IMC Institute's Training Courses 2013

1,263 views

Published on

IMC Institute's Training Courses 2013

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IMC Institute's Training Courses 2013

 1. 1. In association with IMC Institute CoursesExecutive / Management Courses Cloud Computing in Action for Executives (2 Days) Cloud Computing เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไอทีอย่างมาก อะไรคือความหมายของ Cloud Computing รูปแบบการให้บริการต่างๆเช่น IaaS, SaaS และ PaaS ข้อแตกต่างระหว่าง Public Private Hybrid และ Community Cloud แนวโน้มและทิศทางของการใช้ Cloud Comuting ในเอเซียและ ประเทศไทย การเข้ามาของ Personal Cloud องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการไอทีอย่างไร ตัวอย่างของผู้ให้บริการ Cloud Computing และ Live Demo พร้อมทั้งกล่าวถึงกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆที่ ใช้ Cloud Computing ทั้งในและต่างประเทศ Mobile Strategy for Executives (2 Days) การสัมมนาจะพูดถึงแนวโน้มและทิศทางของ Mobile Technology ที่กำลังเข้ามาแทนที่เครื่องพีซี ทำให้องค์กร ต่างๆเริ่มมีการพูดถึงการให้พนักงานนำอุปกรณ์โมบายต่างๆเข้ามาใช่้ในองค์กรเอง (BYOD : Bring Your Own Device) องค์กรต้องเริ่มมีการพัฒนา Mobile Application ทั้งๆที่เป็น Native Apps และ Mobile Web การพัฒนา Enterprise Application Store การวางกลยุทธ์ทางด้าน Mobile ขององค์กร การทำ Mobile Marketing และ Mobile Commerce รวมถึงจะกล่าวกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ IT Service Management Briefing for Executives (1 Day) This course provides introduction of IT Service Management concepts, both ITIL v3-2011 and ISO 20000-2011. Delegates will learn the differences between the old version and the latest version, and also find out their benefits. IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute
 2. 2. In association withBusiness Intelligence for Success (2 Days)Business intelligence (BI) can help business and organization gain higher level of success, businessinsights and competitive advantages. This course provides the fundamentals, understanding, benefitsand applications of BI. It discusses the components, factors and processes that executives andmanagement need to know in order to initiate, plan and support BI implementation and deploymentsuccessfully and effectively. In addition, the review of BI software and technology trends will bediscussed.SOA/SOA Governance for Executives (2 Days)Service Oriented Architecture (SOA) is a topic widely discussed many years ago. Is SOA still asignificant strategy fot the organization with the coming of Cloud Computing trends? This seminar willdiscuss on the concept SOA. How to design your IT acrchitecture in the Cloud Computingenvironment? SOA in practice and how to start SOA in your organization. What is SOAGovernance? How to implement SOA in your organization? SOA Best Practice and case studies.Technology Trends: Impacts to your Organizations (1 Day)CSMI (Cloud Computing, Social Technology, Mobile Computing and Information/BigData) are megatechnologies which will change the Information technology ecosystem. What do experts say aboutthese technologies and what will be the impact to your organizations (Large enterprises,Government, or SMEs)? This seminar invites several IT experts in the industry to share their viewon the trends.SOLOMO: Strategy to win in the Digital World (2 Days)Social Media, Location Base Services and Mobile (SOLOMO) have changed consumer behaviours.How should we deploy these technologies in our organization? What should be our strategy to win inthe new digital world? This seminar invites several IT/Marketing experts to present on SOLOMO andalso provides successful case studies in Thailand and aboard. IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute
 3. 3. In association withMobile Technology for New Marketing Strategy (1 Day)ปัจจุบันมีการใช้งาน Smartphone อย่างแพร่หลายและผู้คนเริ่มใช้ Feature และเทคโนโลยีใหม่ในSmartphone อาทิเช่น Mobile Payment, QR Code, Tectiles, Augment Reality (AR) หรือ NFC การสัมมนานี้จะเป็นการแนะนำให้เห็นถึงการเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน การนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ในงานการตลาดหรือ Social Marketing ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่องานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มของการทำการตลาดโดยใช้Mobile TechnologyIT Architecture CourseEnterprise Architecture in Cloud Computing Era (2 Day Workshop)Enterprise Architecture (EA) มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในยุดของCloud Computing การอบรมนี้จะเป็นการทำ Workshop สองวันเพื่อให้เข้าใจถึงการทำ EA ซึ่งจะกล่าวถึงEnterprise Reference Architecture Framework, Enterprise Architecture Domain Analysis , TOGAF และADM การเตรียมตัวทำ EA สำหรับองค์กร และระดมสมองเพื่อร่วมกันศึกษาการพัฒนา EA ขององค์กรSoftware Testing CourseBasic Software Testing (2 Days)หลักสูตรนี้จะช่วยวางพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของการทดสอบระบบงานทั่วไป รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ทั้งการวางแผน การจัดทำกรณีทดสอบ การเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ระบบต่างๆ รวมถึงแนวทางในการทำการทดสอบ เทคนิคการวิเคราะห์ผล และการจัดทำรายงาน โดยจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงาน ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute
 4. 4. In association withService/Project Management Courses Overview CMMI for Services v1.3 (2 Days) The CMMI for Services (CMMI-SVC) model defines effective practices that ensure quality services are delivered to customers and end users. Some types of services that would benefit from using CMMI-SVC include operations, logistics, maintenance, IT, and many other services in government and industry. The course is composed of lectures and class exercises with ample opportunity for participant questions and discussions. After attending the course, participants will be able to describe the CMMI-SVC model, discuss the model’s process areas, and locate relevant information in the model. CMMI®-DEV v1.3 in Practice (2 Days) This course introduces the model philosophy, structure and fundamental concepts of CMMI® for Development Version 1.3. The course discussion emphasizes understanding of the five maturity levels and the 22 Process Areas (PAs) of the model. The course details two representations, namely: Staged and Continuous representation. The course also focuses on the difference between version 1.2 and version 1.3. IT Service Management Overview ITIL & ISO 20000 (v2011) (2 Days) This course provides introduction of IT Service Management concepts and basic requirements, both ITIL v3-2011 and ISO 20000-2011. Delegates will learn the differences between the old version and the latest version, as well as find out their challenges and benefits. Project Management Essentials (2 Days) This course provides the basic essentials of project management. Delegates will understand how to complete project initiation, planning, and execution activities to achieve successful project performance. IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute
 5. 5. In association with Emerging Technology CoursesCloud Computing and Application Development Courses Microsoft Azure and .NET Windows Azure for .NET Quick Start (5 Days) Microsoft Azure เป็น Cloud Platform as a Service (PaaS) ที่เติบโตมากที่สุดรายหนึ่ง บริษัทซอฟต์แวร์ หลายๆแห่งเริ่ม Migrate Application ของตนเองขึ้น Windows Azure หลักสูตรนี้จะเป็นการพัฒนาโปรแกรม Web Application โดยใช้ .NET ที่พัฒนาและติดตั้งบน Windows Azure ผู้เรียนจะได้ทำ Workshop โดยใช้ Visual Studio เป็น Development Tool และเรียนรู้การพัฒนา Web Application ขึ้น Windows Azure Windows Azure for PHP Quick Start (5 Days) This course introduces you to the tools and techniques you need to build cloud applications on the Windows Azure platform. The program is based on PHP language. The modules focus on hands-on examples for using the development tools and showing you how to accomplish common tasks in Windows Azure development. Designing and Implementing SOA using .NET Technologies (5 Days) This course introduces the concept of SOA based on Microsoft .NET technology. The course outline covers introducing Solution Architecture, introduction to SOA, implementing Web Services and SOA, .NET Web Services Security, Design Patterns for Building Service-Oriented Web Services, Web Services Interoperability Issues and introduction to WCF. IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute
 6. 6. In association withDesigning Scalable Web Application (5 Days)การสร้าง Web Application ที่ต้องรอบรับผู้ใช้งานจำนวนมากและ transaction มหาศาลได้ จำเป็นต้องมีการออกแบบและมีโครงสร้างที่แตกต่างไปจาก Desktop Application หรือ Client-Server System หลักสูตรนี้ต้องการสอนหลักการและแนวคิด อีกทั้งจัด Workshop ให้ฝึกออกแบบ Web Application ที่เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบันและรองรับการขยายเพิ่มเติมในอนาคต ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปสร้าง Web Application ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีได้สูงสุดJava TechnologyJava Web Programming on Cloud Platform (5 Days)การพัฒนาโปรแกรม Java EE6 บน Web Technology โดยใช้ Servlet, JSP ที่จะ Deploy บน ApacheTomcat Server และ Database อย่าง MySQL และ Mango DB ศึกษา Java Web Framework ต่างๆเช่นStruts และ Spring การพัฒนา Real Java Web Application ขึ้น Cloud Platform ของ Heroku และ GoogleApp EngineGoogle App Engine for Java Developers (3 Days)This course gives you how to quickly build scalable web applications in Java using Google AppEngine. App Engine is a an exciting new technology that provides a simple framework and basic webtools to build complete web apps. It is a PaaS cloud platform provided by Google. The course willcover the topic ranging from introduction, Java Web programming on cloud, storing data in Datastoreand MySQL through GWT framework.Java Web Service and SOA Development (3 Days)หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนา Web Services โดยใช้โปรแกรมภาษา Java ทั้งนี้จะครอบคลุมถึง หลักการของWeb Services, Java Web Services API, การพัฒนา Web Services Client และ Web Services Serverหลักการของ SOA ตัวอย่างของ Enterprise Service Bus (ESB) ที่ใช่้ Java Technology การเขียน BusinessProcess Execution Language (BPEL) IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute
 7. 7. In association withEnterprise Java Programming on Cloud Era (15 Days)หลักสูตรที่พัฒนาจากหลักสูตร Mini Master in Java Technology ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่สอนมาแล้ว 9 รุ่น โดยทีมอาจารย์ชุดเดิมที่จะสอนในช่วงวันหยุดเป็นเวลา 15 วัน โดยจะครอบคลุมเนื้อหา Java EE6 ทั้งส่วนที่เป็น Java Web Programming ที่ใช้ Servlets, JSP ส่วนที่เป็นEnterprise Java Bean (EJB) และ Java Persistence API (JPA) ส่วนที่เป็น Java Web Services และSOA การเขียน Mobile App บน Android นอกจากนี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่จะใช้ Server ต่างๆทั้ง Tomcat,GlassFish, MySQL และ Mango DB สุดท้ายจะเป็นการพัฒนา Enterprise Application ขึ้น Java CloudPlatform ทั้ง Google App Engine, Amazon Web Services และ HerokuForce.comForce.com Development Quick Start (2 Day Workshop)หลักสูตรนี้จะเป็นการสอนการพัฒนา Application บน Force.com สำหรับผู้ต้องใช้ Engine ของ Force.comในการพัฒนาระบบงานต่างๆทั้งทางด้่าน CRM ERP หรือ ระบบบริหารข้อมูลต่างๆ โดยจะเป็น Workshopสองวันที่จะเริ่มจากให้ผู้ใช้สร้าง User Account บน Force.com ไปจนถึงการพัฒนา Application ตัวอย่างบนForce.com การสร้าง Object (Table) ต่างๆ การทำ User Interface การ Import ข้อมูล การสร้างรายงานและการติดตั้ง Application ขึ้นมาใช้งานจริงCloud Application Development on Force.com (5 Days)Force.com เป็น Cloud Platform as a Service (PaaS) ที่มีผู้ใช้อย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งใน Product ที่ทำให้ Salesforce ได้รับการเลือกให้เป็น Most Innovative Company หลักสูตรนี้จะเป็นการสอนการพัฒนาApplication บน Force.com ซึ่งจะทำให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ที่ไม่ใช่เพียงแค่ระบบ CRM ของ SalesForce.com นอกจากนี้ผู้พัฒนาสามารถที่จะนำ Application ที่พัฒนาขึ้นมาขายได้ผ่าน AppExchange IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute
 8. 8. In association withMobile Technology CoursesiPhone/iPad Application Development (5 Days) หลักสูตรการพัฒนา Application บนระบบปฎิบัติการ iOS โดยทีมงานจากอาจารย์ KMITL และนักพัฒนาiPhone Softwares ซึ่งจะเป็นการสอนทังภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ตั้งแต่ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมภาษาObjective-C การใช้เครื่องมือพัฒนา X-Code การใช้ API ต่างๆ การนำ Application ขึ้น App StoreiPhone/iPad Development Intensive Workshop (15 Days) หลักสูตรที่พัฒนาจากหลักสูตร Mini Master in iOS ของ KMITL โดยทีมอาจารย์ชุดเดิม เป็นหลักสูตรที่จะสอนในช่วงวันหยุดเป็นเวลา 15 วัน โดยจะครอบคลุมเนื้อหา ชของการพัฒนา iOS Application ต่างๆ ตั้งแต่เนื้อหาขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C การพัฒนา Basic iPhone/iPad Application เนื้อหาการพัฒนา iPhone/iPad Application ขั้นสูง การพัฒนา Application สำหรับองค์กร แบบฝึกหัดและ Mini-Project เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะทำงานได้จริงSocial Application Development for Android platform with Java (4 Days)The objectives of this course are for participants to develop an understanding of how to design andimplement applications for android mobile devices with Java language and how to produce creativesocial media/network solutions to enrich everyday mobile lifestyle. This course also reviews the basicconcepts of Representational State Transfer (REST) and how it uses Javascript Object Notation(JSON) as data interchanging format. All participants will also learn how to use open source APIs toauthenticate, communicate and access the popular social network website such as Facebook andTwitter.Cross-platform Mobile Social Application with HTML5 (4 Days)The objectives of this course are for participants to develop an understanding of how to design andimplement applications for cross-platform mobile devices ranging from Apple’s iOS ,Google’s Androidto Blackberry’s Playbook with much anticipated HTML5 Technologies. By combining thosetechnologies with innovation idea, would definitely lead to the production of creative socialmedia/network applications to fulfill everyday business challenges This course also reviews the basicconcepts of Representational State Transfer (REST) and how it uses Javascript Object Notation IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute
 9. 9. In association with(JSON) as data interchanging format. All participants will also learn how to use open source APIs toauthenticate, communicate and access the popular social network website such as Facebook andTwitter.Cross-platform Enterprise Mobile Application Development with HTML5 &Force.com (3 Days)The objectives of this course are for participants to develop an understanding of how to design andimplement cross-platform mobile with HTML5 and the new Saleforce.com Mobile SDK. Allparticipants will learn how to develop HTML5 app with little effort an lightweight server-side pagetypically offers the most portability which is the fastest way to turn use creative idea into innovatedand exciting solutions to the ever-moving globalized markets.Information (Big Data) CoursesBig Data using Hadoop Workshop (2 Days) Big Data คือหัวข้อที่มีการพูดกันอย่างกว้างขวาง หลายๆส่วนเข้าใจผิดคิดว่า Big Data คือข้อมูลขนาดใหญ่Workshop นี้จะเป็นการแนะนำหลักการของเทคโนโลยี Big Data ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการนำมาใช้ในองค์กร และอธิบายหลักการของ HDFS, Map Reduce Processing, Hive, Sqoop นอกจากนี้จะมีปฎิบัติการโดยอ้างอิงกับเทคโนโลยี Hadoop เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าอบรมควรมีพื้นฐานการโปรแกรมภาษาJava มาก่อนBusiness Intelligence Design and Process (5 Days)This course focuses on the development process and design concepts of BI system. It discusses theprinciples of BI requirement analysis. The course provides the design concepts of data preparationand integration, data warehouse, OLAP, data analytic and visualization. Additionally, data analyticsusing data mining is explored. The course illustrates how to apply BI framework. Practices with BIsoftware and group learning will be performed throughout this course. IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute
 10. 10. In association withContact Person : For more information, contact our course coordinator on:Ms.Kwanhathai Thavornpong Tel: 02-105-6322 Mobile: 087-593-7974, 088-192-7975 E-mail: kwanhathai@imcinstitute.com IMC Institute 98 Sathorn Square Building, 37th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel : +662 105 6322 contact@imcinstitute.com www.imcinstitute.com www.facebook .com/imcinstitute

×