Infrastruktur som grunnlag for innovativ e-læring

778 views

Published on

Nettverksuniversitetets konferanse http://www.hint.no/forskning/konferanser/nvu_konferansen_2011_innovativ_e_laering/program_for_nvu_konferansen_2011_innovativ_e_laering diskuterer eCampus som verktøy for innovativ e-læring

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bildet her hentet fra Wikipedia, og viser en barneskole i Afghanistan. Den viktigste infrastrukturbiten av undervisning er læreren.
 • Verdikjede: både teknisk og pedagogisk. Vær obs på begrepsbruk som kan fremmedgjøre
 • Technology has escaped from campus, and into the lives and minds of our user population Chad Kainz'convenience: we've made all this stuff seem easy' - a rod for our own back for the forthcoming years? google does it, why can't you? Internet2 : Lots of great advanced technology out there deployed in pockets Great at custom demos that show off incredible bandwidth, high quality video, seemless authentication, … Not so great at making this all available to normal end users at their desks Users often need to become network experts to make all of this work
 • Infrastruktur som grunnlag for innovativ e-læring

  1. 1. e-Campus – kan teknisk infrastruktur gi grunnlag for innovativ e-læring ved høyere utdanning i Norge? Nettverksuniversitetets konferanse, Steinkjer, 2011-03-15 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester
  2. 3. Teknisk infrastruktur som grunnlag for innovativ e-læring? <ul><li>Nødvendig, ikke tilstrekkelig! </li></ul><ul><ul><li>Brukervennlig tilgang </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilgang uavhengig av tid og sted </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkelt for lærer og studenter å bruke </li></ul></ul><ul><li>Behovene ligger i hele verdikjeden </li></ul><ul><li>Må ha </li></ul><ul><ul><li>Læringsinnhold og gode prosesser </li></ul></ul><ul><ul><li>Internett </li></ul></ul><ul><ul><li>Muligheter til deling og samarbeid, må bygge læringsmiljø </li></ul></ul>
  3. 4. IKT-arkitektur <ul><li>Felles forventinger og forståelse av hva som skjer (virksomhetsarkitektur) </li></ul><ul><li>Digital kompetanse </li></ul><ul><li>Gode løsninger </li></ul><ul><li>Tradisjon for samarbeid </li></ul><ul><li>Felles komponenter som </li></ul><ul><ul><li>FS, Samordna Opptak etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Feide, PIFU, BAS-krav </li></ul></ul><ul><ul><li>Cristin, DBH, rapportering </li></ul></ul>Bruk Klienter PC, mobil, nettbrett Systemer: LMSene, portaler, FS, Feide Nettverk: Internett og mobil
  4. 5. eCampus-satsingen <ul><li>eCampus skal være et samarbeidsmiljø for å arbeide med teknologi og infrastruktur for utdanning, formidling og forskning </li></ul><ul><li>Beste praksis løftes fram i spesifikasjoner for teknologibruk </li></ul><ul><li>Program går 2011-2015 </li></ul><ul><ul><li>Søkt om totalt 70 millioner for infrastrukturløft </li></ul></ul><ul><ul><li>Tildelt 3,5 millioner for 2011 til oppstart </li></ul></ul>
  5. 6. Mål for eCampus <ul><li>eCampus er et program som skal tilrettelegge for bedre læring og forskning i høgere utdanning </li></ul><ul><ul><li>Mobile tjenester: inn i lomma </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak av forelesinger: krysser grenser i tid, tilgang og avstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Video konferanser og webmøter: avstandsoverbygging og samarbeid over nett </li></ul></ul><ul><li>Koordinert av UNINETT for norske høgskuler og universiteter </li></ul><ul><li>Bygge ut ny og moderne IKT-infrastruktur for UH-sektoren, støtte over statsbudsjettet for 2011 </li></ul><ul><li>Felles løft for forskningsbasert læring: </li></ul><ul><ul><li>arbeidsgrupper </li></ul></ul><ul><ul><li>beste praksis for teknologibruk </li></ul></ul>
  6. 7. eCampus: hva er oppnådd? <ul><li>Oppstartsår: nettverksbygging </li></ul><ul><li>Samlinger og arbeidsgrupper </li></ul><ul><ul><li>Webmøter som verktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>Forelesningsopptak og podcast </li></ul></ul><ul><li>Overtatt ansvar for AV-arbeid: </li></ul><ul><ul><li>Innkjøpsavtale, felles spesifikasjoner (UFS) </li></ul></ul><ul><li>Piloter </li></ul><ul><ul><li>Webmøter, felles løsning med AdobeConnect </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling av store filer med CloudStor </li></ul></ul><ul><ul><li>MCU for flerparts videokonferanser </li></ul></ul>
  7. 8. Hvordan delta i eCampus? <ul><li>Arbeidsgrupper! </li></ul><ul><ul><li>Opptaksløsninger, testing og erfaring </li></ul></ul><ul><ul><li>AV-gruppa, ser på utstyr og praksis </li></ul></ul><ul><ul><li>Webmøter, utrulling og ta i bruk </li></ul></ul><ul><li>Fortell om beste praksis og gode eksempler </li></ul><ul><ul><li>Hva er de reelle behovene? Hva er nyttig? </li></ul></ul><ul><li>Lag eCampus-prosjekt i din SAK-konstallasjon </li></ul><ul><ul><li>Jobbing lokalt og på tvers av organisasjonsgrenser </li></ul></ul><ul><ul><li>Involver studenter aktivt </li></ul></ul><ul><ul><li>Involvert forelesere aktivt </li></ul></ul><ul><li>Ta i bruk pilot-tjenestene på områdene opptak/podcast, webmøter, videokonferanse, deling av filer </li></ul>
  8. 9. Hva har vi lært så langt? <ul><li>Teknologibruk er viktigere enn teknologi </li></ul><ul><ul><li>Men riktig utstyr er praktisk (AV-gruppa) </li></ul></ul><ul><li>Lyd er veldig viktig for nytteverdi </li></ul><ul><li>Studenter og andre “digital natives” forventer mer, og har mindre tålmodighet </li></ul><ul><ul><li>Har en “Internett-fortid” </li></ul></ul><ul><li>Tjenester må være lette å bruke og bo nær brukeren </li></ul><ul><ul><li>Webmøter vs videokonferanse </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling må nå fram til riktig målgruppe </li></ul></ul><ul><li>Integrasjonsmuligheter øker med Feide </li></ul><ul><li>Ildsjeler og utforskere er ikke “de fleste” </li></ul><ul><li>Læring over avstand (og tid) er i rask vekst </li></ul><ul><li>Samarbeid over organisasjonsgrenser øker: SAK, internasjonalisering, fag på tvers </li></ul>
  9. 11. Nytte for studenter <ul><li>Valgfrihe t: større fagtilbud, bedre kvalitet </li></ul><ul><li>Tilgang : enklere repetisjon, enklere tilstedeværelse, enklere kommunikasjon </li></ul><ul><li>Møte IKT- hverdag som ligner hverdagen (Digital Natives: sosiale medier, web2.0, video) </li></ul><ul><li>Lettere å bruke tid på fagstoff </li></ul><ul><li>Mange som har spesielle behov </li></ul>
  10. 12. Nytte for universitetet og de faglig ansatte <ul><li>Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid </li></ul><ul><li>Bygging av gode læringsmiljø </li></ul><ul><li>Tilgang overalt, åpner for rekruttering uavhengig av geografi </li></ul><ul><li>Åpner for deling , åpenhet gir synlighet </li></ul><ul><li>Lettere å samarbeid internt og eksternt </li></ul><ul><li>Løfte løsninger fra individ til institusjonsnivå </li></ul><ul><li>Bevarer historisk materiale for ettertiden </li></ul>
  11. 13. eCampus planer <ul><li>Hva skal vi gjøre i 2011: </li></ul><ul><ul><li>Webmøter for alle: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Allmenngjøring av deling og samarbeid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opptak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forelesninger (legge til rette for 5-40%?) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podcast: læring rett i lomma </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Deling av data og innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrasjon og arkitektur, analyse av behov </li></ul></ul><ul><ul><li>Støtte opp under videokonferanser </li></ul></ul>
  12. 14. It is when people stop thinking of something as a piece of technology that the thing starts to have its biggest impact. Wheels, wells, books, spectacles were all once wonders of the world; now they are everywhere, and we can't live without them. John Lanchester
  13. 15. Teknologibruk, trender <ul><li>Egoets tidsalder </li></ul><ul><ul><li>Jeg vil ha mine 15 minutters berømmelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Personalisering av tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Web2.0: øyeblikkelig tilfredsstillelse </li></ul></ul><ul><li>Delingens tidsalder </li></ul><ul><ul><li>Dele innhold over nett (lovlig eller tvilsomt eller ulovlig) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiale nettverk </li></ul></ul><ul><li>Hyperbyråkrati og sikkerhet </li></ul><ul><ul><li>Risikovurderinger, formelle krav </li></ul></ul><ul><ul><li>Portaler forenkler verdenssyn </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapporteringskrav </li></ul></ul>
  14. 16. Hva er endret i nettet? <ul><li>Studentenes forventinger er endret </li></ul><ul><li>Vi har båndbredde tilgjengelig, nett overalt </li></ul><ul><li>Tjenesteleveranser endrer seg </li></ul><ul><ul><li>Sky-tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT-arkitektur: Feide-innlogging og andre felles grensesnitt </li></ul></ul><ul><li>Vi må støtte bedre opp under læringsmiljø på nett </li></ul><ul><ul><li>Samarbeid er nøkkel til suksess </li></ul></ul><ul><ul><li>Hverdagsteknologi er viktig: opptak av forelesninger, webmøter, mobile tjenester </li></ul></ul>
  15. 17. Digital kompetanse, skråblikk
  16. 18. Deling <ul><li>Åpne arbeidsgrupper i eCampus deler  </li></ul><ul><li>Konkret tjeneste: CloudStor </li></ul><ul><ul><li>Deler filer som er for store til epost, ikke åpen tilgang </li></ul></ul><ul><ul><li>http://cloudstor.uninett.no </li></ul></ul><ul><ul><li>En av partene trenger Feide-innlogging </li></ul></ul><ul><li>Planlagt: Depotløsning for deling av opptak </li></ul><ul><li>Formidling av undervisning </li></ul><ul><ul><li>Beste praksis for åpne opptak lagt på nett: iTunes, YouTube, blogger, websider </li></ul></ul>
  17. 19. Webmøter <ul><li>Webmøter: deling av arbeidsflate, lyd, video, notater og lynmeldinger </li></ul><ul><li>Arbeidsgruppe har jobbet fram løsningsforslag </li></ul><ul><ul><li>Møte-bruk til tradisjonelle møter </li></ul></ul><ul><ul><li>Til undervisning over nett </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeid: kollokviegrupper, prosjekter </li></ul></ul><ul><li>Interimsløsning på plass for hele sektoren (okt 2010 – des 2011) </li></ul><ul><ul><li>AdobeConnect m/Feide og brukbar lyd </li></ul></ul><ul><li>Noen investerer i Lync, det pågår analysearbeid som ser på integrasjon/arkitektur </li></ul><ul><li>Anbudsinvitasjon for webmøter går ut i år </li></ul>
  18. 20. Opptak <ul><li>Varierende bruk i sektoren av opptak </li></ul><ul><ul><li>Opptak/streaming i auditorier (mest video) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak av fjernundervisning (mest videokonf) </li></ul></ul><ul><ul><li>Studentaktive opptak (mest lyd) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak støtter forelesning, øker deltagelse </li></ul></ul><ul><li>Opptak i stor skala krever </li></ul><ul><ul><li>Tilslutning fra forelesere </li></ul></ul><ul><ul><li>Utstyr til undervisningsrom </li></ul></ul><ul><ul><li>En plass å legge opptaket, forvaltning </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruksbeslutning: hvordan, hvem, når </li></ul></ul>
  19. 21. Opptak, feks forelesninger
  20. 22. Nasjonal infrastruktur for e-læring <ul><li>Digital kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Hva er beste praksis? </li></ul></ul><ul><li>IKT-arkitektur for e-læring </li></ul><ul><ul><li>Felles arbeid under oppstart i UH-sektoren </li></ul></ul><ul><li>Felleskomponenter </li></ul><ul><ul><li>Kravspesifikasjoner: bli enige om behov </li></ul></ul><ul><ul><li>Løsninger: bli enige om hva vi trenger, feks bruk av Feide </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemer: felles innkjøp eller deling av konkrete løsninger (for eksempel eCampus-pilotene) </li></ul></ul>
  21. 23. Helt til slutt <ul><li>http://blog.ecampus.no </li></ul><ul><ul><li>Informasjon om hva som skjer </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjenester og tilgjengelige ressurser </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjuer med høgskoler og universiteter om erfaringer og prosjekter </li></ul></ul><ul><li>Kontakt oss </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Delta i diskusjoner og arbeid </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul>

  ×