Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fellesløsninger for
digital eksamen
Hvordan deler vi jobben mellom oss?
Ingrid Melve, eCampus programleder
Freddy Barstad,...
eCampus
teknisk og
praktisk

Ekspertgruppe

Lokale
piloter

Utrulling av digital eksamen i
stor skala til alle studenter

...
Slik deler vi:
Rapporter: sluttresultat fra intern prosess, gjerne utredning
Kjenne noen som har gjort… det gjør de fleste...
Effekt av deling
Rapporter
Notater
underveis
Prosjekter på
tvers
Seminarer mm

Internt
Veivalg, forklare
Involvere i
prose...
Oppsummering fra workshop juni 2013
Få på plass nasjonal koordinator som kan jobbe full tid med digital eksamen
Utvid mand...
Arbeidsgruppe og oppgaver/team
Den store åpne arbeidsgruppen
Samarbeid mellom piloter/prosjekter
Ulike oppgaver som bør lø...
Arbeidsgruppe: mandat
Åpen arbeidsgruppe, suppleres av konkrete prosjektleveranser
Arbeidsgruppen skal
• være en møteplass...
Fagspesifikasjoner
Krav til eksamenslokaler
Krav til studenters utstyr (BYOD) på
eksamensdag
Digitalisering av eksamenspro...
Felles grensesnitt mot FS
FS deltar i arbeidet, i lag med
NTNU, UiB, UiT og UiO

Felles grensesnitt mot FS
Henting av inf...
Eksamensprosessen: Fra manuelle til digitale rutiner
System for
registrering av
oppgaver

System for digital
sensur
• Arbe...
Eksamen

Forberede

Forberede

Oppgave

Gjennomføre

Gjennomføre

Besvarels
e

Sensurere

Protokoll

Klage, arkiv
etc

Sen...
Eksamensmodus, tekniske løsninger
LMS, eksamensmo
dus

Nedlåst browser

Studentens eget
utstyr
Egnet for åpen bok
el alle
...
Arbeid som bør utføres felles?
Forberede

Gjennomføre

Sensurere

Klage, arkiv etc

Digitale prosesskrav

Digitale prosess...
Nasjonal koordinator
Freddy Barstad
Freddy Barstad er i dag ansatt ved
NTNU, leies ut til eCampus-programmet
Koordinering ...
Anskaffe? Finne ut om
utviklingskontrakt!
Tradisjonelt innkjøp: må vite akkurat
hva vi skal ha og hvordan det skal
brukes
...
Veien videre?

Prosjektplan,
Fagspesifikasjoner,
Arbeidsgrupper,
Kravspesifikasjon,
Kartlegging og
FS-grensesnitt
publiser...
eCampus: praktisk/teknisk digital eksamen
Felles løsning(er) rundt
anskaffelse

Avklare pre-innkjøpsfase, siden vi er i e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hvordan deler vi arbeidet med digital eksamen?

909 views

Published on

 • Be the first to comment

Hvordan deler vi arbeidet med digital eksamen?

 1. 1. Fellesløsninger for digital eksamen Hvordan deler vi jobben mellom oss? Ingrid Melve, eCampus programleder Freddy Barstad, koordinator Digital eksamen Seminar om digital eksamen, UiB, 2013-11-13
 2. 2. eCampus teknisk og praktisk Ekspertgruppe Lokale piloter Utrulling av digital eksamen i stor skala til alle studenter 13. november 2013 SLIDE 2
 3. 3. Slik deler vi: Rapporter: sluttresultat fra intern prosess, gjerne utredning Kjenne noen som har gjort… det gjør de fleste av oss  Dele notater underveis: UiA Dele løsninger? Eller kunnskap om løsninger? Delta på tvers av organisasjonsgrenser: UiA/HiT, UiS/HiST, multi-fakultet UiO Seminarer, workshop, webinarer, samlinger Nasjonal arbeidsgruppe, kompetansedeling Felles anskaffelser, felles kravspesifikasjoner 13. november 2013 SLIDE 3
 4. 4. Effekt av deling Rapporter Notater underveis Prosjekter på tvers Seminarer mm Internt Veivalg, forklare Involvere i prosess Informere Eksternt Forklare Forklare veivalg, involvere? Involvere Nasjonalt Informere Forklare, informere Variabel Delvis Forklare, involvere? Involvere på tvers Forklare Involvere Arbeidsgrupper Involvere lokalt Felles anskaffelse Innføre Involvere nasjonalt Involvere 13. november 2013 SLIDE 4
 5. 5. Oppsummering fra workshop juni 2013 Få på plass nasjonal koordinator som kan jobbe full tid med digital eksamen Utvid mandat for arbeidsgruppen til å omfatte hele arbeidsflyten for digital eksamen, ikke bare bruk av studenters eget utstyr på selve eksamensdagen Automatisering av informasjonsflyt krever felles grensesnitt mot FS Fagspesifikasjon om krav til eksamenslokaler Spørsmål rundt innlogging og identitetsforvaltning må avklares Økonomiske forhold må utredes videre 13. november 2013 SLIDE 5
 6. 6. Arbeidsgruppe og oppgaver/team Den store åpne arbeidsgruppen Samarbeid mellom piloter/prosjekter Ulike oppgaver som bør løses av Noen: FS-integrasjon, undergruppe lager forslag UFS: krav til lokaler og utstyr UFS: BYOD, krav til studenters eget utstyr UFS: Krav til eksamensarbeidsflyt P360-integrasjon? Andre felles integrasjoner? Anskaffelsesprosess Funksjonalitet: Signering? Nettbaserte kurs: LMS/MOOC? 13. november 2013 SLIDE 6
 7. 7. Arbeidsgruppe: mandat Åpen arbeidsgruppe, suppleres av konkrete prosjektleveranser Arbeidsgruppen skal • være en møteplass for prosjekter knyttet til digitalisering av eksamen • bidra til gjennomføring av digital eksamen • utarbeide fagspesifikasjoner for – krav til eksamenslokaler for digital eksamen – krav til BYOD når studenter bruker eget utstyr på digital eksamen – løsninger for digitalisering av hele prosessen knyttet til eksamen • sørge for erfaringsutveksling knyttet til digital eksamen • konsentrere arbeidet om storskala-løsninger • samordne med ekspertgruppe for digital vurdering 13. november 2013 SLIDE 7
 8. 8. Fagspesifikasjoner Krav til eksamenslokaler Krav til studenters utstyr (BYOD) på eksamensdag Digitalisering av eksamensprosessene, beskrivelse av beste praksis for helheten Hva er en fagspesifikasjon? Beste praksis: det som vi vet på feltet, på det tidspunkt vi dokumenterer, som kunnskap fra en gruppe Spesifikasjon for et enkelt felt, eller en del av et felt (UFS-serien) Kan ofte brukes som grunnlag for anskaffelse 13. november 2013 SLIDE 8
 9. 9. Felles grensesnitt mot FS FS deltar i arbeidet, i lag med NTNU, UiB, UiT og UiO Felles grensesnitt mot FS Henting av informasjon om hvem som skal ha eksamen Informasjon om sensorer og sensurkomiteer Innlegging av eksamensresultat Arbeidsgruppe har startet opp arbeid Forslag ligger på bordet, tilbakemelding ønskes Videre prosess Testing neste eksamensperiode, mål om å ha pilot i større skala våren 2014 13. november 2013 SLIDE 9
 10. 10. Eksamensprosessen: Fra manuelle til digitale rutiner System for registrering av oppgaver System for digital sensur • Arbeidsprosesstøtte • Transparent sensurering Systemer for digital eksamen Arkivering: Også historisk arkiv. Utfordring: • Begrense tilgang • Skalering • Kontekst • Infrastruktur • Kostnader • Kompetanse Kritisk: Tilgang Behov for systemstøtte. Ses i sammenheng med generelt saksbehandlingssystem og nytt arkivsystem Kritisk: Stabilitet Formalia Oversikt, f.eks språkvarianter Mangler, purringer Digital Forberede FS FS Gjennomføre Manuell Generelt: • Må håndtere både digitale og manuelle rutiner • Tilgang til systemer. Personer med løs tilknytning • Behov for signatur vs. logging av brukere ved registrering av sensur • Reglementsmessige avklaringer • Forholdet til innlevering av studentoppgaver • Læringsstøttesystemenes rolle • Avlevering til interne arkiv og riksarkiv Modell hentet fra NTNU Kritisk: Tilgang, overføring av resultat. Digital Oppgavelager Lokalitet Kandidat Oppgave Medium Støtte for varierende metodikk Manuell Besvarelse Diverse statusinfo Besvarelser Digital Digital Arkiv FS Sensurere Protokoll Begrunnelse og klage Manuell Manuell Departementet (DBH) Varsel til studentene Lånekassa
 11. 11. Eksamen Forberede Forberede Oppgave Gjennomføre Gjennomføre Besvarels e Sensurere Protokoll Klage, arkiv etc Sensurere Klage, arkiv etc UiA: LMS-klon av Fronter UiS/HiST: LMS-klon av itslearning UiA/UiT: pilotert UniFLOW UiA: pilot UniFLOW UiA/UiT: pilotert UniFLOW ?? HiST/UiS: pilot Inspera HiST/UiS: pilot Inspera HiST/UiS: pilot Inspera HiST/UiS: pilot Inspera NTNU: pilot Inspera NTNU: pilot Inspera NTNU: pilot Inspera NTNU: pilot Inspera BI:utrulling BI: utrulling BI: utrulling BI:utrulling UiA: Pilot BYOD for studenter UiO: Pilot terminalserver UiB og flere: Pilot felles utstyr 13. november 2013 SLIDE 11
 12. 12. Eksamensmodus, tekniske løsninger LMS, eksamensmo dus Nedlåst browser Studentens eget utstyr Egnet for åpen bok el alle hjelpemidler Små krav til utstyr Studentens eget utstyr Kontrollert omgivelse Må installere programvare Storskala eksisterer Tilpasses, storskala i dag mulig Terminalserver eller virtuell desktop Studentens eget utstyr Kontrollert omgivelse Inst.eid utstyr, domenepolicy Må installere klient for desktop Storskala mulig, krever investering på serversiden Må kjøpe utstyr og sette konfigurasjon Dyrt å kjøpe utstyr, krever også serverinvestering Institusjonseid utstyr Kontrollert omgivelse 13. november 2013 SLIDE 12
 13. 13. Arbeid som bør utføres felles? Forberede Gjennomføre Sensurere Klage, arkiv etc Digitale prosesskrav Digitale prosesskrav Digitale prosesskrav Digitale prosesskrav FS-integrasjon FS-integrasjon FS-integrasjon Programvare Programvare Programvare BYOD for studenter BYOD for sensor, digital sensur Programvare Krav til dokumentasjon Krav til lokaler Hvem er student? Identitetsforvaltning Krav til sikkerhet 13. november 2013 SLIDE 13
 14. 14. Nasjonal koordinator Freddy Barstad Freddy Barstad er i dag ansatt ved NTNU, leies ut til eCampus-programmet Koordinering av felles arbeid knyttet til digital eksamen Bidra til gode tekniske løsninger for digital vurdering, der en ekspertgruppe fra UHR/Norgesuniversitetet jobber aktivt Oppstart 1.11.2013 Første oppgave: hvordan anskaffe praktiske løsninger? 13. november 2013 SLIDE 14
 15. 15. Anskaffe? Finne ut om utviklingskontrakt! Tradisjonelt innkjøp: må vite akkurat hva vi skal ha og hvordan det skal brukes Leve i pre-innkjøpsfasen: utviklingskontrakt eller lignende Ikke mye brukt, noe UH har testet ut Klare signaler om at denne formen bør brukes mer Transparente prosesser: innsyn og åpenhet Felles utviklingskontrakter? UNINETT undersøker hvordan Vi kommer tilbake med mer informasjon 13. november 2013 SLIDE 15
 16. 16. Veien videre? Prosjektplan, Fagspesifikasjoner, Arbeidsgrupper, Kravspesifikasjon, Kartlegging og FS-grensesnitt publisering, Pre-innkjøpsamarbeid Analyse, Anskaffelsemodell, Fagspesifikasjoner, Anskaffelse Sektorløsninger 13. november 2013 SLIDE 16
 17. 17. eCampus: praktisk/teknisk digital eksamen Felles løsning(er) rundt anskaffelse Avklare pre-innkjøpsfase, siden vi er i et umodent marked Felles grep om grensesnitt og integrasjoner FS-grensesnitt, integrasjon med Public360 etc Felles vei for digitalisering Fagspesifikasjoner som verktøy, arbeidsgruppe som møteplass 13. november 2013 SLIDE 17

×