Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

På eCampus med ressurser for læring

377 views

Published on

En kort presentasjon av eCampus-programmets aktiviteter som berører fagbiblioteker, læringssentra og håndtering av læringsressurser. I 2010 er det spesiell vekt på opptak av forelesninger, og hvordan disse går fra å være gjort av ildsjeler til å være en del av institusjonens infrastruktur.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

På eCampus med ressurser for læring

 1. 1. På eCampus med ressurser for læring Norsk Bibliotekmøte, BIBSYS seminar 19.03.2010 Ingrid Melve, Teknisk direktør, UNINETT
 2. 2. eCampus oppstart <ul><li>Arbeidsgruppe høsten 2009: planer for 2010
 3. 3. Oppstartsår 2010 med forelesninger i fokus </li></ul><ul><ul><li>Opptak av forelesninger, video/lyd
 4. 4. Erfaringsnettverk, dele beste praksis i sektoren
 5. 5. Finansiering: UNINETT utviklingsbudsjett </li></ul></ul><ul><li>Full utrulling 2011-2015 ramme på 70 millioner </li></ul>
 6. 6. eCampus infrastruktur <ul><li>Teknologi støtter undervisning og forskning
 7. 7. Konkrete eCampus piloter (kan utvides) </li></ul><ul><ul><li>Mobil kommunikasjon
 8. 8. Videokonferanser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rom til rom: bør alltid fungere
 9. 9. Webmøter: enkelt på min PC/Mac </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opptak av forelesninger </li></ul></ul><ul><li>Enkelt å bruke, enkelt å dele, enkelt å finne
 10. 10. Skalering fra enkeltperson til institusjon </li></ul>
 11. 11. Infrastruktur i 2010 <ul><li>Automatisering av forelesningsopptak
 12. 12. Lagring og gjenfinning (metadata, arkiv)
 13. 13. Erfaringsdeling om distribusjon: iTunesU, YouTube, mobil, podcast etc
 14. 14. Konkrete tjenester </li></ul><ul><ul><li>Deling av store filer (CloudStor)
 15. 15. Flerparts videokonferanse rom-til-rom (MCU)
 16. 16. Test av lagringstjenester
 17. 17. Metadata prototype knyttet til arkiv </li></ul></ul><ul><li>Løsning for webmøter (på min PC) </li></ul>
 18. 19. Ressurser for læring <ul><li>Gå fra ildsjelers innhold til institusjons-innhold: Forvaltning
 19. 20. Konkret jobb knyttet til metadata: </li><ul><li>Finne felles beste praksis for merking av forelesningsopptak (arbeidsgruppe under oppstart) </li><ul><li>Hente metadata fra eksisterende informasjon
 20. 21. Gjenfinning, bruk, adgangskontroll, tagging </li></ul><li>Lagring i institusjonsarkiv (prosjekt hos UiO/UB) </li><ul><li>Integrert med Open Access-løsningen (dspace) </li></ul></ul></ul>
 21. 22. Kontakt oss <ul><li>Delta i arbeidsgrupper
 22. 23. Blogg på http://blog.ecampus.no
 23. 24. Twitter: ecampusnorge
 24. 25. Epost </li></ul><ul><ul><li>[email_address] for diskusjon
 25. 26. [email_address] for å nå meg </li></ul></ul><ul><li>Lysark blir lagt ut, se blogg </li></ul>

×