Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบัน IMC ร่วมมือ ATCI จับมือ ACIS จัด Bangkok Technology Forum ในปี 2013 เป็นปีแรก มุ่งให้ความรู้และติว...
มาก ซึ่งข้อมูลจาก SIPA และ ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยคาดการ์ณว่า มูลค่าตลาดการให้บริการ Cloud ของบ้านเรามูลค่าปี 2556 จะโตปร...
ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบัน IMCคุณขวัญหทัย ถาวรพงษ์ โทร 087-593-7974A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Press release

760 views

Published on

  • Be the first to comment

Press release

  1. 1. ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบัน IMC ร่วมมือ ATCI จับมือ ACIS จัด Bangkok Technology Forum ในปี 2013 เป็นปีแรก มุ่งให้ความรู้และติวเข้ม เดินหน้าองค์กรไทยด้วย Cloud Computingเจาะลึกเทคโนโลยี Cloud เต็มรูปแบบ ทั้งตัวอย่าง และเวิร์คช้อปพร้อมมุมองการขึ้น Cloud อย่างปลอดภัย และไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวกรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2556 - - สถาบัน ไอเอ็มซี (IMC Institute) โดยการสนับสนุนของสมาคมเทคโนโลยี สารสนเทศไทย (ATCI) จับมือกับ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) จัดงานเทคโนโลยีสำหรับองค์กรไทยทั้งภาครัฐและเอกชนขึ้น ภายใต้ชื่อ "Bangkok Technology Forum 2013" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำ วิเคราะห์ ทิศทางแนวโน้ม ให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติและแสดงให้เห็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีของจริง ที่อยู่ในกระแสของ IT ในโลกธุรกิจปัจจุบันBangkok Technology Forum ในปี 2556 หรือ BTF 2013 นี้ นำเสนอในหัวข้อ “Cloud Computing inAction” ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นหัวข้อ ที่มีผู้สนใจและจัดงานให้ความรู้กันมาก ใน 2 ปีที่ผ่านมาแต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นงานที่พูดถึงทิศทาง และเน้นขายผลิตภัณฑ์ บริการ ที่เป็น Cloud Computing ยังไม่มีเวทีไหน ที่รวบรวมการใช้เทคโนโลยี แสดงตัวอย่างการใช้จริง และจัดเวิร์คช้อปที่ให้ผู้เข้าร่วมประเมินความพร้อมด้าน Cloud (Cloud Computing Readiness) ขององค์กรว่าอยู่ระดับไหน รวมไปถึงเวิร์คช้อปด้านความปลอดภัยบนระบบ Cloud ทั้งที่เป็น Public , Private และ Personal Cloudดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบัน IMC กล่าวว่า " มูลค่าตลาด Cloud ของโลกกำลังเติบโตแบบทวีคูณ ประเทศไทยก็กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เพราะประโยชน์ของเทคโนโลยี Cloud นั้น ไมได้มีเพียงแค่ ความรวดเร็ว ความสะดวก และความง่ายในการจัดการ แต่ยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2015 ที่กำลังมาถึงAsia Cloud Computing Association ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดอันดับความสามารถทางด้าน Cloud Computing ประเทศในเอเซีย 14 ประเทศเมื่อปี 2012 ปรากฎว่าประเทศไทยมีคะแนนค่อนข้างต่ำอยู่ที่อันดับ 13 โดยเราได้คะแนนเพียง 44.9 คะแนนจาก 100 คะแนน และระบุว่าเราได้คะแนนต่ำในแง่ของ Data Sovereignty, Data Privacy และ International Connectivity ขณะที่ทาง Forrester Research คาดการณ์ว่าตลาดของ Public Cloud จะโตขึ้นจาก 25.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2011 เป็น 159.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2020 ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการทางด้านนี้มากขึ้น เพื่ีอพร้อมที่จะแข่งขันในตลาด Cloudในแง่ของผู้บริโภคเราจะเห็นว่าจำนวนการจำหน่ายเครื่องสมาร์ทโฟน และ Tablet ในประเทศที่คาดการณ์ว่าจะมีมากกว่า 10 ล้านเครื่อง ประกอบการเปิดการให้บริการ 3G จะมีส่วนทำให้ตลาด Cloud เติบโตอย่าง
  2. 2. มาก ซึ่งข้อมูลจาก SIPA และ ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยคาดการ์ณว่า มูลค่าตลาดการให้บริการ Cloud ของบ้านเรามูลค่าปี 2556 จะโตประมาณ 16.7% - 22.1% หรือคิดเป็นเงินประมาณ 2,220 - 2,330 ล้านบาทการจัดงาน Cloud Computing in Action จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ Cloud Computing อย่างแท้จริง ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถที่จะเข้าใจ และประเมินศักยภาพขององค์กรว่าพร้อมที่จะเข้าสู่การใช้Cloud เพียงใด และสามารถที่จะเริ่มต้นการใช้งาน Cloud ได้อย่างง่ายและถูกต้อง จากการชมการสาธิตและการทำ Workshop ในงานสัมมนาอาจารย์ ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัดได้กล่าวถึง การขยายตัวและการเติบโตของการใช้ Cloud Computing ในประเทศไทย ปัจจัยที่ส่งผลให้ระบบCloud มีการชลอตัว คือ การคำนึงถึงด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Securityของไทย ระบบความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud Service ว่า “จากความนิยมในการใช้งาน Public Cloud Ser-vice ที่เพิ่มขึ้นทั้งระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Amazon EC2, Salesforce, Google Cloud Platform และ ในระดับบุคคล เช่น Google Apps, Apple iCloud, Dropbox, Microsoft SkyDrive ทำให้เกิดความกังวลเรื่อง Cloud Se-curity and Privacy ตามมา จากงานวิจัยของหลายสำนักให้ผลตรงกันว่า สิ่งที่เป็นปัญหาอันดับหนึ่งในการใช้งานCloud Service คือ ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ ปัญหาเรื่องข้อมูลรั่วไหลจากระบบ Cloudดังนั้นทุกองค์กรที่กำลังวางแผนหรือกำลังใช้บริการ Cloud Service ตลอดจนผู้ใช้งาน Cloud Service ผ่านทางNotebook, Tablet หรือ Smartphone จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เรื่องวิธีการใช้งานระบบ Cloud Ser-vice อย่างปลอดภัยจาก Security Threat ต่างๆ รวมทั้งรู้วิธีการป้องกันปัญหาข้อมูลรั่วไหล (Data Breach andData Loss) และเข้าถึงไม่ได้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้งาน (Availability and Denial of Services) ในงานสัมมนา Cloud Computing in Action จะเน้นเรื่อง Cloud Security โดยตรง ได้แก่ เรื่อง “Practical Guideto Cloud Computing Security Implementation” รวมทั้ง Live Demo Workshop ในหัวข้อ “Cloud Assess-ment and Audit, Cloud Penetration Testing, Enterprise Cloud Incident Response และ PersonalCloud Forensic & Investigation Workshop” เพื่อให้เห็นภาพในการนำไปปฏิบัติจริงนายอดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หรือ ATCI เปิดเผยว่า“การร่วมมือของ ATCI ที่สนับสนุนและผลักดันให้เกิดงานที่รวบรวม เลือกสรร เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยได้ เป็นภาระหลักที่ ATCI ทำมาโดยตลอด และสำหรับงาน BTF 2013 - Cloud Computing in Action นี้ ATCI มีความมั่นใจกับ สถาบัน IMC และ ACIS ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud และ Security ที่จะนำเอาองค์ความรู้ และ แสดงการใช้เทคโนโลยีตัวอย่าง ให้ธุรกิจทุกภาคสามารถนำไปวางแผน และประยุกต์ใช้ได้อย่างจริงจัง”งาน Bangkok Technology Forum 2013 - Cloud Computing in Action กำหนดจัดในวันที่ 25-26กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 17.30 ที่โรงแรม Swissotel Le Concord ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ื www.-bangkoktechnologyforum.com
  3. 3. ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบัน IMCคุณขวัญหทัย ถาวรพงษ์ โทร 087-593-7974ACIS Professional Centerคุณ วราพงศ์ รัตนวงศ์เวที โทร 02-650-5771

×