Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การประยุกต์ใช้ Cloud Computing สำหรับองค์กร

20,015 views

Published on

Presentation at Thailand online Expo 26 April 2013

การประยุกต์ใช้ Cloud Computing สำหรับองค์กร

 1. 1. การประยุกต์ใช้Cloud Computingสำหรับองค์กรDr. Thanachart NumnondaExecutive DirectorIMC Institute26 April 2013I
 2. 2. 2ไอทีในยุคปัจจุบัน
 3. 3. 3การเปลี่ยนแปลงของโลกSource: Winning in a Digital World; Mark Mueller-Eberstein
 4. 4. 4การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีครั้งสำคัญ
 5. 5. 5ความสามารถของโทรศัพท์มือถือใน10 ปีข้างหน้าจะเป็นเช่นนี้ในปัจจุบันSource: Winning in a Digital World; Mark Mueller-Eberstein
 6. 6. 6Source: Morgan-Stanley
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9ยอดขาย Smartphone/Tablet ในไทยIDC คาดการณ์ยอดจำหน่าย Tabletในปี 2013 จำนวน 3.5 ล้านเครื่องและเครื่อง Notebookจำนวน 2.5 ล้านเครื่องIDC คาดการณ์ยอดจำหน่ายSmartphone ในปี 2013มากกว่า 7.3 ล้านเครื่อง
 10. 10. 10ข้อมูลการใช้ ICT ในประเทศไทยจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต: 20,100,000อัตราส่วนการเข้าถึง30%จำนวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 78,667,910อัตราส่วนการเข้าถึง117%จำนวนผู้ใช้Broadband 3.39 ล้านหมายเลขจำนวนผู้ใช้Facebook 18,438,000
 11. 11. 11แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ของผู้ใช้Source JSC: January 2012
 12. 12. 12ในปี 2013Mobile Devices จะเป็นอุปกรณ์หลักในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตSource :Trending the future: Mobile Trends 2011
 13. 13. 13Welcome toThe Post-PC Era
 14. 14. 14การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 15. 15. 15Source :We are social
 16. 16. 16Mobile ComputingCloud ComputingSocial Technologies Information
 17. 17. 17ในปี 2020จะมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ทั่วโลกถึง 50,000 ล้านชิ้นSource : futureagenda.org
 18. 18. 18Source :London Futurists; mz@envisioningtech.com
 19. 19. 19Digital Camera
 20. 20. 20Smart Watch
 21. 21. 21เทคโนโลยีใหม่ๆQR Code NFC Tectiles
 22. 22. 22iSquare Video
 23. 23. 23ความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันออนไลน์ตลอดเวลาทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ข้อมูลตามเราไปทุกแห่ง
 24. 24. 24Sync กันทุกอุปกรณ์
 25. 25. 25
 26. 26. 26Public Cloud
 27. 27. 27
 28. 28. 28GMail
 29. 29. 29Google Calendar
 30. 30. 30Google Calendar
 31. 31. 31Dropbox
 32. 32. 32Dropbox
 33. 33. 33องค์ประกอบในการใช้ไอทีDevices (Smartphone, Tablet, Notebook,Intelligent Device)Highspeed Internet (3G, HighspeedBroadband)Software Applications on Cloud
 34. 34. 34
 35. 35. 35Cloud Computing
 36. 36. 36กลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกบริหารจัดการและขยายตัวได้อย่างมากซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆของผู้ใช้และเก็บค่า บริการตามการใช้งานSource Forrester Groupความหมายของ Cloud Computing
 37. 37. 37คุณลักษณะของCloud Computingไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจ่ายตามการใช้งานจริงระบบสามารถขยายขีดความสามารถและยืดหยุ่นระบบมีความน่าเชื่อถือไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และสถานที่Source : Architecting for the cloud : Amazon Web Services
 38. 38. 38Cloud Computing กับบริการการใช้ไฟฟ้า
 39. 39. 39เปรียบเทียบตลาดการใช้ซอฟต์แวร์แบบเดิมกับซอฟต์แวร์ที่อยู่บน CloudTraditional MarketingSolution (on Premise)Cloud Marketing(as a Service)
 40. 40. 40ประเภทของCloud ComputingSaaS (Software as a Service)– Applications บนCloud เช่นG-mail,Google Apps, Facebook, DropboxPaaS (Platform as a Service)– Platform พัฒนาซอฟต์แวร์บนCloud เช่นMicrosoft AzureIaaS (Infrastructure as a Service)– Hardware บนCloud เช่นAmazon,Dropbox
 41. 41. 41Three layers of Cloud servicesSource : รอบรู้เรื่อง Cloud: http://thumbsup.in.th/
 42. 42. 42Source : http://acloudyplace.com/
 43. 43. 43ประเภทการติดตั้ง Cloud ComputingPrivate Cloud–การติดตั้งเพื่อใช้ในองค์กรขนาดใหญ่Public Cloud– Personal Cloud– Business CloudHybrid Cloud
 44. 44. 44Public Personal Cloud
 45. 45. 45Personal Cloud จะเข้ามาแทนที่ PC
 46. 46. 46ตัวอย่างผู้ให้บริการ Cloud Computing
 47. 47. 47ตัวอย่างผู้ให้บริการ Cloud Computing
 48. 48. 48ตัวอย่างผู้ให้บริการ Cloud Computing
 49. 49. 49Cloud Computing โอกาสของ SMEสามารถใช้ไอทีได้ในราคาที่ถูกลงไม่ต้องจัดหา Server => IaaSใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ => SaaSสามารถมุ่งเน้นธุรกิจของตัวเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการบริหารจัดการไอทีมากนัก
 50. 50. 50ข้อดีของ SaaS Cloud Computingไม่ต้องจัดหาทรัพยากรเช่น Serverค่าใช้จ่ายตามการใช้งานและจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อใช้มากขึ้นระบบอัพเกรดอัตโนมัติค่าใช้จ่ายต่ำสามารถจะใช้งานที่ไหน เมื่อไร และอุปกรณ์อะไรก็ได้ไม่ต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นที่สูงเกินไป
 51. 51. 51ข้อเสียของ SaaS Cloud Computingการบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมีความเสี่ยงและปัญหาด้านความปลอดภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมตามต้องการได้ต้องเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา
 52. 52. 52การพิจารณาเลือกบริการ SaaS Cloudความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการข้อมูลด้าน Cloud Data Center ของผู้ให้บริการข้อตกลงการให้บริการ (SLA)ราคาที่ควรคิดตามการใช้งาน
 53. 53. 53ตัวอย่างการประยุกต์ใช้Cloud Computingในองค์กร
 54. 54. 54การใช้บริการ Cloud Computing ของIMC Instituteการจัดหาเครื่อง Server เพื่อทำเว็บไซต์ระบบอีเมล์ระบบบริหารงานลูกค้า CRMระบบการเก็บข้อมูลระบบประชาสัมพันธ์ บริการเอกสารการจัดหาเครื่อง Server เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และวิเคราะห์ Facebook
 55. 55. 55www.imcinstitute.com
 56. 56. 56
 57. 57. 57E-mail
 58. 58. 58ระบบริหารงานลูกค้า CRM
 59. 59. 59การแชร์ไฟล์
 60. 60. 60การแชร์เอกสาร
 61. 61. 61การแชร์เอกสาร
 62. 62. 62www.facebook.com/imcinstitute
 63. 63. 63www.slideshare.net/imcinstitute
 64. 64. 64IaaS / BigData
 65. 65. 65PaaS / Facebook Analytic
 66. 66. 66บทสรุปเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคหลังพีซี ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้ผ่านอุปกรณ์โมบายอย่างสมาร์ทโฟนและแทปเล็ตCloud Computing ช่วยทำให้ผู้ใช้ไอทีเข้าถึงแอปพลิเคชั่นและข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์Cloud Computing ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME
 67. 67. 67www.facebook.com/imcinstitute
 68. 68. 68Thank youthanachart@imcinstitute.comwww.imcinstitute.comwww.facebook.com/imcinstitutewww.slideshare.net/imcinstitute

×