Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conferinta Presa 11 Noiembrie

1,396 views

Published on

CAMPANIA NAŢIONALĂ DE INFORMARE PENTRU PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN PRIN VACCINAREA anti-HPV

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conferinta Presa 11 Noiembrie

 1. 1. CAMPANIA NAŢIONALĂ DE INFORMARE PENTRU PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN PRIN VACCINAREA anti-HPVDr. Cristian Anton Irimie Secretar de Stat PreşedinteleComitetului Naţional<br />
 2. 2. INCIDENŢA CANCERULUI DE COL UTERIN ÎN ROMÂNIA<br />
 3. 3. Incidenţa standardizatăîn funcţie de vârstă:1<br />Europa de Est (14,5 la 100.000)<br />Europa de Nord (9,0 la 100.000)<br />Europa de Sud (10,7 la 100.000)<br />Europa de Vest (10,0 la 100.000)<br />România (27,65 la 100.000)2<br />În fiecare an sunt diagnosticate peste 3,400 femei <br />Incidenţa cancerului cervical în Europa(la 100.000 de femei pe an)<br />1. Ferlay J et al. Globocan 2002. IARCPress 2004; <br />2. WHO 2007 Human papillomavirus and HPV vaccines: technical information for policy-makers and health professionals<br />
 4. 4. Mortalitatea prin cancer de col uterin în România<br />România 13,0 la 100.0001<br />De 6,3 ori mai mult decât media europeana<br />În fiecare an mor peste 2,000 de femei prin cancer de col uterin <br />În prezent sunt înregistrate 40,000 cazuri <br />Costuri totale tratament aproape 70 mil EUR<br />1. WHO 2007 Human papillomavirus and HPV vaccines: technical information for policy-makers and health professionals<br />Mortalitate prin cancer de col uterin în Europa(la 100.000 de femei pe an)<br />
 5. 5. Costul total al tratamentului cancerului de col uterin1<br />Costurile directe sunt compuse din:<br /><ul><li>Cheltuieli de spitalizare
 6. 6. Cheltuieli cu investigaţii paraclinice
 7. 7. Cheltuieli de tratament, inclusiv cele legate de intervenţii chirurgicale
 8. 8. Număr de vizite la medic
 9. 9. Costurile indirecte, care reprezintăşi o componentă socială importantă se referă la numărul de zile de concediu medical (inclusiv internare) şi la posibilitatea de păstrare a locului de muncă, datorită apariţiei incapacităţii temporare sau totale de muncă, care conduc la pierderi economice la nivelul societăţii, dar şi la reducerea bugetului familiei cu repercursiuni negative asupra nivelului de trai al copiilor aflaţi în îngrijire.</li></ul>1. F Marra, K Cloutier et al Effectiveness and Cost Effectiveness of Human Papillomavirus Vaccine A Systematic Review, Pharmacoeconomics 2009; 27 (2): 127-147 1170-7690/09/0002-0127/$49.95/0 <br />
 10. 10. Costul total al tratamentului cancerului de col uterin1,2<br /><ul><li>Din total cazuri de cancer de col uterin, dacă ne propunem să calculăm doar costurile directe asociate pacientelor aflate în stadiul II vom obţine următoarele rezultate:
 11. 11. Cheltuieli cu paciente stadiul IIB </li></ul> - cheltuieli directe cu spitalizarea – 45 zile (5 săptămâni preoperator + 10 zile postoperator) * 150 ron/zi = 6750 ron<br /> - cheltuieli directe cu tratamentul - 4900 ron <br />- cheltuieli cu investigaţii paraclinice – test Papanicolaou (20 ron) +colposcopie (40 ron) + biopsie(100 ron)=160 ron<br /><ul><li>Total cheltuieli directe = 11810 ron/pacientă
 12. 12. Tinând cont că aproximativ 28% dintre total paciente sunt în stadiul II şi asumând că toate pacientele sunt în stadiul IIB (cost mai redus decât IIA), rezultă că pentru tratarea acestora (11157 paciente) se cheltuiesc 130.648.470 ron echivalentul a 36.291.242 euro.
 13. 13. Dacăîncercăm să facem o estimare a cheltuielilor directe a tuturor pacientelor, indiferent de stadializare obţinem un cost total de 69.412.641 euro, echivalentul costului a 2 cohorte vaccinate anual.</li></ul>F Marra, K Cloutier et al Effectiveness and Cost Effectiveness of Human Papillomavirus Vaccine A Systematic Review, Pharmacoeconomics 2009; 27 (2): 127-147 1170-7690/09/0002-0127/$49.95/0 <br />Dosar fundamentare introducere vaccinare HPV in PNI în România<br />
 14. 14. OPTIMIZAREA PREVENŢIEI CANCERULUI DE COL UTERIN<br /><ul><li>VACCINAREA alături de SCREENING pot reduce şimaimultpovaragenerată de Cancerul de Col Uterin1,2
 15. 15. Vaccinareaadolescentelorîmpotrivatipurilor HPV 16 şi 18, însoţită de screeningla 3 ani, poatereduce incidenţa cancerului de coluterin cu 94% 1</li></ul>1.Goldie et al .J NatCancer Inst 2004; 111: 278–85; <br />2. Harper etal.Lancet 2004; 364: 1757-65.<br />
 16. 16. Concluzii<br />1.România pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitate prin CCU cu un risc de 6,3 ori mai mare .<br /><ul><li>Peste 2,000 decese anual
 17. 17. 40,000 cazuri înregistrate
 18. 18. Peste 60 milioane EUR cost de tratament</li></ul> <br />2.CCU este determinat de HPV tulpini oncogene, existând un risc de 50 ori mai mare să faci cancer de col dacă eşti infectată cu tulpini oncogene de HPV, decât acela de a face cancer pulmonar dacă fumezi. <br /> <br />3.Vaccinul protejează până la 100% la 7,3 ani demonstrat ştiinţific şi până la 20 de ani demonstrat matematic.<br /> <br />4.Efectele secundare sunt comparabile cu cele ale celorlalte vaccinuri.<br />5.În sondajul de opinie efectuat mai mult de jumătate din părinţii intervievaţi care şi-au exprimat o decizie clară de acţiune au fost în favoarea vaccinării. <br /><ul><li>90% ştiu de existenţa acestui vaccin
 19. 19. 90% dintre aceştia consideră că ar trebui asigurat gratuit de către stat</li></ul>6.Ministerul Sănătăţii are responsabilitatea de a asigura sănătatea populaţiei şi în prezent – vezi vaccinarea împotriva virusului gripei noi , cât şi peste 10-15 sau 20 de ani prin demararea programului de vaccinare împotriva infecţiei cu HPV pentru a preveni CCU. <br /> <br />
 20. 20. Obiectivul campaniei<br /> Campania are ca obiectiv accesulprofesioniştilor din sănătate, al profesorilorşi al părinţilor, la informaţii corecte, din sursemedicaleincontenstabile, în aşa felîncât aceştia săpoatălua o decizieinformată, în interesul sănătăţii fiicelorlor.<br />
 21. 21. Etapele principale <br /><ul><li>Mai 2009 -înfiinţarea Comitetului Naţional de Coordonarea campaniei, format din specialiştiaiMinisterului Sănătăţii, MinisteruluiEducaţiei, OMS, UNFPA
 22. 22. Iunie– debutulcampaniei - elaborareamaterialelor de informare dedicate acesteicampanii
 23. 23. Iunie -întâlnireanaţională cu mediciicoordonatorişispecialiştiîn sănătate publică din fiecarejudeţ
 24. 24. Iunie/iulie -întâlnirişiprezentări cu mediciivaccinatori din întreagaţară , cu participarea a 5.000 de reprezentanţi
 25. 25. Septembrie /octombrie– întâlniri ale medicilorvaccinatori cu părinţii şidistribuireamaterialelor informative în şcoli</li></li></ul><li>Etapele principale<br /><ul><li>Videoconferinţă cu inspectoriişcolarişidirectorii de DSP-uri
 26. 26. Distribuirea de materiale informative în şcoli
 27. 27. Şedinţe cu părinţii elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a, la care au participatşimedicişcolarişi de familie, instruiţi anterior
 28. 28. Întâlnire Naţională cu Federaţia Naţională a Părinţilor
 29. 29. Octombrie- evaluarearezultatelorcampaniei</li></li></ul><li>EVALUAREA CAMPANIEI DE INFORMARE PENTRU PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN PRIN VACCINAREA ANTI-HPV<br />Rezultatelecercetăriicantitative<br />11 noiembrie 2009<br />
 30. 30. Obiectivele cercetării<br />Cercetarea cantitativă a avut ca principale obiective măsurarea şi evaluarea: <br /><ul><li>Atitudinii faţă de prevenţia bolilor grave
 31. 31. Gradului de informare despre cancerul de col uterin
 32. 32. Gradului de cunoaştere a vaccinului care previne infecţia cu HPV
 33. 33. Intenţiei de a beneficia de programul de imunizare prin vaccinarea împotriva HPV</li></li></ul><li>Metodologie<br />Populaţia ţintă:<br /><ul><li>Părinţi care au fete cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 ani;</li></ul>Tehnica de eşantionare: <br /><ul><li>eşantion aleator reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia ţintă, din toate mediile (rural/ urban) şi din toate regiunile geografice;</li></ul>Mărimea eşantionului:<br /><ul><li>1044 de respondenţi;
 34. 34. Eroarea maximă de eşantionare este de +/-3.0%;</li></ul>Tehnica de culegere a datelor:<br /><ul><li>Interviuri faţăîn faţă, asistate de operatori de interviu, desfăşurate la domiciliul respondenţilor pe baza unui chestionar structurat;
 35. 35. Perioada de culegere a datelor: 21 Octombrie – 4 Noiembrie , 2009.</li></li></ul><li>Caracteristici eşantion (1/3)<br />Repartizarea respondenţilor pe regiuni geografice :<br />Repartizarea respondenţilor după mărimea localităţii de rezidenţă :<br />
 36. 36. Caracteristici eşantion (2/3)<br />Educaţia (%)<br />Vârsta (%)<br />Vârsta medie a respondenţilor: 39 ani<br />N=1044 respondenţi<br />
 37. 37. Caracteristici eşantion (3/3)<br />Mărimea gospodăriei (%)<br />Starea civilă (%)<br />N=1044 respondenţi<br />
 38. 38. Apartenenţa la un medic de familie<br />N=1044 respondenţi<br />
 39. 39. Atitudinea faţă de o problemă de sănătate…<br />... PERSONALĂ:2 din 10 mame cu fete 12 – 14 ani au recunoscut, caşi compartament general, căNU apelează la personalul de specialitate <br />atunci când au o problemă de sănătate.<br />... A COPIILOR:Responsabilitatea faţă de copil este mult mai accentuatăîn raport cu cea vis-a-vis de propria persoană – astfel, aprox.90%apelează la medic (sau farmacist) atunci când copiii lor se confruntă cu o problemă de sănătate.<br />N=1044 respondenţi<br />
 40. 40. Atitudinea faţă de prevenţia bolilor grave<br /> Prevenţia bolilor grave este un demers obligatoriuîn opinia mamelor care au fete cu vârsta cuprinsăîntre 12 şi14 ani (96% s-au pronunţat în favoarea măsurilor de prevenţie a bolilor grave).<br /> Toate persoanele intervievate au beneficiat de cel puţin un vaccin din programul de vaccinare gratuit.<br />N=1044 respondenţi<br />
 41. 41. 70% dintre respondenţi ştiu de existenţa unei forme de cancer localizată pe colul uterin care NU poate fi prevenită prin măsurile uzuale de prevenţie.<br />N=1044 respondenţi/ (*)B-C-M: Banat-Crisana-Maramures<br />
 42. 42. Aprox. 90% dintre persoanele intervievate ştiu că infecţia cu HPV poate fi prevenită prin vaccinareşi se aşteaptă ca acest vaccin să fie oferit gratuit de către stat.<br /> … de existenţa unei forme de cancer localizată pe colul uterin<br /> … că aceasta formă de cancer poate fi mortală<br />N=1044 respondenţi<br />
 43. 43. Intenţia de înscriere în programul de vaccinare<br />76% dintrerespondenţiau o intenţieclarăreferitoare la vaccinare, din care :<br />Majoritatea, 52%,şi-a exprimat o intenţieclară cădoresc săbeneficieze de vaccinareagratuită anti-HPV, pentrufetelelor cu vârstacuprinsăîntre 12 şi 14 ani.<br />24% vorlua o decizie dupăce se vormaiinformasuplimentar<br />
 44. 44. 52% dintre persoanele care şi-au exprimat o intenţie clarădoresc să beneficieze de programul de imunizare pentru fetele lor cu vârsta cuprinsăîntre 12 şi 14 ani.<br />N=1044 respondenţi/ (*)B-C-M: Banat-Crisana-Maramures<br />
 45. 45. Gradul de acceptabilitate a vaccinului anti-HPV este mai crescutîn rândul celor care au recunoscut existenţa unor forme de cancer în familie.55% din persoanele care au declarat antecedente de cancer în familie şi care şi-au exprimat o intenţie fermă (DA/ NU) doresc să beneficieze de vaccin pentru fetele lor.<br /> … forme de cancer în familie<br />N=1044 respondenţi<br />
 46. 46. PROGRAMUL DE VACCINARE anti-HPV<br /><ul><li>Vaccinul nu esteobligatoriu, darestefermrecomandat de cătrespecialişti.
 47. 47. Părinţii suntcei care decidasupra sănătăţii fiicelorlor.</li></li></ul><li>Grupa de vârstăcare vabeneficia de vaccinaregratuită: eleve din clasele a VI-a şi a VII-a.<br />Distribuireavaccinului se va face prin DSP-urilejudeţene<br />Administrareprin reţeaua de medicinăşcolarăşimedicină de familie<br />Calendarul de vaccinare: <br /><ul><li> Prima doză: 23 – 30 noiembrie 2009
 48. 48. A douadoză: ianuarie 2010
 49. 49. A treiadoză : mai 2010
 50. 50. Proceduraeste similarăcelorlaltecampaniişcolare de vaccinare
 51. 51. Data la care se varealizavaccinareavafianuntata cu catevazileinainte, iarcopiiiisivoranuntaparintiidespreacestlucru.
 52. 52. Vaccinareavafiserealiza de catremediculşcolarsau, dupăcaz, de catremedicul la care şcoalarespectivăestearondată.
 53. 53. Fiecareelevăvafievaluată din punctul de vedere al sănătăţii, înainte de vaccinare, de către medic, iar ulterior administrăriiinjecţieivafisupravegheatătimp de 15 minute.</li></li></ul><li>Informarea continuă<br /><ul><li>Pentruinformare, părinţii şimedicii au avut la dispoziţie permanent un site dedicatcampaniei: www.informarehpv.ro
 54. 54. Pot adresaîntrebări la urmatoareaadresa de corespondenţă: intrebari@informarehpv.ro
 55. 55. Au la dispoziţie un număr de telverde:08008-00008 pentru a adresaîn continuareîntrebări</li>

×