Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vaccinare Hpv

5,470 views

Published on

Prevenirea cancerului de col uterin prin vaccinare

Published in: Health & Medicine, Education

Vaccinare Hpv

 1. 1. Prevenirea cancerului de col uterin prin v accinare anti – HPV <ul><li>Prof.Dr. Adrian Streinu-Cercel </li></ul><ul><li>Institutul Na ţional de Boli Infecţioase Prof.Dr.Matei Balş </li></ul>
 2. 2. Despre ce vorbim ? <ul><li>Prevenirea apariţiei cancerului de col col uterin </li></ul><ul><li>A doua cauză de deces prin cancer la femei, după cancerul de sân </li></ul><ul><li>P ână la vârsta de 50 de ani, 80% dintre femei trec prin infecţia cu HPV </li></ul><ul><li>La 60 de luni de la primul contact sexual cca 60-67% din adolescente au infectie cu HPV </li></ul>
 3. 3. Inciden ţ a cancerului de col uterin pe plan mondial Î n fiecare an, î n lume, aprox. 500 000 femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin Ferlay J et al. Globocan 2002. IARC 2004. Age standardised rate (ASR) per 100,000 population (All ages) La fiecare 2 minute î n lume o femeie moare datorit ă cancerului de col uterin.
 4. 4. Date GLOBOCAN <ul><li>În fiecare an, in lume, se estimează că 270.000 de femei încetează din viaţă din cauza acestei boli </li></ul><ul><li>Cancerul de col uterin ocupă primul loc în ceea ce prive ş te mortalitatea prin cancer la femei în ţ ările în curs de dezvoltare </li></ul><ul><li>Fără o imbunătă ţ ire considerabilă a profilaxiei cancerului de col uterin ş i o scăderea inciden ţ ei acestei boli, până în 2050 circa un milion de noi cazuri vor fi diagnosticate în fiecare an (1). </li></ul>(1) Ferlay J, Bray P, Pizani P, Parkin DM. GLOBOCAN 2002: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. IARC CancerBase No 5, Version 2 0 IARCPress, Lyon, 2004 Available at: http://www.iarc.fr
 5. 5. Legatura cauzal ă Infec ţ ie HPV – Cancer de col uterin <ul><li>Până la 50 de ani cca. 80% dintre femei vor fi infectate cu HPV 1 - 3 </li></ul><ul><li>A ceste infec ţ ii sunt de obicei asimptomatice </li></ul><ul><li>HPV oncogenice - prezen t e î n 99 , 7% din biopsiilor de CCU 8,9 </li></ul>1. Baseman JG et al. J Clin Virol 2005; 32 Suppl 1; S16  24; 2. Ho GY et al. N Engl J Med 1998; 338: 423 –8 ; 3. Brown DR et al. J Infect Dis 2005; 191: 182–92; 4. Bosch FX et al . J Natl Cancer Inst Monogr 2003; 3  13; 5. Bosch FX. J Clin Pathol 2002; 55: 244-265. 6. Franco EL et al . Vaccine 2005; 23: 2388–94; 7. Burd EM. Clin Microbiol Rev 2003; 16: 1- 17; 8. Bosch FX et al. J Nat Cancer Inst Monograph 2003; 31: 3–13; 9. Walboomers JM et al . J Pathol 1999; 189: 12-19.
 6. 6. HPV <ul><li>>100 t i p uri identifi cate 2 </li></ul><ul><li>30–40 tropism anogenital 2,3 </li></ul><ul><ul><li>Aprox. 15 tipuri oncogenic e * ,2,3 , inclu zând: 16, 18 , 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 58 4 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>HPV 16 (54%) şi HPV 18 (13%) responsabile de majoritatea cazurilor de cancer de col uterin la nivel mondial. 5 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tipurile n on - oncogenic e † includ: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54 4 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>HPV 6 şi 11 se asociază cel mai adesea cu verucile externe anogenital e . 3 </li></ul></ul></ul><ul><li>Howley PM. In: Fields BN, Knipe DM, Howley PM, eds. Philadelphia, Pa: Lippincott-Raven; 2002:2197–2229. </li></ul><ul><li>2. Schiffman M, Castle PE. Arch Pathol Lab Med . 2003;127:930–934. </li></ul><ul><li>3. Wiley DJ, Douglas J, Beutner K, et al. Clin Infect Dis . 2002;35(suppl 2):S210–S224. </li></ul><ul><li>4. Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, et al. N Engl J Med . 2003;348:518–527. </li></ul><ul><li>5. Clifford GM, Smith JS, Aguado T, Franceschi S. Br J Cancer . 2003:89;101–105. </li></ul>Virus DNA dublu catenar neacoperit 1 <ul><ul><ul><li>* Risc crescut ; † Risc scăzut </li></ul></ul></ul>Reprinted from Hagensee ME, Olson NH, Bakers TS, Galloway DA. J Virol . 1994;68:4503–4505, by permission of the American Society for Microbiology and Dr. Michael Hagensee.
 7. 7. <ul><li>Relat ia </li></ul><ul><li>i nfecti e HPV – c ancer de c ol u terin </li></ul><ul><li>Corelatie demonstrat ă dincolo de orice dubiu </li></ul>
 8. 8. Rela ţ ia infec ţ i e HPV – c ancer Col uterin Anus Vulva/vagin Penis Gur ă Orofaringe 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 Cazuri HPV Total cazuri Vaccines: S.Plotkin et all. Saunders 2008
 9. 9. Istoricul natural al infecţiei cu HPV – risc crescut şi potenţialul progresiei spre cancer cervical 1 <ul><li>Reprinted from Pagliusi SR, Aguado MT., Vaccine , 2004;23:569 – 578, </li></ul><ul><li>Copyright © 2004, with permission from Elsevier. </li></ul>CIN: Cervical Intraepithelial Neoplasia1 16,18 ~1 An 2 – 5 Ani 4 – 5 Ani Cancer Inva z iv Infec ţie Persistent ă Infecţie trecătoare Displazie uşoară CIN 1 > 2 Ani 9 –1 5 Ani Infecţia HPV Displazie severă CIN 2/3
 10. 10. Cancerul Cervical Intraepitelial (CIN) 1 CIN 1 CIN 2 CIN 3 <ul><li>Sellors JW, Sankaranarayanan R, eds. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; </li></ul><ul><li>2003. Reprinted from C olposcopy and Treatment of Cervical Intraepithelial Neoplasia. </li></ul><ul><li>A Beginner’s Manual. With permission of the International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. </li></ul>
 11. 14. Cele mai des întâlnite tipuri de HPV î n cancerul cervical cu celule scuamoase 1 1. Mu ñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, et al. N Engl J Med . 2003;348:518–527. Pa c ient e cu Cancer Cervical cu Cell Scuamoase i nfect ate cu tipuri de HPV (%) 74%
 12. 15. Cele mai des întâlnite tipuri de HPV î n Adenocarcinomul Cervical 1 1. Andersson S, Rylander E, Larson B, et al. Oncol Rep . 2003;10:175–179. Pa c ient e HPV-Po z itive cu Adenocarcinom Cervical (%) 87%
 13. 16. HPV 16-18-45 raspund de peste 90% dintre adenocarcinoame Adapted from: De Sanjose et al, Beijing 2007 Total 93.3 <ul><li>HPV- 18 joaca un rol mai important in geneza adenocarcinoamelor endocervicale decat in a celor scuamocelulare 2,3 </li></ul><ul><li>HPV- 45 reprezinta cel de al treilea tip, ca prevalenta in geneza adenocarcinoamelor 1-3 </li></ul>1.Bulk S, et al. Br J Cancer 2006 Jan 16;94(1):171-5. 2.Castellsague X, et al. J Natl Cancer Inst 2006 Mar1;98(5):303-15. 3.Clifford G, Franceschi S. Int J Cancer 2008 Apr 1;122(7):1684-5. Carcinom scuamocelular Adenocarcinom (10 – 20 % dintre cancerele cervicale invazive) Tip de HPV % Tip de HPV % 16 62.14 16 49.07 18 7.91 18 31.02 45 5.00 45 12.04
 14. 17. Cancer Cervical Fumatul Diet a Utilizarea de lungă durată de OC* Co-factori potenţiali identificaţi şi implicaţi în carcinogeneza HPV 1 *OC = oral contraceptive 1. Castellsagué X, Mu ñoz N . J Natl Cancer Inst Monogr . 2003;31:20–28. Hormoni e ndogen i /Parit atea Factori Genetic i / Status ul Imun Co - infec ţie cu HIV şi alte infecţii cu transmitere s exual ă Trauma Cervical ă Variant e HPV Încărcătura Viral ă Integra rea Viral ă Infec ţia cu tipuri s pecific e HPV/ Co - infec ţie cu alte tipuri Mediul înconjurător sau Co-factori e xogen i Co - factor ii gazdei Co - factor i Viral i Infec ţia HPV
 15. 18. Screening Tratament Timp ani luni Infec ţ ie p ersistent ă cu HPV CIN = Cervical intraepithelial neoplasia E voluţi a natural ă a infectiei cu HPV oncogenice catre c ancer de col uterin Low-grade squamous intraepithelial lesions (LSILs) High-grade squamous intraepithelial lesions (HSILs) Carcinom Invaziv Epiteliu n ormal I nfectie HPV; koilocitoza CIN I CIN II CIN III
 16. 19. Ris cul de contaminare cu HPV după primul contact sexual <ul><li>Risc cumulativ pentru infec ţ ie cervical ă cu HPV la a dolescent e cu un singur partener sexual (UK, 1988-1992) 1 </li></ul><ul><li>Adapted from Collins S, Mazloomzadeh S, Winter H, et al. BJOG . 2002;109:96–98, with the permission of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. </li></ul><ul><li>2. Adapted from Winer RL, Lee S-K, Hughes JP, Adam DE, Kiviat NB, Koutsky LA. Genital human papillomavirus infection: Incidence and risk factors in a cohort of female university students. Am J Epidemiol. 2003;157:218–226, by permission of Oxford University Press. </li></ul>Luni după primul contact sexual Riscul cumulativ de infecţie cu HPV (%) N=242 Luni după primul contact sexual 0 20 40 60 70 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 Stud iu ce include studentele din colegii (US, 1990-2000) 2 N=603 Riscul cumulativ de infecţie cu HPV (%) 0 10 40 50 70 60 30 20 36 45 60 24 12 0
 17. 20. ACOG* G h id ul screening-ului pentru cancer cervical (2003) 1 *ACOG = American College of Obstetrics and Gynecology 1. American College of Obstetrics and Gynecology. Int J Gynecol Obstet. 2003;83:237 – 247. <ul><li>Testare anuală a citologiei cervicale </li></ul><ul><li>Femeile ce au avut 3 citologii cervicale succesive negative vor fi evaluate la fiecare 2-3 ani </li></ul><ul><li>Femeile ce au avut citologie cervicală negativă şi test HPV - DNA negativ vor fi resreenate la fiecare 3 ani </li></ul>Testarea anuală pentru citologie cervicală ( Babe ş- Papa n icolau) ~ 3 ani după primul contact sexual , dar nu mai târziu de vârsta de 21 ani Femei < 30 ani Femei ≥ 30 ani <ul><li>Femeile de orice vârstă care sunt imuno deprimate , sunt infectate HIV sau sunt expuse la dietilstilbestrol (DES) in utero vor fi screenate mai frecvent . </li></ul>Primul Screen ing
 18. 21. Prevenţia secundară - screening ul cancerului de col <ul><li>Screening-ul poate identifica celulele anormale sau precanceroase la nivel ul cervix ului uterin 1 </li></ul><ul><li>Anomaliile citologice pot fi monitorizate şi tratate înainte ca ele să progreseze către cancer de col </li></ul><ul><li>Riscul de dezvoltare a cancerului de col uterin este de aproximativ 5 ori mai mare la femeile care nu beneficiază de un screening regulat 2 </li></ul>1. Sankaranarayanan R et al. Int J Gynecol Obstet 2005 ; 89 Suppl 2: S4 –12 ; 2. Institutul Naţional al Cancerului . Screening de cancer de col uterin . 2005. 3. Renshaw AA et al. Arch Pathol Lab Med 2004; 128: 153–7. <ul><li>Nu previne infecţia HPV sau dezvoltarea ulterioară a leziunilor canceroase 1 </li></ul><ul><li>Costisitor </li></ul><ul><li>Implică o logistică complexă şi complianţă ridicată </li></ul><ul><li>Sensibilitate şi specificitate limitate – rezultate fals negative de până la 30% 3 </li></ul><ul><li>Adenocarcinom ul se dezvoltă mai profund în ţesuturile cervicale; este posibil să nu fie decelat în faza iniţială </li></ul>Valoarea screening-ului Limitări
 19. 22. Epiteliu Normal Suprafata cervicala Membrana bazal ă Celule bazale (Stem) Celule Parabazale Strat scuamos Strat scuamos matur .  .  .  .     . .      .            Epiteliu Infectat Adaptat dupa Frazer IH. Nature Rev Immunol . 2004;4:46–54. Eliberarea virionilor cu celulele descuamate Infec ţi a celulelor bazale Integrare material genetic î n genomul celulei epiteliale Replicare de ADN viral Abia aici Virusul devine VIZIBIL pentru APC! Ciclul i nfec ţ ios al HPV ->
 20. 23. Ciclul infec ţ ios HPV : mecanism sofisticat de “camuflaj” pentru a nu fi detectat de sistemul imun 1-4 1.Stanley M. Vaccine 2006; 24: S106-13, 2.Tindle, Nat Rev Cancer 2002; 2, 59, 3.Stanley M. Vaccine 2006; 24: S16-22, 4. Stanley M. HPV Today 2007; 11: 1-16 Infec ţ ie localizat ă 1-4 Infectarea epiteliului prin micro abraziuni 1-4 F ă r ă viremie Intra î n celulele stratului bazal epitelial, integrarea AND-ului î n genomul celulei gazd ă 1-4 Replicare intracelular ă , r ă m â ne cantonat strict intraepitelial 1-4 Imunosupresie local ă 1-4 Utilizeaza ciclul natural al celulelor epiteliale pentru a produce si elibera noi virioni 1-4 Nu genereaza moarte celulara 1-4 F ă r ă inflama ţ ie, f ă r ă atrac ţ ia de celule imune Slab ă expunere c ă tre celulele prezentatoare de antigen = APC
 21. 24. Structura HPV Pentamer constituit din proteina L1 Proteina matriceal ă L2 & materialul genetic viral AD N Circular Virus relativ mic ce con ţ ine un AD N circular , dublu-catenar î n interiorul unei “cochilii” virale sferice (capsida)
 22. 25. Formarea HPV VLP Modelul structural al VLP de papillomavirus VLP (~20,000 kD) 72 Capsomere Capsomerul L1 (~280 kD) 5 x L1 Proteina L1 (55 – 57 kD) * VLP = Virus-like particle. 1.Kirnbauer R, Booy F, Cheng N, Lowy DR, Schiller JT. Proc Natl Acad Sci USA. 1992;89:12180–12184. 2. Syrjänen KJ, Syrjänen SM. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons, Inc; 2000:11–51 .
 23. 26. Influenţa vârstei la înrolare asupra GMT neutralizanţi a nti-HPV 6 în luna 7 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Vârsta la includere (ani) 500 700 900 1,100 1,300 1,500 1,600 GMT neutralizanţi serici cu 95% CI , mMU/mL Studiile de eficienţă Imunogenicitate 1. Data on file, MSD. Numărul de subiecţi evaluabili (n) Vârsta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 n 68 129 166 141 166 148 109 85 137 440 511 624 576 564 400
 24. 27. Rezultate: non-inferioritate in grupa 10 – 14 ani comparativ cu 15 – 25 ani GMC log (EU/ml) 100 % 100 % Imunogenicitate la luna 7: GMT si Rata de Seroconversie (SC) 1 10 100 1000 10000 100000 10-14 ani 15-25 ani HPV-16 Adapted from Pedersenet al. Journal of Adolesent Health (JAH). 40 (2007) 564–571 Valoare absoluta 17.273 EU Valoare absoluta 7.293 EU -> -> Seropositivity defined as titer ≥ 8 EU/ml GMT este dublu la grupa 10-14 ani
 25. 28. Rezultate: non-inferioritate in grupa 10 – 14 ani comparativ cu 15 – 25 ani GMC log (EU/ml) HPV-18 1 10 100 1000 10000 100000 10-14 ani 15-25 ani 100 % 100 % Adapted from Pedersenet al. Journal of Adolesent Health (JAH). 40 (2007) 564–571 Imunogenicitate la luna 7: GMT si Rata de Seroconversie (SC) Valoare absoluta 6.864 EU Valoare absoluta 3.319 EU -> -> -> Seropositivity defined as titer ≥ 7 EU/ml GMT este dublu la grupa 10-14 ani
 26. 29. Influenţa vârstei la înrolare asupra GMT neutralizanţi a nti-HPV 6 în luna 7 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Vârsta la includere (ani) 500 700 900 1,100 1,300 1,500 1,600 GMT neutralizanţi serici cu 95% CI , mMU/mL Studiile de eficienţă Imunogenicitate 1. Data on file, MSD. Numărul de subiecţi evaluabili (n) Vârsta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 n 68 129 166 141 166 148 109 85 137 440 511 624 576 564 400
 27. 30. Programul clinic pentru dezvoltarea vaccinului <ul><li>Faza I ~ 300 subiecţi: vaccinuri monovalente 1-4 </li></ul><ul><ul><li>Imunogeni ci tate şi tolerabilitate pentru vaccinuri monovalente antiHPV conţinând doze diferite de VLP </li></ul></ul><ul><li>Faza II ~ 3,500 subiecţi 5,6 </li></ul><ul><ul><li>Dovada preliminară a eficienţei vaccinului monovalent HPV tip 16 6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Studierea vaccinului tetravalent în doze diferite ( cu urmărirea eficienţei ) 5 </li></ul></ul><ul><li>Faza III >25,000 subiecţi </li></ul><ul><ul><li>Eficienţa vaccinului tetravalent cu privire la incidenţa următoarelor </li></ul></ul><ul><ul><li>afecţiuni date de tipurile 6, 11, 16 şi 18 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CIN* 2/3+ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CIN* 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Condiloame genitale </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Imunogenitatea la adolescenţi </li></ul></ul><ul><ul><li>Eficienţa la bărbaţi </li></ul></ul>* CIN = neopla zie cervicală intraepitelială 1. Fife KH, Wheeler CM, Koutsky LA, et al. Vaccine . 2004;22:2943–2952. 2. Brown DR, Bryan JT, Schroeder JM, et al. J Infect Dis . 2001;184:1183–1186. 3. Poland GA, Jacobson RM, Koutsky LA, et al. Mayo Clin Proc . 2005;80:601–610. 4. Ault KA, Giuliano AR, Edwards RP, et al. Vaccine . 2004;22:3004–3007. 5 . Villa LL, Costa RL, Petta CA, et al. Lancet Oncol . 2005;6:271–278. 6. Koutsky LA, Ault KA, Wheeler CM, et al. N Engl J Med. 2002;347:1645–1651.
 28. 31. Protocol clinic (FUTURE II) <ul><li>Studiu randomi z at, dublu - orb, controlat placebo, ce a cuprins 12.167 de femei cu vârste între 16 şi 23 de ani, înrolate în 13 ţări. </li></ul><ul><li>Randomizare 1 :1 SILGARD /GARDASIL sau placebo </li></ul><ul><li>S-au făcut testări Papanicolaou şi pentru ADN viral în ziua 1 şi lunile 7, 12, 24, 36, 48 precum şi măsurarea anticorpilor serici în ziua 1 la toţi subiecţii. </li></ul><ul><li>Colposcopii obligatorii şi algoritm terapeutic definitiv corespunzător afecţiunii depistate. </li></ul><ul><li>Toate testele Papanicolaou şi biopsiile au fost procesate şi interpretate în laboratorul central. </li></ul>FUTURE = Females United to Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical Disease ThinPrep is a Registered trademark of Cytyc Corporation, Boxborough, MA, USA
 29. 32. Plan statistic (FUTURE II) <ul><li>Evaluarea eficienţei primare în populaţie. </li></ul><ul><ul><li>Au primit cele 3 doze de vaccin în decursul unui an </li></ul></ul><ul><ul><li>Fără abateri majore de la protocol </li></ul></ul><ul><ul><li>HPV 16/18 sero(-) în ziua 1 şi ADN HPV 16/18 (-) din ziua 1 până în luna 7. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cazurile au fost cuantificate după luna 7 şi au fost urmărite pe o perioadă de 2 ani post-vaccinare. </li></ul></ul><ul><li>Analize suplimentare au fost efectuate şi în rândul populaţiei care au avut abateri de la protocol (MITT). </li></ul><ul><ul><li>Au primit ≥1 doză de vaccin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Subiecţii au fost HPV sero(-) şi HPV DNA(-) doar în ziua 1 . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cazurile au fost cuantificate începând de la 30 zile după ziua 1, şi au fost urmărite timp de 2 ani. </li></ul></ul>FUTURE = Females United to Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical Disease CIN = neoplazie cervicală intraepitelială AIS = adenocarcinom in situ
 30. 33. CMAJ • August 28, 2007 • 177(5)
 31. 34. <ul><li>Search </li></ul><ul><li>The methods used for conducting and reporting the literature search followed the approach proposed by the STARLITE investigators. </li></ul><ul><li>9 Using the OVID interface, we conducted electronic subset searches of 5 databases: </li></ul><ul><ul><li>MEDLINE (1950–2007 week 20), </li></ul></ul><ul><ul><li>MEDLINE in process and other nonindexed citations (to June 20, 2007), EMBASE (1980–2007 week 21), </li></ul></ul><ul><ul><li>t he Cochrane Central Registry of Controlled Trials (to first quarter 2007) and </li></ul></ul><ul><ul><li>the Cochrane Library. </li></ul></ul><ul><li>We also reviewed bibliographies of all included studies and of narrative reviews published in the last quarter of 2006 to May 2007, clinical trial registries, Google Scholar, public health announcements, selected conference proceedings (2004–2007) and information from vaccine manufacturers regarding any unpublished data or ongoing randomized controlled trials. For each electronic database, we developed an independent search strategy using relevant MeSH terms and terms identified from other reviews on HPVrelated topics. </li></ul><ul><li>Published search filters for identifying randomized trial evidence were applied to further refine the searches in both the MEDLINE and EMBASE databases.10,11 Subsets of records retrieved both with and without application of the search filters were examined to ensure that relevant records were not being missed. The electronic search strategy used for the MEDLINE database is in Appendix 1 (available online at www.cmaj.ca/cgi/content/full/177/5/469/DC2). </li></ul>
 32. 35. CMAJ • August 28, 2007 • 177(5)
 33. 36. CMAJ • August 28, 2007 • 177(5)
 34. 37. Metaanaliză studii HPV CMAJ • August 28, 2007 • 177(5)
 35. 38. CMAJ • August 28, 2007 • 177(5)
 36. 39. Meta-analysis of serious adverse events and death in selected studies of prophylactic vaccination against HPV-related infection a nd disease CMAJ • August 28, 2007 • 177(5)
 37. 40. Concluziile metaanalizei <ul><li>Conclusions regarding the prevention of early events in the natural progression of HPV-related disease are robust. </li></ul><ul><li>Vaccination appears to be well tolerated and safe. </li></ul>CMAJ • August 28, 2007 • 177(5)
 38. 41. P â n ă la 6 , 4 ani: PROTEC Ţ IE SUS Ţ INUT Ă î n preven ţ ia Infec ţ iilor Persistente cu HPV-16/18 Analiza ATP pentru parametrii virologici n = numar de subjects care la care s-a raportat cel putin 1 eveniment in fiecare grup Analiza combinat ă a datelor: studiul ini ţ ial ş i follow-up extins Parametrii m ă sura ţ i pt HPV-16/18 Cervarix Control Eficacitatea Vaccinului n n % 95% CI Infec ţi e Incidental ă 4 70 95 87.4-98.7 Infec ţ ie Persistent ă la 6 luni 0 34 100 90.0 - 100 Infec ţ ie Persistent ă la 12 luni 0 20 100 81.8 - 100
 39. 42. P â n ă la 6 , 4 ani: PROTEC Ţ IE SUS Ţ INUT Ă preven ţ ia Infec ţ iilor Persistente ş i a leziunilor CIN determinate de HPV-16/18 Analiza combinat ă a datelor: studiul ini ţ ial ş i follow-up extins Analiza ATP pentru parametrii virologici ; Analiza ITT pt leziuni CIN n = numar de suiiec ţi care la care s-a raportat cel putin 1 eveniment in fiecare grup HPV-16/18 Endpoints Cervarix Control Eficacitatea Vaccinului n n % 95% CI Infec ţ ie Incidental ă 4 70 95 87.4-98.7 Infec ţ ie Persistent ă la 6 luni 0 34 100 90.0 - 100 Infec ţ ie Persistent ă la 12 luni 0 20 100 81.8 - 100 CIN1+ 0 15 100 73.4 - 100 CIN2+ 0 9 100 51.3 - 100
 40. 43. 100% Protec ţ ie - Confirmat ă an dup ă an preven ţ ia leziunilor CIN2+ determinate de HPV 16/18 1.Harper et al. Lancet. 2004; 364: 1757. 2.Harper et al. Lancet 2006; 367: 1247-55 3.Presentation Gall S, AACR, Los Angeles, April 14-18, 2007, abstract 4900 Analiza ITT n = numar de subjects care la care s-a raportat cel putin 1 eveniment in fiecare grup Studiu leziuni CIN2+ Legate de HPV 16/18 Cervarix TM Control Eficacitatea Vaccinului n n % 95% CI Studiul intial de eficacitate 27 luni 1 Analiza combinat ă a datelor: studiul ini ţ ial ş i follow-up extins 4 , 5 ani 2 5 , 5 ani 3 6 , 4 ani 0 3 100 NA 0 5 100 -7.7 - 100 0 7 100 32.7 - 100 0 9 100 51.3 - 100
 41. 44. 1.Harper et al. Lancet. 2004; 364: 1757. 2.Harper et al . Lancet 2006; 367: 1247-55 3.Presentation Gall S, AACR, Los Angeles, April 14-18, 2007, abstract 4900 100% Protec ţ ie - Confirmat ă an dup ă an preven ţ ia leziunilor CIN1+ determinate de HPV 16/18 Analiza ITT n = numar de sub i ec ţi care la care s-a raportat cel putin 1 eveniment in fiecare grup Studiu leziuni CIN 1+ Legate de HPV 16/18 Cervarix Control Eficacitatea Vaccinului n n % 95% CI Studiul initial de eficacitate 27 luni 1 Analiza combinat ă a datelor: studiul ini ţ ial ş i follow-up extins 4 , 5 ani 2 5 , 5 ani 3 6 , 4 ani 0 6 100 NA 0 8 100 42.4 - 100 0 11 100 61.5 - 100 0 15 100 73.4 - 100
 42. 45. FUTURE II: Rezultatele primare ale eficienţei PP (per-protocol) = au primit toate cele 3 doze de vaccin ; fără abateri de la protocol ; HPV sero(-) în ziua 1 şi HPV DNA(-) din ziua 1 până în luna 7; cazurile au fost cuantificate după luna 7 şi durata medie de urmărire a fost de 1.5 ani după încheierea regimului de vaccinare . FUTURE = Females United to Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical Disease CIN = neoplazie cervicală intraepitelială AIS = adenocarcinom in situ Populaţie per-protocol Eficienţa în boala cauzată de HPV 16/18 SILGARD ™ Placebo Eficienţă (%) CI Valoa-rea P n Cazuri n Cazuri CIN 2/3 sau AIS 5301 0 5258 21 100 (76–100)* <0.001
 43. 46. FUTURE II: Rezultate secundare ale eficienţei MITT (modified intention to treat) = a primit ≥1 doză de vaccin ; HPV sero(-) şi HPV DNA(-) în ziua 1; cazurile au fost cuantificate după 30 de zile de la prima vaccinare . Populaţie MITT Durata de urmărire: 2 ani după prima vaccinare FUTURE = Females United to Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical Disease CIN = cervical intraepithelial neoplasia AIS = adenocarcinoma in situ Eficienţa în boala cauzată de HPV 16/18 SILGARD ™ Placebo Eficienţa (%) CI Valoarea P n Cazuri n Cazuri CIN 2/3 sau AIS 5736 1 5766 36 97 (83–100) <0.001
 44. 47. Mai mult decât atât !
 45. 48. P â n ă la 6 , 4 ani PROTEC Ţ IE Î NCRUCI Ş AT Ă sus ţ inut ă î n preven ţ ia infec ţ iei incidentale cu tipurile HPV 45 & 31 Analiza ATP HPV-16, 18, 45 si 31: sunt responsabile de  80% dintre carcinoamele squamocelulare si > 80% dintre adenocarcinoame Analiza combinata a datelor: studiul initial si follow-up extins n = numar de subjects care la care s-a raportat cel putin 1 eveniment in fiecare grup Tip de HPV Cervarix Control Eficacitatea Vaccinului n n % 95 % CI HPV-45 5 21 78 39.3-93.4 HPV-31 13 30 60 20.5-80.7
 46. 49. Siguranta Reproducerii *Totals do not include blinded outcomes, ectopic pregnancies. N = number of subjects with pregnancies included in each group; n = number of subjects reporting at least one event in each group ITT analysis Follow-up extins Sarcini / rezultatele sarcinilor* Cervarix N=130 Control N=131 n % n % Sarcina in evolutie 4 3.1% 9 6.9% Sugar normal 104 80.0% 90 68.7% Avort Spontan * 10 7.7% 15 11.5% Avort la cerere 6 4.6% 5 3.8% Avort incomplet 1 0.8% 3 2.3% Fat nascut mort 1 0.8% 1 0.8% Sugar anormal 1 0.8% 5 3.8% Nastere prematura 2 1.5% 2 1.5%
 47. 50. In general, un bun profil de siguranta pana la 6.4 ani Analiza ITT Follow-up extins *ex.diabet zaharat, boli autoimune N = numar de subiecti inclusi in fiecare grup; n = numar de subjects care la care s-a raportat cel putin 1 eveniment in fiecare grup Nu sunt motive de îngrijorare Vaccin (N=393) n Control (N=383) n Evenimente adverse Femei cu cel putin un eveniment advers raportat 110 (28%) 126 (32.9%) Numar de Evenimente Adverse raportate 149 202 New Onset Chronic Disease (NOCD)* Aparitia de boli cronice de novo Femei cu cel putin un eveniment NOCD raportat 18 (4.6%) 21(5.5%) Numar de Evenimente NOCD raportate 21 23 Evenimente adverse severe ( EAS) Femei cu cel putin un EAS raportat 31 (7.9%) 39 (10.2%) Numar de Evenimente EAS raportate 36 46
 48. 51. OPTIMIZAREA PREVEN Ţ IEI Cancerului de Col Uterin <ul><li>VACCINAREA al ă turi de SCREENING poate reduce ş i mai mult povara generat ă de CCU 1,2 </li></ul><ul><li>Vaccinarea adolescentelor î mpotriva tipurilor HPV </li></ul><ul><li>16 ş i 18 î nso ţ it ă de screening va reduce inciden ţ a cancerului de col uterin cu 94% 1 </li></ul>1.Goldie et al . J Nat Cancer Inst 2004; 111: 278 –85 ; 2. Harper et al. Lancet 2004; 364: 1757-65.
 49. 52. Avem exemple ? <ul><li>Exemplu din UK : </li></ul><ul><ul><li>vaccinarea are o acoperire foarte bun ă </li></ul></ul><ul><ul><li>peste 80% din fetele din grupul- ţ int ă primar au fost vaccinate cu toate cele 3 doze î n primul an de campanie: 2008- 2009. </li></ul></ul><ul><li>Exemplul SUA : </li></ul><ul><ul><li>î n iulie 2009, existau state unde vaccinarea anti-HPV a fost introdus ă ca fiind obligatorie </li></ul></ul><ul><ul><li>aceasta î nseamn ă c ă fetele din cohorta primar ă care merg la ş coala trebuie s ă fac ă dovada imuniz ă rii </li></ul></ul><ul><ul><li>statele respective sunt: Kentucky, New York, Texas </li></ul></ul><ul><ul><li>Puteti accesa şi printa documentul la link-ul http://www.ncsl.org/Default.aspx?TabId=14381#2009leg#2009leg </li></ul></ul>
 50. 53. Martie 2009: publicare unui studiu  care face analiza a peste 20 de cercet ă ri de cost-eficien ţă efectuate pe parcursul a 8 ani <ul><li>Ce şi-a dorit acest studiu ? </li></ul><ul><li>Să răspundă la întrebările: </li></ul><ul><ul><li>&quot;Cancerul de col uterin este o problema de sanatate publica? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaccinarea anti-HPV este cost-eficienta?&quot; (principiul cost – eficien ţ ei = daca economiile realizate prin eliminarea cheltuielilor datorate tratamentului ş i a costurilor sociale ale bolii justific ă costul vaccin ă rii) </li></ul></ul><ul><li>Concluzii: </li></ul><ul><ul><li>&quot;Am intrat î ntr-o nou ă era privind cancerul de col uterin, î n care protec ţi a este posibil ă prin programe de vaccinare. </li></ul></ul><ul><ul><li>Modelele arat ă c ă imunizarea cu vaccinurile HPV va avea un impact substan ţ ial asupra epidemiologiei acestei boli. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inciden ţ a HPV, ratele leziunilor pre-canceroase ş i a cancerelor de col uterin vor fi semnificativ reduse î n timp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Amplitudinea acestei reduceri depinde de ratele de acoperire prin vaccinare. </li></ul></ul><ul><ul><li>Toate modelele au aratat ca vaccinarea persoanelor de sex feminin este cost-eficient ă .&quot; </li></ul></ul>
 51. 54. <ul><li>Dacă nu doriţi: </li></ul><ul><ul><li>cancer cervical </li></ul></ul>Ca atare ...
 52. 55. Vaccinarea anti-HPV <ul><li>3 doze administrate în decursul a 6 luni de zile! </li></ul><ul><li>Schem e de administrare: </li></ul><ul><li>0, 1, 6 - Cervarix </li></ul><ul><li>0, 2 , 6 – Silgard </li></ul>
 53. 56. VĂ MULŢUMESC !

×