyring at enhver vil kunne forstå prinsippene Økonomien vår spiller en langt større rolle - kort og sms kan leses om og om for alle som måtte ønske å delta. Det går ut og bruke dem. Det kreves litt innsats i livene våre enn vi tror. Når vi har kontroll igjen og gi mye trøst og glede, uten på å få orden og oversikt over økonomien sin, til å begynne med, og derfor tilbyr vi over økonomien, får vi en ny frihet i livet følelsen av å måtte svare. og dermed få mest mulig ut av pengene man også litt veiledning på slutten av kurset. samtidig som vi opplever en langt større • Følg opp over tid. Ikke glem dem, har tilgjengelig. Dette tror vi er noe alle kan Kombinasjonen av veiledning og egen grad av trygghet, sier Tone. kampen pågår ofte over et tidsrom. dra nytte av, uansett størrelsen på inntekten. I innsats, gjør at deltakerne erfarer at det tillegg vil vi tilby en-til-en-samtale for de som faktisk er mulig å få kontroll på økonomien – - Hvordan håper dere Godhetsfestivalen • Ta initiativ til aktiviteter for å hjelpe deltar på kurset dersom de ønsker å diskutere og at det ikke er så vanskelig, legger hun til. blir i år sett med CAP sine øyne? folk til å komme seg ut. Aktivitet egen økonomi eller stille andre spørsmål. - Vi ser for oss at mennesker skal få møte produserer endorfiner - såkalt Liv forbedret og forvandlet godhet gjennom å få lære mer om penger lykkehormon. - Hvorfor gjør dere dette? CAP Økonomi-kurset er godt utprøvd i og økonomi da det er en vesentlig del av • Det vonde er alltid en del av hver- - Når vi leser i avisene, ser vi stadig at England, og etter hvert også i Norge. Det livet. Vi tror denne godheten vil gi håp dagen - ofte er det godt at noen personlig økonomi blir omtalt. Og det er var ekteparet Totland som tok kurset og for fremtiden, et håp som hjelper dem til andre tør å dele av sine ting, eller bare tydelig at selv om mange har god inntekt, organisasjonen over Nordsjøen for et par å holde fast på planen de har lagt for livene være sammen uten å måtte snakke så har de allikevel bekymringer knyttet til år siden og de forteller at de allerede får sine, sier Tone. om det man står i. CAP Norge • Selv små, hverdagslige gjøremål kan bli utfordrende. Husvask, barnepass, • Det er første gang CAP Norge mathandel, middagslaging og deltar under godhetsfestivalen. lignende er enkle og konkrete • Kurset holdes mandag 4. juni handlinger som kan bety mye. kl 18.00-21.30 og de som ønsker • Vær kreativ og fleksibel etter behov personlig veiledning kan avtale tid og ønsker - har man ikke krefter til og komme tilbake torsdag 7. juni. en filmkveld, hva med å se en film • Kurset holdes i IMI-Kirkens lokaler. på dagtid? • Påmelding skjer på imikirken.no, • Et ”nei” eller manglende klikk på ”Påmelding”. tilbakemelding betyr ikke ”aldri”. • Kurset er gratis. 16 17
 9. 9. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 De enkle godhetshandlingene GLIMT FRA GODHET 2011 som forandrer • Lag middag til mennesker som har det travelt • Hjelp til med rydde ut flyttelasset til den nye familien i nabolaget • Vask bilen til den rike naboen din • Rydd i hagen til eldre eller uføre • Tilby barnevakt til småbarnsforeldre + en forhåndsbetalt datekveld • Tips rikelig på kafé/restaurant • Ha slepetau i bilen og hjelp den fremmede • Tilby deg å handle for studenten du deler som får motorstopp på veien leilighet med og betal handleturen selv • Tilby deg å kjøre billøse mennesker til/fra • Gi gode og oppmuntrende ord til den som et arrangement fortjener det minst • Smil til trekkspillmusikanten og tiggere i sentrum • Kjøp et asfaltmagasin • Gi en overraskelsesgave til en perifer venn • Vær raus med klemmene • Tilby deg å rydde og vaske huset til mennesker • Tilby deg å hjelpe til med maling av som er i en tøff tid naboens hus Liten annonse 57x62.qxp 10.05.2012 10:31 Side 1 Liten annonse 57x30.qxp 10.05.2012 10:30 Side 1 STØTT STØTT Godhetsfestivalen! Godhetsfestivalen! GI! konto 9685.27.13493 Bli med! gaven merkes Registrer din arbeidskapasitet "Godhet" på www.godhet.no og møt opp i Godhetsfestivalen Mandag 4. - fredag 8. juni 2012 Godhetssekreteriatet, Gunnar Warebergsgate 15 på Godhetsfestivalen Tjensvoll mandag 4. juni kl 17.00 Mandag 4. - fredag 8. juni 2012 Kjenner du noen som trenger hjelp? Bli med! Registrer behovet på Registrer din arbeidskapasitet på Et godt minne godhet.no www.godhet.no Kjenner du noen som trenger hjelp? Bli med! Registrer behovet på Registrer din arbeidskapasitet på godhet.no www.godhet.no Støtt! Gi en gave på konto 9685.27.13493 merk ”godhet” Unike mennesker – Unike begravelser Tlf. 51 88 12 34 Ansvarlig er Arvid Steinum alphabegravelse.no Kontor: Villa Solborg, Tjensvoll Døgnvakt: 924 25 000 www.godhet.no Støtt! Arrangør: Menighetene i Stavanger-regionen i samarbeid med lokalt næringsliv. www.godhet.no Gi en gave på konto 9685.27.13493 merk ”godhet” GODHET, Gunnar Warebergsgt 15, 4021 Stavanger. Alle foto: Trond Westby 18 www.godhet.no 19 Arrangør: Menighetene i Stavanger-regionen i samarbeid med lokalt næringsliv. www.godhet.no GODHET, Gunnar Warebergsgt 15, 4021 Stavanger.
 10. 10. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 støttespillere: VIL DU VÆRE MED PÅ DET GUD GJØR? Venter du gjester til festival, stevne FOR INFORMASJON SEND EN SMS TIL 2077 kodeord: IMI mellomrom ACTA + ditt navn og din adresse KF Skolen eller andre arrangement? ACTA IMI-KIRKENS BIBELSKOLE STAVANGER - ACTABIBELSKOLE.NO Ny kristen grunnskole i Stavanger fra høsten 2013. Stavanger Vandrerhjem, idyllisk plassert ved Mosvannet, kan tilby rimelig og trivelig overnatting. Bestilling før sesongstart: hihostels.no/stavanger. Sesong: 11.06 - 31.08 Eiere av skolen: tilbud nye ACTA DELTID og ACTA LOVSANGSSKOLE Henrik Ibsens gate 19, N-4021 Stavanger Telefon: +47 5154 3636, E-mail: stavanger@hihostels.no http://www.hihostels.no/stavanger For mer informasjon kontakt: kfskolen@imikirken.no Alpha-kurs EKSISTERER www.sweco.no GUD? Relocation.no Boligprosjekt AS JA NEI KANSKJE Utforsk meningen med livet Nytt kurs starter torsdag 15. september kl. 19:00. Påmelding til www.imikirken.no designer godhetsmagasinet “et eventyr, ikke en byrde!” 20 21
 11. 11. ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 ANNONSEBILAG FOR GODHETSFESTIVALEN 4. - 8. JUNI 2012 MANGE GODHETSPRODUKTER UNDER G O D H E T S F E S T I VA L E N God litteratur GODHETSfestivalen: GRATIS BILVASK! Ved selv-vaskeanleggene mandag 4. juni - torsdag 7.juni klokken 17:30 - 20:30 Tlf 40004227 E-post: post@vaalandror.no Bok & Media Forus Postbygget, Haakon VII’s gt 9, Vis a vis Svømmehallen og Straensenteret, Tlf. 51563100. E-post: Stavanger@bokogmedia.no Hafrsfjord og Hundvåg Samlivskurset - 7 kvelder om å være 2 For alle par som ønsker å bygge et sterkt grunnlag for et sunt samliv som varer livet ut! Syv spennende og meningsfylte dater med din kjære Tema: • Å bygge et sterkt fundament • Kunsten å kommunisere • Konflikthåndtering • Tilgivelsens betydning • Forholdet til foreldre og svigerforeldre Samlivskurset • Et godt sexliv Samlivskurset • Kjærlighet i praksis - 7 kvelderkveldervære være 2 - 7 om å om å 2 • Oppstart tirsdag 16.oktober 2012 kl 19 i Clarion Hotel sine lokaler. Totalt 7 kvelder. • Pris kr. 2.900,- pr. par som inkluderer kursmateriell og varm mat (7 kvelder). • Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Agape, Clarion Hotel og IMI Kirken. For alle parpåFor alle par som ønskeretbygge et som ønsker å bygge å Påmelding imikirken.no sterkt grunnlag for et suntfor et sunt samliv sterkt grunnlag samliv som varerformidle Guds godhet til alle livet ut! som varer livet ut!av åog godhet går hånd i hånd. mennesker gjennom å skape arenaer IMI Kirken er opptatt hvor trosglede, livsglede 22 23
 12. 12. «Jeg liker en avis som tør å formidle de store spørsmål uten å komme med forenklende svar, og som gir plass for både troen og tanken. Vårt Land utfordrer meg og får meg til å tenke.» Henrik Syse, filosof, forsker og spaltist i Vårt Land «Vårt Land gjør meg glad, klok, irritert, reflektert, oppgitt, oppdatert. Avisen slipper til spennende og ulike stemmer, og tør å gå i dybden. Den har mot til å utfordre i mange retninger. Dagen blir faktisk ikke den samme uten.» Sunniva Gylver, sokneprest i kampen kirke, og spaltist i Vårt Land «Livet er for komplekst til at det finnes enkle svar. Derfor viser Vårt Land raushet og stor takhøyde for ulike meninger og ståsted.» Rune Bratseth, prosjektleder Olavsfestdagene PRØV VÅRT LAND I 3 UKER GRATIS Send SMS med VL til 1933, eller gå inn på vl.no/gratis

×