Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontinuerlig leveransei skatteetatenpart-2

531 views

Published on

Skatteetaten er i en prosess der de ser på hvordan de kan senke forvaltningskostnadene, øke endringsevnen i systemporteføljen, og bygge systemer som i større grad vil svare på fremtidige utfordringer.

De har etablert et arkitekturmålbilde som legger stor vekt på skalerbarhet, testbarhet, vedlikeholdbarhet, driftbarhet og automatisering. “Modernisering av grunnlagsdata (MAG)”- og “Elektronisk dialog med arbeidsgivere (EDAG)”-prosjektene realiserer deler av målbildet.

Hør om erfaringer fra disse prosjektene med fokus på automatisert utrulling, miljøer og versjonering, konfigurasjon og koordingering mellom tjenester, overvåkning og verktøy for drift og administrasjon. Vi ser på hva som fungerer, hva som fortsatt skaper friksjon og aktuelle alternativer som kan forbedre de utfordringene vi står ovenfor.
Speakers
Anders Sveen
Utvikler, Miles
Anders Sveen er utvikler og arkitekt hos Miles i Oslo. Han har i det siste jobbet såpass mye med Bash og Linux at han har begynt å kalle seg for drifter. I utformingen av systemer er smidig system-utvikling viktig, og han forsøker å balansere effektivitet og hastighet med forutsigbarhet og stabilitet i produksjon. | Han har erfaring fra små, store, bra og dårlige smidige prosjekter, men lærer stadig nye ting. Gjennom erfaringen med drift og ansvar i produksjon har han erfart hvor viktig det er å få hele verdikjeden til å spille sammen, ikke bare utvikle kjapt. Det finnes få ting som er så gøy som å legge ut noe i produksjon én dag, måle den neste, og legge ut en korreksjon den tredje dagen.
no.linkedin.com/in/anderssv
twitter:anderssv

Trond Arve Wasskog
CTO, Bekk Consulting
Trond Arve Wasskog er utvikler, arkitekt og CTO i Bekk Consulting. Han har jobbet med utvikling på Java-plattformen i hele sin karrière, og er nå løsningsarkitekt for MAG og EDAG. | | no.linkedin.com/pub/trond-arve-wasskog/0/692/83b | twitter: @ilmyggo

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kontinuerlig leveransei skatteetatenpart-2

 1. 1. UAVGENGIGHET I PRAKSIS
 2. 2. Små biter, store tall • 50 applikasjoner • 2-8 prosesser • 20 databaser • 13 miljø • Over 1000 kjørende prosesser (100 i prod) • Over 200 databaser (20 i prod) • Summen større enn bitene til sammen
 3. 3. Tid og dynamikk • Forskjellig takt gir forskjellige behov • Testing og uavhengighet er essensielt • Miljø skal ikke være en knapphetsressurs • Forskjellig kapasitet til forskjellige tider • Skatteetaten noe større…
 4. 4. KONTINUERLIGE LEVERANSER
 5. 5. Kontinuerlige leveranser Continuous delivery is a set of principles and practices to reduce the cost, time, and risk of delivering incremental changes to users. – Jez Humble http://www.thoughtworks.com/insights/blog/case-continuous-delivery
 6. 6. Kontinuerlige leveranser • • • • Få funksjonalitet foran brukerne Reduser risko Forbedre stabilitet Øke effektivitet og redusere kost
 7. 7. Teknikker… The HP LaserJet Firmware team re-architected their software so they could apply these practices (even though they were not releasing the firmware any more frequently). In the excellent book they published about their journey (from 2008 - 2011), they record the outcomes they achieved: • • • • Overall development costs reduced by ~40% Programs under development increased by ~140% Development costs per program reduced by 78% Resources driving innovation increased by 5x http://www.thoughtworks.com/insights/blog/case-continuous-delivery
 8. 8. Kontinuerlige leveranser • • • • • • Automatisering Kvalitetssikring Størrelse på endringer Separasjon av endringer Uavhengighet i tid Felles målsetning
 9. 9. Kvalitet • Hvem tester på tvers? • Hvordan får du til akseptansetester? • … som ikke i seg selv er hindring mot endring… • Hva skjer når det går galt?
 10. 10. KONTINUERLIGE LEVERANSER I PRAKSIS
 11. 11. Automatisering! • For mange bevegelige deler • For få mennesker • Alt må automatiseres – – – – – Deploy WebSeal/BigIP Databaser Filområder SFTP • Løsninger på problemer må automatiseres
 12. 12. Automatisering! • Deploy – En kommando – Oppgradering av data – Automatiserer resursser • Hvordan løser du det når noe går galt? – – – – Analyse Rulle tilbake? Rulle fremover Manuelle fikser • Men…
 13. 13. DevOps
 14. 14. DevOps Kode Team Konfigurasjon Tjenester Team Operativsystem Drift Nettverk Drift Hardware
 15. 15. Stack Java 1.7 Java 1.6 Glassfish 3.2.1 (Java 1.7) Tjenester Oracle 11 MongoDB 2.4 MongoDB 2.2 Webseal
 16. 16. Tydelig grensesnitt • Utvikling – Utvikler basert på tilgjengelige stack og tjenester • Plattformdrift – Lager stacks og tjenester – Drifter plattformen • Drift – Sørger for maskiner – Tilgjengelige ressurser • Reduserer båndbredde og sikrer likhet på tvers av miljø • PaaS
 17. 17. PaaS • Felles målsetning? • Fleksibilitet i plattform • Nyutvikling av stacks og tjenester • Alle trenger en IaaS – Gulerot eller pisk?
 18. 18. THE GOOD PARTS
 19. 19. Pakking og standard deploy • Leveransepakker – Inspirasjon fra Heroku – Versjoner via Nexus • Migreringer • Liten avhengighet til maskin • Mange instanser fra samme pakke
 20. 20. Teknologier Hazelcast Akka Elastic Search Java Glassfish Guice Jetty Grizzly
 21. 21. Distribuert arkitektur • • • • • Uavhengighet mellom applikasjoner Build pipeline… Oppslagstjenesten… Driftsdashboardet… Robusthet…
 22. 22. Build pipeline • Release når alt ser bra ut – – – – – – Tester Pakking Release Kodesjekker Deploy til miljø Grensesnittstester • Jenkins – Groovy automatisering • Øker automatisering og kvalitetssikring • Akseptansetester…
 23. 23. Build pipeline
 24. 24. Oppslagstjenesten • Tjenesteregister • Sparer oss for konfigurasjon • Inspirasjon fra Netflix og AirBnB • Fleksibilitet i fremtiden • Noe vil alltid være i bevegelse • Driftsinformasjon
 25. 25. Oppslagstjenesten Oppslagstjenesten Partsregisteret Partsregisteret Magnetsaldorente Magnetsaldorente Magnetsaldorente
 26. 26. Oppslagstjenesten
 27. 27. Driftsdashboardet • Oversikt for ett miljø • Helsesjekker • Systemer med tjenester • Hvis alt er rødt, hvor begynner du? • Hvis alt er grønt, hva skal du sjekke i tillegg?
 28. 28. Driftsdashboardet
 29. 29. Robusthet i applikasjoner • • • • Feil kontrollert Selvbevisste applikasjoner Sjekk omgivelser Prøv igjen når situasjonen ikke eksisterer lenger
 30. 30. Helsesjekker • Hva er feil? – Internt – Eksternt – Forventet/uventet • Hvor alvorlig er det? – Vent og se – Sjekk et annet sted – Debug
 31. 31. Helsesjekk
 32. 32. FREMTIDEN
 33. 33. Fremtiden Begrensede resursser på driftssiden kan håndtere store mengder applikasjoner og teknologier Utvikling må ha frihet til å velge, innovere og bevege seg i forskjellig takt
 34. 34. Fremtiden • Høyere kvalitet – Testdata – Akseptansetester – Verdikjeder • • • • • • Mindre konfigurasjon Mindre (manuell) overvåkning Raskere deploy Mindre deler som deployes oftere Nye teknologier Nye tjenester
 35. 35. Lykke til • • • • Alt må automatiseres Robusthet må bygges inn Kvalitet bygges inn Feedback looper kortes ned • Det hjelper å gjøre det  • Det er forskjellig fra system til system, organisasjon til organisasjon
 36. 36. SPØRSMÅL?
 37. 37. Trond Arve Wasskog trond.arve.wasskog@bekk.no @ilmyggo Anders Sveen anders.sveen@miles.no @anderssv

×