Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Обучение за начинаещи: Лични предпазни средства

1,286 views

Published on

Нормативни изисквания. Оценка на риска. Изготвяне на списък. Определяне на вида, наименованието и точната идентификация. Процедура по осигуряване на ЛПС.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Обучение за начинаещи: Лични предпазни средства

 1. 1. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Обучение за начинаещи
 2. 2. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Доцео OTGOVORI.INFO ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ ЕРГОНОМИЯ EDU. OTGOVORI.INFO ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ Д-р инж. Деяна Илиева Д-р София Евстатиева, дм
 3. 3. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Физическо премахване на опасността/ редизайн Замяна с по-безопасен процес или продукт Контрол на опасностите при източника Промяна на начина, по който се работи Лични предпазни средства Необходимост от контрол Мярката е зависима от човека Йерархия на контролитеНай- ефективно Най-малко ефективно
 4. 4. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ
 5. 5. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ОЦЕНКА НА РИСКА ЛПС се осигуряват за идентифицирани и оценени рискове! Риск ЛПС Характеристики на ЛПС
 6. 6. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Член 17 Работодателят съставя списък, който съдържа:
 7. 7. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Определяне на работните места и видовете работа • Професия (Длъжност) • Дейности • Посетители Приложение № 1 към чл. 17 Неизчерпателен списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства
 8. 8. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO
 9. 9. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Длъжностно лице по БЗР в строителна фирма ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 10. 10. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO КАКВИ ЛПС? Вид • ??? Наименование • ??? Точна идентификация • ???
 11. 11. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Вид на ЛПС • ЛПС за главата • ЛПС за слуха • ЛПС за очите и лицето • ЛПС за дихателни органи Приложение № 2 към чл. 17 Неизчерпателен списък на лични предпазни средства (ЛПС)
 12. 12. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ВИД НА ЛПС • ЛПС за горните крайници • ЛПС за долните крайници • ЛПС за кожата • ЛПС за торса и корема • ЛПС за цяло тяло
 13. 13. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ЛПС Вид • ЛПС за долни крайници Наименование • ??? Точна идентификация • ??? ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 14. 14. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO  Обувки - половинки, боти, високи обувки, обезопасяващи боти.  Обувки, които могат да бъдат бързо развързани или разкопчани.  Обувки с допълнително защитно бомбе.  Обувки и надобувки с устойчиви на топлина ходила.  Термични (за защита от студ) обувки, боти и надботи.  ...  Подвижни ходила, устойчиви на топлина, пробождане или подхлъзване. ... НАИМЕНОВАНИЕ
 15. 15. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Наименование Вид • Защита за долните крайници Наименование • Обувки половинки с допълнително защитно бомбе и устойчиво на пробождане или подхлъзване ходило Точна идентификация • ???
 16. 16. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Точна идентификация
 17. 17. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO БДС EN ISO 20345:2011 Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки. БДС EN ISO 20346:20114 Лични предпазни средства. Защитни обувки. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 18. 18. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Класификация I SB Базовите изисквания на стандарта S1 Базовите изисквания + + предна част на обувката - затворена + антистатични обевки + поглъщане на енергията от ходилото в областта на петата S2 Характеристиките на S1+ + устойчивост на проникване и поглъщане на вода S3 Характеристиките на S2+ + пластина в ходилото за устойчивост на пробождане от твърди предмети БДС EN ISO 20345:2011 Класификация I – от кожа и други материали, но не изцяло гума или полимерни Класификация II – изцяло гумени или изцяло полимерни
 19. 19. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Класификация I P Устойвичост на пробождане С Проводима А Антистатична CI Изолация срещу студ HI Изолация срещу топлина ... БДС EN ISO 20345:2011 Допълнителни обозначения за случайни рискове
 20. 20. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ТОЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ Вид • Защита за долните крайници Наименование • Обувки половинки с допълнително защитно бомбе и устойчиво на пробождане или подхлъзване ходило Точна идентификация • БДС EN ISO 20345 • S1P
 21. 21. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Конкретни опасности, за които се прилагат ЛПС  Предмети, падащи върху или смазващи предната част на ходилото Падания и удар върху петата на стъпалото Падания в резултат на подхлъзвания  Стъпване върху пробождащи и режщи предмети Увреждане на глезените; ходилата; пищяла. Студ или топлина ...
 22. 22. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 23. 23. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Закупуване на лични предпазни средства Декларация за съответствие Инструкция за употреба
 24. 24. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Изготвяне на инструкции за използване Чл. 15 Личните предпазни средства се използват в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя, като същите трябва да бъдат разбираеми. Рискът е по-голям, ако не използваш правилната маска!
 25. 25. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Провеждане на обучение на работещите ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 26. 26. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Предоставяне на личните предпазни средства ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 27. 27. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Проверки ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 28. 28. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Знанието не е достатъчно, трябва и да го прилагате! ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА OTGOVORI.INFO http://otgovori.info http://zbut.eu

×