Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?

387 views

Published on

3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 20-21 Ekim 2014, YÖK Başkanlığı, Ankara
YAAP Tanıtım Toplantısı

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?

 1. 1. 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? İlkay Holt Kütüphane Direktörü 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 2. 2. • Üniversitelerin entelektüel çık8larını ve üre9kleri veriyi yönetmek için açık erişim poli/kalarını geliş/rmeye, veri yöne/m planlarını hazırlamaya ih/yaçları var. 2 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Açık erişim ve veri yöne/mi poli/kaları 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 3. 3. 3 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 4. 4. • Üniversiteler, kamu finansmanı ile yapılan araş8rmalar 4 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Kamu kaynaklarının verimli kullanımı sonucunda üre/len, yazarlarının üniversitelerinde öğre/m üyesi olduğu ve ücretsiz yazarlık yap8kları yayınlar için, yayıncılara kurumları aracılığıyla tekrar ücret ödememeliler. 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 5. 5. yayıncıların yanında, geleneksel yayıncılar karma yayıncılık modelleri ile karşımıza çıkıyor. Hem üniversite yayıncılığında bu modelleri izlemek hem de üniversite üyelerinin açık erişim yayın yapması için teşvik gerekiyor. 5 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Açık erişim yayıncılık • Açık erişim yayıncıları değişime zorladı. Açık erişim 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 6. 6. 6 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 7. 7. 7 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Kurumsal arşivler • Üniversiteler üyeleri taraGndan yapılan tüm yayınları kayıt al8nda tutmalı, bu yayınları uluslararası standartlarda, uzun dönemli saklayacak altyapılar geliş/rmeli, tümünün tam metnine erişimi sağlamalı, hem kurumun hem de yazarlarının görünürlüğünü ar8rarak yayınların bilimsel etkisini yükseltmeli. 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 8. 8. 8 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 9. 9. tam me/n erişilebilirliği, yazarın eser sahibi olarak manevi ve maddi haklarının farkında olması, yayıncı ile olan iş anlaşmasında interne/n kapasitesini yüksek düzeyde kullanabilmesi için gözetmesi gerekenler ve böylelikle yayınların yazar kopyalarının en azından bir kurumsal arşivde depolayabilmesi önem taşımaktadır. 9 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Telif haklarının yöne/mi • Kurumsal entelektüel haGzanın kayıt al8nda olması ve 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 10. 10. 10 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Telif haklarının yöne/mi: Yayıncı poli/kaları yayıncıların 70%’i, dergilerin 90’ı arşivlemeye izin veriyor 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA Yeşil 30% Mavi 33% Sarı 8% Beyaz 30
 11. 11. • İnternet ortamında açık erişime sunulan içeriklerin hem yayıncı anlaşmalarında hem de kişisel veya kurumsal dağı8m sırasında hangi şartlarla kullanıma açıldığını belirleyen Crea/ve Commons lisansları gibi açık lisanslar konusunda farkındalık gerekiyor. 11 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Telif haklarının yöne/mi: açık lisanslar 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 12. 12. • Ulusal ve kurumsal, üre9ğimiz bilgiye erişebilmek elzem bir ih/yaç. Kendi kurumlarının üyeleri taraGndan üre/len bilgiye erişemeyen kütüphaneler gerçeğimizdir. Daralan üniversite ve kütüphane bütçelerine karşılık katlanarak artan yayın fiyatları göz önüne alındığında açık erişime olan ih/yaç bir kez daha kendini gösterir. 12 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Kütüphane bütçeleri 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 13. 13. 13 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 14. 14. 14 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Kaynakların konsolidasyonu • Kamu araş8rma fonları • Ulusal lisanslar • Kurumsal ödenekler (araş8rma bütçeleri) • Kütüphane yayım alım bütçeleri • Makale işlem ücretleri 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 15. 15. indekslerinde yüksek a8f etkisi ile yer alıyor. Açık erişim dergilerde yapılan yayınlar için ödüllendirmenin yanında kurumsal arşivlerde indekslenen yayınların da değerlendirme kriterleri arasına alınması gerekiyor. Makale düzeyinde metrikler (altmetrics) önem kazanıyor. Uluslararası a8f indekslerinin tek yükseltme ölçütü olması tüm dünyada sorgulanıyor. 15 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Akademik değerlendirme kriterleri • Açık erişim dergiler de geleneksel dergiler kadar a8f 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 16. 16. • Yayınların varlığından haberdar olmak araş8rmaların tekrarını önlerken, in/hal oranını da azaltmakta, mevcut çalışmalardan yeni yayınlar üretmek için Grsat yaratmaktadır. • İlişkili alanlarda kimlerin hangi konularda çalış8ğını görebilmek ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini ar8rmakta, yenilikçi projeler için ortam yaratmaktadır. 16 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Yayın etkisi, araş8rmanın tekrarı, işbirliği, inovasyon • Açık erişim yayınların, olmayanlara göre kullanım ve a8f oranlarının konu alanlarına göre değişse de daha yüksek olduğu pek çok çalışmanın sonucunda ortaya konmuştur. 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 17. 17. 17 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Soru işaretleri; • Tüm üniversiteler üyelerinin yayınlarını kurumsal arşivlere koyduğunda ar8k yayıncılara ücret ödemeyecek miyiz? • Yayınların yazarları üniversiteler, o zaman kendi yayınımızı kendimiz yapalım. • Açık erişim için makale işlem ücre/ni kim ödeyecek? • Yayınımı kurumsal arşive koyarsam yayıncı ile anlaşma ihlali doğurur mu? • Yayınlanmış bir makalemi açık lisans ile arşivleyebilir miyim? • ... 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 18. 18. • Açık erişimin çıkış noktası bilimsel ile/şim döngüsünün e/k işleyişini sağlamak ve interne/n olanaklarından tam kapasite ile faydalanmak8r. Bu nedenle bilimin üre/ldiği üniversitelerin, açık erişimin ge/rdiği ve şekillendirdiği dünyaya hazırlıklı olmaları bir yana buna liderlik etmesi beklenmektedir. 18 Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek? Son Söz 20-21 Ekim 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA
 19. 19. İlkay Holt Kütüphane Direktörü Özyeğin Üniversitesi ilkay.holt@ozyegin.edu.tr @ilkayholt Holt, İlkay. (2014) “Açık Erişim Üniversitelerde Neleri Değiştirecek?” 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı. 20-21 Ekim. YÖK, Ankara.

×