แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคตและการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ การทำธุรกรรมทางอ

3,970 views

Published on

การบรรยายของ ดร. ธนขาติ นุ่มนนท์ ให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

Published in: Technology

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคตและการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ การทำธุรกรรมทางอ

 1. 1. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคตและการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Assoc.Prof. Dr. Thanachart Numnonda Executive Director IMC Institute 19 July 2014 I
 2. 2. 2 World is Changing
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 7. 7. 7
 8. 8. 8 การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีครั้งสำคัญ
 9. 9. 9 ความสามารถของโทรศัพท์มือถือใน10 ปีข้างหน้า จะเป็นเช่นนี้ในปัจจุบันSource: Winning in a Digital World; Mark Mueller-Eberstein
 10. 10. 10
 11. 11. 11 Ubiquitous Computing
 12. 12. 12 สี่หน้าจอต่อหนึ่งผู้ใช้
 13. 13. 13 การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต: 23.86 ล้านคน, อัตราการเข้าถึง35.8% [TrueHits, กรกฎาคม2013] ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตBroadband : 4.72 ล้านราย อัตราการเข้าถึง23.63% ต่อจำนวนบ้าน [NBTC, กันยายน2013] จำนวนผู้ใช้ 3G : 18.6 ล้านคน [AIS, DTAC, True, Q1 2013]
 14. 14. 14 คาดการณ์ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในอาเซียน 2017 Source: UBS; July 2014
 15. 15. 15 การใช้ Social Networks ในประเทศไทย2014 28 ล้านบัญชี 24 ล้านบัญชี 4 ล้านบัญชี 5.3 ล้านคลิป Source : ZocialRank.com
 16. 16. 16 Source : We Are Social 2012 Source : Nielsen Thailand study 2013
 17. 17. 17 ในปี 2013 Mobile Devices จะเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึง ระบบอินเตอร์เน็ต Source :Trending the future: Mobile Trends 2011
 18. 18. 18 เรากำลังเข้าสู่ยุคหลังพีซี
 19. 19. 19 แนวโน้มของอุปกรณ์ Source JSC: January 2012
 20. 20. 20 ยอดขายอุปกรณ์ไอทีทั่วโลก
 21. 21. 21 ยอดขายอุปกรณ์ไอทีทั่วโลกแบ่งตาม OS
 22. 22. 22 ยอดขายเครื่องพีซีทั่วโลก: Q4 2013
 23. 23. 23Source IDC ตลาด smartphone ทั่วโลก: Q1 2014
 24. 24. 24 ตลาด Tablet ทั่วโลก: Q1 2014
 25. 25. 25
 26. 26. 26 Next Big Things
 27. 27. 27
 28. 28. 28 Google Glass Nike Fuelband Jawbone UP Basis Band Sony SmartwatchMisfit Shine Wearable Technology: The Next Big Things
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33 เครื่องวัดความดัน
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36 เทคโนโลยีใหม่ๆ QR Code NFC Tectiles
 37. 37. 37 Mainframe Client/Server Web Generation Cloud Computing ไอทียุคใหม่
 38. 38. 38 เฟสใหม่ของอินเตอร์เน็ต Connectivity Intelligence Machines Big Data and Analytics Cloud
 39. 39. 39 Cloud ComputingCloud Computing transforms IT Big DataBig Data transforms Business
 40. 40. 40 Cloud Computing
 41. 41. 41 Cloud Computing เปลี่ยน อุตสาหกรรมไอทีเหมือนระบบไฟฟ้า
 42. 42. 42 คุณลักษณะของCloud Computing ไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น จ่ายตามการใช้งานจริง ระบบสามารถขยายขีดความสามารถและยืดหยุ่น ระบบมีความน่าเชื่อถือ ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสถานที่ Source : Architecting for the cloud : Amazon Web Services
 43. 43. 43 เปรียบเทียบTraditional Marketing solutions กับCloud Marketing.. Traditional Marketing Solution (on Premise) Cloud Marketing (as a Service)
 44. 44. 44 ประเภทของการบริการCloud Computing
 45. 45. 45Source : http://acloudyplace.com/
 46. 46. 46 ประเภทของการติดตั้ง
 47. 47. 47 Personal Cloud Storage
 48. 48. 48 การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอที ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ผู้ขายไม่สามารถจะขายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ได้ในแบบ เดิม กำลังเปลี่ยนแปลงโลกการใช้ไอที Source : 3 ways big software companies may fail in the cloud:
 49. 49. 49
 50. 50. 50 Cloud เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไอที ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ผู้ขายไม่สามารถจะขายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ได้ในแบบ เดิม กำลังเปลี่ยนแปลงโลกการใช้ไอที
 51. 51. 51 Amazon Web Services
 52. 52. 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54
 55. 55. 55
 56. 56. 56
 57. 57. 57 แนวโน้มของCloud Computing แผนกไอทีจะเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของCloud Computing จะลด น้อยลง จะเกิดบริการต่างๆสำหรับCloud Computing มากขึ้น การพัฒนาซอฟต์แวร์จะมุ่งขึ้นสู่ Cloud Computing จะมีนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้น
 58. 58. 58 การทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์
 59. 59. 59
 60. 60. 60
 61. 61. 61
 62. 62. 62
 63. 63. 63Source : Bank of Thailand; April 2013 Internet Banking: 7,000,598 accounts; Transaction 1,663 Billion Bahts Mobile Banking: 969,977 accounts; Transaction 53 Billion Bahts Internet/Mobile Banking ในไทย
 64. 64. 64 มูลค่าการบริโภคในเอเซีย
 65. 65. 65 มูลค่าการใช้จ่าย E-Commerce ในเอเซีย
 66. 66. 66
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70
 71. 71. 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. 74
 75. 75. 75
 76. 76. 76
 77. 77. 77
 78. 78. 78
 79. 79. 79 OokBee
 80. 80. 80
 81. 81. 81
 82. 82. 82 www.soda-gram.com
 83. 83. 83
 84. 84. 84
 85. 85. 85
 86. 86. 86
 87. 87. 87 Mobile Payment Readiness Index
 88. 88. 88 Mobile Payment in Thailand Source: OurMobilePlanet, August 2013
 89. 89. 89 Mobile Purchase via Smartphone (Ever) Source: OurMobilePlanet, August 2013
 90. 90. 90 การเปลี่ยนแปลงของ การบริการภาครัฐ
 91. 91. 91 UN E-Government Survey
 92. 92. 92 UN E-Government Survey 2014
 93. 93. 93
 94. 94. 94 อันดับด้าน E-Government ของประเทศไทย
 95. 95. 95 Source: Rutgers University อันดับเมืองที่มีการนำดิจิตอลมาบริหารงาน
 96. 96. 96 การจัดอันดับ E-Service ของภาครัฐโดย WEF
 97. 97. 97
 98. 98. 98 Source: Seoul e-Government
 99. 99. 99 นครโซลมุ่งสนับสนุนการรวมศูนย์ข้อมูล Source: Seoul e-Government
 100. 100. 100 ประวัติของ Seoul’s e-Government Source: Seoul e-Government
 101. 101. 101
 102. 102. 102
 103. 103. 103
 104. 104. Accessible public data that people, businesses, organizations can make use for analysis of patterns, trends and making decisions Open Free Transparent Open Data New OpportunitiesSource: Pravit Chattalada
 105. 105. • Need for Effective Use of Massive “Data” to Cope with Complexity and Complication in Decision Making • Make Available to Public Use of Unused & Unrevealed Data • Nation Trust & Confidence • Social Fairness Why Source: Pravit Chattalada
 106. 106. 106 Obama ประกาศนโยบาย Open Data พฤษภาคม 2556
 107. 107. 107 สหรัฐอเมริกาประกาศ Data Act พฤษภาคม 2557
 108. 108. 108 www.facebook.com/imcinstitute
 109. 109. 109 Thank you thanachart@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook.com/imcinstitute www.slideshare.net/imcinstitute

×