Прозрачност и място на МСП в икономиката на Република     България     РОТАРИ ЕКСПО 2012      Стара Загора ...
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)размерни групи и брой в икономиката на        странатаОбщ брой 347 368• Миккропредп...
МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ(МСП) със значителна роля в икономиката        на страната • През 2010 г. делът им е:•...
Концентрация на МСП в определени     отрасли на икономиката• Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети      ...
Концентрация на МСП в   преработващата промишленост• От преработващата промишленост в четири отрасъла : Производство на...
МСП забавят развитието си в условията       на кризаПрез 2010 г. МСП имат по-голям спад или по-нисък ръст в сравнен...
Подобряване на някои функции чрез   прозрачност и доверие  Улеснен достъп до пазари   Вътрешен пазар – подизпълнител...
Прозрачност на МСП при присъдена  оценка за кредитоспособностИзточници на бизнес риск    Източници на финансов риск ...
Прозрачност на МСП -      източници на бизнес риск1. Анализ на сектора          3. Външни фактори  • Риск...
Прозрачност на МСП -източници        на финансов рискФинансов анализ            Финансова прогноза   ...
БАКР – създаване и    изграждане на доверие               Юли                      ...
БАКР – изграждане на доверие Април 2011 г. – Комисията за финансов надзор (КФН) и Европейският орган за ценни книжа и па...
Полза за МСП от изграденото        доверие Улесняване на достъпа до външни пазари  Нови пазари  Увеличаване кл...
БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН     РЕЙТИНГ АДСофия 1142         тел.: +359/2/987 63 63бул. “Евлоги Георгиев” 95 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България

1,081 views

Published on

Presentation rotary hristo mihaylovski Rotary Expo Stara Zagora - Христо Михайловски - Ротари експо 2012 Стара Загора

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,081
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България

 1. 1. Прозрачност и място на МСП в икономиката на Република България РОТАРИ ЕКСПО 2012 Стара Загора Презентира: Христо Михайловски
 2. 2. МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)размерни групи и брой в икономиката на странатаОбщ брой 347 368• Миккропредприятия 1-9 - 90.8%• Малки предприятия 10-49 - 7.5%• Средни предприятия 50-249 - 1.4% 2
 3. 3. МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ(МСП) със значителна роля в икономиката на страната • През 2010 г. делът им е:• 99.8 % от всички нефинансови предприятия;• 76.3 % от заетите;• 60.2 % от произведената продукция;• 42.0 % от износа;• 62.5 % от добавената стойност• 67.4 от инвестициите в ДМА 3
 4. 4. Концентрация на МСП в определени отрасли на икономиката• Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 40.2 %• Професионални дейности и научни изследвания 9.9 %• Преработваща промишленост 8.7 %• Хотелиерство и ресторантьорство 7.4 % ............................................................• Производство и разпределение на електрическа• и топлинна енергия и на газообразни горива 0.3 %• Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 0.2 % Добивна промишленост 0.1 % 4
 5. 5. Концентрация на МСП в преработващата промишленост• От преработващата промишленост в четири отрасъла : Производство на хранителни продукти, Производство на облекло, Производство на изделия от каучук и пластмаси и Производство на метални изделия, без машини и оборудване имат дял:• 49.4 % от МСП;• 55.8 % от заетите;• 52.1 % от произведената продукция;• 48.9 % от добавената стойност;• 38.0 % от инвестициите в ДМА. 5
 6. 6. МСП забавят развитието си в условията на кризаПрез 2010 г. МСП имат по-голям спад или по-нисък ръст в сравнение с икономиката като цяло Показател МСП Всички предприятияДобавена стойност - 1,8% 1,3%Производителност 3,5% 6,2%Инвестиции в ДМА - 33,1% - 19,1%Средна работна 3,6% 4,5%заплата 6
 7. 7. Подобряване на някои функции чрез прозрачност и доверие  Улеснен достъп до пазари  Вътрешен пазар – подизпълнители, обществени поръчки, МСП, крайни клиенти  Външен пазар  Финансиране  Европейски програми  Банкови кредити  Емисия на облигации  Междуфирмено финансиране  Управление – повишаване на експертизата в отделните функционални области 7
 8. 8. Прозрачност на МСП при присъдена оценка за кредитоспособностИзточници на бизнес риск Източници на финансов риск Оценка на държавен риск  Финансов анализ Оценка на риск в сектора  Финансова гъвкавост Оперативна ефективност  Финансова прогноза Външни фактори  SWOT анализ Качество на мениджмънта 8
 9. 9. Прозрачност на МСП - източници на бизнес риск1. Анализ на сектора 3. Външни фактори • Риск от състоянието на отрасъла • Клиенти – договорна сила, степен на • Правна рамка концентрация, условия на разплащане • Развитие и състояние на • Доставчици - договорна сила, степен на сектора концентрация, условия на разплащане • Пазарна позиция • Интензитет на конкуренцията • Сила на клиенти и доставчици 4. Качество на мениджмънта • Бариери за навлизане • Риск от продукти заместители • Исторически данни / Компетентност • Организационна структура • Корпоративна политика, отношение2. Оперативна ефективност към риска • Продуктов портфейл, степен на • Оперативни практики, качество на диверсификация счетоводната политика • Материална база • Конкурентни предимства 9
 10. 10. Прозрачност на МСП -източници на финансов рискФинансов анализ Финансова прогноза  Приходи от продажби и  Анализ на чувствителността на рентабилност паричните потоци към променящи се  Задлъжнялост нива на риска  Ефективност  Анализ на прогнозни финансови  Коефициенти на покритие показатели  Очаквано покритие на лихвените  Ликвидност плащания и плащанията по дълга  Парични потоци  Очаквани нива на кредитен риск на база на различни сценарии за развитиеФинансова гъвкавост  Възможност за мобилизиране на ресурси при финансово затруднение  Силни финансови позиции на свързани дружества  Ликвидност на инвестициите SWOT Анализ  Неизползвани кредитни линии 10
 11. 11. БАКР – създаване и изграждане на доверие Юли 2002 Юли 2002 г. – Учредяване на Българската Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР) Юли 2004 г. – Подписване на споразумение с ICRA Ltd.(An Associate of Moody’s Investors Service) Май 2006 г. - Комисията за Финансов Надзор (КФН) включи Българската Агенция за Кредитен Рейтинг АД (БАКР) в списъка на рейтинговите агенции, които имат право да право да присъждат кредитни рейтинги на застрахователни дружества заедно с международно признатите агенции Moody’s, Standard & Poors и Fitch. Юли 2008 г.- КФН включи Българската агенция за кредитен рейтинг АД в списъка на рейтинговите агенции, които имат право да право да присъждат минимален кредитен рейтинг на банки заедно с международно признатите агенции Moody’s, Standard & Poors и Fitch. 11
 12. 12. БАКР – изграждане на доверие Април 2011 г. – Комисията за финансов надзор (КФН) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), след близо едногодишно обстойно проучване, регистрираха Българска агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) по смисъла на “Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа относно агенциите за кредитен рейтинг”. Декември 2011 г. – БАКР и Creditreform Rating Agency подписаха споразумение за взаимното приемане на рейтингите си. Януари 2012 г. – БАКР и Creditreform Rating Agency създадоха международна мрежа от водещи агенции за кредитен рейтинг, наречена „Европейска Рейтингова Мрежа”. Двете агенции възнамеряват активно да се конкурират с доминиращите американски агенции за кредитен рейтинг и да играят водеща роля на европейския пазар за кредитен рейтинг. 12
 13. 13. Полза за МСП от изграденото доверие Улесняване на достъпа до външни пазари  Нови пазари  Увеличаване клиентите Улеснява достъпа до финансови ресурси  Банкови кредити  Емисия на облигации  Стоков кредит  Намаляване вероятността от несъбираеми вземания Подпомага управлението – експертиза в отделните функционални области 13
 14. 14. БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АДСофия 1142 тел.: +359/2/987 63 63бул. “Евлоги Георгиев” 95 www.bcra-bg.com 14

×