Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quadern de tutoria de 3r

2,372 views

Published on

 • Be the first to comment

Quadern de tutoria de 3r

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyQuadern de tutoria de 3r dESO Pla dacció tutorial INS Damià Campeny Curs 2011-2012
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyÍndex de temesPrimer trimestreRebuda i presentació del grupConeixement i cohesió del grupElecció de delegatsQüestionari dhàbits destudiTècniques destudiConeixement del grupTreball en grupSegon trimestreAnàlisi de la primera avaluació. Diagnosi dels errorsOrientació personal sobre habilitats i aptituds, a partir de testsOrientació dels itineraris de 4t dESORendiment acadèmicTercer trimestreAnàlisi de la segona avaluació. Diagnosi dels errorsOrientació dels itineraris de 4tRendiment acadèmic i valoració del cursPAT de 3r dESO 1
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyObjectiusEls objectius del PAT de Segon dESO tenen com a fil conductor el coneixement icohesió del propi grup i el treball de tècniques i hàbits destudi que ajudin lalumnat atreure el màxim profit dels estudis. Es tractaran igualment temes de caràctertransversal que els conscienciïn de determinats valors per a la vida, lautoconeixementi lacceptació dun mateix. A partir del segon trimestre es treballarà de maneraparal·lela lorientació acadèmica que necessitarà lalumnat a lhora de decidir per quinavia optar en els estudis de quart curs, i les opcions destudis postobligatoris que podriatriar.Les competències que es treballaran seran les transversals, en especial lacompetència comunicativa, la daprendre a aprendre i la dautonomia personal.Sinsistirà també al llarg del curs en la competència social i ciutadana en el fet que espropiciarà el treball en grup i linterrelació entre els components del grup classe.El que es presenta en aquest dossier és una proposta que cada tutor o tutora potadaptar com cregui oportú a les necessitats del seu grup. Pot completar o modificar elscontinguts plantejats aquí amb el material ofert en laula virtual(http://agora.xtec.cat/iesdamiacampeny/moodle/course/view.php?id=1502).PAT de 3r dESO 2
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyPrimer trimestreEl nostre centreCURS: 3r dESO ACTIVITAT: El nostre centre OBJECTIU: Conèixer les pautes dactuació de linstitut, tantSESSIÓ: 1 en el que respecta al professorat dins i fora de laula com per part de lalumnat.DURADA APROX.: 1 h. MATERIAL: La seva pròpia agenda. Llibreta i bolígraf.En aquesta primera sessió sexplicarà com funciona linstitut. Sagafarà com a pauta laguia del professorat i sesmicolaran aspectes com: Què fem quan falta un professor/a? Com presentem els treballs? Com hem destudiar? Com ens hem de planificar el temps? Què farem quan faltem o sabem que hem de faltar a classe? Quina diferència hi ha entre falta lleu i falta greu? Quin paper tenen el tutor individual i el tutor de grup? ...Al final, cada alumne farà un resum del que sha dit i es demanarà un/a voluntari/a pertal dexplicar el que ha entès. Els companys i les companyes completaran el quecalgui.PAT de 3r dESO 3
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyCercles doblesCURS: 3r d’ESO ACTIVITAT: Cercles dobles OBJECTIU: Desinhibir el grup. Estimular elSESSIÓ: 2 coneixement interpersonal.DURADA APROX.: 1 h. MATERIAL: Llista de preguntesDesenvolupament de l’activitat:Consta de dues fases:1a fase:Els alumnes es posen drets. Es copien a la pissarra algunes preguntes deconeixement personal (seleccionar de la llista del final). Els alumnes poden afegiralguna pregunta més. En total, hi ha d’haver tantes preguntes com alumnes al grup/2.Es divideix la classe en dos grups iguals en nombre, utilitzant el procediment denumerar-se (1, 2, 1, 2). Tots els números 1 formen un grup mirant a fora. Els números2 formen un cercle exterior a l’altre, mirant els primers i formant parelles entre ells.Es donen les següents instruccions: “Si no saps el nom de la teva parella, pregunta-li idigues al teu company què faries amb 30 euros”. Una vegada resposta aquestapregunta, el cercle exterior avança un pas i es formen noves parelles. Es fa la següentpregunta de la llista de la pissarra. Es contesta. S’avança un nou pas. Es forma lanova parella. Això es fa amb totes les preguntes fins que s’arriba a la pregunta final.2a fase:Es fa un diàleg general amb posada en comú.Es pot enfocar com a un diàleg espontani o bé anar, alumne per alumne, fent que elsaltres comentin què han esbrinat.PAT de 3r dESO 4
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyLlista de preguntes:1. Descriu el lloc on vivies quan tenies 4 anys.2. Professió del pare i de la mare.3. Si t’haguessis de canviar el nom, quin triaries? per què?4. Quin és el teu personatge preferit? per què? (pot ser de ficció o real)5. El record més feliç de la teva vida és...6. Quina assignatura t’agrada més i quina t’agrada menys?7. Quines han estat les millors vacances que has passat?8. Si tinguessis la possibilitat d’estar durant 1 hora parlant amb una persona famosa, a qui triaries?9. Digues una cosa que et faci feliç.10. Si haguessis de viatjar a un altre planeta i només poguessis dur tres coses, quines triaries?11. Digues una o diverses aficions que tinguis i practiquis.12. Si et donessin un premi que consistís a anar a viure un any a qualsevol lloc del món, quin triaries? Per què?13. Digues una cosa bona que t’hagi passat fa poc.14. Quin és el teu millor amic o la teva millor amiga?15. Com descriuries el teu país a una persona estrangera que te’n demanés informació?16. ...PAT de 3r dESO 5
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyQui és qui al grupCURS: 3r d’ESO ACTIVITAT: Qui és qui al grup OBJECTIU: Conèixer els companys i/o aprofundir en el seuSESSIÓ: 3 coneixement des d’altres punts de vistaDURADA APROX.: 45’ MATERIAL: QüestionariDesenvolupament de l’activitat:Cada un dels alumnes (i també el professor, si es vol) omplen el qüestionari annex.Tots els noms que s’utilitzin com a resposta han de correspondre a gent del grup i noes pot repetir cap nom.Una vegada realitzat el qüestionari, els alumnes se situen en cercle i el posen encomú, seguint la pauta següent: Quina ha estat la pregunta més difícil de contestar? Què has après? Què t’ha sorprès?PAT de 3r dESO 6
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyQüestionari “Qui és qui al grup”Escriu el nom de:1. Una persona del grup que mai hagi sortit d’Espanya: .............................2. Que tingui un nom que comenci amb la mateixa lletra que el meu: .............................3. A qui li agradin els mateixos esports que a mi: .............................4. Que no va néixer a Mataró: .............................5. Que tingui el cabell del mateix color que el meu: .............................6. Que tingui els ulls del mateix color que els meus: .............................7. Que hagi llegit el mateix llibre que jo: .............................8. Que sigui més jove que jo: .............................9. Que compleixi els anys el mateix mes que jo: .............................10. Que calci el mateix número de peu (talla de calçat) que jo: .............................11. Que sigui més alt/a que jo: .............................12. Que tingui la mateixa afició que jo: .............................13. A qui li agradi el mateix programa de televisió que a mi: .............................14. A qui li agradi venir a l’institut: .............................15. A qui m’agradaria conèixer més: .............................16. Amb un cognom que comenci per la mateixa lletra que el meu: .............................17. Que sempre ha viscut al mateix habitatge: .............................18. Que tingui el mateix nombre de germans i germanes que jo: .............................19. A qui li agradin més les matemàtiques que la literatura: .............................20. Que jugui en algun equip esportiu o practiqui esport regularment: ............................PAT de 3r dESO 7
 9. 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyLa colla damicsCURS: 3r d’ESO ACTIVITAT: La colla d’amics OBJECTIU: Unificar criteris sobre les colles d’amics i laSESSIÓ: 4 importància que tenen en aquestes edats.DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Fitxes dels alumnesDesenvolupament de l’activitat:Per portar a terme aquesta sessió, els explicarem la importància que té la colla d’amicsen aquestes edats, i que això està molt bé, però que també hem de ser conscients deles eleccions que fem i que aquestes no sempre han de ser incondicionals.Primer, els alumnes faran una reflexió en petit grup sobre el que és una colla d’amics iquins condicionants ha de tenir.Posteriorment, es posarà en comú els pensaments de cadascun dels petits grups, is’iniciarà un debat entre els membres de la classe, anotant els resultats en els fulls deresultats.A continuació, hi ha una activitat per començar a tenir un llenguatge comú, compartit iexacte, no per a tothom un amic vol dir el mateix, de vegades confonem termes comamic i company, etc.Finalment es presenten diferents casos d’alumnes i hem d’escollir a qui faríem elnostre amic o amiga i per tant quina és la nostra preferència pel que fa a les relacionsque triem.PAT de 3r dESO 8
 10. 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyQÜESTIONARI A OMPLIR EN PETITS GRUPS:1. Què és per a vosaltres una colla d’amics?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. És important tenir una colla d’amics a la vostra edat? Per què? (digueu tres o quatre raons).____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. En una colla sempre hi ha persones que tenen més popularitat que d’altres. Enumereu per ordre de l’1 al 10 els factors que creieu més importants per ésser popular dins d’una colla:  Ser simpàtic.  Gaudir fent bromes.  Tenir iniciatives per fer coses noves.  Tenir molta “marxa”.  Ser guapo/a. El físic.  L’habilitat esportiva.  Estar al dia en qüestió de música.  La roba.  Ser un bon amic.  Que els pares el deixin sortir.PAT de 3r dESO 9
 11. 11. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyFull de resultats de qüestionariCurs: ________ Tutor/a: ________________________________Per fer el buidatge cal que el portaveu de cada grup doni els resultats i es vaginapuntant a la pissarra. A la tercera qüestió cal apuntar cada factor, per veure quins sónen general i tenen més importància per el noi/a. Cal que en parlin una mica. Els sorprenen els resultats? Hi està d’acord la majoria?A partir d’aquí pot començar el debat.1. Què és per a vosaltres una colla d’amics?2. És important tenir una colla d’amics a la vostra edat? Per què? (digueu tres o quatre raons).3. En una colla sempre hi ha persones que tenen més popularitat que d’altres. Enumereu per ordre de l’1 al 10 els factors que creieu més importants per ésser popular dins d’una colla:  Ser simpàtic.  Gaudir fent bromes.  Tenir iniciatives per fer coses noves.  Tenir molta “marxa”.  Ser guapo/a. El físic.  L’habilitat esportiva.  Estar al dia en qüestió de música.  La roba  Ser un bon amic.  Que els pares el deixin sortir.4. Resum del debat____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PAT de 3r dESO 10
 12. 12. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyEls amics:Tots necessitem amics a qui explicar els nostres problemes i sentiments, amb quicompartir les coses quotidianes i especials.A l’adolescència els amics són molt importants, però sovint utilitzem la paraula amicsamb poca exactitud.Completeu les següents frases: Per a nosaltres un CONEGUT és:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Per a nosaltres un COMPANY és:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Per a nosaltres un AMIC és:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PAT de 3r dESO 11
 13. 13. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyAra et descrivim un cas: CARME, 15 ANYS“Anem juntes a quasi tot arreu. De vegades dorm a casa, i parlem fins a altes hores dela nit. També parlem llargues estones per telèfon. Sé que és capaç de guardar unsecret. És sincera i em diu si em comporto com una “tonta” o he jugat malament abasquet. Ens agraden les mateixes coses i riem juntes. És la meva millor amiga”.Valora els fets de lescrit que creus que són importants per a una bona amistat.I ara numera per ordre d’importància els que shan de tenir per una bona amistat.Respectar les opinions. Riure i divertir-se junts.Comunicació. Donar suport l’un a l’altre.Confiança. Aconsellar-se.Lleialtat. La sinceritat.Està al teu costat quan ho necessites. Parlar-hi sense por de fer el ridícul.PAT de 3r dESO 12
 14. 14. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyLelecció de delegat/da ICURS: 3r dESO ACTIVITAT: Elecció de delegat amb coneixement.SESSIÓ: 5 OBJECTIU: Escollir les persones adequades pel càrrec de delegat.DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Full de treball de l’alumne.Desenvolupament de l’activitat:Dividir la classe en dos grups. Un grup haurà de resoldre el problema que esplantejarà i l’altre grup farà d’observador dels seus companys. El grup d’observadors elpartirem per la meitat i donarem un full amb les pautes d’observació a cada grup.L’objectiu és que el primer grup d’observadors es fixi més en el primer objectiu i elsegon grup en el segon objectiu.Després de l’activitat comprovem si hem seguit la norma: “si no escolto els meusamics no puc saber el que han dit”. Els que han fet d’observadors expliquen les notesque han pres.PAT de 3r dESO 13
 15. 15. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyPROBLEMAEn una classe de primer, s’ha d’escollir delegat de curs. S’han presentat dues noies i unnoi. Llegiu les seves característiques i digueu a qui triaríeu i per què. És molt importantque doneu els motius de la vostra elecció. Heu de triar qui ho faria millor.Sònia: Li agrada estudiar i treu molt bones notes. És força tímida i per això de vegades sembla seriosa. És molt responsable en els càrrecs que li toca fer a la classe. Normalment sempre va acompanyada per les seves dues millors amigues.Esteve: És el millor futbolista de la classe. Té molt amics però no li agrada anar amb les nenes perquè diu que juguen malament al futbol i a més són força avorrides. És un nen tranquil i a classe es porta bé. Mai no ha fet res perquè el castiguin. Sempre oblida de complir amb els càrrecs de la classe.Núria: No li agrada gens estudiar. Poques vegades fa els deures i a classe sempre està distreta. És molt simpàtica i oberta i se sap explicar molt bé. No es “talla” gens quan parla, sigui amb qui sigui. Té molts amics i coneix molts nens i nenes d’altres cursos. Sovint fa entremaliadures i els mestres la castiguen a l’hora del pati o del menjador.PAT de 3r dESO 14
 16. 16. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyEQUIP D’OBSERVADORS NÚM.1 1. Els/les vostres companys/es parlen sempre d’un en un o parlen uns quants alhora? 2. Respecten els torns de paraula o no? 3. S’han enfadat, barallat o insultat alguns companys/es al llarg de la discussió? 4. Mentre un company/a parla, els seus companys/es paren atenció al que diu o fan altres coses?EQUIP D’OBSERVADORS NÚM.2 1. Tothom opina el mateix o hi ha diferent opinions? 2. Quan un company/a parla, agafa idees d’altres companys/es? Apunta les vegades que un company/a ha anomenat el que ha dit un altre. 3. Han parlat tots o només uns quants? 4. El grup ha arribat a un acord? A quin?PAT de 3r dESO 15
 17. 17. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyLelecció de delegat/da IICURS: 3r dESO ACTIVITAT: L’assemblea de classe ISESSIÓ: 6 OBJECTIU: Que els alumnes, abans d’escollir els delegats de classe, coneguin les seves funcions i les seves tasques.DURADA APROX.: 1 h MATERIAL: Fitxa per al professor/aDesenvolupament de l’activitat:El professor/a introduirà la primera sessió explicant l’alumnat què són els delegats i lesfuncions que han de tenir.Seguidament explicarà que s’han d’escollir uns representants de la classe (Fitxa A peral professor/a), i els animarà perquè es presentin diferents candidats (com a mínimhauran de ser dos).Cada candidat haurà d’elaborar un “programa electoral” que serà presentat a la restade la classe. Es donarà una setmana perquè es preparin. Per tal delaborar elprograma, els candidats poden demanar ajuda a alguns companys que recolzaran lacandidatura. Es pot incloure una presentació visual (Power Point, Glog, etc.) per al diade lelecció.A la resta de la classe els demanarà que es preparin preguntes per fer als candidatssobre com realitzaran les seves tasques de delegats.PAT de 3r dESO 16
 18. 18. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyFitxa per al professor/aEls delegats són representants dels estudiants. S’elegeixen a nivell de classe i podenser revocats si no acompleixen el paper que se’ls havia encomanat.El delegat és el portaveu de la voluntat dels seus companys i de la defensa dels seudrets.Les seves funcions principals són: Fer d’interlocutor en qualsevol problema entre els alumnes i els professors o els òrgans de gestió i de govern del centre. Mantenir informats la resta d’estudiants de les decisions preses pels òrgans de direcció del centre, així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la seva vida estudiantil. Participar en el sistema d’avaluació existent amb la possibilitat de revisar els exàmens i rebre explicacions adients sobre les qualificacions obtingudes.A més d’aquestes funcions, també tindrà aquelles que específicament estableixin elsestudiants de la seva classe.El Consell de DelegatsÉs un organisme que ha de garantir la relació del conjunt dels alumnes del centre.Està format per: El conjunt de delegats de classe Els representants al consell escolar del centre Representants de les associacions d’estudiantsEl consell de delegats ha de: Donar assessorament i suport als representants dels estudiants del consell escolar del centre, a qui faran arribar la problemàtica específica dels cursos o classes als quals representen. Elaborar informes per al consell escolar del centre, bé per iniciativa pròpia o bé per requeriment d’aquest òrgan col·legiat. Ser informat de l’ordre del dia de les reunions del consell escolar del centre. Informar de les seves activitats a tots els alumnes del centres.PAT de 3r dESO 17
 19. 19. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyLelecció de delegat/da IIICURS: 3r d’ESO ACTIVITAT: L’assemblea de classe IISESSIÓ: 7 OBJECTIU: Elecció de delegatsDURADA APROX.: 1 h MATERIAL: Acta de la votacióDesenvolupament de l’activitat:S’establirà a classe un debat dels diferents programes, conduït per un/a moderador/aprèviament designat/da.Es distribuirà la classe de manera que hi hagi al davant de tot tantes taules comcandidats es presentin a delegats. Es demanarà a cada candidat que se situï en unade les taules, posant el seu nom al davant de manera visible.El/la moderador/a demanarà, per torns, que cada candidat/a presenti el seu programa iexpliqui per què l’han d’escollir a ell/a. Cada candidat/a disposarà de deu minuts perfer la seva exposició.Un cop acabades totes les exposicions, es demanarà a la resta de la classe que faciles preguntes que prèviament havia preparat. El/la moderador/a serà l’encarregat/daque aquesta part es faci amb ordre.Un cop finalitzat, es procedirà a la votació de les candidatures. Cada alumne/a escriuràen un paper el seu candidat/a i el donarà al professor/a; la votació serà anònima.El recompte de vots es farà públicament, escrivint a la pissarra el nom de les diferentscandidatures i apuntant els vots que vagi obtenint cadascuna d’elles.PAT de 3r dESO 18
 20. 20. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny Curs 2011-2012 ACTA DELECCIÓ DE DELEGAT/DACurs:______ Data de lelecció: ________________Components de la mesa:Tutor : ___________________________________________________________Alumne: _________________________________________________________Alumne: _________________________________________________________Primera votacióVots emesos: ____ Vots en blanc: _____ Vots nuls :_______ ALUMNES MÉS VOTATS VOTSSi un/a alumne/a ha obtingut més del 50% dels vots emesos serà designat delegat/da isotsdelegat/da qui hagi obtingut el segon nombre de vots més gran.Si cap alumne/a ha obtingut el 50% dels vots emesos, sefectuarà una segona votacióentre els/les quatre alumnes que hagin mes vots a la primera votació.Segona votació ALUMNES MÉS VOTATS VOTS Signatura dels components de la mesaPAT de 3r dESO 19
 21. 21. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyPreparant lavaluació. Qüestionari dhàbits destudiCURS: 3r dESO ACTIVITAT: Qüestionari d’hàbits d’estudi OBJECTIU: Avaluar els hàbits d’estudi dels nostresSESSIÓ: 8 alumnes i, d’aquesta manera, evidenciar-los que no en tenen gaires.DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Qüestionari de l’alumneDesenvolupament de l’activitat:El professor/a pregunta al seu alumnat si consideren que tenen assolits els hàbitsd’estudi mínims per a poder realitzar qualsevol curs de l’ESO sense dificultats.Després de comentar-ho breument, es passa el qüestionari que sadjunta acontinuació i posteriorment es valora amb l’alumne/a.Les respostes negatives evidencien que l’alumne/a observa alguna carència enaquests aspectes i per tant cal que les treballin per millorar-les.PAT de 3r dESO 20
 22. 22. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyQüestionari sobre hàbits d’estudiContesta SÍ o NO a la dreta de cada qüestió: Preparo tot el material d’estudi abans de seure a estudiar? Començo l’estudi amb exercicis de concentració? Sempre estudio en el mateix lloc? Llegeixo ràpidament el tema abans d’aprofundir en ell? Normalment estudio tots els dies? (cinc a la setmana) Abans de començar a estudiar em miro les parts més importants? Em situo deixant la finestra o la llum a la meva esquerra (dreta en el cas que sigui esquerrà/na)? Distribueixo el temps en les matèries d’estudi sense deixar-ne cap? Subratllo i faig esquemes quan estudio? Planifico anticipadament el meu temps lliure i d’estudi? Quan estudio, em faig preguntes sobre el contingut del text? Procuro tenir llum adequada? Busco les idees fonamentals quan llegeixo? Descobreixo amb facilitat les idees principals del tema? Després de subratllar, confecciono l’esquema? Faig resums quan la lliçó em sembla difícil o confusa? Consulto les paraules o expressions que no conec? Tots els dies estudio a les mateixes hores? Tinc força de voluntat per estudiar el temps que necessito? Dins de l’horari d’estudi faig descansos? Procuro mantenir una postura correcta? M’ocupo de ventilar la sala d’estudi? No em deixo portar per la fantasia i la imaginació, per la música, pel mòbil, pel xat...? Estudio allunyat de la televisió i dels sorolls?Què crec que necessito per estudiar millor? Per què?PAT de 3r dESO 21
 23. 23. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyLa planificació del temps destudiCURS: 3r dESO ACTIVITAT: Graella de planificació del temps destudi OBJECTIU: Conscienciar lalumnat i fer conèixer el tutor/aSESSIÓ: 9 les hores que dedica cadascun a lestudi i a loci o lesport i del que necessitaria per treuren millor profit.DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Graella (dues còpies)Desenvolupament de l’activitat:El tutor/a passarà el full adjunt en dos fulls diferents per tal que l’alumnat elabori unhorari setmanal d’estudi en el primer, on haurà de constar el nom. Es convenient quel’alumne/a faci constar les hores d’oci (TV, xat, Facebook, telèfon, sortir ambamics/gues...), pràctica esportiva (gimnàs, entrenaments...) i activitats extraescolars(repàs, idiomes...) per veure si hi ha coherència i equilibri entre les hores dedicades acadascuna d’aquestes activitats i les d’estudi. Seria bo fer servir diferents colors perombrejar les caselles segons els tipus d’activitats citades anteriorment, és una maneramolt visual de veure la distribució.Una vegada fet, el tutor/a el revisarà juntament amb l’alumne/a i, si és el cas,demanarà que es torni a fer (a laltre full) amb les consideracions i/o correccionsrecomanades.Premisses que cal aconsellar per elaborar una bona planificació d’estudi: Intentar que les hores d’estudi siguin sempre a la mateixa o semblant franja horària. El mínim d’hores d’estudi a la setmana no pot ser inferior a 14h (mínim) i haurien d’estar repartides equitativament entre els 7 dies, és a dir s’ha d’estudiar cada dia (no deixar ningun sense estudi incloent els caps de setmana). Ha d’haver-hi un equilibri entre les hores d’estudi i/o extraescolars; i les d’oci i/o de pràctica esportiva.Una vegada acabada l’activitat el tutor/a pot fer-se una fotocòpia (si ho consideranecessari) i retornarà el full a l’alumne/a perquè el pugui seguir i aconsellarà de posar-lo ben visible al seu lloc d’estudi.La informació obtinguda permetrà fer un anàlisi a nivell de grup i individual molt útil peral seguiment tutorial. Caldria fer arribar aquesta informació al tutor/a individual de cadaalumne/a.PAT de 3r dESO 22
 24. 24. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyPlanificació del temps destudiHORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE8,00-9,009,00-10,0010,00-11,0011,00-11,3011,30-12,3012,30-13,3013,30-15,0015,00-16,0016,00-17,0017,00-18,0018,00-19,0019,00-20,0020,00-21,0021,00-22,0022,00-23,00 23PAT de 3r dESO
 25. 25. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyTècniques destudi: Atenció i concentracióCURS: 3r dESO ACTIVITAT: Atenció i concentracióSESSIÓ: x OBJECTIU: Evidenciar que per realitzar qualsevol feina, tant escolar com d’un altre tipus, cal que s’estigui atent i concentrat en allò que es fa.DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Fulls d’activitats que s’annexen.Desenvolupament de l’activitat:Seguint les orientacions que es van donant a les diferents fitxes, cal que les intentintreballar individualment i en silenci.Per començar podem fer-ho amb un exercici de relaxació d’aquest tipus:Exercici de relaxació:Col·loca els palmells de les mans damunt de la taula i seu bé. Tanca els ulls i respira apoc a poc i profundament, de manera que notis com entra l’aire als pulmons. Durant unminut més i menys, faràs aquest exercici concentrant-te a notar com respires, comentra l’aire, les sensacions que tens, com es dilaten els pulmons, etc..sense pensar enres més. Aquest exercici de relaxament és molt útil que el realitzis abans de començarfeines que necessiten la teva atenció.A partir d’aleshores, podem fer la proposta de les activitats. Se n’ofereixen diverses ical fer un recull de les que es considerin més interessants. 24
 26. 26. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyActivitat 1Busca els quadrats que siguin iguals i vigila amb les ratlles i els punts. 25
 27. 27. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyActivitat 2On és el tros del gerro amb el mateix dibuix? 26
 28. 28. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyActivitat 3Troba els cercles amb les mateixes fraccions i vigila la posició 27
 29. 29. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyActivitat 4Troba les figures amb cercles iguals i vigila la posició dels cercles 28
 30. 30. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyActivitat 5Quines figures són exactament iguals? 29
 31. 31. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyActivitat 6Busca els mateixos dibuixos 30
 32. 32. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyA partir daquest punt, es pot consultar el dossier de Tècniques destudi que hi ha aCoordinació pedagògica per exercitar determinades eines amb lalumnat segons lesseves necessitats.Es pot anar treballant durant tot el curs. 31
 33. 33. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenySuperar-nos juntsCURS: 3r dESO ACTIVITAT: Superar-nos junts OBJECTIU: Fomentar la col·laboració i la idea de treballar cooperativament. Adonar-se que tothom té capacitat perSESSIÓ: x aprendre, encara que existeixin diferències entre els uns i els altres. Ajudant-se els uns als altres s’aconsegueix una millora en les habilitats de cadascú.DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Full de l’alumnatDesenvolupament de l’activitat:El professor/a explica breument, al començament de la sessió, que tothom té habilitatsescolars i capacitat per aprendre i desenvolupar-les.Seguidament es reparteix el full de l’alumnat i els nois i noies, individualment, han derespondre el qüestionari. Acabem la sessió amb una posada en comú en gran grup.Una possible variant de l’activitat seria apuntar el nom de cada noi/a en un foli idesprés repartir-los aleatòriament. Cada alumne ha d’apuntar quelcom que pot fer perajudar el company/a que li ha tocat. 32
 34. 34. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyFull de l’alumne/aLLegeix:Tots sabem que les persones tenen capacitats diferents i que tothom té unes habilitatsper aprendre, però per desenvolupar-les moltes vegades necessitem l’ajut dels altres.Per això és tan important la col·laboració en les nostres tasques escolars.Ara intenta expressar, mitjançant la resposta de les preguntes següents, el que tupenses:1. Què puc fer per ajudar un company/a a superar-se?2. Què poden fer els altres companys/es per ajudar-me a mi?3. Com ha de ser el treball a la classe per no discriminar ningú i que tothom pugui aprendre?4. És important per l’aprenentatge treballar en col·laboració? Per què?5. T’agrada que els teus companys/es t’ajudin a fer alguna cosa que no entens o no saps fer? Per què? 33
 35. 35. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyPreparant lavaluacióCURS: 3r dESO ACTIVITAT: Preparació de la sessió d’avaluacióSESSIÓ: X OBJECTIU: Preparar la sessió d’avaluació.DURADA APROX.: 1h MATERIAL: Guió per a l’alumnat.Desenvolupament de l’activitat:El principal d’aquesta activitat és que l’opinió que es porti a la sessió sigui la de tot elgrup, i no tan sols la d’uns quants alumnes. Els/les representants del cursconfeccionaran al final un informe redactat i presentat correctament que es llegirà a lasessió següent. És convenient que el tutor supervisi aquest informe per tal d’evitarcomentaris i apreciacions innecessàries.Guió de l’alumnat: 1. Valoració de les matèries: Interès i motivació: actitud i participació. Metodologia i activitats. Nivell de comprensió: rendiment. Propostes dels alumnes. 2. Valoració del nivell de relació i convivència del grup: Relació grupal. Assistència, participació, incidències, etc. Propostes dels alumnes.Cal insistir als/les alumnes que l’informe que confeccionen ha de tenir un sentit generalque eviti les particularitzacions. Els problemes de cada matèria s’han de tractardirectament amb el professor de la mateixa. Per tant, les possibles (però inevitables)referències a les assignatures es procuraran que s’insereixin en un marc general queeviti les concrecions.L’altra gran directriu de l’informe és la seva finalitat autocrítica: els alumnes han dereflexionar també sobre les seves pròpies actituds i dificultats, sobre ells mateixos, detal manera que entenguin que una crítica inclou tant els elements negatius com elspositius. Creiem que és convenient descartar aquesta idea que els alumnes a la sessiód’avaluació tan sols han de comentar problemes. 34
 36. 36. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny Guió de l’alumnat Valoració de les matèriesInterès i motivació: actitud i participacióMetodologia i activitatsNivell de comprensió: rendimentPropostes de millora dels alumnes Valoració del nivell de relació i convivència del grupRelació del grupAssistència, participació, incidències, etc.Propostes de millora dels alumnes 35
 37. 37. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyAnàlisi de lavaluacióCURS: 3r dESO ACTIVITAT: Analitzar els resultats de l’avaluació OBJECTIU: Fer una reflexió global i en conjunt deSESSIÓ: x l’avaluació del grup i de cadascun dels seus membres.DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Full de treball per al’alumnat.Desenvolupament de l’activitat:Aquesta activitat està pensada de fer un cop ja sabem els resultats de l’avaluació.El tutor/a té recollits el nombre d’assignatures suspeses pels components del grup, i espoden utilitzar per veure en quines assignatures van pitjor, en què és amb el que mésfallen, i com poden fer per a millorar.Podem fer que omplin la fitxa de treball que a continuació indiquem per a podercomparar-la amb les posteriors avaluacions i comprovar si es compleixen lesintencions que indiquen.Tot plegat és una sessió per a reflexionar en què hem fallat o què hem fet bé per tal deseguir amb les accions que ens aporten fruits i canviar aquelles que no ens aportenres positiu.Cal que entenguin que el full de treball és com un contracte amb el tutor/a i que elscompromisos als que s’arriba, cal fer el possible per assolir-los.Nom: Curs: 36
 38. 38. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyValoració dels resultats de la ______ avaluació1. Els resultats que he obtingut en aquesta avaluació són: (senyala amb una creu) Millors del que m’esperava. Els que m’esperava Pitjors del que m’esperava2. Per què creus que has obtingut aquests resultats?3. Digues tres coses que SÍ has fet bé aquest trimestre. a) b) c)4. Digues tres coses que NO has fet bé aquest trimestre. a) b) c)5. Digues tres propòsits que et planteges a fer durant aquest trimestre per millorar el teu rendiment. Han de ser reals i has de posar aquells que procuraràs complir-los. 37
 39. 39. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyValoració de les activitats de tutoria Activitat Data Valoració i/o comentaris 38
 40. 40. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenySegon trimestreComencem l’orientació que ha de servir l’alumnat per triar l’itinerari de 4t d’ESO queels és més adient, començant per un estudi de les seves habilitats i aptituds. Al finaldel segon trimestre hauran de decantar-se per una opció, i és interessant que estiguininformats de les qüestions principals que se li plantejaran a final de curs.Farem servir com a material complementari els dossiers que CamiNet ofereix(http://www.diba.es/web/educacio/recursos/publica/publicacions/caminet), depenent dela Diputació de Barcelona.Es pot fer servir també el test de Raven per mesurar l’ intel·ligència de l’alumnat(http://www.testdeinteligencia.com.ar/v-test-de-raven.htm) i tests de personalitat(http://www.psicologiapopular.com/personalidad.htm). Un test més complex peròinteressant és l’Eneagrama (http://www.personarte.com/test.htm). 39
 41. 41. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyALGUNES DECISIONS SÓN DIFÍCILS DE PRENDRELlegeix les següents qüestions i pren un decisió encerclant l’alternativa que has triat.Decisions fàcils Activitat1. Un matí apareix una fada a la teva habitació i t’ofereix dues alternatives pel teu futur.Una és que arribaràs a ser ric, savi i amb salut i l’altra és que seràs pobre, tonto imalaltís. pobre, tonto i malaltís ric savi i amb salut Activitat2. Després la fada t’ofereix que triïs entre una bicicleta nova de quinze velocitats o unequip de música del mateix preu que la bicicleta. Tria el que tu escolliries. bicicleta equip músicaDecisions difícils Activitat3. Més tard la fada et dóna una caixa que conté milions d’esperits petis. Ella no sap siels esperits són bons o dolents. Si són bons, eliminaran tota la maldat, la misèria i lesdesigualtats del món. Però, si són dolents eliminaran tota la caritat, l’amor i la felicitatque existeix. Tria una opció i omple la cara corresponent. 40
 42. 42. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny ...s’eliminaran la maldat, la obrir la caixa ... misèria i les desigualtats, o bé s’eliminaran la caritat, l’amor i la felicitat. no obrir la caixa ... ...no s’eliminaran ni la maldat, la misèria i les desigualtats, ni tampoc la caritat, l’amor i la felicitat. Activitat4. Per què creus que la decisió anterior és tant difícil de prendre?Algunes decisions són difícils de prendre, per fer-ho hem d’analitzar totes lesalternatives, mirant de comparar els aspectes positius i els negatius de cada opció. Activitat5. Imagina que vols comprar-te una televisió i has trobat tres ofertes. Has llegit unsanuncis, però no et decideixes. Per prendre la decisió seguirem uns passos, Televisió A Televisió B Televisió C Polzades: 35” Polzades: 42” Polzades: 50” Preu: 900 € Preu: 1200 € Preu: 1500 € Píxels: 1024x768 Píxels: 1920x1080 Píxels: 1365x768Pas 1: OmpleSo: 30 Wats Potència de la taula següent ambPotència de So: 26 Wats més t’agrada i unde per 20 la un 3 per a l’opció que Potència 1 So: a Watspitjor. 41
 43. 43. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny Televisió A Televisió B Televisió CPolzadesPreuPíxelsPotència de soSuma totalPas 2: Suma els nombres de cada columna.Pas 3: Pren una decisió tenint en compte la puntuació que t’ha sortit i encercla l’opcióescollida. Televisió A Televisió B Televisió CQuan érem petits i ens preguntaven, què vols ser de gran?, casi sense dubtarresponíem, metge, policia, mestra, infermera, advocat ... Però, ara que ens trobem enel punt de partida on hem de decidir quin camí escollir no és tant fàcil de respondre .Unes de les decisions més difícils de prendre són les relacionades amb el nostre futur.Per això igual que hem fet amb els exercicis anteriors analitzarem tots els factors perseparat i després prendrem LA DECISIÓ. 42
 44. 44. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyAnalitzem les dadesEn aquesta etapa de la teva vida en què et preocupa triar la teva futura professió, seriabo que analitzessis la teva manera de ser. També hauràs de considerar el món deltreball i els diferents estudis que pots escollir per tractar de determinar quina ocupacióet pot proporcionar més satisfacció.Cal advertir que l’elecció d’uns estudis o professió és un procés llarg. No esperisarribar a una decisió final d’una manera immediata. El que ara pretenem és queorganitzes les teves idees per fer una bona elecció.A) Grups OcupacionalsA continuació et presentem l’agrupació que s’ha fet de les diverses ocupacions oactivitats en 14 grups ocupacionals. Cada grup ocupacional inclou un conjunt deprofessions o titulacions que tenen aspectes comuns.1. Oficis. Les professions d’aquest grup són les que fan coses amb les mans, devegades ajudats per màquines. Per tant, és important l’habilitat manual. Exemples:Perruquer, fuster, vidrier, modista, tapisser, ferrer, rellotger, joier, paleta, enguixador,etc.2. Agropecuària, Pesca i Mineria. Professions relacionades amb el treball al camp, laramaderia, la pesca i la mineria. Exemples: Agricultor, ramader, horticultor, floricultor,jardiner, miner, picapedrer, pescador, agent forestal, expert en piscifactories, etc.3. Transports. Professions relacionades amb els transports terrestres, marítims oaeris. Exemples: Conductor d’autobús, camioner, taxista, ferroviari, conductor demetro, capità de vaixell mercant, oficial de vaixell de viatgers, pilot civil, etc.4. Cossos de seguretat i serveis de protecció. Professions que tenen com afuncions primordials la defensa del territori i el manteniment de l’ordre públic.Exemples: Oficial de les forces armades, policia, guàrdia civil, mosso d’esquadra,guarda jurat, guardaespatlles, vigilant, etc.5. Suport administratiu. Treball d’oficina. Treballs de gestió d’assumptesadministratius que es realitzen en una oficina. Pot implicar l’atenció al públic o no.Exemples: Empleat de banca, gestor administratiu, secretari, telefonista, oficial decorreus, recepcionista, etc.6. Comercial (Economia i Negocis). Professions relacionades amb el món delcomerç, les vendes, els negocis i la vida empresarial. Exemples: Economista,comerciant o venedor, agent de borsa, assessor d’inversions, agent d’assegurances,direcció i administració d’empreses, màrqueting, relacions públiques, botiguer, serveisal consumidor (com perruqueria, hosteleria, turisme, etc), etc.7. Serveis socials. Professions de l’Administració pública i d’entitats privades ques’ocupen de drogodepèndències, salut mental, vellesa, mediació familiar, infància,hospitals, disminuïts, immigrants, etc. Exemples: Treball social, especialista engeriatria, educació social, etc.8. Educació i cultura. Impliquen treballs relacionats amb l’ensenyament, la formaciócultural i la difusió d’informació. Exemple: Professor de primària, secundària,d’educació especial, orientador, pedagog, monitor de temps lliure, bibliotecari,traductor, gestió de museus, etc. 43
 45. 45. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny9. Humanitats i Ciències socials. Professions relacionades amb l’estudi de lesCiències humanes i les Ciències socials. Exemple: Sociòleg, advocat, filòsof, psicòleg,filòleg, historiador, periodista, relacions públiques, turisme, redactor de noticies de TV,etc.10. Ciències de la salut. Professions relacionades amb la prevenció el diagnòstic i eltractament de la salut. Exemples: Metge, infermera, farmàcia, veterinària, auxiliar declínica, fisioteràpia, teràpia ocupacional, òptica, dentista, tec.11. Ciències de la naturalesa i Matemàtiques. Professions relacionades amb lesCiències experimentals o fisiconaturals i les Matemàtiques. Exemples. Professionalsespecialistes en Biologia, Física, Química, Geologia, Ciències del mar, Matemàtiques,Estadística, etc.12. Tècnics i Tecnològics. Agrupa les professions relacionades amb la Mecànica, laTècnica, les Tecnologies de la informació i la comunicació, i les Tecnologies punta engeneral. Exemples: Enginyeries (industrial, agrònoms, forestal, materials, electrònica,telecomunicacions, camins, etc.), informàtic, programador, expert en xarxes decomunicació i internet, arquitecte, tècnic especialista (en arts gràfiques, automoció,electricitat, electrònica, de so, etc.), etc.13. Artístics. S’inclouen aquí les professions relacionades amb les set arts clàssiques:Literatura, Pintura, Escultura, Arquitectura, Música, Dansa i Cinema. Exemples:Novel·lista, guionista de cinema, escultor, música, actor, dissenyador de moda,decorador, restaurador d’obres d’art, etc.14. Educació física i Esports. Inclou professions relacionades amb l’esport.Exemples: Esportista professional, professor d’educació física, entrenador esportiu,monitor d’esquí, etc. Activitat1. Després de llegir atentament els catorze grups ocupacionals anteriors, escull-nedos. A la primera opció tria el grup ocupacionals que més s’adapti als teus propòsits, ila segona opció un altre grup que també inclogui professions que et poden interessar. A- Grups Ocupacionals 1a Opció: ______________________ 2a Opció: ______________________ 44
 46. 46. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyB) Àrees o Matèries escolarsRevisa atentament la següent llista formada per grups d’àrees o matèries escolars.1. Matemàtiques; Àlgebra, Geometria, Càlcul, Estadística, Matemàtica aplicada a1Economia, etc.2. Ciències; Física, Química, Ciències naturals, Biologia, Geologia, Ciències de laTerra i del medi ambient, etc.3. Llenguatge: Llengua catalana, Llengua castellana, Literatura, Comentari de textos,Composició escrita, etc.4. Idiomes: Ang1es, Francès, Alemany, Italià, Llatí, Grec, etc.5. Ciències socials: Filosofia, Historia, Geografia, Sociologia, Psicologia, Educaciócívica, etc.6. Art: Historia de l Art, Dibuix artístic, Pintura, Escultura, Disseny, Ceràmica, Esmalt,Volum, Tècniques d’expressió gràficoplàstica, etc.7. Música: Solfeig, Cant, Composició, Interpretació instrumental, etc.8. Teatre: Expressió oral, Expressió corporal, Interpretació, Direcció teatral o decinema, Escenografia, etc.9. Imatge i So: Fotografia, Cinema, Vídeo, etc.10. Oficina-Comptabititat: Mecanografia, Tècniques doficina, etc.11. Administració d’empreses: Vendes, Relacions laborals, Dret mercantil i fiscal,Economia, Gestió de personal, Legislaci6 laboral, etc.12. Treballs de taller: Marqueteria, Impremta, Enquadernació, Macramé, Fusteria,Torn, Mecànica de motors, etc.13. Tecnologia: Dibuix tècnic, Interpretació de plànols, Experiments de laboratori,Electrònica, Tecnologia industrial, Mecànica, Electrotècnia, etc.14. Educació física i Esports: Gimnàstica, Atletisme, Bàsquet, Handbol, Natació, etc.15. Higiene i Seguretat: Dietètica, Prevenció daccidents, Prevenció de la sida,Prevenció del consum de drogues, Primeres cures, etc.16. Informàtica: Maneig d’ordinadors, Llenguatges i programació, Internet, etc. 45
 47. 47. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny Activitat2. Tria quatre d’aquestes àrees o matèries escolars per ordre de preferència. B- Àrees o Matèries escolars 1a: ______________________ 2a: ______________________ 3a: ______________________ 4a: ______________________C) Aptituds i HabilitatsA continuació es presenta una relació d’aptituds i habilitats, llegeix-les moltdetingudament.1. Artística: Aptitud per al dibuix la pintura, la decoració, I l’escultura, el disseny, etc.Percepció estètica i apreciació de la bellesa. Ser imaginatiu i creatiu.2. Numèrica: Rapidesa i precisió per treballar amb nombres fent operacionsaritmètiques, mesurant, analitzant estadístiques, etc.3. De lideratge: Aptitud per a la direcció d’activitats de grup, i saber prendre decisions,ser sol·licitat per altres per dur a terme una acció o tirar endavant una idea o projecte,etc.4 Musical: Saber tocar un instrument, cantar en una coral, compondre música, etc.5. Físicoesportiva: Habilitat en la coordinació del cos en moviment, resistènciamuscular, forta, flexibilitat, agilitat, etc.6. Manual: Saber treballar amb les mans, tant en treball desforç; físic com en activitatsde precisió.7. Lingüística: Domini de l expressió verbal. tant oral com escrita. Ús correcte de1idioma.8. Didàctica: Saber ajudar els altres a aprendre, saber ensenyar.9. De concentració: Habilitat per mantenir 1atenció en una tasca de manera constanto durant força temps. Atenció a1s detalls. Resistència a la monotonia.10. Mecànica: Aptitud per al treball amb maquilles o eines. Saber reparar aparells.Facilitat per a la comprensió funcionament de mecanismes. 46
 48. 48. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny11. De persuasió: Influir en les altres persones. Saber convèncer. Saber vendre unproducte o un servei o una idea. Saber negociar.12. Matemàtica: Saber resoldre problemes matemàtics, comprensió de relacionsnumèriques i de la lògica matemàtica.13. Científica: Curiositat i capacitat per a la compren dels principis científics, afeccióper l’observació i l’experimentació científiques, afany de trobar explicació als fets,situacions o esdeveniments, etc.14. Espacial: Saber distingir diferencies de formes, de llums, de posicions en l’espai.Facilitat per representar mentalment figures o objectes de dues o tres dimensions.15. Social: Relacionar-se bé amb els altres. Aptitud per treballar amb la gent. Serconsiderada una persona amable. Saber afrontar situacions de tensió. Prevenir iresoldre conflictes.16. Administrativa: Aptitud per la mecanografia, la utilització de calculadores,processadors de textos. Habilitat en feines d’oficina en general. Ser una personaordenada i sistemàtica. Activitat3. Decideix, entre totes les aptituds i habilitats anteriors, quines són les quatre queconsideres que tu més posseeixes, les teves quatre millors habilitats. C- Aptituds i Habilitats 1a: ______________________ 2a: ______________________ 3a: ______________________ 4a: ______________________ 47
 49. 49. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyD) Valors ocupacionalsEls valors ocupacionals són allò que la gent considera important en el treball i que liofereix satisfacció. Llegeix els següents valors ocupacionals.1. Disponibilitat de temps lliure: Tenir una ocupat que permeti un horari flexible, quees pugui compaginar amb la realització d’altres activitats.2. Independència: Poder complir les tasques ocupacionals de manera autònoma, quepossibiliti seguir les prop idees i conviccions.3. Assolir prestigi: Adquirir reconeixement, reputació o popularitat pels èxitsaconseguits en el treball. Destacar entre les persones que exerceixen la mateixaprofessió.4. Altruisme: Poder ajudar els altres i facilitar el seu benestar. Solidaritat amb elsproblemes i les dificultats socials.5. Treball guiat o supervisat: Ocupació en la qual s’actuï sota la direcció o les ordresdels altres, sense que sigui necessari haver dadjudicar-se responsabilitats.6. Creativitat; Tenir una ocupació en la qual! es poden idear coses, es pot usar laimaginació, es pot ser creatiu.7. Relació social: Treballar en contracte directe amb persones. Tenir 1oportunitat decomunicar-se amb els altres, de conèixer nova gent i de fer amics.8. Assumir poder i responsabilitat: Ser el dirigent o el cap del grup en el treball, tenircapacitat per prendre decisions, ser el líder que mana i ser responsable de l’actuaciód’altres persones.9. Seguretat en l’ocupació: Tenir un treball fix o estable, en el qual és poc probableque et quedis sense reina.10. Bon sou: Ser ben pagat pel treball que s’exerceix.11. Activitat rutinària: Treball que no és complicat, que esta organitzat sobre la basede repetir tasques iguals o semblants.12. Varietat-diversitat: Tenir l’oportunitat de fer feines diferents, de viatjar,d’emprendre tasques que impliquin aventura, etc. 48
 50. 50. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny Activitat4. Dels valors ocupacionals anteriors, tria els quatre que per a tu són més destacats. D- Valors ocupacionals 1a: ______________________ 2a: ______________________ 3a: ______________________ 4a: ______________________ 49
 51. 51. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyE) Inventari d’interessosL’inventari d’interessos consta de dues parts: les activitats i ocupacions i la llista decaracterístiques personals.Les activitats i ocupacions són tasques que es realitzen als diferents treballs, tu has depuntuar-les segons t’agraden molt o poc.A les característiques personals has de contrastar cada una d’aquestescaracterístiques amb la teva manera de ser i reflexionar en quin grau la posseeixes, ésa dir, quin acord hi ha entre la teva manera de ser i la proposta que s’ofereix.Escriu el número que indica el valor que atorgues a cada aspecte en el requadreombrejat corresponent. Molt 3 Bastant 2 Poc 1 Gens 0 50
 52. 52. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyActivitats i Ocupacions R C A S E O1 Encarregar-se de la compra de mercaderies en uns grans magatzems.2 Ocupar-se de fer les reserves de bitllets d’avió i d’hotels en una3 Dedicar-se a l’horticultura i la jardineria.agencia de viatges.4 Analitzar les causes i els efectes dels fenòmens atmosfèrics.5 Escriure contes o poesies per a adults o per a infants.6 Treballar amb persones disminuïdes físiques per entrenar-les per a untreball. manager, representant o promotor d’un conjunt musical, d’un7 Fer declub ciclista, etc. l’inventari de mercaderies d’un magatzem: entrades i8 Mantenir al dia9 Conduirsortides. un autobús o un camió.10 Estudiar les causes de les malalties del cor i les mesures perprevenir-les.11 Fer il·lustracions o caricatures per a diaris o revistes.12 Ensenyar en una escala primària o secundaria.13 Seleccionar, contractar i dirigir els empleats duna empresa.14 Revisar comptes corrents en un banc i enviar extractes i rebutspagats mobles: taules, armaris. cadires, etc.15 Fer als clients.16 Investigar els efectes de la contaminació de l’aire.17 Compondre música o interpretar-la al piano o amb altres instruments.18 Ajudar a trobar una feina o ocupació a joves o adults.19 Ser agent de la propietat immobiliària: ensenyar i vendre o llogarcases o locals.20 Ordenar i guardar dades en un arxiu informàtic, en una base de21 Tenirdades, cura danimals (conills, pollastres. vaques. etc.) en una granja.22 Projectar o dissenyar aparells per a la transformació i l’aplicació del’energia solar.23 Dissenyar anuncis comercials per a la televisió o la premsa.24 Treballar en campanyes per al desenvolupament social de persones25 Ser advocat encarregat d’ajudar a resoldre els problemes entremarginades.empresa ii treballadors.26 Rebre transmetre encàrrecs telefònics en la centraleta d’unesoficines.27 Treballar en la construcció de cases o edificis.28 Realitzar treballs de recerca per controlar les plagues i epidèmies.29 Participar en la representació d’obres teatrals, com a actor o com a30 Programar i dirigir activitats d’esbarjo en una associació esportiva itècnic.cultural pel país promocionant i venent productes duna casa31 Viatjarcomercial.32 Classificar i ordenar llibres en una biblioteca.33 Instal·lar o reparar telèfons.34 Resoldre problemes tècnics o científics que requereixenconeixements matemàtics. fusta o metall.35 Fer escultures en pedra,36 Assessorar les persones que ho necessitin en qüestions legals,37 Organitzar i dirigir unfamiliars, escolars. etc. negoci propi: botiga, restaurant, supermercat,assessoria, etc. de la caixa enregistradora en una botiga.38 Encarregar-se39 Ser agent forestal o encarregar-se del control de caça i pesca.40 Ocupar-se en l’anàlisi de terratrèmols enregistrats en observatoris.41 Ser expert en la fotografia en color i en la filmació en vídeo.42 Tenir cura de malalts.43 Promoure la construcció d’un mercat o d’un centre comercial en la44 Assignar habitacions i atendre els clients a la recepció d’un hotel.població on vius.45 Muntar o reparar equips estereofònics o aparells de ràdio o televisió.46 Treballar amb microscopis per estudiar cèl·lules i bacteris.47 Cantar en una coral.48 Treballar per resoldre problemes de persones de la tercera edatSUMA (Activitats i Ocupacions) 51
 53. 53. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyCaracterístiques personals R C A S E O1 Considero que sóc una persona pràctica, em plau ocupar-meen treballs útils que en pugui veure aviat els resultats.2 Em diverteixen els jocs que requereixen pensar o reflexionar:escacs, resoldre qüestions matemàtiques, deduir combinacions.aplicar estratègies, etc.3 Quan realitzo algun treball o tasca m’agrada fer-ho de maneraoriginal, de manera diferent que la majoria de persones.4 Sóc una persona disposada a cooperar amb els a1tres iparticipar en activitats socials.5 Sóc capaç d’explicar les coses a1s altres amb claredat ientusiasme, aconseguint convèncer-los o persuadir-los de lesmeves idees i punts de vista.6 M’agrada acceptar els suggeriments que em fan elscompanys de treball, i també complir amb responsabilitat lesinstruccions rebudes dels meus superiors.7 M’agrada manipular eines o màquines.8 Sé controlar les meves emocions i els meus sentiments iactuar de manera assenyada, meditant i raonant les cosesabans de fer-les.9 Voldria ser independent, actuar sense fer cas als costums onormes establertes.10 Em considero capaç de comprendre les persones tristes oavorrides i de procurar despertar en elles l’optimisme.11 M’agrada ser el líder del grup i que els altres reconeguin lesmeves qualitats.12. Tinc les meves coses endreçades i presento amb pulcritudels treballs que realitzo.13 M’estimo més dedicar-me a feines de tipus manual que aaltres ocupacions que es basen en l’ús de les idees i/o de lesparaules.14 Quan inicio el coneixement d’un tema nou m’entusiasmaaprofundir-lo i no el deixo fins a entendre’l tant com puc.15 M’agrada dedicar-me a feines o treballs que es puguin fer entota llibertat, sense condicions ni imposicions. 52
 54. 54. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny16 Una de les meves característiques és ser una personagenerosa i servicial per prestar suport als altres per a quèresolguin els seus problemes o dificultats.17 Sovint sé fer veure als altres els aspectes positius iagradables de les situacions.18 Crec que sóc eficaç, i tinc sentit pràctic en tasquesd’organització, sé estar atent i preocupar-me de tots els detalls.19 M’atrauen les activitats que impliquen un esforç físic.20 Dedico força temps a les lectures de llibres i revistes decaire científic.21 Em considero una persona imaginativa, amb inspiració,capaç de trobar solucions noves als problemes que espresenten.22 M’agrada meditar sobre la realitat social i em preocupen lesinjustícies que de vegades pateixen certes persones.23 Tinc ambició, m’agradaria aconseguir alts nivells deresponsabilitat, ser una persona important.24 Sovint planifico el que he de fer de manera realista,metòdica i detallada. M’agrada tenir les coses previstes i noactuar a l’atzar o improvisant.25 M’estimo més les activitats que suposen el contacte ambcoses (manipular objectes, utilitzar màquines) que les quecomporten el tracte i la relació amb persones.26 Estic millor quan puc treballar o estudiar sol i puc concentrar-me en el que faig.27 Em desagrada la manca d’estètica en cartells, publicacions,aparadors, etc.28 Tinc facilitat per iniciar converses amb persones que acabode conèixer i m’interesso per les seves preferències oafeccions.29 Opino que l’economia (comerç, negocis, finances, etc.) és undels aspectes més importants per al desenvolupament del’individu i de la societat.30 Prefereixo un mateix tipus i ritme de treball cada dia i nocanviant-lo contínuament.SUMA (Característiques personals) 53
 55. 55. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny Activitat5. Un cop completis els dos qüestionaris de les pàgines anteriors copia en aquestquadre els resultats que has obtingut. Suma’ls i encercla els dos valors més grans. E- Inventari d’interessos R C A S E O SUMA (Activitats i Ocupacions) SUMA (Característiques personals) SUMA TOTAL 54
 56. 56. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyF) Tipologia personal-professionalLes persones que exerceixen les mateixes professions o professions semblants tenentrets de personalitat similars. Així, establirem 6 tipus de personalitat: realista, científic,artístic, social, emprenedor i convencional. Cadascun d’ells es relaciona amb un àmbitocupacional: d’oficis, científic, artístic, social, emprenedor (direcció o negocis) i detreball convencional.Per simplificar hem abreujat els noms d’aquesta tipologia de la manera següent:Realista (R), Científic (C), Artístic (A), Social (S), Emprenedor (E) Convencional (O).Observa que es corresponen amb les sis columnes en què situaves les respostes alsqüestionaris.Tot seguit tens una descripció dels tipus i ambients:(R) Tipus realista/ambient d’oficis: Són persones que demostren interès peractivitats pràctiques, mecàniques, que sovint exigeixen esforç físic, o bé, activitats quecomporten el contacte amb la natura (conrear cultius, criar animals, etc.). Prefereixentreballar amb eines i objectes en lloc de treballar amb paraules i persones. Desitgenconstruir coses i veure resultats pràctics del seu treball. Normalment no busquen elcontacte social i eviten fer-se notar.Entre les ocupacions típiques d’aquesta categoria trobem: agricultura, mecànica,fusteria, conducció de vehicles, instal·1acions (electricitat, aigua, gas), reparacions(aparells, màquines, etc.). També inclouria activitats relacionades amb 1’esport. (C) Tipus científic/ambient intel·lectual: Els agrada observar i experimentar percomprendre els fenòmens que els envolten. Resolen els problemes amb l’ús d’idees idel llenguatge. Valoren altament les matemàtiques i el treball científic en general.Tendeixen a ser persones curioses, reflexives, analítiques, teòriques, crítiques,estudioses i metòdiques, i sovint els agrada treballar soles.Senten atracció per professions relacionades amb la biologia, la química,l’arquitectura, la medicina, l’enginyeria informàtica, les ciències socials, etc., i, engeneral la investigació referida a qualsevol camp.(A) Tipus artístic/ambient artístic: Es relacionen amb l’entorn físic i social, emprantels seus sentiments i la seva intuïció i imaginació. Demostren interès per activitatscreatives. Freqüentment prefereixen un estil de vida no convencional, valoren molt laindependència i cerquen activament oportunitats d’autoexpressió. Tendeixen a serintrospectius. Els solen mancar habilitats de tipus administratiu. Els agrada el contacteamb els altres.Les ocupacions d’aquestes persones són escriptor, decorador, pintor, dissenyador,músic, actor, etc.(S) Tipus social/ambient social: Són persones que es preocupen pel benestar delsaltres i mostren el desig d’ajudar-los. Generalment es relacionen bé amb tota mena depersones, tenen habilitat per a la comunicació interpersonal. Són comprensives,generoses i sensibles als problemes dels altres.Busquen oportunitats d’expressar el seu interès social a través d’ocupacions com lesde treball social, infermeria, geriatria, educació, etc. També inclouria professionsrelacionades amb el turisme, les relacions públiques i la publicitat. 55
 57. 57. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny(E) Tipus emprenedor/ambient de direcció o negocis: S’enfronten amb el mónmitjançant una actitud audaç, dominant, enèrgica i "agressiva". Són dinàmics,organitzadors, estan segurs d’ells mateixos. Senten atracció per activitats que elsproporcionen l’oportunitat de guiar els altres, persuadir-los i influir en la seva manerade pensar, o bé convèncer-los per a què comprin els seus "productes". Valoren elsdiners, el poder, la posició social.Ocupacions típiques: executius, càrrecs públics, empresaris, venedors, etc.(O) Tipus convencional/ambient de treball d’oficina: Adopten pautes de conducta inormes sancionades pels costums establerts per la societat. Prefereixen ocupacionsamb deures clarament definits: tasques de caràcter rutinari, activitats verbals onumèriques pròpies del treball d’oficina. Són persones ordenades, sistemàtiques,perseverants i conformis- tes.Els camps ocupacionals més escaient a aquest tipus de personalitat són els desecretaria, administració, comptabilitat, arxius, telefonia, carteria, distribució interna demissatges, etc. 56
 58. 58. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyLes persones tendeixen cap a treballs que estiguin en harmonia amb els seus tipus depersonalitat, així, per exemple, les persones de tipus intel·lectual trobaran méssatisfacció en l’ambient d’una ocupació científica.Però la majoria de les persones no es classifiquen només en un dels tipus que hemdescrit, sinó que són una combinació de dos o més tipus. Activitat6. Fixa’t en els resultats que has obtingut als qüestionaris, és a dir, les sumes totals decada columna de l’apartat E- Inventari d’interessos.Has de considerar la combinació dels dos totals més alts. Poden ser combinacionscom Científic-Social (C-S), Emprenedor-Convencional (E-O), etc. Aquesta combinació,la denominem codi ocupacionalPer exemple, si els resultats obtinguts per un noi que es diu Agustí són:R= 26, C= 20, A= 5, S= 10, E= 14 i O= 12, el seu codi ocupacional és Realista-Científic(R-C).Fixa’t amb l’exemple d’una noia que es diu Clara:R= 7, C= 25, A= 30, S= 25, E = 18, O = 11. Hi ha un empat a les segones puntuacions.Així doncs, els seus codis ocupacionals serien: Artístic-Social (A-S) i també Artístic-Científic (A-C).Determina quin és el teu codi ocupacional i escriu el nom del tipus de personalitat en elqual obtens la puntuació més alta de la suma total, i en segon lloc la segona puntuaciómés destacada. En cas d’empat, actua com en els exemples anteriors i determina elsteus codis ocupacionals. F- Tipologia personal La meva tipologia personal és: _______________________________ (Altres tipologies en cas d’empat): __________________________ __________________________ __________________________ 57
 59. 59. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny G) Crups ocupacionals A la taula següent s’indiquen els grups ocupacionals que més es corresponen amb cada codi ocupacional, s’indiquen per ordre de prioritat indicat amb els números 1, 2, 3 i 4. Consulta la taula i anota els grups ocupacionals que es corresponen amb el teu codi ocupacional (o amb els teus codis ocupacionals, si te’n resulten més d’un). Agropecuària, Pesca i Humanitats i Ciències Comercial (Economia Tècnics i Tecnològics Suport administratiu. Serveis de protecció Ciències de la salut Grup ocupacional Cossos seguretat i Educació i Cultura Educació física i Treball d’oficina Serveis socials Ciències de la Matemàtiques naturalesa i Transports i Negocis) Artístics Esports Mineria socials OficisTipologia personalRealista- Científic 1 2 4 3Realista- Artístic 3 1 2 4Realista- Social 1 4 3 2Realista- Emprenedor 1 2 4 3Realista- Convencional 1 3 2 4Científic- Realista 3 4 2 1Científic- Artístic 4 1 2 3Científic- Social 4 3 1 2Científic- Emprenedor 2 4 1 3Científic- Convencional 3 4 1 2Artístic- Realista 3 2 1 4Artístic- Científic 4 3 2 1Artístic- Social 4 2 3 1Artístic- Emprenedor 2 3 4 1Artístic- Convencional 2 3 4 1Social- Realista 2 3 1 4Social- Científic 1 4 2 3Social- Artístic 1 2 4 3Social- Emprenedor 4 2 1 3Social- Convencional 3 2 1 4Emprenedor- Realista 4 3 2 1Emprenedor- Científic 1 4 3 2Emprenedor- Artístic 1 4 3 2Emprenedor- Social 1 3 4 2Emprenedor- Convencional 2 1 3 4Convencional- Realista 2 4 3 1Convencional- Científic 1 4 2 3Convencional- Artístic 1 4 3 2Convencional- Social 4 1 2 3Convencional- Emprenedor 1 2 3 4 58
 60. 60. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny Activitat 7 G- Grups ocupacionals Els meus grups ocupacionals són: 1. __________________________ 2. __________________________ 3. __________________________ 4. __________________________H) Correspondències entre Grups ocupacionals i les Àrees, Aptituds i Valors. 59
 61. 61. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentInstitut Damià Campeny 60
 62. 62. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià Campeny Activitat8. Omple el següent quadre amb les correspondències que t’han sortit a l’apartatanterior. H- Resultats proves Àrees o Matèries Aptituds i Habilitats Valors Ocupacionals escolars 61
 63. 63. ANÀLISI DELS RESULTATS, COMPARATIVA DE RESULTATS A- Grups B- Àrees o Matèries C- Aptituds i D- Valors Ocupacionals escolars Habilitats Ocupacionals PRIMERA IMPRESSIÓ Generalitat de Catalunya Institut Damià Campeny Departament d’Ensenyament COMPARACIÓ G- Grups H- Àrees o Matèries H- Aptituds i H- Valors Ocupacionals escolars Habilitats Ocupacionals RESULTATS PROVES62
 64. 64. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyPresa de la decisióDesprés de fer tota la reflexió que t’hem proposat ara has de prendre la decisió. ActivitatContesta les següents qüestions especificant tot el que puguis: Quins estudis t’ agradaria realitzar en el futur? A quin centre hauràs d’anar? Quina titulació obtindràs? En què podràs treballar una vegada els hagis acabat? 63
 65. 65. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyEl meu rendiment acadèmicCURS: 3r d’ESO ACTIVITAT: El meu rendiment acadèmic OBJECTIU: Fer reflexionar sobre aspectes determinats de laSESSIÓ: X seva situació acadèmicaDURADA APROX.: 1h MATERIAL: Fitxa de l’alumnatDesenvolupament de l’activitat:Aquesta activitat serveix per a fer reflexionar als alumnes sobre la seva respostaeducativa i els resultats que obtenen. Tanmateix també deixa un espai per a poderdebatre amb tot el grup els resultats que han obtingut.Individualment l’alumne/a omple la fitxa que s’annexa a continuació. Un cop omplertaes comparteixen les respostes amb el grup i s’inicia un debat.El professor/a pot avaluar la sessió valorant la participació i actitud de l’alumnat, tanten el treball individua, com el de debat.Cal tenir en compte que sovint els joves tenen una idea molt imprecisa de la sevatrajectòria acadèmica. L’autoconcepte acadèmic és un aspecte molt concret del’autoconcepte global. El tutor o tutora pot detectar desajustaments en analitzar lesrespostes entre aptituds i rendiment, tant a nivell individual com grupal. 64
 66. 66. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Damià CampenyFitxa de l’alumnatNom: _____________________________________Data: ___________________ Curs: _____________Contesta amb sinceritat. Fes una creu a l’opció proposada:Hi véns a gust a l’institut? Sí NoPer què?_____________________________________________________________________________________________________________________T’agrada estudiar? Sí NoPer què?_____________________________________________________________________________________________________________________Quina àrea t’agrada més? _________________________Per què? ____________________________________________________________  N’has de fer pocs exercicis.  L’has d’estudiar poc  S’hi fan experiments i observacions  S’hi fan sortides, enquestes, etc.  T’agrada com explica el professor/a  Altres motius………….Quina àrea t’agrada menys? ________________________Per què? _____________________________________________________________  N’has de fer molts exercicis.  L’has de memoritzar molt  No hi ha ni observació ni experimentació  No l’entens quan explica el professor/a  Altres motius………….Les teves notes corresponen al teu esforç en l’estudi i en el teu treball? Sí NoPer què?_____________________________________________________________________________________________________________________ 65

×