Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Intro to Ecommerce and PayPal (Hebrew)(20)

Advertisement

More from Miriam Schwab(20)

Advertisement

Intro to Ecommerce and PayPal (Hebrew)

 1. ‫באינטרנט‬ ‫מסחר‬ ‫פייפאל‬ ‫עם‬ ‫מקוון‬ ‫מסחר‬ ‫בנושא‬ ‫סדנא‬ ‫בנימין‬ ‫יד‬ 27‫אוקטובר‬,2010 ‫ע‬"‫שוואב‬ ‫מרים‬ ‫י‬,‫מנכ‬"‫חברת‬ ‫ל‬illuminea
 2. ‫המקוון‬ ‫המסחר‬ ‫מהפך‬ ‫עד‬,‫לחנות‬ ‫פיזית‬ ‫להכנס‬ ‫שיכלו‬ ‫ללקוחות‬ ‫מוגבלים‬ ‫היו‬ ‫סוחרים‬.‫כמעט‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫לחנות‬ ‫הגיעו‬ ‫שלא‬ ‫לאנשים‬ ‫למכור‬ ‫אפשרית‬ ‫בלתי‬,‫בקרבה‬ ‫לאנשים‬ ‫מוגבל‬ ‫היה‬ ‫הלקוחות‬ ‫מעגל‬ ‫וכך‬ ‫גיאוגרפית‬.
 3. ‫עכשיו‬,‫בעולם‬ ‫לקוח‬ ‫לכל‬ ‫לפנות‬ ‫יכולים‬ ‫מקוונות‬ ‫חנויות‬.‫בעולם‬ ‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫לקניון‬ ‫הפך‬ ‫האינטרנט‬.
 4. ‫הסטוריה‬ ‫קצת‬ •1979:‫הומצא‬ ‫מקוון‬ ‫מסחר‬ •1981:‫הוקם‬ ‫מקוון‬ ‫למסחר‬ ‫הראשון‬ ‫האתר‬ •1995:‫לאוויר‬ ‫עולה‬ ‫אמאזון‬ •2002:‫פייפאל‬ ‫את‬ ‫קונה‬ ‫איביי‬ •2010:‫בארה‬ ‫מקוונות‬ ‫מכירות‬"‫ל‬ ‫להגיע‬ ‫עומדות‬ ‫ב‬ 173‫דולר‬ ‫מיליארג‬,‫של‬ ‫עליה‬7%‫מ‬2009
 5. ‫ניידים‬ ‫למכשירים‬ ‫עובר‬ ‫המסחר‬.‫סקווייר‬ ‫כמו‬ ‫כלים‬ ‫אם‬,‫מכל‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫לסלוק‬ ‫יכולים‬ ‫אנשים‬ ‫מקום‬.
 6. ‫עלויות‬ ‫חודשיות‬ ‫מכירות‬‫לעסקה‬ ‫עלות‬ 0–12.000‫ש‬"‫ח‬3.4%+1.20‫ש‬"‫ח‬ 12,001–40,000‫ש‬"‫ח‬2.9%+1.20‫ש‬"‫ח‬ 40,001–400,000‫ש‬"‫ח‬2.7%+1.20‫ש‬"‫ח‬ 400,001+2.4%+1.20‫ש‬"‫ח‬
 7. ‫מזומנים‬ ‫משיכת‬ •‫בנק‬ ‫לחשבון‬ ‫משיכה‬:‫מושכים‬ ‫עם‬ ‫חינם‬1000 ‫ש‬"‫ומעלה‬ ‫ח‬.8‫ש‬"‫פחות‬ ‫מושכים‬ ‫עם‬ ‫ח‬.‫בין‬ ‫לוקח‬ 3-5‫ימים‬. •‫אשראי‬ ‫לכרטיס‬ ‫משיכה‬:22.00‫ש‬"‫ח‬,‫מינימום‬ ‫של‬ ‫משיכה‬40‫ש‬"‫ח‬,‫של‬ ‫מקסימום‬$750
 8. ‫יתרונות‬ •‫ליישם‬ ‫קל‬ •‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫לקבל‬ ‫אפשר‬ •‫בפייפאל‬ ‫חשבון‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫המשלם‬ •‫חינם‬ ‫קניות‬ ‫עגלת‬ •‫קבועים‬ ‫תשלומים‬ ‫לקבל‬ ‫אפשרות‬ •‫דו‬"‫כספיות‬ ‫חות‬ •‫ב‬ ‫תמיכה‬23‫מטבעות‬
 9. ‫תנאים‬ •‫כרטיס‬ ‫או‬ ‫בנק‬ ‫לחשבון‬ ‫פייפאל‬ ‫חשבון‬ ‫בין‬ ‫קישור‬ ‫אשראי‬.‫הקשר‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫שלב‬ ‫יש‬.
 10. ‫בפייפאל‬ ‫חשבון‬ ‫פתיחת‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫כשמתחילים‬,‫חשבון‬ ‫לסוג‬ ‫אופציות‬ ‫שלשה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬.‫הראשון‬ ‫כסף‬ ‫להוציא‬ ‫מעוניינים‬ ‫שרק‬ ‫לאנשים‬.‫כסף‬ ‫ולקבל‬ ‫להוציא‬ ‫שרוצים‬ ‫ליחידים‬ ‫זה‬ ‫השני‬,‫והשלישי‬ ‫באינטרנט‬ ‫לסחור‬ ‫שרוצים‬ ‫לעסקים‬.
 11. ‫פייפאל‬ ‫לחשבון‬ ‫ישראלי‬ ‫בנק‬ ‫חשבון‬ ‫קישור‬ ‫תהליך‬.
 12. ‫באתר‬ ‫פייפאל‬ ‫להטמעת‬ ‫ידידותיים‬ ‫כלים‬ ‫למשתמשים‬ ‫נותן‬ ‫פייפאל‬,‫שונים‬ ‫לסוגים‬ ‫כפתורים‬ ‫יצירת‬ ‫כמו‬ ‫קניות‬ ‫של‬:‫בודד‬ ‫מוצר‬ ‫קנית‬,‫מוצרים‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫לקנית‬ ‫אפשרות‬,‫מנוים‬ ‫למכירת‬ ‫אוטומטים‬ ‫ותשלומים‬ ‫וכו‬.
 13. ‫לאתר‬ ‫כפתור‬ ‫יצירת‬ ‫המשך‬.
 14. ‫ישראלים‬ ‫ללקוחות‬ ‫תמיכה‬ •‫ישראלים‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫טלפון‬ ‫מספר‬: 073-713-7777,‫א‬-‫ה‬9-18:00. •www.paypal.com
 15. ‫תודה‬! illuminea http://wpgarage.com▪http://illuminea.com http://facebook.com/miriamschwab▪miriamschwab@
Advertisement