Ilmu, Iman Dan Amal

23,885 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Business

Ilmu, Iman Dan Amal

 1. 1. ILMU, IMAN DAN AMAL Disediakan Oleh: Nor Asmahan Abdul Kadir Bahagian Dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
 2. 2. Pendahuluan <ul><li>قال الله تعالى { إقرأ باسم ربك خلق .....} </li></ul><ul><li>Membaca pintu segala ilmu </li></ul><ul><li>Diulang dua kali- Menunjukkan penting </li></ul><ul><li>Membaca dengan nama Allah yang menjadikan segala sesuatu. </li></ul>
 3. 3. Definisi Ilmu <ul><li>Proses untuk mendapat pengetahuan </li></ul><ul><li>Bukan statik- berkembang mengikut keinginan untuk learn, unlearn, relearn dan amalan learn to think dan think to learn . </li></ul><ul><li>Jenis-jenis Ilmu dalam Islam </li></ul><ul><li>- Ilmu fardhu kifayah - Ilmu fardhu ain </li></ul><ul><li>Ilmu yang harus </li></ul><ul><li>Ilmu yang dicela. </li></ul>
 4. 4. Kelebihan Ilmu [ إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث , صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعوله ] <ul><li>dari ilmu bermula sesuatu perkara </li></ul><ul><li>ilmu dapat mensahihkan amal </li></ul>Dalam riwayat Muslim
 5. 5. Definisi Iman <ul><li>Dari sudut bahasa: aman, tenteram </li></ul><ul><li>Dari sudut Istilah: percaya dengan hati, mengaku dengan lidah dan mengamalkan dengan perbuatan. </li></ul><ul><li>Rukun Iman 6 perkara </li></ul>
 6. 6. Hubungan ilmu & Iman <ul><li>Hubungan ilmu & Iman dalam beberapa kedudukan: </li></ul><ul><li>Ilmu petunjuk kepada keimanan. </li></ul><ul><li>- Ilmu & Iman mesti berjalan seiring. </li></ul><ul><li>- Iman lebih tinggi martabatnya dari ilmu. </li></ul>
 7. 7. Definasi Amal <ul><li>Pengertian dari sudut perkataan: Perbuatan / pekerjaan / perlakuan / tindakan </li></ul><ul><li>Pengertian dari segi Istilah :Amal ibadah / amalan sehari-hari / Melakukan sesuatu dengan niat. </li></ul>
 8. 8. Hubungan Ilmu & Amal <ul><li>Ilmu menjadi ketua/ pemimpin kepada setiap amalan. </li></ul><ul><li>Kelebihan Ilmu ialah ia dapat menunjuk / mengarah / memimpin amalan yang bakal dilaksanakan samada betul atau salah. </li></ul><ul><li>Jika amal berbeza dengan ilmu ianya ditolak, jika dipersetujui dengan ilmu ia diterima. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Ilmu sebagai neraca penimbang- antara amalan baik, amalan buruk atau amalan paling baik ( + ikhlas ) </li></ul><ul><li>Beramal tanpa ilmu seperti orang yang mengembara tanpa petunjuk. </li></ul><ul><li>Beramal dengan ilmu akan bertindak dengan yakin dan tenang. </li></ul>Hubungan Ilmu Dan Amal
 10. 10. Kenapa Amal Penting <ul><li>Sebagai memenuhi tuntutan sebagai hamba Allah </li></ul><ul><ul><li>Beribadah kepada Allah </li></ul></ul><ul><li>Sebagai memenuhi tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. </li></ul><ul><li>-Iaitu untuk memakmurkan bumi. </li></ul><ul><li>Sebagai bekal untuk Hari Hisab </li></ul>
 11. 11. Bagaimana Untuk Mendapatkan Ilmu <ul><li>Berbeza antara seseorang dengan seseorang yang lain mengikut keadaan masing-masing. </li></ul><ul><li>Memenuhi adab-adab menuntut ilmu. (Bersungguh2, Sabar, menghormati guru, tidak berputus asa atau bosan. </li></ul><ul><li>Kumpulan yang dihantar belajar ke luar negeri. Dan kembali untuk mengajar masyarakat sendiri. </li></ul>
 12. 12. Perkara Penting Dalam Mencari Ilmu <ul><li>Menuntut Ilmu Ikhlas kerana Allah. </li></ul><ul><li>Berusaha mencari mengikut keupayaan masing-masing. (berguru, membaca, mengkaji, menyelidik dll) </li></ul><ul><li>Mengenal pasti sumber yang didapati itu dari sumber yang diakui oleh syarak (al-Quran, as-Sunnah, Ittifaq Ulama’) </li></ul>
 13. 13. Natijah Dari Kekuatan Ilmu, Iman dan Amal <ul><li>Memiliki keyakinan yang mantap </li></ul><ul><li>Memiliki akhlak yang terpuji </li></ul><ul><li>Memiliki hati yang tenang </li></ul><ul><li>Memiliki azam yang tinggi </li></ul><ul><li>Memiliki rezeki yang murah </li></ul><ul><li>Memiliki keluarga yang harmoni </li></ul><ul><li>Memiliki jiwa yang kuat </li></ul>
 14. 14. Penutup / Rujukan <ul><li>Tasauf Moden- Prof. Dr. HAMKA </li></ul><ul><li>Tafsir al- Azhar- Prof. Dr. HAMKA </li></ul><ul><li>Fi al- Toriq Ilallah- Dr Yusof al- Qardhowi. </li></ul><ul><li>Buletin JPA </li></ul>

×