Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Açık	
  Lisanslar,	
  Açık	
  Eği0m	
  ve	
  	
  
Crea0ve	
  Commons	
  Türkiye	
  
	
  
	
  
İlkay	
  Holt	
  
Kütüphane	...
Crea0ve	
  Commons	
  (CC)	
  nedir?	
  
¨  YaraTcı	
  çalışmaların	
  kullanımı	
  ve	
  paylaşımını	
  
mümkün	
  kılan...
CC	
  ne	
  işe	
  yarar?	
  
¨  Interne0n	
  tüm	
  potansiyelini	
  kullanmak	
  
¨  Dijital	
  ortamda	
  paylaşımı	
...
CC’ı	
  kimler	
  kullanır?	
  
¨  Eği0mci	
  
¨  Bilim	
  insanı	
  
¨  Fotoğraf	
  sanatçısı	
  
¨  Besteci	
  
¨  ...
CC	
  nasıl	
  çalışır?	
  
5	
  
Uluslararası	
  CC	
  lisansları	
  
70’den	
  fazla	
  yasal	
  sisteme	
  
	
  adaptas...
CC	
  nasıl	
  çalışır?	
  
¨  CC	
  lisansı	
  kullanacağımız	
  zaman	
  kendimize	
  şu	
  
soruları	
  sorarız;	
  
¤...
CC	
  Lisansları	
  
7	
  
Açık	
  Eği0m	
  ve	
  Crea0ve	
  Commons	
  
¨  Internet	
  ile	
  eği0me	
  evrensel	
  erişim	
  mümkün.	
  Ancak	
  b...
MIT	
  OCW	
  
9	
  
P2PU	
  
10	
  
OER	
  Africa	
  
11	
  
TÜBA	
  UADM	
  
12	
  
Crea0ve	
  Commons	
  Projeleri	
  
¨  School	
  of	
  Open:	
  “açık”	
  hakkında	
  eği0m.	
  P2PU	
  işbirliği	
  ile	...
¨  Özyeğin	
  Üniversitesi	
  Türkiye’de	
  temsilci	
  kurum.	
  
Kamu	
  ve	
  hukuk	
  liderliğini	
  Özyeğin	
  Ünive...
¨  Web	
  sayfası	
  düzenlemeleri	
  
¨  İçerik	
  oluşturma	
  
¨  4.0	
  CC	
  lisanslarının	
  çevrimi	
  
¨  Lisa...
hnp://crea0vecommons.org.tr	
  
@ccturkiye	
  
16	
  
CC	
  Lisans	
  Seçimi	
  
17	
  
CC	
  Lisans	
  Seçimi	
  
18	
  
Son	
  Söz	
  
19	
  
¨  Eği0m	
  kaynaklarına	
  yaygın	
  erişim	
  için	
  interne0n	
  
tüm	
  potansiyelini	
  kulla...
“Açık	
  Lisanslar,	
  Açık	
  Eği0m	
  ve	
  Crea0ve	
  Commons	
  Türkiye”	
  
Dünyada	
  Açık	
  Eği0m	
  Trendleri	
  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Açık Lisanslar, Açık Eğitim ve Creative Commons Türkiye

1,013 views

Published on

"Dünyada Açık Eğitim Trendleri ve Türkiye’de Durum"
Webinar: Açık Eğitim Haftası, 12 Mart 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

Açık Lisanslar, Açık Eğitim ve Creative Commons Türkiye

 1. 1. Açık  Lisanslar,  Açık  Eği0m  ve     Crea0ve  Commons  Türkiye       İlkay  Holt   Kütüphane  Direktörü;  CC  Kamu  Lideri   Dünyada  Açık  Eği0m  Trendleri  ve  Türkiye’de  Durum   Webinar:  Açık  Eği0m  HaHası,  12  Mart  2014    #ccturkiye   1  
 2. 2. Crea0ve  Commons  (CC)  nedir?   ¨  YaraTcı  çalışmaların  kullanımı  ve  paylaşımını   mümkün  kılan,  kar  amacı  gütmeyen  bir   organizasyon/harekeYr.   ¨  Eserin  yaraTcısının  İnternet  ortamında  kullanım   haklarını  kendisinin  belirlemesini  sağlar.   ¨  “Her  hakkı  saklı”  yerine  “bazı  hakları  saklı”   konsep0  ile  hareket  eder.   ¨  CC  lisansları  mevcut  copyright  ve  fikri  mülkiyet   haklarına  alterna0f  değildir,  birlikte  çalışır.  
 3. 3. CC  ne  işe  yarar?   ¨  Interne0n  tüm  potansiyelini  kullanmak   ¨  Dijital  ortamda  paylaşımı  mümkün  kılmak   ¨  Paylaşımın  ve  kullanımın  kontrolünü  sağlamak   ¨  Gelişen,  üreten  toplumlar  yaratmak  için  araşTrma,   eği0m  ve  kültürel  kaynaklara  global  erişim   sağlamak   ¨  Yasal  sistemleri  bütünlemek/tamamlamak   ¨  Tekrar  kullandırmak,  yeniden  üretmek,  türetmek   ¨  Kullanım  için  izin  sürecini  ortadan  kaldırmak   3  
 4. 4. CC’ı  kimler  kullanır?   ¨  Eği0mci   ¨  Bilim  insanı   ¨  Fotoğraf  sanatçısı   ¨  Besteci   ¨  Yazar/şair   ¨  Blog  yazarı   ¨  Video  yaraTcısı   ¨  ...   4  
 5. 5. CC  nasıl  çalışır?   5   Uluslararası  CC  lisansları   70’den  fazla  yasal  sisteme    adaptasyon   Çalışmanıza  ekleyeceğiniz     CC  lisansları  dijital  kodları  
 6. 6. CC  nasıl  çalışır?   ¨  CC  lisansı  kullanacağımız  zaman  kendimize  şu   soruları  sorarız;   ¤  Hangi  koşullarla  paylaşılsın  is0yorsunuz?     ¤  Ticari  amaçla  kullanılsın  is0yor  musunuz?   ¤  Çalışmanızdan  yeni  çalışmalar  üre0lsin  is0yor   musunuz?     6  
 7. 7. CC  Lisansları   7  
 8. 8. Açık  Eği0m  ve  Crea0ve  Commons   ¨  Internet  ile  eği0me  evrensel  erişim  mümkün.  Ancak  bu   potansiyeli  erişim  ve  telif  kısıtları  azalTyor.     ¨  Crea0ve  Commons  eği0mde  bariyerleri  minimize  etmek,   açık  eği0m  malzemelerinin  yararlarını  maksimize  etmek,   kamu  kaynaklarıyla  yaraTlan  eği0m  ve  araşTrma   programlarının  toplum  yararını  arTrmak  için  karşımıza   çıkıyor.     ¨  CC  lisanslarını  kullanarak  ders  kitapları,  ders  planları   özelleş0rilebilir,  ders  videoları  global  olarak  paylaşabilir,   yayıncılar  ders  malzemelerini  kullanarak  gelişmiş  öğrenim   deneyimleri  için  yeni  hizmetler  geliş0rebilir.     8  
 9. 9. MIT  OCW   9  
 10. 10. P2PU   10  
 11. 11. OER  Africa   11  
 12. 12. TÜBA  UADM   12  
 13. 13. Crea0ve  Commons  Projeleri   ¨  School  of  Open:  “açık”  hakkında  eği0m.  P2PU  işbirliği  ile  açık   lisanların  anlamı,  etkisi,  yararları,  tüm  paydaşlar  taramndan  nasıl   kullanılacağı  konusunda  ücretsiz  eği0mler  sunar.   hnp://schoolofopen.org     ¨  Open  Policy  Network:  Kamu  finansmanı  ile  yaraTlan  kaynaklara   açık  erişimin,  açık  lisansların  kullanıldığı  açık  poli0kalar  ile  teşvik   edildiği  bir  koalisyon.  hnp://openpolicynetwork.org     ¨  Learning  Resource  Metadata  Ini0a0ve:  Açık  kaynakların  web   ortamında  tarama  ve  bulunabilirliğini  arTrarak  paylaşmayı   kolaylaşTrmak  için  başlaTlan  proje,    öğrenim  kaynaklarını   tanımlayacak  yaygın  bir  terminoloji  geliş0rmeyi  amaçlıyor.   www.lrmi.net     13  
 14. 14. ¨  Özyeğin  Üniversitesi  Türkiye’de  temsilci  kurum.   Kamu  ve  hukuk  liderliğini  Özyeğin  Üniversitesi   yürütürken,  teknoloji  liderliği  Hacenepe   Üniversitesi  yürütmektedir.     ¨  Proje  partnerleri  Kadir  Has,  Hacenepe,  Koç,  Bilkent   Üniversiteleri  ve  İYTE  olmakla  birlikte  alt  proje   gruplarında  daha  pek  çok  kurumla  işbirliği  içinde   çalışılmaktadır.     ¨  hnp://wiki.crea0vecommons.org/Turkey     ¨  hnp://crea0vecommons.org.tr     14  
 15. 15. ¨  Web  sayfası  düzenlemeleri   ¨  İçerik  oluşturma   ¨  4.0  CC  lisanslarının  çevrimi   ¨  Lisans  deed’lerinin  çevrimi  ve  düzel0mi   ¨  Lisansların  tarTşılması  ve  terminoloji  oluşumu  için   forum   ¨  CC  Türkiye  mail  listesi   ¨  Yerel  hukuk  adaptasyonu   ¨  CC  lisanslarının  kullanılacağı  projeler   15  
 16. 16. hnp://crea0vecommons.org.tr   @ccturkiye   16  
 17. 17. CC  Lisans  Seçimi   17  
 18. 18. CC  Lisans  Seçimi   18  
 19. 19. Son  Söz   19   ¨  Eği0m  kaynaklarına  yaygın  erişim  için  interne0n   tüm  potansiyelini  kullanmalı.     ¨  Eği0m  kaynaklarını  İnternet  ortamına  taşırken   hangi  şartlarla  paylaşıma  açıldığı  belirtmeli.     ¨  Açık  eği0m  kaynaklarını  açık  lisanslar  ile  paylaşıma   açmalı,  tekrar  üre0me  izin  verecek  lisanslar   seçilmeli.    
 20. 20. “Açık  Lisanslar,  Açık  Eği0m  ve  Crea0ve  Commons  Türkiye”   Dünyada  Açık  Eği0m  Trendleri  ve  Türkiye’de  Durum   Webinar:  Açık  Eği0m  HaHası,  12  Mart  2014    #ccturkiye       Teşekkürler       Soru  &  Cevap   20  

×