Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

s


g

a

h


v


v0

t
2
Distanca dhe zhvendosja
Distanca dhe koha
Paraqitje grafike e lëvizjes drejtvizore
njëtrajtësisht të ndryshueshme

T(s)

O


P

30 m
15 m


10 m

X(m)

30 m
Shpejtësia

Nxitimi
Paraqitje grafike e shpejtësisë në lidhje me kohën në lëvizjen drejtvizore
njëtrajtësisht të ndryshueshme
Rënie e lirë në prezencën e ajrit
Rënie e lirë në mungesë të ajrit
1

3

5

7
1
4

9

16
Shembull i hedhjes së topit, i cili kryen një rënie të lirë:
Paraqitje grafike e rënies së lirë në Hënë.
v  v0  at
v01

v1  v0  a1t1

v1
12
 0  t1 

 6s
a1
2

2
a1t1
2 * 62
x1  s1 

 36m
2
2
t2  t  t1  8  6  ...
gt
h1  vot 
2

2

g (t  3)
h2  vo (t  3) 
2

2

gt 2
g (t  3)2
vot 
 v0 (t  3) 
2
2
vo 3
98
3
 t    t  ...
V=

s
t

ω=


t
V=

t=




 2 f

s * 2 f





=>

0.8* 2* 25 *10

V=400m/s


Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Levizja e trupave...Kinematika
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Levizja e trupave...Kinematika Slide 1 Levizja e trupave...Kinematika Slide 2 Levizja e trupave...Kinematika Slide 3 Levizja e trupave...Kinematika Slide 4 Levizja e trupave...Kinematika Slide 5 Levizja e trupave...Kinematika Slide 6 Levizja e trupave...Kinematika Slide 7 Levizja e trupave...Kinematika Slide 8 Levizja e trupave...Kinematika Slide 9 Levizja e trupave...Kinematika Slide 10 Levizja e trupave...Kinematika Slide 11 Levizja e trupave...Kinematika Slide 12 Levizja e trupave...Kinematika Slide 13 Levizja e trupave...Kinematika Slide 14 Levizja e trupave...Kinematika Slide 15 Levizja e trupave...Kinematika Slide 16 Levizja e trupave...Kinematika Slide 17 Levizja e trupave...Kinematika Slide 18 Levizja e trupave...Kinematika Slide 19 Levizja e trupave...Kinematika Slide 20 Levizja e trupave...Kinematika Slide 21 Levizja e trupave...Kinematika Slide 22 Levizja e trupave...Kinematika Slide 23 Levizja e trupave...Kinematika Slide 24 Levizja e trupave...Kinematika Slide 25 Levizja e trupave...Kinematika Slide 26 Levizja e trupave...Kinematika Slide 27 Levizja e trupave...Kinematika Slide 28 Levizja e trupave...Kinematika Slide 29 Levizja e trupave...Kinematika Slide 30 Levizja e trupave...Kinematika Slide 31 Levizja e trupave...Kinematika Slide 32 Levizja e trupave...Kinematika Slide 33 Levizja e trupave...Kinematika Slide 34 Levizja e trupave...Kinematika Slide 35 Levizja e trupave...Kinematika Slide 36 Levizja e trupave...Kinematika Slide 37 Levizja e trupave...Kinematika Slide 38 Levizja e trupave...Kinematika Slide 39 Levizja e trupave...Kinematika Slide 40
Upcoming SlideShare
Piramida Ushqimore
Next

30 Likes

Share

Levizja e trupave...Kinematika

A project about kinematics....linear motion

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Levizja e trupave...Kinematika

 1. 1.  s  g  a h  v  v0 t 2
 2. 2. Distanca dhe zhvendosja
 3. 3. Distanca dhe koha
 4. 4. Paraqitje grafike e lëvizjes drejtvizore njëtrajtësisht të ndryshueshme T(s) O  P 30 m 15 m  10 m X(m) 30 m
 5. 5. Shpejtësia Nxitimi
 6. 6. Paraqitje grafike e shpejtësisë në lidhje me kohën në lëvizjen drejtvizore njëtrajtësisht të ndryshueshme
 7. 7. Rënie e lirë në prezencën e ajrit
 8. 8. Rënie e lirë në mungesë të ajrit
 9. 9. 1 3 5 7
 10. 10. 1 4 9 16
 11. 11. Shembull i hedhjes së topit, i cili kryen një rënie të lirë:
 12. 12. Paraqitje grafike e rënies së lirë në Hënë.
 13. 13. v  v0  at v01 v1  v0  a1t1 v1 12  0  t1    6s a1 2 2 a1t1 2 * 62 x1  s1    36m 2 2 t2  t  t1  8  6  2 s v  v0  at  v2  v1  a2t 2 t  t2  0  12  a2 * 2  a2  6m / s 2 2 a2t2 6 * 22 s2  v1t2   12 * 2   12m 2 2 S  s1  s2  36  12  S  48m
 14. 14. gt h1  vot  2 2 g (t  3) h2  vo (t  3)  2 2 gt 2 g (t  3)2 vot   v0 (t  3)  2 2 vo 3 98 3  t    t    t  9.95s g 2g 10 2*10
 15. 15. V= s t ω=  t V= t=     2 f s * 2 f   => 0.8* 2* 25 *10 V=400m/s 
 • AleksandroGojka

  Dec. 3, 2017
 • selmameta

  Jun. 11, 2017
 • XhoniPrifti

  Jun. 8, 2017
 • Sebastianlala

  May. 29, 2017
 • merjemehoxha

  May. 18, 2017
 • gjyshklegjoka

  May. 4, 2017
 • RominaMolla

  May. 10, 2016
 • aldano

  May. 9, 2016
 • KlaudioZejnati

  May. 9, 2016
 • ermenidameta56

  Apr. 3, 2016
 • AdelaQemali

  Mar. 17, 2016
 • VathLaci

  Mar. 15, 2016
 • 1852963

  Nov. 17, 2015
 • gjyshkle

  Oct. 7, 2015
 • ArmandoGracai

  May. 24, 2015
 • vilmacurri

  May. 10, 2015
 • ErandaDervishi

  May. 3, 2015
 • BelaAliaj

  Apr. 30, 2015
 • athinapriftanji

  Apr. 27, 2015
 • visicimo

  Apr. 27, 2015

A project about kinematics....linear motion

Views

Total views

30,911

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

14

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

30

×