eCampus: et løft som støtter

408 views

Published on

IKT-møteplassen på Dokkhuset for NTNU-ansatte med interesse for bruk av IKT. Presentasjon av eCampus-programmet, slik det står i oppstartsåret 2011.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Detgrøne er eCampus, deiraude har vi gitt opp. Erfaring frå dei gule er fint, men dei klarer seg sjølv
 • IKT-arkitektur: institusjoneltvs individuelt perspektiv
 • eCampus: et løft som støtter

  1. 1. eCampus: et løft som støtter<br />IKT-møteplassen på Dokkhuset, NTNU, 2011-05-27<br />Ingrid Melve, Teknisk direktør, UNINETT<br />
  2. 2. UNINETT<br /><ul><li>Detnorskeforskningsnettet
  3. 3. Organisertsom AS, heleidavKunnskapsdept
  4. 4. HovedkontoriTrondheim
  5. 5. Tettsamarbeid med IT-avdelingene
  6. 6. Formål:
  7. 7. Tilbynett-tjenesterpålinje med detbesteinternasjonalttilhøyereutdanningogforskning
  8. 8. Utvikleog drive forskningsnett
  9. 9. Kostnadseffektivekommunikasjonstjenester
  10. 10. Arbeide for samtrafikkogåpneløsninger
  11. 11. Standardisering: åpenogframtidsrettetelektroniskinfrastruktur</li></li></ul><li>eCampus-satsingen<br />eCampus skalvære et samarbeidsmiljøfor å arbeide med teknologioginfrastruktur for utdanning, formidlingogforskning<br />Antallstudenterøker<br />Kravtilsamordningavlæringsmål<br />SAK-prosessene: Samarbeid, arbeidsdelingogkonsentrasjon<br />Bestepraksisløftesframispesifikasjonerfor teknologibruk<br />Program går 2011-2015<br />
  12. 12. Mål for eCampus<br />eCampus er et program somskaltilrettelegge for bedrelæringogforskningihøgereutdanning. Koordineresav UNINETT for høgskoleroguniversiteter<br />Fellesløft for utdanning, forskningogformidling<br />arbeidsgrupper<br />bestepraksis for teknologibruk<br />Treførsteinnsatsområder:<br />Mobiletjenester: inn ilomma<br />Opptakavforelesinger mm: kryssergrenseritid, tilgangogavstand<br />Videokonferanserogwebmøter: avstandsoverbyggingogsamarbeid over nett<br />
  13. 13. Å taibrukteknologi<br />
  14. 14. Webmøter<br />Webmøter: deling av arbeidsflate, lyd, video, notater og lynmeldinger<br />Arbeidsgruppe har jobbet fram løsningsforslag<br />Møte-bruk til tradisjonelle møter<br />Til undervisning over nett<br />Samarbeid: kollokviegrupper, prosjekter<br />Interimsløsning på plass for hele sektoren (okt 2010 – juni 2012)<br />AdobeConnect m/Feide og brukbar lyd<br />Analysearbeid, uttesting av løsninger<br />
  15. 15.
  16. 16. Spørsmål<br />Hvor mange møtermåværefysiske?<br />Miljøvern, samarbeid, avstand, Europa<br />Hvatrenger fag med fåstudenter? <br />Hvatrenger store fag? Breddekostnad<br />Smådriftsulemper: delingogsamarbeid<br />Internasjonalforskningogsamarbeid<br />Konkreteoversikter: utstyr, kostnad, hvordankommei gang<br />
  17. 17. IKT-arkitektur<br />IT-ting bør fungere sammen<br />Åpen, inkluderende, utvidbar<br />Eksempler:<br />Feide for identitetshåndtering<br />Felles fagspesifikasjoner (UFS)<br />Hvilke krav stiller vi: umulige?<br />Kalender, gruppevare, deling<br />Digital eksamen og sensur?<br />
  18. 18.
  19. 19. Arbeidsmåte<br />Arbeidsgrupper<br />Webmøter<br />Utstyrsinnkjøp<br />Forelesnings-opptak<br />Verktøy<br />CloudStor<br />Webmøter<br />Videokonferanse<br />Beste praksis<br />Dele erfaringer<br />Blogg<br />Spesifikasjoner<br />Nasjonalt<br />Internasjonalt<br />Felleskomponenter<br />Samspill, gjenbruk<br />Enkelhet<br />
  20. 20. Nytte for universitetetog de faglig ansatte<br /><ul><li>Bedreressursutnyttelsegjennomsamarbeid
  21. 21. Byggingavgodelæringsmiljø
  22. 22. Tilgangoveralt, åpner for rekrutteringuavhengigavgeografi
  23. 23. Åpner for deling, åpenhetgirsynlighet
  24. 24. Lettere å samarbeidinterntogeksternt
  25. 25. Løfteløsningerfraindividtilinstitusjonsnivå</li></li></ul><li>
  26. 26. Hvorfor eCampus i dine fag?<br />Student-forventninger<br />Postkortaksjon: studentaktivlæring<br />Tilgjengelighet, tilpasningogdeling<br />Internasjonaltforskningssamarbeid<br />Samarbeidernødvendig over avstandog over tid<br />Endringskravøker, teknologihverdagendres<br />Samarbeidsverktøyforenkler SAK<br />
  27. 27. Helt til slutt<br />http://blog.ecampus.no<br />Informasjon om hva som skjer<br />Tjenester og tilgjengelige ressurser<br />Intervjuer med høgskoler og universiteter om erfaringer og prosjekter ”Blikk på”<br />Kontakt oss<br />kontakt@ecampus.no<br />Delta i diskusjoner og arbeid<br />diskusjon@ecampus.no<br />

  ×