Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forskningsnett og utdanningsteknologi

4,116 views

Published on

UNINETT-innslag på Trondheim Girl Geek Dinner 24.11.2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forskningsnett og utdanningsteknologi

 1. 1. Forskningsnett og utdanningsteknologi EdTech Girl Geek Dinner, 2016-11-24 Ingrid Melve, eCampus programdirektør
 2. 2. Fusjon universitet og høgskoler 24. november 2016 SLIDE 2 21 offentlige universitet og høyskoler, pluss private ~240.000 studenter (fordelt på 330.000 studenthoder) Økning antall studenter Satsing på forskning Internasjonalt samarbeid
 3. 3. Ny Ålesund, Spitsbergen Forskningsstasjoner Antenner Arktisk Data i store mengder Legge fiber på havets bunn (Spitsbergen har fiber fra Norsk Romsenter/NASA)
 4. 4. 19. desember 2013 4
 5. 5. KABEL I SJØ cc: OceanNetworks Canada - https://www.flickr.com/photos/38824354@N02
 6. 6. Kabellegging (human added to illustrate scale) 19. desember 2013 6
 7. 7. 19. desember 2013 7
 8. 8. Fiber skal fram! 8
 9. 9. DIGITALT LÆRINGSMILJØcc: JD Hancock - https://www.flickr.com/photos/83346641@N00
 10. 10. EDUROAM cc: Andreas Solberg - https://www.flickr.com/photos/36761653@N00
 11. 11. 19. desember 2013 11 Informasjon Forum/LMS Meldinger, nyheter Hjemmeside Tekstdokumenter Epost Formidling av fagstoff, forelesning Tekstdokumenter Lærebøker Podcast: Lyd, Camtasia, MediaSite, powepoint med lyd Lenker Refleksjon Sosiale medier Forum/LMS Lesesal, kjøkkenbord Emøter: skype, AdobeConnect, videokonferanse Veiledning eMøter: Skype, AdobeConnect, videokonferanse Forum/LMS Tekst Podcast Vurdering Eksamen: Skole, LMS Innlevering Undersøkelse Oppgaver
 12. 12. BESTE PRAKSIS cc: Tobyotter - https://www.flickr.com/photos/78428166@N00
 13. 13. CAMPUS BEST PRACTICE cc: ShironekoEuro - https://www.flickr.com/photos/41893519@N07
 14. 14. Fagspesifikasjoner UNINETT FagSpesifikasjon (UFS) Serie av beste praksis (ca 50) Basert på erfaringer fra universiteter og høgskoler Tekniske og praktiske emner Brukt ved anskaffelser De blir brukt, gode tilbakemeldinger  Blir som regel oversatt til engelsk 14
 15. 15. BESTE PRAKSIS cc: Etrusia UK - https://www.flickr.com/photos/22261589@N00
 16. 16. Fagspesifikasjoner (eksempel fra digital eksamen) UFS 145: Infrastruktur for digital eksamen UFS 146: Klienter for digital vurdering UFS 147: Integrasjon av løsninger for digital eksamen UFS 148: IKT-arkitektur for digital vurdering UFS 149: Logging og overvåking for digital vurdering UFS 150: Krav til bruk av skytjenester 16
 17. 17. SIKKERHET cc: Wajahat Mahmood - https://www.flickr.com/photos/26116471@N03
 18. 18. Hovedfunn: felles risikovurdering for digital eksamen Digital eksamen krever omfattende tiltak Avdekket 38 risikofaktorer på nivå høy og medium Unngå tap av tillit til digital eksamen, omdømmetap Sikre tilgjengelighet for tjenestene, spesielt for gjennomføring Unngå mulighet for fusk Sikre personopplysinger 18
 19. 19. CERT cc: atomicbeard - https://www.flickr.com/photos/39587102@N07
 20. 20. eCampus cc: qthomasbower - https://www.flickr.com/photos/55943778@N00
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. Veikart for eCampus 2.0 eCampus strategiske mål: Enkle og gode IKT-løsninger Digital kompetanse Allmenngjøre IKT i læring Klare nasjonale grep Samme mulighet for tilgang til data, tjenester og infrastruktur Trenger et eCampus som støtter varierte læringsformer Systematiske tiltak: overgang fra prosjekt til linje, hverdagspraksis Samspill på tvers nasjonalt og internasjonalt Bedre bruk av data 23
 24. 24. Digital eksamen, helhetsbildet Teknologi Studie- administrasjon Pedagogikk Regelverk, eksamenskrav Digital eksamen
 25. 25. 26
 26. 26. Transformasjonen fra dagens til fremtidig prosess mai 2016Digitalisering av eksamen
 27. 27. ANALYSEcc: frankieleon - https://www.flickr.com/photos/23307937@N04
 28. 28. Modulbasert Jobb med felles grensesnitt cc: 4nitsirk - https://www.flickr.com/photos/26223114@N02
 29. 29. cc: Kaptain Kobold - https://www.flickr.com/photos/95492938@N00
 30. 30. ARBEIDSGRUPPE cc: bgolub - https://www.flickr.com/photos/8246716@N04
 31. 31. FORELESNINGSOPPTAK cc: uniinnsbruck - https://www.flickr.com/photos/39213312@N07
 32. 32. SCREENCAST cc: brianc - https://www.flickr.com/photos/51035606497@N01
 33. 33. FLIPPED CLASSROOM cc: Ed Yourdon - https://www.flickr.com/photos/72098626@N00
 34. 34. VIDEO SERVER cc: HckySo - https://www.flickr.com/photos/54191388@N00
 35. 35. MØTEROM UBEGRENSET RESSURS cc: mnadi - https://www.flickr.com/photos/22965089@N00
 36. 36. Samarbeidstjenester 37 Adobe Connect: webmøter Videokonferanser Box for personlig deling Filesender for å dele store filer Nytt verktøy: videobro
 37. 37. Digitalt læringsmiljø 38 Fra silo til byggeklosser Endringer kommer, helt sikkert • Pedagogiske behov • Teknologi • Krav og ønsker, feks vurdering/eksamen
 38. 38. VERKTØY cc: Emily Barney - https://www.flickr.com/photos/60162443@N00
 39. 39. FELLES INNKJØP cc: Bunshee - https://www.flickr.com/photos/8659134@N06
 40. 40. BESTE PRAKSIS cc: Utah National Guard - https://www.flickr.com/photos/47326183@N07
 41. 41. BEHOVSFORSTÅELSE cc: FlickrDelusions - https://www.flickr.com/photos/27195496@N00
 42. 42. MODULBASERT cc: hatalmas - https://www.flickr.com/photos/49894842@N08
 43. 43. TILGJENGELIGE ENKLE OG GODE IKT-LØSNINGER cc: silverfox09 - https://www.flickr.com/photos/22296476@N00
 44. 44. Lokale tiltak 45 Styrke digital kompetanse Organisere lokal oppfølging Gjøre tilgjengelig enkle og gode IKT-løsninger Allmenngjøre IKT i læring
 45. 45. Nasjonale tiltak 46 Digital kompetanse • Ledelse • Studenter • Undervisere Klare nasjonale grep • Beslutningspunkt • Felles IKT-arkitektur • Standardisere integrasjoner Gjøre tilgjengelig enkle og gode IKT-løsninger • Videoinfrastruktur • Erfaringsutveksling • Felles innkjøp
 46. 46. ARKITEKTUR cc: Thristian - https://www.flickr.com/photos/48011145@N00
 47. 47. UH-SKY cc: kevin dooley - https://www.flickr.com/photos/12836528@N00
 48. 48. INFORMASJONSFLYT FOR MENNESKER cc: Marc Wathieu - https://www.flickr.com/photos/88133570@N00
 49. 49. Informasjonsflyt FOR MASKINER cc: camknows - https://www.flickr.com/photos/13101664@N03
 50. 50. DATAPORTEN cc: Francesco Franchi - https://www.flickr.com/photos/66142995@N00
 51. 51. Dataporten 52 Registere og kontrollere tilgang til API (for institusjon) Kontroll over bruk av dine persondata (person) Administrativ oversikt for institusjon Brukes mye til gruppe-håndtering • Henter grupper fra FS (tilsvarer STADS) • Henter informasjon om brukere fra mange kilder Lar deg registerer API Neste generasjon innlogging (OAuth 2.0, OpenID Connect) Bygger på føderert ID (Feide/eduGAIN)
 52. 52. LOGIN cc: bob the lomond - https://www.flickr.com/photos/90001203@N00
 53. 53. Feide - utbredelse 54 Alle tall er for 2015.
 54. 54. Feide - bruk 55 Alle tall er for 2015.
 55. 55. INTEGRASJON cc: Daniela Hartmann (alles-schlumpf) - https://www.flickr.com/photos/29487767@N02
 56. 56. UNINETTs rolle Forvalte IKT-arkitektur opp mot felleskomponenter og nasjonale tjenester Beste praksis og erfaringsdeling Samlinger og arbeidsgrupper Nasjonale tjenester Digital eksamen Videoinfrastruktur Integrasjonspunkt Webmøter: samhandling Deling: box/filesender Digitalt læringsmiljø 57
 57. 57. 19. desember 2013 58 Informasjon Forum/LMS Meldinger, nyheter Hjemmeside Tekstdokumenter Epost Formidling av fagstoff, forelesning Tekstdokumenter Lærebøker Podcast: Lyd, Camtasia, MediaSite, powepoint med lyd Lenker Refleksjon Sosiale medier Forum/LMS Lesesal, kjøkkenbord Emøter: skype, AdobeConnect, videokonferanse Veiledning eMøter: Skype, AdobeConnect, videokonferanse Forum/LMS Tekst Podcast Vurdering Eksamen: Skole, LMS Innlevering Undersøkelse Oppgaver

×