Paylaşım Kültürü, Açık Lisanslar ve Türkiye’de Creative Commons

İlkay Holt
İlkay HoltConsultant, Information Management
Paylaşım	Kültürü,		
Açık	Lisanslar	ve		
Türkiye’de	Crea;ve	Commons	
	
İlkay	Holt	
Özyeğin	Üniversitesi	Kütüphane	Direktörü,	
CC	Türkiye	Kamu	Lideri	
1	
#AB2016
Paylaşım	kültürü	
2	
Source:https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing
Paylaşım	kültürü	
Paylaşmak	doğamızda	var	
Paylaşmak	daha	çok	paylaşımı	ge>rir	
Bunun	sonucunda	paylaşan,	yararlanan	ve	tüm	
toplum	kazanır	
	
3
Telif	hakkı	reformu,	özgür	toplum	
“YaraJcılık	ve	inovasyon	her	zaman	geçmişin	
üzerine	kurulur.		
Geçmiş,	üzerine	kurulu	olduğu	yaraJcılığı	
kontrol	alJnda	tutmaya	çalışır.		
Özgür	toplumlar	geçmişin	bu	gücünü	
kısıtlayarak	geleceği	mümkün	kılarlar.		
Toplumumuz	her	geçen	gün	daha	az	özgür	
hale	geliyor.”	
4	
Source: Lessig, Lawrance. Open Source Software Convention 2002 Keynote Speech.
http://archive.oreilly.com/pub/a/policy/2002/08/15/lessig.html
Açık	lisanslar	
¨  Eserin,	yaraJcı	çalışmanın	kullanım	biçimini	belirler	
¨  Her	hakkı	değil,	bazı	hakları	saklı	tutar	
¨  Kullanım	için	izin	sürecini	ortadan	kaldırır	
¨  Bu	özelliği	ile	paylaşımı	hızlandırır	
¨  İnterne>n	tüm	potansiyelini	kullanmanızı	sağlar	
¨  Paylaşımı	arJrır	
¨  YaraJcılığı	teşvik	eder	
¨  Yenilikçiliği	güçlendirir	
5
Crea>ve	Commons	(CC)	
¨  Açık	lisanslar	topluluğudur.	
¨  Bir	yaraJcı	çalışmanın	İnternet	ortamındaki	
kullanım	koşullarının	eser	sahibi	taraWndan	
belirlemesini	sağlar.	
¨  Teknolojik	altyapısı	ile,	bu	kullanım	koşullarını	
simgeleyen	lisans	kodu	sunar.		
¨  Böylelikle	telif	hakkı	izni	adımını	ortadan	kaldırır.			
¨  CC	lisansları	mevcut	fikri	mülkiyet	kanunlarına	
alterna>f	değildir,	birlikte	çalışır.
2015’de	1	milyardan	fazla	çalışma	CC	lisanslı	
7	
Source:StateoftheCommons.2015.stateof.creativecommons.org
Daha	çok	kişi	“özgür”	lisanları	seçiyor	
8	
Source:StateoftheCommons.2015.stateof.creativecommons.org
CC	lisanslı	içerik	
9	
Source:StateoftheCommons.2015.stateof.creativecommons.org
İçerik	türü	 Sayı	
İmaj		 391M	
Açık	eği>m	kaynağı	 76K	
AraşJrma	(dergi	makalesi)	 1.4M	
Ses	kaydı	 4M	
Video	 18.4M	
Me>n	(öykü,	doküman)	 46.9M	
Diğer	(mul>medya,	3D)	 23K
Milyonlarca	web	sitesi	ve	plaformda	
kullanılıyor	
10	
Source:StateoftheCommons.2015.stateof.creativecommons.org
CC	lisansları	nasıl	kullanılır?	
¨  CC	lisansı	kullanımı	için	şu	soruları	yanıtlamalısınız;	
	
¤  Eserin	web	üzerinde	paylaşım	haklarına	sahip	misiniz?	
¤  Hangi	koşullarla	paylaşmak	is>yorsunuz?		
¤  Ticari	amaçla	kullanılsın	is>yor	musunuz?	
¤  Çalışmanızdan	yeni	çalışmalar	üre>lsin	is>yor	
musunuz?		
11
Hangi	CC	lisansını	kullanmalı?	
12
CC	lisans	seçimi	nasıl	yapılır?	
13
14	
	
	
	 	hjp://crea>vecommons.org.tr 		
	 	hjp://wiki.crea>vecommons.org/Turkey
¨  Temsilci	kurum:	Özyeğin	Üniversitesi	
¨  Proje	liderleri:	Hukuk	Eş	Liderleri:	Dr.	Emre	Bayamlıoğlu	
(Tilburg	Üniversitesi),	Dr.	Işık	Özer	(Özyeğin	Üniversitesi);	Kamu	
Lideri:		İlkay	Holt	(Özyeğin	Üniversitesi);	Teknoloji	Lideri:	Orçun	
Madran	(Hacejepe	Üniversitesi)	
¨  Proje	lokal	ekibi:	Sıla	Oral,	Muhteşem	Önder,	Hakan	Yanaz	
(Özyeğin	Üniversitesi)	
¨  Proje	Partnerleri:	Prof.	Dr.	Şirin	Tekinay	(Işık	Üniversitesi),	
Prof.	Dr.	Yaşar	Tonta,	Hacejepe	Üniversitesi),	Prof.	Dr.	Mustafa	
Akgül	(Bilkent	Üniversitesi),	Prof.	Dr.	Kürşat	Çağıltay	(ODTÜ),	
Gültekin	Gürdal	(İYTE),	Selva	Kaynak	(Max	Planck	Ins>tute)	
15
¨  Lisans	araçlarının	çevrimi	
¨  Wiki	sayfalarının	çevrimi,	düzenlenmesi	
¨  Crea>vecommons.org.tr	adresinde	içerik	
oluşturma	
¨  4.0	CC	lisanslarının	çevrimi	
¨  4.0	CC	lisanslarının	Türk	hukukuna	uygunluğu	
¨  CC	lisanslarını	tanıJcı	eği>m	ve	tanıJcı	faaliyetler	
16
¨  2015-16	hedefleri	
¤  Lisans	me>nlerinin	hukuki	terminolojiye	uygunluğunun	
sağlanması	
¤  Türk	hukukuna	maksimum	düzeyde	uyumluluğu	için	
çalışmaların	sürdürülmesi	
¤  CC	merkez	taraWndan	lisans	me>nlerinin	sisteme	alınması	
¤  Açık	lisans	konusunda	farkındalığı	arJrmak,	kullanımını	teşvik	
etmek	
¤  Açık	eği>m	kaynağı	yaraJcıları	ve	açık	bilim	konulu	proje	
sahipleri	ile	işbirlikleri	yaratmak	
¤  Kültür,	sanat	alanında	CC	lisanslarının	kullanımını	
yaygınlaşJrmak	
17
Davetlisiniz…	
18
Son	Söz	
19	
¨  Teknolojinin	aldığı	yola	oranla	geç	kalmış	bir	telif	hakları	
reformundan	söz	ediyoruz.		
¨  Özgür,	yaraJcı,	yenilikçi,	üreten	birey	ve	toplum	olmak	bir	
paylaşım	kültürü	ve	buna	ivme	kazandıracak	yasal	
yapılanma	ile	mümkün.		
¨  Telif	hakları	kısıtlarının	inovasyona	verebileceği	zararları	
görebilmeliyiz.	
¨  Paylaşmaya,	paylaşılanları	“sömürmeye”	devam	etmeli,	
üre>mi	arJrmalıyız.	
¨  Geleceği,	arJk	yalnızca	paylaşım	değil,	paylaşımların	nasıl	
kullanıldığı	ve	tekrar	kullanıma	açıklığı	belirleyecek.
Paylaşım	Kültürü,	Açık	Lisanslar	ve	Türkiye’de	Crea>ve	Commons	
XVIII.	AKADEMİK	BİLİŞİM	KONFERANSI	--	#AB2016	
3	Şubat	2016		Adnan	Menderes	Üniversitesi	(Aydın)	
	
--	Teşekkürler	--	
	
hjp://crea>vecommons.org.tr	
info@crea>vecommons.org.tr	
@ccturkiye	
20
1 of 20

Recommended

Açık Lisanslar, Açık Eğitim ve Creative Commons Türkiye by
Açık Lisanslar, Açık Eğitim ve Creative Commons TürkiyeAçık Lisanslar, Açık Eğitim ve Creative Commons Türkiye
Açık Lisanslar, Açık Eğitim ve Creative Commons Türkiyeİlkay Holt
1.4K views20 slides
Creative Commons Türkiye by
Creative Commons TürkiyeCreative Commons Türkiye
Creative Commons Türkiyeİlkay Holt
992 views15 slides
Creative Commons Lisansları, Açık Erişim ve Paylaşımın Yeni Kuralları by
Creative Commons Lisansları, Açık Erişim ve Paylaşımın Yeni KurallarıCreative Commons Lisansları, Açık Erişim ve Paylaşımın Yeni Kuralları
Creative Commons Lisansları, Açık Erişim ve Paylaşımın Yeni Kurallarıİlkay Holt
967 views14 slides
Creative Commons Açık Lisansları by
Creative Commons  Açık LisanslarıCreative Commons  Açık Lisansları
Creative Commons Açık Lisanslarıİlkay Holt
3K views35 slides
Web.2.0.araçları.intro by
Web.2.0.araçları.introWeb.2.0.araçları.intro
Web.2.0.araçları.introLamia Büşra YEŞİL
604 views18 slides
Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak by
Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer YaratmakAçık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak
Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmakİlkay Holt
727 views16 slides

More Related Content

Viewers also liked

Büyüme ve Karlılığın Anahtarı İnovasyon 20.04.2016 by
Büyüme ve Karlılığın Anahtarı İnovasyon 20.04.2016Büyüme ve Karlılığın Anahtarı İnovasyon 20.04.2016
Büyüme ve Karlılığın Anahtarı İnovasyon 20.04.2016Samih Yedievli
404 views22 slides
Fikir küpü 2015 1. çeyrek bülteni by
Fikir küpü 2015 1. çeyrek bülteniFikir küpü 2015 1. çeyrek bülteni
Fikir küpü 2015 1. çeyrek bülteniODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
1.1K views38 slides
Girişimciler İçin Temel Vergi Mevzuatı by
Girişimciler İçin Temel Vergi MevzuatıGirişimciler İçin Temel Vergi Mevzuatı
Girişimciler İçin Temel Vergi MevzuatıParaşüt
1.2K views27 slides
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Destekler Sunumu by
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Destekler SunumuTeknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Destekler Sunumu
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Destekler SunumuODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.
2.1K views26 slides
Sosyal Medya Ve E Pazarlama by
Sosyal Medya Ve E PazarlamaSosyal Medya Ve E Pazarlama
Sosyal Medya Ve E PazarlamaVolkan Çelik
1.7K views46 slides

Viewers also liked(18)

Büyüme ve Karlılığın Anahtarı İnovasyon 20.04.2016 by Samih Yedievli
Büyüme ve Karlılığın Anahtarı İnovasyon 20.04.2016Büyüme ve Karlılığın Anahtarı İnovasyon 20.04.2016
Büyüme ve Karlılığın Anahtarı İnovasyon 20.04.2016
Samih Yedievli404 views
Girişimciler İçin Temel Vergi Mevzuatı by Paraşüt
Girişimciler İçin Temel Vergi MevzuatıGirişimciler İçin Temel Vergi Mevzuatı
Girişimciler İçin Temel Vergi Mevzuatı
Paraşüt1.2K views
Sosyal Medya Ve E Pazarlama by Volkan Çelik
Sosyal Medya Ve E PazarlamaSosyal Medya Ve E Pazarlama
Sosyal Medya Ve E Pazarlama
Volkan Çelik1.7K views
Viral Kampanyalar ve Sosyal Medya Seeding, Ölçümleme ve Raporlama by Murat Kahraman
Viral Kampanyalar ve Sosyal Medya Seeding, Ölçümleme ve Raporlama Viral Kampanyalar ve Sosyal Medya Seeding, Ölçümleme ve Raporlama
Viral Kampanyalar ve Sosyal Medya Seeding, Ölçümleme ve Raporlama
Murat Kahraman2K views
Stays of Litigation Pending Post-AIA Patent Review by Klemchuk LLP
Stays of Litigation Pending Post-AIA Patent ReviewStays of Litigation Pending Post-AIA Patent Review
Stays of Litigation Pending Post-AIA Patent Review
Klemchuk LLP799 views
презентация2 by nvktereb
презентация2презентация2
презентация2
nvktereb430 views
Agy300 03 kilavuz by simalpesen
Agy300 03 kilavuzAgy300 03 kilavuz
Agy300 03 kilavuz
simalpesen907 views
ประว ต ศาสตร_ ของม__นท_.pptx by Wisanu Pruttitat
ประว ต ศาสตร_ ของม__นท_.pptxประว ต ศาสตร_ ของม__นท_.pptx
ประว ต ศาสตร_ ของม__นท_.pptx
Wisanu Pruttitat142 views
ประว ต ศาสตร_ ของม__นท_.pptx by Wisanu Pruttitat
ประว ต ศาสตร_ ของม__นท_.pptxประว ต ศาสตร_ ของม__นท_.pptx
ประว ต ศาสตร_ ของม__นท_.pptx
Wisanu Pruttitat134 views

More from İlkay Holt

Yeni Nesi Açık Arşivler by
Yeni Nesi Açık ArşivlerYeni Nesi Açık Arşivler
Yeni Nesi Açık Arşivlerİlkay Holt
306 views15 slides
Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? by
Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?
Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?İlkay Holt
647 views19 slides
Kurumsal Arşivlerde Telif Hakları Yönetimi by
Kurumsal Arşivlerde Telif Hakları YönetimiKurumsal Arşivlerde Telif Hakları Yönetimi
Kurumsal Arşivlerde Telif Hakları Yönetimiİlkay Holt
640 views22 slides
Açık Erişim ve Türkiye’de Son Durum by
Açık Erişim ve Türkiye’de Son DurumAçık Erişim ve Türkiye’de Son Durum
Açık Erişim ve Türkiye’de Son Durumİlkay Holt
726 views19 slides
Redesigning Information Literacy Programs and Its Effect on Students’ Library... by
Redesigning Information Literacy Programs and Its Effect on Students’ Library...Redesigning Information Literacy Programs and Its Effect on Students’ Library...
Redesigning Information Literacy Programs and Its Effect on Students’ Library...İlkay Holt
621 views14 slides
E-dilemma: Questioning E-textbooks in University Libraries by
E-dilemma: Questioning E-textbooks in University LibrariesE-dilemma: Questioning E-textbooks in University Libraries
E-dilemma: Questioning E-textbooks in University Librariesİlkay Holt
443 views18 slides

More from İlkay Holt(18)

Yeni Nesi Açık Arşivler by İlkay Holt
Yeni Nesi Açık ArşivlerYeni Nesi Açık Arşivler
Yeni Nesi Açık Arşivler
İlkay Holt306 views
Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? by İlkay Holt
Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?
Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?
İlkay Holt647 views
Kurumsal Arşivlerde Telif Hakları Yönetimi by İlkay Holt
Kurumsal Arşivlerde Telif Hakları YönetimiKurumsal Arşivlerde Telif Hakları Yönetimi
Kurumsal Arşivlerde Telif Hakları Yönetimi
İlkay Holt640 views
Açık Erişim ve Türkiye’de Son Durum by İlkay Holt
Açık Erişim ve Türkiye’de Son DurumAçık Erişim ve Türkiye’de Son Durum
Açık Erişim ve Türkiye’de Son Durum
İlkay Holt726 views
Redesigning Information Literacy Programs and Its Effect on Students’ Library... by İlkay Holt
Redesigning Information Literacy Programs and Its Effect on Students’ Library...Redesigning Information Literacy Programs and Its Effect on Students’ Library...
Redesigning Information Literacy Programs and Its Effect on Students’ Library...
İlkay Holt621 views
E-dilemma: Questioning E-textbooks in University Libraries by İlkay Holt
E-dilemma: Questioning E-textbooks in University LibrariesE-dilemma: Questioning E-textbooks in University Libraries
E-dilemma: Questioning E-textbooks in University Libraries
İlkay Holt443 views
eResearch@Ozyegin by İlkay Holt
eResearch@OzyegineResearch@Ozyegin
eResearch@Ozyegin
İlkay Holt384 views
Yasal Yönleri ile Açık Erişim by İlkay Holt
Yasal Yönleri ile Açık ErişimYasal Yönleri ile Açık Erişim
Yasal Yönleri ile Açık Erişim
İlkay Holt589 views
University Librarianship in the Open Access World and the Changing Roles by İlkay Holt
University Librarianship in the Open Access World and the Changing RolesUniversity Librarianship in the Open Access World and the Changing Roles
University Librarianship in the Open Access World and the Changing Roles
İlkay Holt580 views
Student engagement and library use: an examination of attitudes towards use o... by İlkay Holt
Student engagement and library use:an examination of attitudes towards use o...Student engagement and library use:an examination of attitudes towards use o...
Student engagement and library use: an examination of attitudes towards use o...
İlkay Holt1.2K views
The Open Access Movements in Turkey and its Effects to Turkish Library World by İlkay Holt
The Open Access Movements in Turkey and its Effects to Turkish Library WorldThe Open Access Movements in Turkey and its Effects to Turkish Library World
The Open Access Movements in Turkey and its Effects to Turkish Library World
İlkay Holt754 views
Türk Kütüphaneciliğinde Kişisel Arşivleme ve E-LIS Açık Arşivi by İlkay Holt
Türk Kütüphaneciliğinde Kişisel Arşivleme ve E-LIS Açık ArşiviTürk Kütüphaneciliğinde Kişisel Arşivleme ve E-LIS Açık Arşivi
Türk Kütüphaneciliğinde Kişisel Arşivleme ve E-LIS Açık Arşivi
İlkay Holt830 views
ANKOS E-Kitap Konsorsiyumları: Eğilimler, Zorluklar, Beklentiler by İlkay Holt
ANKOS E-Kitap Konsorsiyumları: Eğilimler, Zorluklar, BeklentilerANKOS E-Kitap Konsorsiyumları: Eğilimler, Zorluklar, Beklentiler
ANKOS E-Kitap Konsorsiyumları: Eğilimler, Zorluklar, Beklentiler
İlkay Holt563 views
Özyeğin University (ÖzÜ) Library’s experience with Discovery Services by İlkay Holt
Özyeğin University (ÖzÜ) Library’s experience with Discovery ServicesÖzyeğin University (ÖzÜ) Library’s experience with Discovery Services
Özyeğin University (ÖzÜ) Library’s experience with Discovery Services
İlkay Holt525 views
Kurumsal Arşiv Yaratma by İlkay Holt
Kurumsal Arşiv YaratmaKurumsal Arşiv Yaratma
Kurumsal Arşiv Yaratma
İlkay Holt919 views
Kurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar by İlkay Holt
Kurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel AdımlarKurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar
Kurumsal Arşiv Yapılanmasında Temel Adımlar
İlkay Holt429 views
Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Küt... by İlkay Holt
Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Küt...Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Küt...
Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Küt...
İlkay Holt752 views
Kurumsal [Açık] Arşivler by İlkay Holt
Kurumsal [Açık] ArşivlerKurumsal [Açık] Arşivler
Kurumsal [Açık] Arşivler
İlkay Holt575 views

Paylaşım Kültürü, Açık Lisanslar ve Türkiye’de Creative Commons