Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engleski pasiv

7,848 views

Published on

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Engleski pasiv

  1. 1. Pasiv - Passive voiceUPOTREBA PASIVAPasiv se koristi pri naglašavanju radnje. Nije važno, ili nije potrebno znati ko ili šta je vršilac radnje.Dakle, naglasak se stavlja na radnju.Primjer: My bike was stolen.U ovom primjeru naglašeno je da je moje biciklo ukradeno. Međutim, nepoznat je vršilac te radnje.Ponekad navod izrečen u pasivu zvuči pristojnije nego li isti izrečen u aktivu.Primjer: A mistake was made.U ovom primjeru, izbjegavajući okriviti nekoga za pogrešku, naglašava se sama pogreška. (Ti sipogriješio.).TVORBA PASIVASubjekat + određeni odgovarajući oblik pomoćnog glagola to be + prošli ili past particip (treća kolonanepravilnih glagola)Primjer: A letter was writtenKad rečenicu napisanu u aktivu prebacujemo u pasiv tada:- Objekat aktivne postaje subjekat pasivne rečenice.- Tad se određeni oblik glagola mijenja (to be + past particip).- Subjekat aktivne rečenice postaje objektom pasivne rečenice(ili se izostavlja)
  2. 2. Primjeri pasiva : Vrijeme Subjekat Glagol Objekat Subjekat Glagol writes Objekat Aktiv: Rita a letter.Simple Present Pasiv A letter is written by Rita. : is writing a letter. Aktiv: Rita wrotePresentPastSimple Aktiv: Rita a letter.continuous Pasiv A letter is being written was written by Rita. Pasiv A letter by Rita. :: Aktiv: Rita was writing has written a letter.Past continuousPresent Perfekt Aktiv: Rita a letter. Pasiv A letter was being written has been written by Rita. Pasiv A letter by Rita. :: Aktiv: Rita had written will write a letter.Past PerfektFutur I Aktiv: Rita a letter. Pasiv A letter had beenwritten will be written by Rita. Pasiv A letter by Rita. :: Aktiv: Rita will can write have written a letter.Future II(Modalni-Pomoćni Aktiv: Rita a letter.glagoli) Pasiv A letter will have been written can be written by Rita. Pasiv A letter by Rita. :: Aktiv: Rita would write a letter.Kondicional I Pasiv A letter would be written by Rita. : Aktiv: Rita would have written a letter.Kondicional II Pasiv A letter would have been written by Rita. :
  3. 3. Prebacivanjem aktivne rečenice s dva objekta u pasiv, jedan objekat će postati subjekat, dok će drugiostati objekat. Koji će objekat postati subjektom zavisi od toga šta u rečenici želimo naglasiti.
  4. 4. Subjekat Glagol Objekat 1 Objekat 2 wrote a letter to me.Aktiv: RitaPasiv: A letter was written to me by Rita.Pasiv: I was written a letter by Rita.Kao što se vidi, dodavanje drugog objekta (by Rita) ne zvuči lijepo, tako da se taj dio običnoizostavlja, ali nije pogrešno ni napisati.IMPERSONAL PASSIVE (BEZLIČNI PASIV)Personal Passive znači da objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne, tako da svaki glagolkojem je potreban objekat(prelazni glagol) može formirati a personal passive.Primjer: They build houses. – Houses are built.Glagoli bez objekta tj. neprelazni glagoli ne mogu postati prelazni osim ako im se ne doda prijedlog.Takav pasiv se naziva bezličnim jer pri tvorbi koristimo bezličnu konstrukciju.Primjer: he says – it is saidBezlični pasiv nije uobičajeno koristiti u engleskom jeziku, a moguće ga je koristiti samo uz glagoleopažanja ( npr. say, think, know)

×