Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Açık Erişim ve Türkiye’de Son Durum

526 views

Published on

Ankaref & MikroBilgi Eğitim Çalıştayı
20 Mart 2014, Antalya

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Açık Erişim ve Türkiye’de Son Durum

 1. 1. Açık Erişim ve Türkiye’de Son Durum Ankaref & MikroBilgi Eğitim Çalıştayı 20 Mart 2014, Antalya   İlkay  Holt,  Kütüphane  Direktörü   1  
 2. 2. Ne  Konuşacağız?   ¨  Neden  açık  erişim?   ¨  Yeşil  yolda  neler  oldu?   ¨  AlBn  yol  neler  geDrdi?     ¨  Dünya  hangi  soruları  soruyor?   ¨  Türkiye  hangi  yolda  ilerliyor?     ¨  Bizi  neler  bekliyor?   KAPALI  ?   AÇIK  ?  
 3. 3. Yayın  potansiyeli  vs  açık  erişim   3   Yayınlanan  akDf  bilimsel  dergi  sayısı   28.000+   Yıllık  yayınlanan  makale  sayısı   1.9M+   Dergi  ve  makale  sayısı  yıllık  büyüme  oranı   %3-­‐3,5   Yıllık  yayınlanan  makalelerin  açık  erişim  oranı   %20   ISI’da indekslenen dergi yayıncılarının yaktığı yeşil ışıkta geçilseydi, bu oran %85’i bulabilirdi  
 4. 4. Sayılarla  devam   4   Kişisel  arşivlemeye  yeşil  ışık  yakan  yayıncı  oranı   %72   DOAJ’a  kayıtlı  açık  erişim  dergi  sayısı   9.744   OpenDOAR’a  kayıtlı  arşivlerde  toplam  kayıt  sayısı   57M+     MIT  Dspace  arşivinde  doküman  sayısı   60.000+   MIT  Dspace  arşivinde  aylık  indirilen  doküman  sayısı   1M   Açık  erişimin  yayın  etki  değerini  arBrma  oranı    %50-­‐300  
 5. 5. Konusal  açık   arşivler     (ArXiv.org)   Kurumsal   arşivler   (RepositoriUM)   Harmanlayıcı   portallar   (DARTEurope)   Ulusal  açık  arşiv   portalları   (RCAAP)   Yeşil  yolda  neler  oldu?   5  
 6. 6. Açık  erişim  poliDkaları   6   ¨  Kurumsal,  ulusal  zorunlu  arşivleme  poliDkaları   ¨  Fon  sağlayıcıların  (ambargolu)  açık  erişim  koşulu   ¨  Bildirgeler-­‐  hemen  depolama/opsiyonlu  erişim   ¨  Finch  Raporu-­‐  alBn  yol  için  fon  kaynakları   ¨  Avrupa  AraşBrma  Alanı   ¨  Ufuk  (Horizon)  2020   ¨  Açık  veri-­‐açık  bilim  
 7. 7. Uluslarası  projeler   7   OpenAIRE     • OpenAIREplus:  altyapı   MEDOANET     • PASTEUR4OA:  poli*ka      
 8. 8. AlBn  yol  neler  geDrdi?   ¨  Yeni  iş  modelleri:   ¤  Hybrid  dergi/yayıncı  ==>  makale  işlem  ücreD  (APC)   ¤  Açık  erişim  dergi/yayıncı  ==>  makale  işlem  ücreD  (APC)     8  
 9. 9. AlBn  yol  neler  geDrdi?   ¨  YaraBcı  projeler:   ¤  SCOAP3:  Yüksek  enerji  fiziği  alanındaki   dergilerin  açık  erişimli  hale  geDrilmesi  ile  oluşan   proje  CERN  liderliğinde  yürütülüyor.   hop://scoap3.org     ¤  PeerJ:  Biyoloji  ve  Bp  alanında  yayın  yapan  PeerJ   plapormuna  bir  defa  ve  cüzi  bir  ücret  ödeyerek   yayın  yapılabiliyor.  hop://peerj.com     9  
 10. 10. Dünya  hangi  sorunları  konuşuyor?   ¨  AraşBrma  verisinin  arşivlenmesi,  saklanması   ¨  Ambargo  sürelerinin  minimuma  indirilmesi   ¨  Telif  hakları  &  lisans  sorunları   ¨  Makale  işlem  ücretleri   ¨  Dublike  ödeme  yapılan  dergiler  (double  dipping)   ¨  Yayıncılarla  veri  madenciliği  konusunda  anlaşmalar   ¨  Yağmacı  dergiler  (predatory;  Beall’s  List)   10  
 11. 11. Türkiye  hangi  yolda  ilerliyor?   11  
 12. 12. OpenDOAR-­‐  Türkiye   12  
 13. 13. ROARMAP-­‐  Türkiye   13  
 14. 14. DOAJ’da  260  Türkiye  adresli  dergi   14  
 15. 15. ANKOS  Açık  Erişim  ve  Kurumsal  Arşivler  Grubu   15   ¨  2006’dan  bugüne   ¨  Klavuzlar  &  rehberler   ¨  Yayınlar  &  sunumlar     ¨  EğiDm  toplanBları  &  çalıştaylar   ¨  İşbirlikleri:  OpenAIREplus  &  SCOAP3  &  DergiPark   ¨  Sözlük   ¨  Blog   ¨  hop://acikerisim.ankos.gen.tr   ¨  Açık  erişim  tarBşma  listesi  
 16. 16. Avrupa  Birliği  projeleri   İzmir  Yüksek  Teknoloji   EnsDtüsü   Haceoepe     Üniversitesi   16  
 17. 17. YÖK  Ulusal  Akademik  Arşiv  Projesi   ¨  Ocak  –Ekim  2014   ¨  YÖK  Kurumsal  Arşivler  Çalışma  Grubu   ¨  Kurumsal  poliDka  oluşturma   ¨  Kurumsal  arşivlerin  oluşturulması   ¨  YÖK  validasyon  &  harmanlama   17  
 18. 18. Son  Söz   Dünya   Açık  veriyi   konuşuyor   APC  finansman   modellerini   tarBşıyor   Türkiye   Yayın   arşivlerini   oluşturuyor   Açık  erişim   dergi   yayınlıyor   18  
 19. 19. Açık Erişim ve Türkiye’de Son Durum Ankaref & MikroBilgi Eğitim Çalıştayı 20 Mart 2014, Antalya     Teşekkürler           ilkay.holt@ozyegin.edu.tr   www.ozyegin.edu.tr     19  

×