Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MARK ADA aamu, asiakkuusmarkkinointi City Digital

519 views

Published on

Digitaalisen mainonnan mittareita, infoähkyä, huomioarvon merkitystä, mainonnan lisäämisen tarvetta, digin läsnäoloa sekä sisältömarkkinointia City Digitalin esimerkein MARK:in ADA aamussa.
www.citydigital.fi

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MARK ADA aamu, asiakkuusmarkkinointi City Digital

 1. 1. Monikanavainen  markkinoin,   City  Digital  on  ne,ssä,  mu7a  miksi  ne   tekee  taas  City-­‐lehteä,  videomainontaa,  radiota  ja  tapahtumia?     MARK:  ADA  –aamu  11.2.2014  Markkinoin,-­‐ins,tuuH   Ilkka  O.  Lavas  
 2. 2. Agenda   •  •  •  •  •  •  •  Monikanavainen  markkinoin,:     City  Digital  on  ne,ssä,  mu7a  miksi  ne  tekee  taas  City  –lehteä,  radiota  ja  tapahtumia?   Kogni,ivinen  markkinoin,   Miksi  brändin  rakentaminen  on  [joskus]  tehokkaampaa  monikanavaises,?   Miksi  brändillä  pitää  olla  vahva  presenssi  ostetuissa  medioissa  ja  omissa  medioissa.   Kamppisluonteisesta  tekemisestä  jatkuvan  tekemisen  malliin.   Brändäys  on  ope7amista   Caset     adidas  Originals:  Miten  adidas  Originals  kohtaa  urbaanin  ak,ivisen  ihmisen?   HSL   Kirkko   SMKJ   –  Adidas   –  –  – 
 3. 3. Mikä  City  Digital  on?  
 4. 4. Mikä  City  Digital  on?   City  Digital  on  kohderyhmämedioiden  verkosto,  joka   keskittyy  kaupunkikulttuurin  ilmiöihin,  vapaa-­‐aikaan  ja   viihteeseen.     City  Digitalin  tavoittamat  käyttäjät  ovat  20-­‐45-­‐vuotiaita   kaupunkilaisia,  jotka  kuluttavat  rahansa  ja  vapaa-­‐aikansa   itseensä.     He  syövät  tänään  sitä  puuroa  mitä  sinä  haluat  huomenna.  
 5. 5. City  Digitalin  muodostavat  
 6. 6. Ihmiset  numeroiden  takana   Sukupuoli   Naiset   Miehet   51%   49%   Ikäjakauma   Alle  20  v   20  –  29  v   30  –  44  v   Yli  44  v   Asuinpaikka   Hki  +  Uusimaa   Muu  Suomi   11  %   32  %   30  %   27  %   46%   54%   Lähde:  Verkkosivustotutkimus  (Taloustutkimus  Oy,  kesäkuu  2013)  
 7. 7. Tavoittaa  urbaanit  ihmiset   Eri  kävijöitä      n  500.000           Lähde:  TNS-­‐Metrix  viikot  31-­‐34  /  2013  (TNS  Gallup  Oy)  
 8. 8. Ostoskäyttäytyminen  TOP5   Suunnitellut  hankinnat  seuraavan  kuukauden  aikana   Ravintolassa  käyminen  ja  juhliminen   Vaatteet  ja  pukeutuminen   Elokuvissa  käyminen   Pikaruokaravintolassa  syöminen   Kirjat,  lehdet   59  %   57  %   36  %   36  %   35  %   Lähde:  Verkkosivustotutkimus  (Taloustutkimus  Oy,  kesäkuu  2013)  
 9. 9. ”Paperiton  toimisto  tulee  samaan   aikaan  kun  paperiton  vessa.”   -­‐  Ilkka  O.  Lavas  2005   Digitaalisuus  ei  ole  sitä,  e7ä  ollaan  JOKO  digitaalisia  TAI  paperisia  TAI  puhelimitse.     Vaan  SEKÄ  ETTÄ    siis     ”Tulee  olemaan  AINA   sekä  digitaalista   e8ä  muuta  IRL  –elämää”  
 10. 10. Koko  16–89-­‐vuo,aasta  väestöstä   interne,ä  käyH  85  prosenHa   Tilastokeskus  11.7.2013  
 11. 11. Digiä  käytetään  ahkeras,  moneen  asiaan  
 12. 12. Digiä  käytetään  ahkeras,  moneen  asiaan  
 13. 13. Median  kulutus  
 14. 14. Median  käy7ö  per  päivä  kasvussa  
 15. 15. Kuinka  paljon  mediaa  on  rii7äväs,?   2015  vuoteen  mennessä  kaikkia  (digitaalisia  ja  perinteisiä)   medioita  kulutetaan  yhteensä  15,5h  per  päivä   24h  –  15,5h  –  8h  unta  =     vain  0,5h  ilman  mediaa!?!       •  Lähde:  h7p://www.marshall.usc.edu/faculty/centers/ctm/ research/how-­‐much-­‐media)    
 16. 16. Vuonna  2015  olemme  medioiden  ääressä       kaiken  ajan     paitsi  puoli  tunBa  vuorokaudesta   ja  sen  8  tunBa  kun  katsomme  unimediaa.  
 17. 17. Viisi  askelta  hyvään  mainontaan       1.  Aseta  tavoi7eet     2.  Määritä  välineet  tavoi7eiden  perusteella     3.  Puhu7ele  kohderyhmää     4.  Muista  kokonaisuus     5.  Seuraa  toteutuvatko  tavoi7eet  
 18. 18. Inscreen  näytöt  /   /Näytöt   /CPM   WOM=  Word  Of  Mouth                                    CPO=  Cost  per  Order              Liidi=Poten,aalinen  asiakas   CPM  =  Cost  per  Mille  eli  hinta  per  1000  näy7öä   OTS  =  Opportunity  to  see  
 19. 19. Mainonnan  termejä  ja  salakieltä   Bru7okontak,t     =  Mainosnäytöt/impressiot/sivulataukset   Bru7oklikit   =  Kaikki  mainoksen  saamat  klikit.  Voi  sisältää  päällekkäisiä   kävijöitä.     Bru7oklikki%   =  Bru7oklikit/Bru7okontak,t   CPT   =  CPM  =  Kontak,hinta/tuhat  näy7öä  (bru7o),  laske7u   median  ne7ohinnasta   Kuinka  paljon  maksaa  tuhat  mainosnäy7öä   Ne7okontak,t   =  Mainoksen  nähneet  eri  kävijät   Ne7oklikit   =  Mainosta  klikanneet  eri  kävijät   Ne7oklikki%   =  Ne7oklikit  /  Ne7okontak,t   Ne7o-­‐CPT  /  Ne7o-­‐CPM   =  Kontak,hinta  (ne7o),  laske7u  median  ne7ohinnasta   Kuinka  paljon  maksaa  tuhannen  kontak,n  tavoi7aminen   TRP   (=Target  Ra,ng  Point)   Kuinka  monta  kertaa  kohderyhmä  on  laskennallises,   tavoite7u   100  TRP:tä  kertoo,  e7ä  kohderyhmän  kaikki  jäsenet  on   teoriassa  tavoite7u  kerran.   500  TRP:tä  à  kohderyhmä  tavoite7u  viisi  kertaa  
 20. 20. Mi7arit  
 21. 21. Mitä  si7en     kun  poten,aalinen  on  saatu  sivuille?   KERRYTÄ   OMISTETTUA   DATAA   Kysy  haluaako  ostaa?   Kysy  haluaako  lii7yä   uu,skirjeen  ,laajaksi?   Kerää  liidit  talteen!   Älä  päästä  kävelemään     ulos  ovesta  liian  helpolla!   Cookie  talteen!   Remarkkinoi!  
 22. 22. Miksi  mainontaa  tarvitaan   •  “Things  do  not  pass  for  what  they  are,  but  for   what  they  seem.  Most  things  are  judged  by  their   jackets.”  ―  Baltasar  Gracián  (1601-­‐1656)   •  Brändin  ja  totuuden  selventämiseen   •  Brändin  tarinan  kertomiseen   •  Brändin  sielun  täsmentämiseen    
 23. 23. Vertaa   Voi   Maito   Juusto   JogurH      
 24. 24. Vertaa   Voi   Maito   Juusto   JogurH      
 25. 25. Vertaa   Voi   Maito   Juusto   JogurH       Brändin  aito   ja  oikea   luonne   pitää  ope7aa   ihmisille.   Kertaus  on  opintojen  äi,   Toista.   Monin  keinoin  
 26. 26. Mediamix   •  Missä  asiakkaasi  on?   •  Asiakkaasi  on  jo  verkossa,  miten  löydät  hänet?   •  Jos  kulu7ajasi  on  prin,ssä  ja  verkossa,  kummasta   saat  tehokkaammin  kiinni?   •  Videoilla  voi  kertoa  tarinoita  ja  brändätä,  jakelu   ne,n,  lineaarisen  TV:n,  youtuben  tms  kau7a.   •  Televisio  ei  ole  ainoa  videoiden  välityskanava.  
 27. 27. Monikanavainen  markkinoin,   City   •  Facebook   •  Twi7er   •  RSS   •  Ris,inmarkkinoin,   •  Online  Foorumeilla   •  Blogeissa   •  Seminaareissa   •  Radio   •  NeH  TV,  Youtube  yms     •  CRM  pohjainen  markkinoin,   •  Behavioris,nen  markkinoin,   •  Noutopistejakeluna  yliopistoilla,   uimahalleilla,  baareissa,  ravintoloissa   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Puhelimitse  ja  F2F   Tapahtumissa   Mobiilissa   Appina   Jakeluna  rauta,easemalla   Verkostojen  kau7a   LinkedIn:ssä   NeHsivut   Suorajakelu  prinHleh,   Kohdenne7u  suora   Digitaalinen  suora   Retargetoin,   Remarkkinoin,  
 28. 28. Testaa  ensin  kampanjasi  digissä     MarkkinoinBmme  onnistumisen  salaisuus  on   siinä,  e8ä  testaamme  ensin  kampanjat   sähköisissä  välineissä  ja  sen  jälkeen  viemme   toimivaksi  todetut  kampanjat  televisioon  ja   prin5in.  –  William  Wolfram  /  Dealdash  
 29. 29. Jos  digi  ei  riitä  ja  3edät  mitkä   kampanjat  toimivat,  niin   Sisältö-­‐   Display  brändi-­‐  Haku   Video-­‐   Radio     Lineaarisen  TV:n   Digi   Suora   PrinH   markkinoin,   mainonta   ja  some  mainonta   suora   Kirje   massa   autoilijat   mainoskatkot   Tapah-­‐   tumat  
 30. 30. Pelkällä  digimainonnalla  pärjää   •  Kohderyhmä  on  jo  verkossa   •  Kohderyhmäsi  etsii  verkosta  heitä  amma,llises,  yms  kiinnostavia   asioita   •  Kohderyhmäsi  löydät  alan  sivustoilta   •  Kokeile  myös  geokohdennusta  pitkällä  sopimusajalla  (6-­‐12kk),  niin   tavoitat  yleisösi   •  Tutki  mitä  retargetoin,  maksaa.  Toista  vies,äsi  heille,  jotka  ovat   käyneet  sivuillasi  tai  nähneet  kampanjasi.   •  Digimainonta  ei  sil,  tarkoita,  e7ä  mainosbudjeH  pitäisi  olla  1/10   aiotusta.  Digissä  kanna7aa  käy7ää  rahaa  monipuolises,  ja  tehdä   paljon  erilaisia  kampanjoita  ja  sisältömarkkinoin,ju7uja  medioiden   kanssa.  
 31. 31. Erilaiset  oppijat   Ihminen  oppii:   1.  Kuulemalla  (audi,ivises,)   2.  Näkemällä  (visuaalises,)   3.  Kosketusais,n  kau7a,  käsillä  tekemällä  (Taktuaalise,)   4.  Liikkeen,  kokemisen,  tekemisen,  tuntemisen  ja  intui,on  kau7a  (KinesteeHnen)   •  AnalyyHsiä  (vasen  aivolohko)  tai  holis,sia  oppijoita  (oikea  aivolohko).   •  Useimmiten  ihmiset  oppivat  molemmilla.     Markkinoinnin  ja  brändin  ope7amisen,  brändäämisen  kannalta:   •  Ihmiset  ovat  erilaisia  oppijoita:  toinen  oppii  videolla,  toinen  oppii  lukemalla,  kolmas   interak,ivisuudella,  neljäs  haluaa  hivelöidä  pädiltä,  viides  kännykältä,  kuudes  haluaa  lukea  isolta   ruudulta,  seitsemännelle  järjestetään  tapahtuma,  kahdeksannelle  opetetaan  radion  kau7a,   yhdeksännelle  järjestetään  seminaari  ja  kymmenennelle  lähetetään  ko,in  City  -­‐lehden  prinH.  
 32. 32. Case  Google   Adwords       Targeted   direct   campagn  
 33. 33. Case  City-­‐brändi     Tavoite:   Brandin   tunne7uuden   lisääminen     Osoi7eeton   suorajakelu   City-­‐leh,   Painos  1.1M  
 34. 34. Sisältömarkkinointia  median  sisällä     HSL   Adidas   Kirkko   SMKJ   Adidas    
 35. 35. Sisältömarkkinointi     Sisältömarkkinointi on City Digitalin ja mainostajan yhdessä suunnittelemaa sisältöä, jota jaetaan / markkinoidaan City Digitalin mediaperheen verkoston ja asiakkaan omissa kanavissa. Sisällön tuottaa teemaan parhaiten sopiva City Digitalin media, jolloin mainonta on käyttäjille mahdollisimman relevanttia.  
 36. 36. Case:  HSL  -­‐  vuorokausilippu     Tavoite:  Nostaa  HSL:n  vuorokausilippujen  tunnettuutta  ja                        myyntiä     Ratkaisu:  ”Kesän  reitit”-­‐  blogisarja  tavallisen  markkinoinnin  rinnalle     l  12  blogipostausta   l  Display-­‐mainontaa   l  Postausten  nostot  Cityn  Facebookissa     Tulokset:     l  Blogikirjoituksia  jaettu  1  184  kertaa          Facebookissa                            http://www.city.fi/opas/blogit/2485  
 37. 37. Case:  Kirkko  -­‐  Suhdeklinikka     Tavoite:  Nostaa  Kirkon  hyvien  palveluiden  tunnettuutta      kaupunkilaisten  joukossa  ja  auttaa  kerralla  suurempaa    joukkoa  parisuhdeongelmien  parissa  painivia.       Ratkaisu:  ”Suhdeklinikka”-­‐  palvelu  City.fi:ssä   l  Kirkon  perheneuvojat  vastaavat  Cityn  käyttäjien  parisuhde   aiheisiiin  kysymyksiin   l  Yhteistyö  jatkunut  vuodesta  2012,2013,2014.   l  Win  Win  Win:  Lukijat,  City  ja  Kirkko  voittaa     Tulokset:     l  Palstalle  on  tullut  satoja  kysymyksiä  ja  niitä  on  luettu    satojatuhansia  kertoja.                            www.city.fi/suhdeklinikka  
 38. 38. SMKJ   •  Ole7e  läsnä  siinä  mitä  ihmiset  haluavat  nähdä   •  Hauskan  ja  kiinnostavan  ääressä  ja  näy7e  siinä   kohdennetus,   •  ”Ländäri  median  sisällä”  
 39. 39. KIINNOSTAVA  AIHE     +     BRÄNDI  VAHVASTI  ESILLÄ     KIINNOSTAVAN   AIHEEN  YHTEYDESSÄ       =  BRÄNDIMIELIKUVAN   VAHVISTUMINEN  
 40. 40. Cityn  ja  myynnin  ja   markkinoinnin   ammaHlaisten  SMKJ:n   yhteisessä  ju7usarjassa   käydään  läpi  markkinoinnin   ja  myynnin  ilmiöitä.     Kahdeksanosaisen   ju7usarjan  aloiH   suomalaisen   musiikkimarkkinoinnin   ihmetekoihin  viime  vuonna   yltänyt  Cheek.      
 41. 41. Case  adidas  Originals  
 42. 42. Sisältömarkkinoin,:     Puhu  mediassa  aiheesta,  joka   kiinnostaa  kohderyhmää   Usko7ava   Kiinnostavat   ar,kkelit   Läpinäkyvä   Livetapahtuma   Suomen  ensimmäisten  Hip   Hop  –bileiden  flyeri   Tapahtuman     promoaminen   Cool  
 43. 43. Summa  Summarum   •  •  •  •  •  •  •  Monikanavainen  markkinoin,:     City  Digital  on  ne,ssä,  mu7a  miksi  ne  tekee  taas  City  –lehteä,  radiota  ja  tapahtumia?   Kogni,ivinen  markkinoin,   Miksi  brändin  rakentaminen  on  [joskus]  tehokkaampaa  monikanavaises,?   Miksi  brändillä  pitää  olla  vahva  presenssi  ostetuissa  medioissa  ja  omissa  medioissa.   Kamppisluonteisesta  tekemisestä  jatkuvan  tekemisen  malliin.   Brändäys  on  ope7amista   Caset     adidas  Originals:  Miten  adidas  Originals  kohtaa  urbaanin  ak,ivisen  ihmisen?   HSL   Kirkko   SMKJ   –  Adidas   –  –  – 
 44. 44. Mediamurroksen  ytimessä  
 45. 45. Media  Digitaliza,on     is  global  opportunity   www.citydigital.fi     www.ilkkaolavas.com    Ilkka.lavas@city.fi   Twi7er:  @lavas   Facebook:  IlkkaLavas   Gsm  +358  400  997969   www.city.fi/profiilit/lavas/blogi   h7p://www.linkedin.com/in/ilkkaolavas    

×