Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕЦелта на тази презентация е да предостави информация наинспекторите по труда за опасните вещест...
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕМного вещества, срещани в пекарните, са опасни за здраветона работещите.Основните рискове за зд...
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕРеспираторно заболяване / Професионална астма Много вещества на работното място могат дапричин...
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕРеспираторно заболяване / Професионална астма1виялитературен източник за астма при хлебарите ео...
Професионален дерматит Нарушение на кожата, причинено в резултат на контакт свещества на работното място Кожата става че...
Професионален дерматит ИКД & АКД могат да се появят едновременно (експозицияна дразнещи или сенсибилизиращи вещества) Ве...
1. Установяване на опасните вещества, които присъстват2. Определяне кой може да бъде засегнат, по какъв начин ивероятностт...
- Брашно / прахове в пекарните, използвани впроизводствения процес;- Течни съставки използвани в производствения процес;- ...
2.Как работещите могат да бъдат изложени наекспозиция?- Вдишване на брашно/прахове в пекарните, пари от процесаили при поч...
 Най-широко разпространената суровина, която сеизползва в процеса Това е професионална опасност, която присъствав почти ...
БРАШНО / БРАШНЕН ПРАХВъздейства на безопасността наработещите- Рискове от пожар и експлозияВъздейства на здравето нарабо...
БРАШНО / БРАШНЕН ПРАХ• Пътища за експозиция- вдишване (в повечето случаи/от най-голямо значение)Чрез вдишване на брашнен п...
БРАШНО / БРАШНЕН ПРАХПризнаци и симптоми за експозицияОстра експозиция: може да доведе до раздразване/възпаление наочите, ...
БРАШНЕН ПРАХГРАНИЦИ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯЕвропейско законодателствоКомитета НКСПЕ към Европейската Комисия – непрепоръчва индикати...
Информация за безопасност по отношениена брашнения прах / праховете в пекарните Не се изисква да има SDS (информационни л...
Други опасности за респираторнатасистема в работната среда на пекарнитеНежитни брашна: черно брашно (от елда), соево браш...
Контролни мерки за Брашно / Прах в пекарната (1)Какво представлява контролната мярка?Мярка, предприета за намаляване на ек...
10 Основни съвета за контрол на експозицията на брашно(със съдействието на Органа по здраве и безопасност, UK) Работете в...
10 Основни съвета за контрол на експозицията на брашно(със съдействието на Органа по здраве и безопасност, UK) Избягвайте...
Контролни мерки за Брашно / Прах в пекарната (2) Мерките за контрол следва да бъдат подходящи, в съответствие соценката н...
Почистващи агентиТипични почистващи химични агенти, използвани впекарните натриев хидроксид (използва се за почистване на...
Рискове от почистващите агенти Типично дразнещо действие в разредена форма (разреждане 1към 10) Корозивните вещества дей...
Мерки за контрол по отношение на почистващите агентиПредоставяне на информация трябва да бъдат етикетирани по подходящ на...
Здравно наблюдение Изисква се от Директива 98/24/EO на Съвета за опазване наздравето и безопасността на работниците от ри...
ATEX Регламенти/Разпоредби Прилагане на ATEX Директива 1992/92 при съхранението /употребата на запалими вещества Прилага...
ATEX Разпоредби / Ръководство за вакуумни средстваATEX сертифицирани вакуумни средства вопасни пространства (зони 20, 21 ...
Записване на резултатите от оценката на риска Работодателя следва да документира по съответния редоценката на риска (изис...
Опасно вещество Възникване на експозиция Здравен рискБрашнен прахФин прахполучен отжитни и нежитнизърнаВсички етапи отобра...
 Писмена оценка на риска на място/обекта на контрол Доказателства за мерки за контрол на място, когато се изисквасъгласн...
Благодаря за Вашето внимание!!!vdobreva@gli.government.bgИмате ли въпроси?ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
Опасни вещества в пекарните
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Опасни вещества в пекарните

892 views

Published on

Презентация на ИТ по случай Европейската кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Опасни вещества в пекарните

 1. 1. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕЦелта на тази презентация е да предостави информация наинспекторите по труда за опасните вещества, присъстващи впекарните;Включени опасни вещества и техния ефект върхуздравето на работещияИзисквания на оценката на рискаВъзможности за контролиране на експозициятаРискове за безопасността, произтичащи от праха впекарните
 2. 2. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕМного вещества, срещани в пекарните, са опасни за здраветона работещите.Основните рискове за здравето, описани за този секторса: Респираторно заболяване – включителнопрофесионална астма Професионален дерматит
 3. 3. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕРеспираторно заболяване / Професионална астма Много вещества на работното място могат дапричинят професионална астма (ПА). Най-честите причинители на професионална астма садървесния прах, зърнения прах, гъби или другихимични вещества (зърнения прах е втората най- честапричина за ПА след изоцианатите). Реалния процент на възникване на ПА не е известен,предполага се, че зърнения прах причинява 2-20 %от всички случаи на астма в индустриалните нации Пекарите / Мелничарите / Работещите вскладове за зърно са идентифицирани като високорискови групи
 4. 4. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕРеспираторно заболяване / Професионална астма1виялитературен източник за астма при хлебарите еот 1700 г. Има данни за общо намаляване на честотата на ПА,но брашното като причиняващ агент остава без промяна(THOR 2002-2008) Пекарите и произвеждащите сладкарски изделиябяха най-често засегнатата група работещи, които бяхадокладвани на SWORD* Брашното е най-важният агент причинител на ПА въвФранция / Финландия Свързаните с работата симптоми на астма обикновеноса предшествани от ринит и конюнктивит
 5. 5. Професионален дерматит Нарушение на кожата, причинено в резултат на контакт свещества на работното място Кожата става червена, има сърбеж и може да оттече, в т.ч.да се появят мехури 2 форми; Иритативен контактен дерматит /ИКД/ (80%)&Алергичен контактен дерматит /АКД/ (20%) ИКД възниква само в частите от тялото, коитоса в пряк контакт АКД зависи от веществото, естеството наконтакт, изложеното лице Веднъж след като човек бъде сенсибилизиран,вероятно това ще остане за цял живот Сенсибилизатори на кожата – брашно, латекс, хромати,никелОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 6. 6. Професионален дерматит ИКД & АКД могат да се появят едновременно (експозицияна дразнещи или сенсибилизиращи вещества) Веществата, които дразнят или сенсибилизират кожата иматзнак Xi на опаковкатаCPL CLP Корозивните вещества могат също да причинят изгарянияОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 7. 7. 1. Установяване на опасните вещества, които присъстват2. Определяне кой може да бъде засегнат, по какъв начин ивероятността за увреждане3. Определяне на необходимите мерки за премахване /контролиране или намаляване на експозицията4. Записване на резултатите от оценката, препоръчаните меркиза контрол и предприетите действия за изпълнение5. Преглед и преоценка Този общ подход може да се прилага към всички опасности забезопасността и здравето на работното мястоКакво трябва да има при оценката на риска от опасно вещество?ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 8. 8. - Брашно / прахове в пекарните, използвани впроизводствения процес;- Течни съставки използвани в производствения процес;- Почистващи препарати – хигиенни изисквания запроизводството и отрасъла1. Какви са основните опасни вещества в пекарните?ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 9. 9. 2.Как работещите могат да бъдат изложени наекспозиция?- Вдишване на брашно/прахове в пекарните, пари от процесаили при почистване- Контакт с кожата – твърди и течни съставки, пасти- Контакт с очите – прахове, пръски от течности Може да се отнася за всеки работещ, участващ впроизводството / поддържането / операциите по почистванеОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 10. 10.  Най-широко разпространената суровина, която сеизползва в процеса Това е професионална опасност, която присъствав почти всички етапи на производството Почистването и поддържанетона оборудването може дадоведе до значителнавъзможност за експозицияБрашнени прахове (от житни и нежитни зърна)ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 11. 11. БРАШНО / БРАШНЕН ПРАХВъздейства на безопасността наработещите- Рискове от пожар и експлозияВъздейства на здравето наработещите- дразнещо действие върху очите и кожата- дерматит- въздейства на респираторната система (включителноастма)ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 12. 12. БРАШНО / БРАШНЕН ПРАХ• Пътища за експозиция- вдишване (в повечето случаи/от най-голямо значение)Чрез вдишване на брашнен прах от работната среда.Брашнения прах е посочен като сенсибилизатор зареспираторната система – може да доведе до алергичнареакция – астма.- контакт с очите или кожатаЧрез контакт с брашнен прах при работа с материала /операции за почистване. Може също да действа катосенсибилизатор на кожата.ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 13. 13. БРАШНО / БРАШНЕН ПРАХПризнаци и симптоми за експозицияОстра експозиция: може да доведе до раздразване/възпаление наочите, носната кухина и кожатаХронична експозиция: може да доведе до дерматитни реакции(иритативни и алергични), а също така и астма предвид на това, чебрашнения прах е регистриран като сенсибилизатор нареспираторната система.ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 14. 14. БРАШНЕН ПРАХГРАНИЦИ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯЕвропейско законодателствоКомитета НКСПЕ към Европейската Комисия – непрепоръчва индикативна гранична стойност запрофесионална експозиция за БРАШНЕН ПРАХ, тъйкато не може да бъде определена такаваконцентрация, която да предпази всички работещи.- НКСПЕ стигна до заключението, че експозиция ≤ 1 mg/m3наинхалабилен брашнен прах би предпазила повечето работещи- Все пак, концентрации < 1 mg/m3могат да предизвикат симптоми при вечесенсибилизирани работещиЗабележка: Измерено или изчислено за референтен период от осем часа.Други позоваванияВсяка Европейска страна може да установи правни или нормативни ГСПЕ, някои възоснова на Американската конференция на държавните специалисти поиндустриална хигиена (ACGIH). Те варират от 1 до 10 mg/m3, в зависимост отстраната членка.ОПАСНИ ХИМИЧНИ АГЕНТИ
 15. 15. Информация за безопасност по отношениена брашнения прах / праховете в пекарните Не се изисква да има SDS (информационни листове забезопасност) предоставяни съгласно REACHСъгласно чл. 2(6) от REACH разпоредбите на Дял IV(ИНФОРМАЦИЯ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ) не сеприлагат за: г) храни или фуражи за животни в съответствие сРегламент (ЕО) № 178/2002, включително за употреба:Регламент (ЕО) No. 178/2002 се прилага за всички етапи напроизводство, преработка и разпространение “Храни” (или “хранителни продукти”) означава “всяковещество или продукт, независимо дали е преработен или не,частично преработен или непреработен, който е предназначен заили основателно се очаква да бъде приеман от хора” Не се изисква да има етикет за опасност съгласно чл. 1.5. отДИРЕКТИВА 1999/45/ЕО (същото както по-горе)ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 16. 16. Други опасности за респираторнатасистема в работната среда на пекарнитеНежитни брашна: черно брашно (от елда), соево брашноЕнзими: амилаза, целулаза, ксиланаза, протеази, глюкоза оксидазаЯдки & семена: бадеми, лешници, сусамови семенаОцветители за храна; карминено червеноСъставки на прах; подправки, яйчен прах, мляко на прахМъхове/плесени/гъби: Alternaria, AspergillusТоплина, SOx, NOx и други дразнещи газовеОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 17. 17. Контролни мерки за Брашно / Прах в пекарната (1)Какво представлява контролната мярка?Мярка, предприета за намаляване на експозицията на опасновещество. Може да включва; осигуряване на безопасна системаза работа, обучение и надзор, почистване на работното място,предприятието, оборудването, осигуряване на инженерни меркиза контрол и ЛПС. На тази маса присъстват малкоили никакви доказателства за каквотои да е ниво на контролПрез цялото време фокусът следвада бъде насочен към намаляване нанеконтролираното освобождаванена прахОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 18. 18. 10 Основни съвета за контрол на експозицията на брашно(със съдействието на Органа по здраве и безопасност, UK) Работете внимателно с брашното/продуктите на прах.Минимизирайте употребата на брашно на прах (брашнопредизвикващо отделянето на прах). Пускането на брашно отвисочина или хвърлянето му със сила ще доведе до вдиганетона прах. Използвайте съдове за ръсене или пръскачки за разнасянена брашното на прах, а не хвърляне с ръка. Избягвайте разпиляването на брашно, където е възможно, акогато настъпят разпилявания – почистете незабавно. Вземете мерки, за да избегнете вдигането на прах при зарежданетона съставките в миксерите. Стартирайте миксерите на ниска скорост, докато течните и сухитесъставки се смесят.ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 19. 19. 10 Основни съвета за контрол на експозицията на брашно(със съдействието на Органа по здраве и безопасност, UK) Избягвайте повреждането на чувалите (опаковките) на съставките. Ограничавайте създаването на прах във въздуха при сгъване иподреждане на празните чували. Ефективен метод е данавиете чувала нагоре от дъното, докато го изсипвате,избягвайки необходимостта да изравнявате или сгъвате празнитечували. Избягвайте използването на сгъстен въздух за почистване. Не използвайте четки за сухо почистване. Използвайте високоефективни промишлени прахосмукачки, снабдени с 2 филтъра (вкл. НЕРАфилтър) за общо почистване. Носете подходящ респиратор за основните краткосрочни задачи.ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 20. 20. Контролни мерки за Брашно / Прах в пекарната (2) Мерките за контрол следва да бъдат подходящи, в съответствие соценката на риска и да бъдат приложени в съответствие с принципите запревенция. Не трябва да увеличават общия риск. Мерките за контрол следва да бъдат одобрени чрез консултации сработещите и след подходящо информиране и инструктиране заправилната употреба. В случаите, когато е инсталирана вентилация за изтегляне на прахаследва да бъдат извършвани проверки със следната периодичност:ежедневно – дали работи, всяка седмица – за повреди, най-малковеднъж на 14 месеца – пълна проверка и тестване. Когато се изисква респираторното средство за защита (РСЗ) да еплътно прилепнало, следва да бъде направено тестване за прилягане къмлицето. РСЗ трябва да бъде подходящо за индивидуалния потребител.РСЗ трябва да бъде използвано единствено като последно средство зазащита за контрол на експозицията.ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 21. 21. Почистващи агентиТипични почистващи химични агенти, използвани впекарните натриев хидроксид (използва се за почистване на твърди повърхностии във високи концентрации – за почистване на фурни); белина (смес от калциева основа и хлор); други почистващи препарати дезинфектанти.Свързани опасности Дразнещи–обикновено за кожатапри продължително използване повреме на “мокра” работа Корозивни– очи / нос / кожа- изисква по-голям контролОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 22. 22. Рискове от почистващите агенти Типично дразнещо действие в разредена форма (разреждане 1към 10) Корозивните вещества действат по-остро върху кожата, въввръзка с което са необходими ЛПС Дразнещото действие възниква основно върху кожата – вчастност, при продължителна употреба при почистване на повърхности /оборудване Също така има опасност от попадане на пръски в очите / риск отвдишване при използване в затворени / ограниченипространства /почистване на оборудване Смесване на несъвместими почистващи агенти може да доведедо освобождаване на токсични газовеОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 23. 23. Мерки за контрол по отношение на почистващите агентиПредоставяне на информация трябва да бъдат етикетирани по подходящ начин и да бъдатосигурени Информационни листове за безопасност Информация за опасностите,правилната употреба, съхранението,необходимите ЛПССкладиране/съхранение Разделени и безопасно съхраненив заключващ се складУпотреба Следвайте препоръчаните концентрации / разреждания Използвайте подходящи ЛПС при употреба в тесни /ограничени пространства Смесването на несъвместими продукти може да доведе доотделянето на токсични газове Процедури при разливане / изхвърляне на отпадъци /здравно наблюдениеОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 24. 24. Здравно наблюдение Изисква се от Директива 98/24/EO на Съвета за опазване наздравето и безопасността на работниците от рискове, свързани схимични агенти на работното място, когато е целесъобразно въввръзка с естеството на рискаОпределяне на дихателната “история” на работещите прединазначаването Информиране на работещите за дихателните/дерматологичнитесимптоми, които могат да възникнат и за механизмите задокладване, които следва да бъдат използвани Препращане към компетентни практикуващи лекари, ако енеобходимоОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 25. 25. ATEX Регламенти/Разпоредби Прилагане на ATEX Директива 1992/92 при съхранението /употребата на запалими вещества Прилага се за запалими течности или запалими прахове, които сеизползват / генерират при процеса Брашненият прах е запалим - при разпространение във въздухаможе да доведе до създаването наексплозивна атмосфера Следва да бъде направено класифициране на опасните зони, катоработните зони следва да бъдат подходящо урегулирани (20, 21,22) в зависимост от естеството на праха и вероятността заприсъствие Подходящо класифицирано, съгласно ATEX, оборудване,използвано в тези зони и подготвен Документ за защита срещуексплозияРискове за безопасността от брашнени праховеОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 26. 26. ATEX Разпоредби / Ръководство за вакуумни средстваATEX сертифицирани вакуумни средства вопасни пространства (зони 20, 21 или 22)Не използвайте домашнипрахосмукачкиИзбягвайте употребата на подсиленикабелни проводници Осигурете така, че да не се изтеглят мокри материали Периодично, компетентно лице да проверява двигателя запрах и да извършва основно почистванеРедовно подменяйте филтритеРискове за безопасността, в резултат на брашнени праховеОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 27. 27. Записване на резултатите от оценката на риска Работодателя следва да документира по съответния редоценката на риска (изисква се съгласно Директива 98/24 ЕО) Следва да бъде актуална (периодично преразглеждане) Трябва да разглежда възможностите за експозиция при рутиннидейности, а също така при дейности по поддръжката и принерутинни операции Преразглеждане, ако наблюдението на здравословното състояниена работещите покаже, че това е необходимо Преразглеждане когато има промяна в граничните стойности заекспозиция на работното място / мониторинг на експозициятаОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 28. 28. Опасно вещество Възникване на експозиция Здравен рискБрашнен прахФин прахполучен отжитни и нежитнизърнаВсички етапи отобработване на съставкатаПочистване / поддържанена оборудванетоДразнещо действие по отношение на очите,дихателната система и кожата. Катореспираторен сенсибилизатор може дапричини астма. Може да причинииритативен и алергичен дерматитДруги праховев пекарнитеЕнзими,прахообразнисъставки,подправкиСъответните етапи наобработване на съставкитеПочистване / поддържанена оборудванетоДразнещо действие по отношение на очите,дихателната система и кожата. Някои отсъставките са респираторни сенсибилизато-ри – могат да причинят астма. Могат дапричинят иритативен и алергичен дерматитПочистващиагентиМогат да иматдразнещо /корозивнодействиеПочистване на работнизони / оборудване /затворени пространстваДразнещо действие по отношение на очите,респираторната система и кожата.Иритативен дерматит.Пекарна промишленост – Кратък обзор на оценката на рискаОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 29. 29.  Писмена оценка на риска на място/обекта на контрол Доказателства за мерки за контрол на място, когато се изисквасъгласно оценката на риска & подходящо приложени/поддържани &тествани Доказателство, че работещите са информирани за рисковете,че са обучени за използването на определените мерки за контрол Принудителни действия следва да бъдат предприети когато:- Няма контролни мерки на място / не са определени вписмена форма- Работещите не са запознати с рисковете / използванетона контролните мерки- Мерките за инженерен контрол не се поддържат / не сетестват периодично- При доставени неподходящи ЛСП / средства зареспираторна защитаИнспекционен подходОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ
 30. 30. Благодаря за Вашето внимание!!!vdobreva@gli.government.bgИмате ли въпроси?ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПЕКАРНИТЕ

×