Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagdating ng mga hapones sa p'nas

13,867 views

Published on

  • Be the first to comment

Pagdating ng mga hapones sa p'nas

  1. 1. • DISYEMBRE 7, 1941 (Linggo - &.44 AM) Sa Pilipinas 2:30 AM (12- 8-41) Binomba ang Pearl Harbor ng mga Hapones.• PEARL HARBOR Ito ang pinakamalaking baseng ng U.S. sa Pacific na nasa Hawaii
  2. 2. • Pagkalipas ng apat ng oras mula sa pagbomba ng Pearl Harbor, Binomba ng mga Hapones ang mga sumusunod:
  3. 3. • APPARI AT VIGAN SA HILAGANG LUZON• LEGAZPI – DAVAO• ATIMONAN AT MAUBAN - QUEZON
  4. 4. • DISYEMBRE 22, 1941 Dumaong ang mga hukbong Hapones sa pamumuno ni HENERAL MASAHARU HOMMA sa Lingayen.
  5. 5. • DISYEMBRE 22, 1941 Ipinahayag ni HENERAL MAC ARTHUR ang Maynila bilang OPEN CITY upang maiwasan ang pagkasira nito
  6. 6. • DISYEMBRE 27, 1941 Binomba ng mga Hapones ang Maynila at nawasak ang mga gusali sa Intramuros
  7. 7. • Mapalawak ang TERITORYO sa mga bansa sa Asya• Maghanap ng MAPAGDADALHAN ng mga produkto nila at MAKUKUHAAN ng hilaw na materyales• Ipatupad ang planong magtatag ng bagong kaayusan sa Asya na tatawaging GREATER EAST ASIA CO- PROSPERITY SPHERE
  8. 8. • Pagkalipas ng apat ng oras mula sa pagbomba ng Pearl Harbor, Binomba ng mga Hapones ang Davao, Clark Field, Baguio, Aparri, Nichols Air Base at ang Sangley Point• Binomba ang Pearl Harbor ng mga Hapones.• Binomba ng mga Hapones ang Maynila at nawasak ang mga gusali sa Intramuros• Dumaong ang mga hukbong Hapones sa pamumuno ni HENERAL MASAHARU HOMMA sa Lingayen.• Ipinahayag ni HENERAL MAC ARTHUR ang Maynila bilang OPEN CITY upang maiwasan ang pagkasira nito..
  9. 9. • Binomba ang Pearl Harbor ng mga Hapones.• Pagkalipas ng apat ng oras mula sa pagbomba ng Pearl Harbor, Binomba ng mga Hapones ang Davao, Clark Field, Baguio, Aparri, Nichols Air Base at ang Sangley Point• Ipinahayag ni HENERAL MAC ARTHUR ang Maynila bilang OPEN CITY upang maiwasan ang pagkasira nito..• Dumaong ang mga hukbong Hapones sa pamumuno ni HENERAL MASAHARU HOMMA sa Lingayen.• Binomba ng mga Hapones ang Maynila at nawasak ang mga gusali sa Intramuros

×