Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontinuerlig leveransei skatteetatenpart-1

591 views

Published on

Skatteetaten er i en prosess der de ser på hvordan de kan senke forvaltningskostnadene, øke endringsevnen i systemporteføljen, og bygge systemer som i større grad vil svare på fremtidige utfordringer.

De har etablert et arkitekturmålbilde som legger stor vekt på skalerbarhet, testbarhet, vedlikeholdbarhet, driftbarhet og automatisering. “Modernisering av grunnlagsdata (MAG)”- og “Elektronisk dialog med arbeidsgivere (EDAG)”-prosjektene realiserer deler av målbildet.

Hør om erfaringer fra disse prosjektene med fokus på automatisert utrulling, miljøer og versjonering, konfigurasjon og koordingering mellom tjenester, overvåkning og verktøy for drift og administrasjon. Vi ser på hva som fungerer, hva som fortsatt skaper friksjon og aktuelle alternativer som kan forbedre de utfordringene vi står ovenfor.
Speakers
Anders Sveen
Utvikler, Miles
Anders Sveen er utvikler og arkitekt hos Miles i Oslo. Han har i det siste jobbet såpass mye med Bash og Linux at han har begynt å kalle seg for drifter. I utformingen av systemer er smidig system-utvikling viktig, og han forsøker å balansere effektivitet og hastighet med forutsigbarhet og stabilitet i produksjon. | Han har erfaring fra små, store, bra og dårlige smidige prosjekter, men lærer stadig nye ting. Gjennom erfaringen med drift og ansvar i produksjon har han erfart hvor viktig det er å få hele verdikjeden til å spille sammen, ikke bare utvikle kjapt. Det finnes få ting som er så gøy som å legge ut noe i produksjon én dag, måle den neste, og legge ut en korreksjon den tredje dagen.
no.linkedin.com/in/anderssv
twitter:anderssv

Trond Arve Wasskog
CTO, Bekk Consulting
Trond Arve Wasskog er utvikler, arkitekt og CTO i Bekk Consulting. Han har jobbet med utvikling på Java-plattformen i hele sin karrière, og er nå løsningsarkitekt for MAG og EDAG. | | no.linkedin.com/pub/trond-arve-wasskog/0/692/83b | twitter: @ilmyggo

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kontinuerlig leveransei skatteetatenpart-1

 1. 1. KONTINUERLIG LEVERANSE I SKATTEETATEN? MAG / EDAG Skatteetaten Software 2014 Anders Sveen og Trond Arve Wasskog 26.02.2014
 2. 2. Målbilde
 3. 3. Modernisering
 4. 4. Redusert forvaltningskostnad
 5. 5. Økt endringsevne
 6. 6. …bygge systemer som i større grad vil svare på fremtidige utfordringer…
 7. 7. ...tjenester for innbyggere, skattytere og partnere skal som hovedregel være tilgjengelig 24/7
 8. 8. MAG og EDAG
 9. 9. MAG utvikles med sikte på å være en grunnstamme i etatens løsninger for elektronisk innhenting av informasjon fra næringslivet.
 10. 10. EDAG er en ny felles ordning for arbeidsgiveres innlevering av opplysninger om arbeidstakeres ansettelses- og inntektsforhold m.m. til Skatteetaten, NAV og SSB.
 11. 11. Arkitektur - verdikjede
 12. 12. TODO: Tall
 13. 13. TODO: Tall
 14. 14. Bank Arbeidsgiver Boligselskap Barnehage Svv ...
 15. 15. Bank Arbeidsgiver Boligselskap Innsamling Barnehage Svv ...
 16. 16. Bank Arbeidsgiver Boligselskap Innsamling Barnehage Svv ... Fastsetting
 17. 17. Bank Arbeidsgiver Boligselskap Innsamling Barnehage Svv ... Fastsetting Altinn
 18. 18. Bank Arbeidsgiver Boligselskap Innsamling Barnehage Svv ... Fastsetting Altinn PSA
 19. 19. Uavhengighet
 20. 20. Applikasjonene skal kunne utvikles, testes, rulles ut, kjøres og forvaltes uavhengig av hverandre
 21. 21. Versjonering Utrullingssyklus
 22. 22. Miljøer Konfigurasjonsstyring APIer
 23. 23. Uberørt av menneskehender
 24. 24. Teknologivalg
 25. 25. Java/Linux
 26. 26. REST
 27. 27. Temporal avhengighet
 28. 28. Embedded lettvektsplattform
 29. 29. Minnebasert prosessering Idempotens Let it crash

×