Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
              
2008 metų „Maisto banko“ veiklos ataskaita                            ...
vertė  744  083  Lt.  Maisto  produktai  skurdžiai  gyvenančius  asmenis  pasiekė  per  146  „Maisto  banko“ 
remiamų nepe...
 
2008 metais „Maisto banko“ gauta parama ir finansavimas 
 
      Šaltinis               Programa    ...
2008 metų „Maisto banko“ gautų lėšų panaudojimas 
 
  Eil. 
                   Išlaidos        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"Maisto banko" 2008 veiklos ataskaita

1,255 views

Published on

"Maisto banko" 2008 veiklos ataskaita

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Maisto banko" 2008 veiklos ataskaita

 1. 1.         2008 metų „Maisto banko“ veiklos ataskaita          „Maisto bankas“ yra jau trylika metų Lietuvoje veikianti labdaros organizacija, kurios pagrindinis tikslas  yra  mažinti  maisto  švaistymą  ir  skatinti  tinkamų  vartoti  maisto  produktų  perdavimą  skurstantiems  asmenims.  Bendradarbiaudami  su  maisto  gamintojai  ir  prekybininkais  siekiame,  kad  tinkami  vartoti  maisto produktai nebūtų utilizuoti, bet pasiektų vargingai gyvenančių žmonių stalą. „Maisto bankas“ taip  šviečia visuomenę apie atsakingo vartojimo, subalansuotos mitybos svarbą, prisideda formuojant sveikos  mitybos įpročius. 2008 metai „Maisto bankui“ buvo sėkmingi – surinkta žymiau daugiau paramos maistu,  pagerinta turima infrastruktūra, klojamas pagrindas paslaugų plėtrai ir naujiems projektams ateityje.     2008 metais „Maisto banko“ vykdyti projektai    Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims programa  Biudžetas: 45 270 Lt;  Finansavimo šaltiniai: Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra;  Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programos metu per 2008  metus  skurdžiai  gyvenantiems  žmonėms  išdalinta  231  tona  maisto,  kurio  vertė  587  390  Lt.  Programą  visoje  šalyje  nuo  2006  m.  įgyvendina  trys  nepelno  organizacijos:  Lietuvos  Caritas, Lietuvos  Raudonasis  Kryžius bei „Maisto bankas“. „Maisto banko“ dėka maisto produktai penkis kartus per metus skirti 10 246  asmenis  Vilniaus  ir  Panevėžio  miestuose.  Atrenkant  tinkamus  gauti  paramą  maistu  asmenis  bendradarbiavome su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.    Visuotinė maisto produktų rinkimo akcija prekybos centruose  Biudžetas:  58 300 Lt;  Finansavimo šaltiniai: UAB „Palink“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Maxima Lt“;  Visuotinė  maisto  produktų  rinkimo  akcija  prekybos  centruose  buvo  vykdoma  jau  šeštąjį  kartą.  Akcija  įvykdyta  28  miestuose  ir  miesteliuose,  surengta  kartu  su  miestų  savivaldybėmis  ir  buvo  globojama  miestų  vadovų.  2008  metais  „Maisto  banko“  akcija  vyko  207  prekybos  centruose,  jos  metu  maisto  produktus padėjo rinkti 3892 savanoriai. Lietuvos visuomenė paaukojo 189 tonas maisto produktų, kurių 
 2. 2. vertė  744  083  Lt.  Maisto  produktai  skurdžiai  gyvenančius  asmenis  pasiekė  per  146  „Maisto  banko“  remiamų nepelno organizacijų tinklą.    Paramos maistu surinkimas iš maisto gamintojų ir prekybininkų bei distribucija „Maisto banko“  paramos tinklo organizacijoms  Biudžetas: 71 251 Lt;  Finansavimo šaltiniai: AB „Kraft Foods Lietuva“, UAB „Alexela Oil“, UAB „Wrigley Baltics“, individualių  asmenų parama;  2008  m.  „Maisto  bankas“  iš  maisto  pramonės  ir  prekybos  įmonių  surinko  ir  vargšais  besirūpinančioms  organizacijoms perdavė 116 tonų maisto, kurio vertė 696 356 Lt.  Šios veiklos vykdymui AB „Kraft Foods  Lietuva” „Maisto bankui“ padovanojo krovininį automobilį „Renault Traffic”, UAB „Alexela Oil” skyrė lėšų  degalų įsigijimui. Jei ne „Maisto banko” veikla, visi šie maisto produktai būtų utilizuoti.    Parama  maistu  Vilniaus  miesto  rizikos  grupės  šeimoms,  siekiant  mažinti  skurdą  bei  socialinę  atskirtį, bendradarbiaujant verslo ir viešajam sektoriui   Biudžetas: 14 000 Lt;  Finansavimo šaltiniai: Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Rimi Lietuva“;  Projekto  metu  buvo  teikiama  nuolatinė  parama  maistu  dvidešimčiai  Vilniaus  mieste  gyvenančių  socialinės  rizikos,  ar  mažas  pajamas  gaunančių  šeimų.  Šeimos  atrinktos  bendradarbiaujant  su  Vilniaus  socialinės  paramos  centro  Pagalbos  šeimai  tarnyba.  Paramą  maistu  kiekvieną  mėnesį  gaudavo  106  asmenys. Maisto produktai, skirti šeimoms, buvo surenkami iš UAB „Rimi Lietuva“ tinklui priklausančių  parduotuvių. Kartu su maisto paketu kiekviena šeima gaudavo ir parengtą informaciją apie namų ruošos,  šeimos biudžeto planavimo klausimus, taip pat apie sveiką ir pilnavertišką mitybą turint ribotą biudžetą,  patarimus  ir  receptus,  kaip  nebrangiai,  bet  skaniai  gaminti  iš  įvairaus  ir  vertingo  maisto  produktų.  Šeimoms  buvo  rengiami  šviečiamieji  praktiniai  seminarai,  kurių  metu  mokoma  gaminti  iš  nebrangių,  kokybiškų ir sveikatai naudingų maisto produktų.     „Maisto banko” tinklo plėtra   Biudžetas: 13 908 Lt;  Finansavimo šaltiniai: Vilniaus miesto savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, 2% GPM;  2008 m. „Maisto bankas“ tapo Europos maisto bankų federacijos nariu. Iš Valstybės turto fondo „Maisto  bankas“ išsinuomojo ir šiuo metu renovuoja didesnes sandėliavimo patalpas.  „Maisto banko“ komandą  papildė nauji darbuotojai ir savanoriai. Atlikti „Maisto banko“ filialo atidarymo Panevėžyje parengiamieji  darbai, suplanuotas naujų filialų įsteigimas Kaune ir Telšiuose.             
 3. 3.   2008 metais „Maisto banko“ gauta parama ir finansavimas    Šaltinis  Programa  Suma, Lt  Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo  Žemės ūkio ministerija   labiausiai nepasiturintiems asmenims  42 000  programa (MIATLNA)  Nacionalinė mokėjimo  MIATLNA programos administravimo ir  3270  agentūra  transportavimo išlaidos   Parama maistu socialinės rizikos grupės  Vilniaus miesto  šeimoms, siekiant sumažinti skurdą bei  8 000  savivaldybė  socialinę atskirtį  Panevėžio miesto  Veiklai Panevėžio mieste vystyti  5 000  savivaldybė  Vilniaus miesto  Sandėliavimo ir transportavimo išlaidoms  5 900  savivaldybė  UAB Alexela Oil  Parama degalams   8 000  AB Kraft Foods Lietuva  Automobilis Renault Traffic  58 480  UAB Wrigley Baltics  Parama distribucijai  2 025  UAB Maxima Lt  Parama veiklos administravimui, viešinimui  19 433  UAB Palink  Parama veiklos administravimui, viešinimui  19 433  UAB Rimi Baltic  Parama veiklos administravimui, viešinimui  19 433  2% gyventojų pajamų  Sandėliavimo, transportavimo išlaidoms  3 008  mokesčio  Individualių asmenų  Sandėliavimo, transportavimo išlaidoms  1 040  parama  Įmonių ir individualių  Išdalinti skurdžiai gyvenantiems asmenims  asmenų parama maisto  per „Maisto banko“ remiamų ne pelno  2 027 830  produktais*  organizacijų tinklą   VISO:     2 222 852    * Parama natūra. 
 4. 4. 2008 metų „Maisto banko“ gautų lėšų panaudojimas    Eil.  Išlaidos  Suma, Lt  Nr.  1.  Darbo užmokestis   (5 darbuotojai)  55 208  2.  Socialinis draudimas  18 405  3.  Autorių honoraras  6 500  4.  Ryšių paslaugos  5 587  5.  Transporto išlaidos  76 844  5.1.  Kuras  12 092  5.2.  Draudimas  2 106  5.3.  Tech. priežiūra  576  5.4.  Ilgalaikio turto įsigijimas (Renault Traffic) 62 070  6.  Biuro išlaidos  3 197  6.1.   Biuro įranga  980  6.2.  Komunalinės išlaidos  990  6.3.  Kanceliarinės išlaidos  1 227  7.  Sandėliavimui  8 991  8.  Kitos išlaidos   43 990  8.1.  Viešinimas  42 228  8.2.  Kita  1 762  536 tonos maisto ‐ išdalinta parama maistu per „Maisto  9.  2 027 830  banko“ remiamų ne pelno organizacijų tinklą               VISO:   2 246 552     

×