Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Пчелен кошер
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Pcheli

Download to read offline

Програмата за пчеларство, пчели, пчелен мед

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Pcheli

  1. 1. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
  2. 2. № Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране2011 2012 2013 1. Общо по Мярка А – Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари 204 244.63 401 462.99 172 433.29 1 Дейност I - Разработване на унифицирана програма и обучение на обучители - квалификация и преквалификация на кадрите 17 760.40 113 456.93 0.00 100 2 Дейност II - Разработване на добри практики в пчеларството 17 760.40 122 184.39 0.00 100 3 Дейност III - Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин 168 723.83 165 821.67 172 433.29 100/80
  3. 3. 2. Общо по Мярка В – Борба срещу вароатозата 666 015.09 654 559.23 680 657.70 1 Сектор 1 - Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители 310 807.04 305 460.97 317 640.26 90 2 Сектор 2 - Разходи за закупуване за препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност 355 208.05 349 098.26 363 017.44 80 Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране2011 2012 2013
  4. 4. 3. Общо по Мярка С – Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед 222 005.03 130 911.85 136 131.54 1 Сектор 1 - Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед за следните показатели 88 802.01 130 911.85 136 131.54 80 2 Сектор 2 - Подкрепа на лаборатории за закупуване на лабораторно оборудване, необходимо за дооборудване или осъвременяване на съществуващо такова 133 203.02 0.00 0.00 70 Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране2011 2012 2013
  5. 5. Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране2011 2012 2013 4. Общо по Мярка Д - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността 5 239 318.74 5 149 199.25 5 354 507.30 1 Сектор 1 - Закупуване на нови кошери 3 196 872.45 3 141 884.29 3 267 157.00 70 2 Сектор 2 - Разходи за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства 1 776 040.25 1 745 491.27 1 815 087.22 70/60 3 Сектор 3 - Разходи за покупка и подмяна на пчелни-майки 266 406.04 261 823.69 272 263.08 60
  6. 6. Описание на дейностите по мерките Бюджет в лева по години: % на финан- сиране 2011 2012 2013 5. Общо по Мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти 222 005.03 196 367.76 158 820.13 Тема 1 - Създаване на линия пчели с повишена устойчивост към някои факторни (условнопатогенни) заболявания 44 401.01 43 637.28 18 150.87 100 Тема 2 - Изпитване на съвременни технологии за съхраняване на пчелни майки през зимния период 44 401.01 21 818.64 4 537.72 100 Тема 3 - Установяване на генетични и морфо- етологични маркери за устойчивост на пчелни семейства към заболявания с цел формиране на система от дейности по селекция, консервация на националните генетични ресурси и опазване на пчелите от болести и изчезване 133 203.01 130 911.84 136 131.54 100 ОБЩО 6 553 588.52 6 532 501.08 6 502 549.96
  7. 7. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Програмата за пчеларство, пчели, пчелен мед

Views

Total views

1,101

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×