Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tm literasi maklumat

1,520 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tm literasi maklumat

 1. 1. The ability to find and use information - is the keystone of lifelong learning” Keupayaan untuk mengakses, menilai dan menggunakan maklumat - kunci sepanjang hayat pembelajaran “ (Doyle,C)(1994).
 2. 2. Apa itu akses?• Mengenalpasti keperluan• Bertanyakan soalan berhubung dengan keperluan• Mengenalpasti sumber maklumat• Menyediakan strategi pencarian• Mengesan maklumat –cetak dan ‘technology- based’
 3. 3. Penilaian pula ialah:• Memilih dan menilai maklumat• Menentukan kewibawaan• Menentukan ketepatan dan kesesuaian• Mengenalpasti pandangan dan fakta• Buang maklumat salah/mengelirukan
 4. 4. Penggunaan merujuk kepada• Mengurus maklumat untuk aplikasi praktikal• Sepadukan maklumat baru dengan maklumat sedia ada• Aplikasi maklumat dalam pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah• Komunikasi dan menggunakan maklumat dengan berkesan
 5. 5. Six skillsMenilai Menentukan Melapor Mencari Menggunakan Mencatat
 6. 6. Definisi-konsep • Dilatih menggunakan sumber maklumat di dalam kerjaseseorang.Mempelajari teknik serta kemahiran menggunakan pelbagai alat maklumat serta pencarian sumber utama dalam membentuk maklumat sebagai penyelesaian kepada masalah mereka
 7. 7. Ciri-ciri seseorang yang ‘information literate’
 8. 8. Bagaimana rakyat malaysiamengaplikasikan konsep ini didalam penggunaan internet?
 9. 9. 10 pencarian yang meletup!
 10. 10. APA YANG PERLU BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM LITERASI MAKLUMAT DI SEKOLAH?• Kurikulum berpusatkan pelajar• Aktiviti-aktiviti penyelesaian masalah• Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan sumber (RBL)• Pengajaran Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK)• Akses kepada kepelbagaian teknologi• Pengalaman pembelajaran secara ‘hands-on’• Kurikulum Bersepadu• Kolaboratif antara Penyelaras PSS dan Guru-guru matapelajaran
 11. 11. MENGAPA LITERASIMAKLUMAT PENTING DAN PERLU?
 12. 12. • Mengenalpasti maklumat yang penting• Mencari maklumat yang dikehendaki menggunakan pelbagai sumber• Kemahiran untuk memilih serta mencatat isi-isi penting.• Menggunakan kemahiran belajar dan membaca dengan meluas,fleksible dan bermatlamat
 13. 13. • Menilai kembali dapatan kajian,proses kajian serta dapat menyatakan pengalaman dan kepuasan menjalankan kajian• Memilih dan menggunakan kaedah atau teknologi yang sesuai untuk mendapat maklumat yang diperlukan
 14. 14. • Matlamat Pendidikan Negara ialah melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berterampilan dan sejahtera• Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi)
 15. 15. • Memperkukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga manusia berpengetahuan• Kerajaan menghendaki seluruh rakyatnya mempelajari, memahami dan menguasai pengetahuan mengenai “Information Technology” (IT)

×