Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google drive koealustana

737 views

Published on

Muuramen lukion Mika Toivakan esitys Google Drive -koealustana kielissä

Published in: Education
  • Be the first to comment

Google drive koealustana

  1. 1. GOOGLE DRIVE KOEALUSTANA Yleisesittely, käyttökokemuksia ja kokeilua
  2. 2. Yleisesittelyssä Google Drive  Pilvipalvelu, jossa eniten ilmaista tallennustilaa (esim. varmuuskopiointia varten) – 15Gt  Omat dokumentit  Kirjoitusdokumentti, Diaesitys, Taulukkolaskenta, Lomake ja Piirtäminen  Jakaminen mahdollistaa interaktiivisen ja reaaliaikaisen tiedostojen muokkaamisen  Jakaminen mahdollista kaikille riippumatta siitä, onko Google-tilin käyttäjä vai ei (URL-linkki)  Jakaminen on yksi tärkeimmistä Google Driven ominaisuuksista, joka on hallittava esim. tekijänoikeuksien kannalta, mutta myös työalustan toimivuuden kannalta (kuka pääsee mihinkin esim. opiskelijan oma kansio kurssikansion sisällä)  Kaikki Googlen palvelut yhden tunnuksen alla  Drive, Gmail, Youtube, Kuvat, Google+…
  3. 3. Lomake  Kaksi näkymää: Muokkausikkuna ja Live-versio, joka on ulkoasultaan teeman mukainen  Monenlaisia kysymysmuotoja  Teksti, monivalinta, valintalaatikot, valitse listasta, kappale, pidempi teksti  Kysymykset voi asettaa pakollisiksi, jolloin eteneminen vastaamatta mahdotonta  Kuvan, videon ja linkin upottaminen mahdollista  Kuulunymmärtämisen liittäminen kirjalliseen kokeeseen mahdollista  Lomakkeen voi jakaa osioihin ja/tai sivuihin, mikä tuo selkeyttä ja jaksollisuutta  Mahdollisuus valita, pystyvätkö vastaajat jättämään uuden vastauksen tai muokkaamaan antamaansa vastausta sen jättämisen jälkeen  Lomakkeen voi myös upottaa mille tahansa nettisivulle sellaisenaan (yleinen käytäntö esim. kyselyiden teetättämisessä)  Kun ensimmäinen vastaus annetaan, Drive luo automaattisesti uuden taulukon (spreadsheet) tai uuden välilehden jo olemassa olevaan taulukkoon  Vastaukset siirtyvät automaattisesti taulukkoon – yksi vaakarivi = yksi lomakkeeseen vastannut henkilö  Monivalintakysymyksiä tai muita kysymyksiä joissa on valmiit vaihtoehdot voi tarkastella myös diagrammeina
  4. 4. Flubaroo  Tarkistustyökalu, joka asennetaan vastaustaulukkoon  Googlen oma lisäosa (Add-ons)  Pitää asentaa jokaiseen lomakkeeseen erikseen (uusi päivitys taitaa liittää sen automaattisesti kaikkiin uusiin luotuihin lomakkeisiin/taulukoihin)  Soveltuu parhaiten monivalintoihin ja yhden sanan mittaisiin vastauksiin  Huono puoli on musta-valkoisuus vastausten arvioinnissa (ei jaa puolikkaita pisteitä = oikein tai kokonaan väärin)  Vastataan ensin itse kokeeseen mallivastaus, johon Flubaroo vertaa muiden antamia vastauksia  Taulukko tai välilehti on nimettävä: Student responses, jotta ohjelma tunnistaa tarkistettavan kohteen  Lomakkeessa on oltava jokin kysymys (nimi), jota voidaan käyttää oppilaan tunnistamiseen  Tämä kysymys on merkittävä ennen varsinaista tarkastusta. Ohjelma kysyy itse, miten eri kysymykset pisteytetään, ja tässä kohtaa on bongattava nimikysymys/tunnistuskysymys, josta ei jaeta pisteitä)  Hyvänä puolena ohjelma voi tarkistaa vaikka 200 koetta hetkessä  Kysymykset voi pisteyttää oman mielensä mukaan ja minkä tahansa osan voi jättää arvioinnin ulkopuolelle
  5. 5. Ajatuksia  Kokonaista koetta ei välttämättä kannata kerralla alkaa puurtamaan Google lomakkeella, vaan kannattaa esimerkiksi tehdä jokin helposti arvioitava osio (monivalinnat) lomakkeella  Nopeuttaa tarkastusta  Lomakkeeseen voi asentaa monia eri lisäosia (muita kuin Flubaroo), joihin lukeutuu muun muassa ohjelma, jolla voi kirjoittaa matemaattisia kaavoja  Lomakkeella ei missään tapauksessa kannata teetättää kirjoitustehtäviä, koska vastausten tarkastelu taulukossa muuttuu hyvin epämiellyttäväksi ja epäselkeäksi  Sen sijaan normaali dokumentti toimii hyvänä vaihtoehtona kirjoitustehtäville
  6. 6. Linkkejä Youtube -opastevideoihin  https://www.youtube.com/watch?v=bVyb9kirAls  https://www.youtube.com/watch?v=wwf72lwPLVY  https://www.youtube.com/watch?v=O2GkMTxZlGo  Suomenkielinen demo

×