Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak

544 views

Published on

Holt, İ. (2014). Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak (Presentation). Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek Konferansı. 9-10 Haziran 2014. YÖK Başkanlığı, Ankara.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Açık Erişim: Araştırma için Katma Değer Yaratmak

 1. 1. AÇIK ERİŞİM ARAŞTIRMA İÇİN KATMA DEĞER YARATMAK 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA İlkay HOLT Özyeğin Üniversitesi Kütüphane Direktörü
 2. 2. 2 Açık Erişim Nedir? 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA “Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır” Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim
 3. 3. 309 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim Araştırmacılar makalelerini yayıncıya ücretsiz veriyor Araştırmacılar telif haklarını yayıncıya ücretsiz veriyor Diğer araştırmacılar ücretsiz hakemlik yapıyorlar Üniversiteler bu makalelere erişim için yüksek ücretler ödüyorlar Yayıncılar makaleleri telif hakları ve emek ücreti vermeden yazardan alıp, erişim için yüksek ücretler talep ediyorlar Kaynak: ”Do You Know Your Rights About What You Write?” http://openaccess.commons.gc.cuny.edu/files/2012/05/OA-poster-Faculty-Day-2012-small.pdf Neden ortaya çıktı?
 4. 4. 4 Ödeme duvarı (paywall) haritası (https://www.openaccessbutton.org) Erişim engeli inovasyonu yavaşlatıyor, merakı köreltiyor, sağlık riski yaratıyor.. 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim
 5. 5. 5 Bilimsel iletişim döngüsünün değişimi 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim Kaynak: ” Rethinking Scholarly Communication” http://www.dlib.org/dlib/september04/vandesompel/ 09vandesompel.html
 6. 6. 6 Yayın potansiyeli   09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim Yayınlanan aktif bilimsel dergi sayısı 28.000+ Yıllık yayınlanan makale sayısı 1.9M+ Yıllık yayınlanan makalelerin açık erişim oranı %20 Kişisel arşivlemeye yeşil ışık yakan yayıncı oranı %72
 7. 7. 7 Sayılarla devam   09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim DOAJ’a kayıtlı açık erişim dergi sayısı 9.744 OpenDOAR’a kayıtlı arşivlerde toplam kayıt sayısı 57M+ MIT Dspace arşivinde doküman sayısı 60.000+ MIT Dspace arşivinde aylık dw sayısı 1M Açık erişimin yayın etki değerini artırma oranı %50-300
 8. 8. 8 Neden açık erişim? 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA •  Entelektüel çıktının görünürlüğünü sağlar •  Araştırma etkisini artırır •  İnovasyonu sağlar •  Araştırmanın tekrarını ve intihali önler •  Bilimsel rekabet ortamında avantaj oluşturur •  İşbirliği fırsatları yaratır •  Disiplinlerarası araştırmaları güçlendirir •  Öğretim materyallerinin geliştirilmesini ve paylaşımını kolaylaştırır •  Araştırma faaliyetlerinin yönetimini kolaylaştırır Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim
 9. 9. 9 Açık erişimi gerçekleyen dinamikler 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA •  Farkındalık •  Yasa, politika ve stratejiler •  Altyapı gereksinimleri ve standartlar •  Kurumsal arşivler Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim
 10. 10. 10 Avrupa Birliği projeleri ve açık erişim 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim
 11. 11. 11 Uluslararası projeler 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim OpenAIRE • OpenAIREplus: altyapı PASTEUR4OA • PASTEUR4OA: politika
 12. 12. 12 Dünyada yeşil yol 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim Konusal açık arşivler (ArXiv.org) Kurumsal arşivler (RepositoriUM) Harmanlayıcı portallar (DARTEurope) Ulusal açık arşiv portalları (RCAAP)
 13. 13. 13 YÖK Ulusal Akademik Arşiv Projesi 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA •  YÖK Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu •  Ocak –Ekim 2014 •  Kurumsal politika oluşturma •  Kurumsal arşivlerin oluşturulması •  YÖK validasyon & harmanlama •  Tezlerin UAAP sistemine entegrasyonu Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim
 14. 14. 14 Altın yol ve açık erişim yayıncılık 09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA •  Açık erişim yayıncılık •  Hybrid dergiler •  AE yayıncılar •  SCOAP3 •  TR’de DOAJ’a kayıtlı dergi sayısı •  DergiPark Projesi Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim
 15. 15. 15 Üniversiteler,    kütüphaneleri  ve  açık  erişim   09 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA •  Kurumsal açık erişim politikası oluşturulmalı •  Gerekli altyapı sağlanmalı ve süreçler geliştirilmeli •  Açık erişim yayın için fon (APC) sağlanmalı •  Kütüphane ve araştırma destek birimleri işbirliği yapmalı •  Kurumsal açık arşivler oluşturulmalı •  Akademik değerlendirmede AE yayın ve arşivleme teşvik edilmeli •  Üniversite dergi yayıncılığı açık dergi sistemleri (OJS) ile yapılmalı •  Açık erişim ve açık veri araştırma sürecine entegre edilmeli •  Üniversite içi ilgili sistemlerin entegrasyonu sağlanmalı (akademik değerlendirme sistemi, kurumsal arşiv, web yazar profilleri, üniversite web sayfaları vb.) Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim
 16. 16. TEŞEKKÜR EDERİZ… 1609 - 10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek: Açık Erişim

×