Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Какво трябва да забравите от учебниците по маркетинг

1,260 views

Published on

Георги Малчев и Илиян Ковачев с лекция в НБУ на тема "Какво трябва да забравите
от учебниците по маркетинг"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Какво трябва да забравите от учебниците по маркетинг

 1. 1. Какво трябва да забравитеот учебниците по маркетинг ilyan.com visual experience experts
 2. 2. Научете го от хората събрали за по-малко от годинанад 500 000 потребителя за най-големите компаниив България ilyan.com visual experience expertsнад 200 фирмени идентичности над 200 сайта 8 уеб награди 18 години опит
 3. 3. Какво се промени в маркетингав последните години в България ilyan.com visual experience experts
 4. 4. Принт, радио, outdoorкой ще се свие 20по-бързо? 21 15ilyan.com visual experience experts 10 4 7 5 Преса Radio Външна реклама
 5. 5. Телевизията е изправена предсериозна промяна на модела ilyan.com visual experience experts
 6. 6. Дисплей рекламата:как да пребори слепотатаСелективна слепотаВсе по нахални форматиПрецизно таргетиране ilyan.com visual experience experts
 7. 7. Новият “buzz word” ilyan.com visual experience experts
 8. 8. Новият “buzz word”Интеракция ilyan.com visual experience experts
 9. 9. Най-работещото за сега е... social ilyan.com visual experience experts
 10. 10. Проблемите на рекламата: ilyan.com visual experience experts•reaches many people who are not potential buyers•ads are subject to much criticism•exposure time is usually short•people tend to screen out advertisements•total cost may be high
 11. 11. Стиска ли ти?Решени проблеми:1. Дали са реални купувачи2. интеракция, а не eye-balls3. Цена на рекламата4. Стартираш кампанията ичакаш да свърши, за давидиш кое и колко е билоефективно ilyan.com
 12. 12. Стани Милка фенРешени проблеми:1. База от почитатели набранда, а не “еднократнакомуникация”2. Кой прави рекламата ичестота на експозиция3. Цена на кампанията ilyan.com
 13. 13. Джапанки завсеки поводРешени проблеми:1. Дали са реални купувачи2. Кой прави рекламата ичестота на експозиция3. Цена на кампанията ilyan.com
 14. 14. Nenios.comРешени проблеми:1. База от почитатели набранда, а не “еднократнакомуникация”2. Кой прави рекламата ичестота на експозиция3. Цена на кампанията ilyan.com
 15. 15. Мобилно кафеРешени проблеми:1. Ниво на ангажиране2. Ненатрапчива реклама3. Поддържане на актуалнабаза данни ilyan.com
 16. 16. Кино и виноРешени проблеми:1. Ниво на ангажиране2. Ненатрапчива реклама3. Поддържане на актуалнабаза данни ilyan.com
 17. 17. Създавне на ексклузивно съдържание Решени проблеми: 1. Рекламите са обект на критика 2. Експозицията към рекламата е кратка рекламата и честота на експозиция 3. Цена на реклама 4. Трудна измеримост на резултатите ilyan.com visual experience expertsнад 200 уеб сайта над 200 корпоративни идентичности 8 уеб награди 18 години опит
 18. 18. Ангажиране на потребителитеРешени проблеми:1. Рекламите са обект накритика2. Експозицията към рекламатае кратка рекламата и честотана експозиция3. Цена на реклама ilyan.com visual experience expertsнад 200 уеб сайта над 200 корпоративни идентичности 8 уеб награди 18 години опит
 19. 19. Проблемите надиректния маркетинг: ilyan.com visual experience experts•managing and maintaining up-to-date database can be costly•often low consumer response
 20. 20. Проучване напотребителитеРешени проблеми:1. Скъпо създаване на базаданни от точнитепотребители2. Скъпо/невъзможноосигуряване на последващаинтеракция3. Скъпо провеждане наколичествено и качественоизследване ilyan.com
 21. 21. Бюлетин на IsangoРешени проблеми:1. Дали дигиталниямаркетинг работи2. Ниво на ангажиране3. Поддържане на актуалнабаза данни ilyan.com
 22. 22. Бюлетин наIlyan.comРешени проблеми:1. Ниво на ангажиране2. Ненатрапчива реклама3. Поддържане на актуалнабаза данни ilyan.com
 23. 23. Проблемите надисплей рекламата: ilyan.com visual experience experts•low attention getting•short message life•reader selects exposure•may be perceived as intruding
 24. 24. КредитенкалкулаторРешени проблеми:1. Дали са реалнипотребители2. Кратка експозиция3. Цена на реклама ilyan.com
 25. 25. Репо калкулатор от ПФБКРешени проблеми:1. Дали са реални потребители2. Кратка експозиция3. Ниво на ангажиране ilyan.com
 26. 26. Време е за пълноценен разговорРешени проблеми:1. Ниво на интеракция2. Създаване на база данни ilyan.com
 27. 27. Какво си заслужавада запомните ilyan.com visual experience experts
 28. 28. Но преди това - любимия нипример ilyan.com visual experience experts
 29. 29. Но преди това - любимия нипример ilyan.com visual experience experts
 30. 30. Но преди това - любимия нипример ilyan.com visual experience experts
 31. 31. И сега какво наистина си заслужавада запомните ilyan.com visual experience experts
 32. 32. Маркетингът винаги е бил и ще бъдеуправление на аудитории ilyan.com visual experience experts
 33. 33. Рекламата вече не е билетче заеднократно пътуване, а инвестиция ilyan.com visual experience experts
 34. 34. Съвременната реклама искапостоянна грижа, но носи голямоудовлетворение ilyan.com visual experience experts
 35. 35. Който искада участва...ilyan.com/interns

×