Stara zagoraree trofitgeorgiev

382 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stara zagoraree trofitgeorgiev

 1. 1. Ролята на стандартите за енергиен мениджмънт и услуги за енергийнаефективност при обновяване на сградния фонд Здравко Георгиев, Софийска енергийна агенция - СОФЕНА Стара Загора, 28 февруари 2013
 2. 2. Съдържание• Въведение• ISO 50001 – Енергиен мениджмънт• ЕСКО услуги• Стандартът БДС EN 15900• Други стандарти• Заключение Стара Загора, 28 февруари 2013
 3. 3. Въведение 1900 Projections from 2007 1842 Mtoe 1850 Projections from 2009 1800 20% energy saving objective 1750Primary energy consumption*, Mtoe 1700 1676 Mtoe 1650 1600 1550 1500 1474 Mtoe 1450 1400 2005 2010 2015 2020 * Gross inland consumption minus non-energy uses Source: European Commission Стара Загора, 28 февруари 2013
 4. 4. Въведение• Стратегическа визия за европейските стандарти: към по-голям и ускорен устойчив растеж на европейската икономика до 2020 г., СОМ (2011)311• Стандартите са документи, които се прилагат доброволно, и с тях се определят технически или качествени изисквания, на които могат да отговарят съществуващи или бъдещи продукти, производствени процеси, услуги или методи. Стара Загора, 28 февруари 2013
 5. 5. Въведение• Класификация според равнището на одобрение: международни, регионални, национални Стара Загора, 28 февруари 2013
 6. 6. Въведение• Хипотези за задължителност на стандартите: Прилагането им е задължително по силата на закон от общ характер или е направено безусловно позоваване в нормативен акт Договорено е безусловно спазване на изискванията на стандарт при договорни взаимоотношения. Производител сам декларира спазването на конкретен стандарт за продукт. Стара Загора, 28 февруари 2013
 7. 7. ISO 50001• Нидерландия, 2000: Система за енергийно управление• Спецификация за предприятията участващи в схемата за дългосрочни споразумения за енергийна ефективност• Дания 2001: DS 2403 Стандарт на система за енергийно управление, основан на ISO 14001, с “Ръководство за енергиен мениджмънт” DS/INF 136 E• Швеция 2003: SS 627750 Стандарт за системи за енергиен мениджмънт, основан на ISO 14001• Ирландия 2005: I.S. 393 Стандарт на система за енергиен мениджмънт, основан на ISO 14001• Испания 2007: UNE-216301:2007 Стандарт на система за енергиен мениджмънт, в съответствие на ISO 14001• Германия 2007: VDI, Асоциацията на германските инженери, VDI 4602/1 Технически насоки за енергиен мениджмънт Стара Загора, 28 февруари 2013
 8. 8. Система за енергиен мениджмънт• Определение – съвкупност от взаимосвързани и взаимодействащи си елементи за установяване на енергийна политика и цели, както и процеси и процедури за постигане на тези цели.• Енергийни характеристики: измерим резултат, свързан с енергийната ефективност, използването на енергия или енергийното потребление Стара Загора, 28 февруари 2013
 9. 9. Енергийни характеристики Използване на енергията Енергийна Енергийно интензивност потребление Енергийни Характерис- тики Енергийна Други ефективност Стара Загора, 28 февруари 2013
 10. 10. ISO 50001 - Приложение • Предложеният подход е предназначен да се използва от всички видове организации без значение от големината им, географски, културни или социални условия Обществени сгради, Промишлени спортни и логистични предприятия центрове, хотели и т.н. Целеви групиЮтилити компании, Жилищни ЕРП, топло и асоциации, електрически фасилити централи мениджмънт Стара Загора, 28 февруари 2013
 11. 11. Принцип на енергийнияНепрекъснато мениджмънтусъвършенстване Енергийна политика Енергийна политика Планиране Планиране Преглед от Преглед от Ръководството Ръководството Мониторинг, Мониторинг, Внедряване и прилагане Внедряване и прилагане измерване и измерване и анализ анализ Несъответствия, Несъответствия, Проверка Проверка корекции, корекции, Вътрешни Вътрешни коригиращи и коригиращи и одити на СЕМ одити на СЕМ превантивни превантивни действия действия Стара Загора, 28 февруари 2013
 12. 12. Базова линия• Икономии = базово потребление– потребление след мерките ± корекции Коригиращи фактори: • Климат • Натоварване на мощностите (степен на използване) • Ефективност на системата (амортизация, други) • Продуктов микс Стара Загора, 28 февруари 2013
 13. 13. Ползи за организацията- Намаляване на разходите за енергия и контрол на енергопотреблението;- Ефективно планиране, изпълнение и анализ на ползите от енергоефективни мерки- Въвеждане на енергоефективни процеси и практики;- Възможност за използване на субсидии и преференции като ефективно участие на либерализирания пазар;- Оптимизация на енергийния микс;- Имидж на “зелена организация”. Стара Загора, 28 февруари 2013
 14. 14. ЕСКО услуги ДЕЙНОСТИПодготовка Енергиен одит Прилагане на Измервания и мерките проверки Данни за Описание на група Документиране на Описание на енергийно от мерки и въведените мерки новото състояние потребление и процедури за за повишаване на на енергийната настоящо изпълнение енергийната ефективност състояние на ефективност енергийната ефективност КРАЙНИ ПРОДУКТИ Стара Загора, 28 февруари 2013
 15. 15. БДС EN 15900 Услуги за енергийна ефективност. Определения и изискванияОбщи изисквания към енергийно ефективните услуги Да водят до повишаване на енергийната ефективност, като същевременно покриват и други договорени критерии при изпълнението като ниво на комфорт, консумация на суровини, производителност и т.н. Да се основават на събрани данни за енергийното потребление. Да включват енергиен одит както и определяне, избор и въвеждане на дейности и конрол и проверка. Стара Загора, 28 февруари 2013
 16. 16. Дейности за повишаване на енергийната ефективност Намаляване на енергопотреблението Замяна, ремонт или закупуване на ново оборудване Ефективно управление на процесите Последваща оптимизация на работата на техническитеинсталации Подобрена поддръжка Разширяване на обхвата на програмите за режим наработа Въвеждане на система за енергиен мениджмънт Стара Загора, 28 февруари 2013
 17. 17. БДС EN 15900 Услуги за енергийна ефективност. Определения и изискванияДоказване на повишаването на енергийната ефективност Дефиниране на базова линия посредством корекционни фактори (измерими параметри, влияещи върху енергийната консумация) Дефиниране на процедури (включително определени с договор методи за изчисление и оценка), които ще осигурят добре обосновани сравнения на енергийната консумация Разработване и въвеждане на план за измерване и доказване на оценката на очакваното повишаване на енергийната ефективност Докладване на клиента на интервали от време, които са взаимно договорени. Докладът следва да включва подробности от въведените мерки, очакваното повишение на енергийната ефективност и ако е приложимо, сравнение с определените в договора нива Стара Загора, 28 февруари 2013
 18. 18. БДС EN 15900 Услуги за енергийна ефективност. Определения и изисквания • Последстващ одит, разходи за енергия, доказателства за запазен/подобрен комфорт • Период на действие на договора Стара Загора, 28 февруари 2013
 19. 19. Други стандарти в областта на енергийните спестявания• БДС EN 16231:2012: Методология на сравнение /бенчмаркинг/ на енергийната ефективност• БДС EN 16212 :2012: Изчисление на енергийната ефективност и енергийните спестявания - методи отгоре- надолу и отдолу-нагоре• CEN/CLC/TR 16103, Energy management and Energy efficiency - Glossary of terms• БДС EN 16247-1:2012 Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания Стара Загора, 28 февруари 2013
 20. 20. Устойчиво строителство• Учредяване на технически комитет в областта на устойчивото строителство към Българския институт за стандартизация.• Учредителното събрание ще се проведе на 6 март 2013 г. от 15 ч. в зала 209 на Българския институт за стандартизация Стара Загора, 28 февруари 2013
 21. 21. ЗаключениеФактори за нарастващото значение настандартите:•Необходимост от създаване на нови модели,услуги, системи и тяхното регламентиране•Навлизане на ИКТ и концепцията заинтелигентни градове – съкращаване на пътяна навлизане на иновативни продукти имодели Стара Загора, 28 февруари 2013
 22. 22. Благодаря ви за вниманието!За контакти:Здравко Георгиев,Агенция СОФЕНАСофия-1505Ул.Оборище 44Тел: 02 943 49 09Факс: 02 943 44 01E-mail: zgeorgiev@sofena.com Стара Загора, 28 февруари 2013

×