Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

საქართველოს საგარეო პლოტიკა. ინტეგრირებული ქართულთან

474 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

საქართველოს საგარეო პლოტიკა. ინტეგრირებული ქართულთან

 1. 1. საქართველოს საგარეოპოლიტიკაXVIII –XXI საუკუნეები. 43- :ტიციან ტაბიძის ქ თბილისის ე საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგი ნინოაბულაძე
 2. 2. საქართველო XVIII საუკუნის პირველნახევარში ქ VIართლის მეფე ვახტანგ საკმაოდ რთულ პირობებში უწევდა. :მოღვაწეობა ორი დიდი იმპერია ირანი და ოსმალეთი დიდ საფრთხეს.უქმნიდა საქართველოს მომავალს საჭირო იყო ენერგიული ბრძოლა.ქართველობისათვის-ვახტანგის თაოსნობით ჩამოყალიბდა კულტურულ პოლიტიკურ,მოღვაწეთა ძლიერი დასი რომელშიც დამპყრობელთა წინააღმდეგ.ენერგიული იდეური ბრძოლა წამოიწყო მათ მიზნად დაისახეს ქართველხალხში ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცება და ქვეყნის მომზადება.ახალი გადამწყვეტი ბრძოლისათვის ამ საქმიანობაში ვახტანგს გვერდით- .ედგა მისი აღმზრდელი და თანამებრძოლი სულხან საბა ორბელიანიVI - .ვახტანგ მ პოლიტიკური მოკავშირის ძიება დაიწყო ევროპაში ფრანგი.მისიონერები იმ პერიოდის საქართველოში მრავლად იყვნენ მათიXIV-მეშვეობით საფრანგეთის მეფე ლუი ს აქვს ინფორმაცია საქართველოს. VI-შესახებ ვახტანგ მ გადაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობის. 1713დამყარება საფრანგეთთან სწორედ ამ მისიით წელს იანვარში- . 1714 .სულხან საბა გაემგზავრა საფრანგეთში წ იგი მარსელში ჩავიდა აქ იგი-შეხვდა ქალაქის მერს შარლ კუსტანს და გალერებისა და ვაჭრობის. -ინტენდანტ პიერ დ არნუსთან წამოაყენეს საკითხი საფრანგეთ.საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობების დამყარების შესახებ1714 -წლის აპრილში სულხან საბას უკვე ჰქონდა პირველი აუდიენცია მეფეXIV- .ლუი სთან მას დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია საფრანგეთის სამეფო.კარზე
 3. 3. საბას ელჩობა წარუმატებლად დასრულდაXVI-ლუი ის კარზე.“ორბელიანი ლუდოვიკომეთოთხმეტესთანალოდინეს და მეთხუთმეტე კაცად…შევიდა ……… ,რაც შეიტანა ისევ ის გამოიტანა იმ სახელგანთქმულ ვერსალიდან…”ელჩმან ქართლისამ
 4. 4. გეორგიევსკის ტრაქტატი ერეკლე მეორე მტკიცედ ადგარუსეთთან დაკავშიორებისტრადიციულ საგარეო,პოლიტიკურ კურსს რომელიც-ირან ოსალეთის აგრასიისწინააღმდეგ ბრძოლისპორობებში იყო.შემუშავებული იგი ნათლადხედავდა რომ სამი დიდი,სახელმწიფო ირანი ოსმალეთიდა რუსეთი კავკასიაშიბატონობას ეცილებოდა დაამიტომ საქართველოსაუცილებლად კატეგორიულიარჩევანი უნდა გაეკეთებინა ამ.სახელმწიფოებს შორისრუსეთთან საქართველოსბედის დაკავშირებით ერეკლე,იმედოვნებდა რომ თავისქვეყანას სამუდამოდ ააცდენდა-ოსმალეთ ირანის აგრესიას.
 5. 5. !!!რუსეთმა არ შეასრულა პირობა , 1783ამრიგად წლისგეორგიევსკის ტრაქტატით-ქართლ კახეთის სამეფორუსეთის იმპერიას,დაუკავშირდა როგორც მასზედამოკიდებული და მისმფარველობაში შესული. ,ქვეყანა ტრაქტატი ზღუდავდა-მაგრამ არ აუქმებდა ქართლ-კახეთის საგარეო პოლიტიკურ.ქმედითუნარიანობას,მართალია მისი სუვერენიტეტი,,იზღუდებოდა,ექვემდებარებოდა რუსეთსმაგრამ არ იყო გაუქმებულიმისი სახელმწიფოებრიობა. . .ე იმაშინდელი საერთაშორისოსამართლის სუბიექტადსაკუთარი შინაგანი და საგარეოპოლიტიკური ხელისუფლების.ორგანოებით
 6. 6. ,,.... ,ლხინი შვება და სიამე სულჭირად გადაგვექცაო......” ამ ხელშეკრულების მიუხედავადრუსეთმა საქართველოსპოლიტიკური დამოუკიდებლობაგაა ,უქმა სასტიკი ბრძოლაგამოუცხადა ქართულ ენას და.სამართალი შეუცვალა XIXსუკუნეში საქართველო მთლიანადმოექცა რუსეთის იმპერიისშემადგენლობაში, რუსებიუგულებელყოფდნენ ქართველთა,ტრადიციებს და ჩვევებსცდილობდნენ ძირფესვიანად,აღმოეფხვრათ ქართული ენა,კულტურა თითქმის ყველამონასტრის უძველესი ფრესკები.თეთრად გადაიღება კათოლოკოსის,წოდება გაუქმდა მასთან ერთადგაუქმდა ქართული ეკლესიის.ავტოკეფალია ასე დაიწყოსაქართველოსმრავალსაუკუნოვანი ისტორიისსრულიად ახალი .ხანასაქართველომ დაკარგაყველაზე მთავარი და,ძვირფასი რაც შეძლებაამა თუ იმ ხალხს, -ჰქონდესთავისუფლება დაეროვნული.სახელმწიფოებრიობა
 7. 7. საქართველო და საფრანგეთინაპოლეონის პერიოდი ნაპოლეონს საქართველოთი ჯერ კიდევ ეგვიპტის ლაშქრობის,დროს დაინტერესედა მას კარგი ინფორმაცია ჰქონდა, ,ქართველებზე ისიც კარგად იცოდა რომ მამლუქების.1799უმეტესებობა წარმოშობით საქართველოდან იყვნენ წელს-ბონაპარტმა ეგვიპტიდან ელჩი მიავლინა ქართლ კახეთის მეფისგიორგი XII ..კარზე მაგრამ ელჩი ახალციხეში ფაშას ბრძანებით, ,შეიპყრეს და სიკვდილით დასაჯეს ეს ფაქტი მოწმობს რომ.ნაპოლეონისათვის საქართველოს საკითხი აქტუალური იყო იმერეთის მეფე სოლომონ II, ბატონიშვილები თეიმურაზი დაალექსანდრე ბონაპარტს წერილებს უგზავნიდნენ და დახმარებას.სთოვდნენ - 1804-1813 ;ირან რუსეთის ომი მიმდინარეობდა წლებში ომის. , . .სამიზნე აღმოსავლეთ საქართველო იყო გარდა ამისა ე წფინკენშტაინის ხელშეკრულებით მაპოლეონი დაბრუნდა ირანს,, ”.აღმოსავლეტ საქართველოს დაბრუნებას  მგრამ მალე,ვითარება შეიცვალა საფრანგეთმა უარი თქვა ირანის.მხარდაჭერაზე შედეგად ირანმა წინაარმდეგობა ვეღარ გაუწია1813რუსეთს და წლის ზავით აღმოსავლეთ საქართველო დარჩა.რუსეთის შემადგენლობაში
 8. 8. ნაპოლეონის კვალი საქართველოში 70 ,ნაპოლეონის სააღლუმო ხმალი წელიარაც საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში,ინახება კერძოდ აკადემიკოსს სიმონ.ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში თავად, XIX IIხმალი საქართველოში საუკუნისნახევარში ვინმე აშელ მიურატმაჩამოიტანა, რომელიც ნაპოლეონის,ცხენოსანი ჯარის მისი კავალერიის,სარდლის თავისი დროის ეევროპისმხედართმთავართა შორის საყოველთაოდ,აღიარებულ მარშალ იოჰან მიურატის.ძმის შვილიშვილია საქართველოში,ჩამოსულმა დადიანების ასულიეკატერინე ჭავჭავაძის და დავით,დადიანის ქალიშვილი სალომე გაიცნოცოლად ითხოვა და საქართველოშიდასახლდა. სამეგრელოში მას არჩილი.შეარქვეს ხმალთან ერთად მან.ნაპოლეონის სხვა ნივთებიც ჩამოიტანა შეიძლება ძნელი წარმოსადგენი იყოს,ბევრისთვის , ,მაგრამ პარიზს ლონდონსჰავანასა და ზუგდიდს საერთო აქვთ,ნაპოლეონის ნიღაბი რომელიც ინახება ამოთხ ქალაქში. ის გარდაცვლილიიმპერატორის სახიდან აიღო დაბრინჯაოსაგან ჩამოასხა მისმა პირადმაექიმმა.
 9. 9. საქართველოში დამოუკიდებლობის აღდგენა(1918-1921) 1918 3წლის მარტსბოლშევიკებმა ოთხთა-კავშირთან გააფორმეს ბრესტ, -ლიტოვსკის ზავი რომლის ერთერთი დებულებაითვალისწინებდა ორი(ქართული ბათუმი და)არდაღანი და ერთი სომხური( )ყარსი ოლქის თურქეთისთვის.გადაცემას საქართველოაღმოჩნდა ახალი განსაცდელის,წინაშე იგი კარგავდა სამხრეთ..ნაწილს როცა საკითხისმოგვარების ყველა იმედი,ამოიწურა ქართულმადელეგაციამ გამონახა–გადარჩენის ერთადერთი გზადამოუკიდებლობა !!! ქართველებმა ორიენტაციაგერმანიაზე აიღეს, რათა მასგავლენა მოეხდინა თავისმოკავშირეზე, ,მართლაცგერმანიის ჩარევის წყალობითსაქართველო გადაურჩა.თურქულ ოკუპაციას
 10. 10. საქართველო.. დამოუკიდებლობისგამოცხადება ,აი რას წერდამაშინდელი მოვლენების- .ერთ ერთი მონაწილე ზ: „ავალიშვილი ამგანსაკუთრებულ წუთშიროგორ არ გვესმინაისტორიული სტიქიების,გუგუნი როგორ არ,ყურადგვეღო იმათი ხმავინც დიდი ხანია აღარ… ,არის აიდამოუკიდებლობამკარზე მოაკაკუნა დაროგორ არ შევეგებოთ!აღტაცებით თუ ეს წუთი,გავუშვით რა პასუხი,გავცეთ იმათ ვინც ჩვენს!..შემდეგ მოვა ”
 11. 11. რუსეთმა ისევ დაარღვიაპირობა.... დამოუკიდებელ საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის1920 7 ,არსებობდა წლის მაისის ხელშკრულება რომლითაცრუსეთმა აღიარა საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობა.სამაგიეროდ საქართველოს მთავრობამ იკისრა თავისტერიტორიაზე კომუნისტებისათვის ლეგალური მუშაობის. , 7შესაძლებლობის მიცემა მაგრამ მალე გაირკვა რომ მაისისხელშეკრულება რუსეთს ჭირდებოდა მხოლოდ ქართველთასიფხიზლის მოსადუნებლად და საქართველოში თავისიაგენტურისათვის მაქსიმალურად ხელშემწყობი პირობების.შესაქმნელად მოსკოვი ემზადებოდა სამხედრო ინტერვენციისადა ამიერკავკასიის უკანასკნელი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის. ,გასაბჭოებისათვის აღსანიშნავია რომ ამ საქმეშისაქართველოსათვის მეტად ნეგატიური როლი შეასრულეს მაღალ– .თანამდებობებზე მყოფმა ქართველმა კომუნისტებმა ი, .სტალინმა ს ორჯონიკიძემს 1920 . 7აბჭოთა რუსეთმა ცალმხრივად დაარღვია წ მაისისხელშეკრულება და განახორციელა საქართველოს ფაქტობრივი.ანექსია .ქვეყანაში კომუნისტური დიქტატურა დამყარდა გამოცხადდა,საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შექმნა რომელიც,ფორმალურად ინარჩუნებდა დამოუკიდებლობას რაც აღიარებულ იქნა1921 21 1922წლის მაისის ახალი ხელშეკრულებით და წლის,კონსტიტუციით თუმცა იურუდიული ფორმა არ შეესაბამებოდა.პოლიტიკურ სინამდვილეს
 12. 12. ოკუპაცია “თოვდა დათბილისს ეხურა,თალხიდუმდა სიონი და…დუმდა ხალხითეთრ ცხენზემჯდომი ნაბიჯითნელითშემოდიოდასიკვდილიცელით!”
 13. 13. ,,ჩვენი თავი ჩვენადვეგვეყუდნეს“ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაშისაქართველოს იძულებითი ყოფნისმთელი პერიოდი აღინიშნა სისხლიანი,ტერორითა და რეპრესიებით რისიუკანასკნელი გამოვლინებაც იყო 19899წლის აპრილის ტრაგედია. ფარული ომისაქართველოს წინააღმდეგ დღესაც.გრძელდება მისი მიზანია დააბრკოლოსსაქართველოს სწრაფვა. 1990 28თავისუფლებისაკენ წლის,ოქტომბერს მრავალპარტიულიდემოკრატიული გზით არჩეულისაქართველოს უზენაესი საბჭო ეყრდნობარა 1991 31წლის მარტის რეფერენდუმითგამოხატულ საქართველოს მოსახლეობისერთსულოვან ნებას, ადგენს დასაქვეყნოდ აცხადებს საქართველოსსახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისაღდგენას საქართველოს1918 26დამოუკიდებლობის წლის მაისისაქტის საფუძველზე. საქართველოსსუვერენული რესპუბლიკის ტერიტორია.ერთიანი და განუყოფელია მისტერიტორიაზე უზენაესია მხოლოდსაქართველოს რესპუბლიკის.კონსტიტუცია და ხელისუფლება ყოველი,მოქმედება მიმართული საქართველოსრესპუბლიკის ხელისუფლებისუზენაესობის შეზღუდვის ანტერიტორიული მთლიანობის,დარღვევისაკენ ჩაითვლება სუვერენულისახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩარევად,და აგრესიად საერთაშორისო სამართლის.ნორმების უხეშ დარღვევადსაერთაშორისო სამართლის პრიმატისაქართველოს რესპუბლიკის კანონებისმიმართ და მისი ნორმების პირდაპირიმოქმედება საქართველოს ტერიტორიაზეცხადდება საქართველოს რესპუბლიკის-ერთ ერთ ძირითად კონსტიტუციურ.პრინციპად
 14. 14. რუსეთი არ ეგუებასაქართველოსდამოუკიდებლობას... -1992-1993 .აფხაზეთის ომი წ წ 1991 9წლის აპრილს აღდგენილ იქნასაქართველოს სახელმწიფოებრივი..დამოუკიდებლობარუსეთი .....აქეზებდა აფხაზებს 1992 , 14 ,წელს აგვისტოსქართველებსა და აფხაზებს შორისტყვიის გავარდნას პირველებიქართველი პოლიციელები. ,შეეწირნენ ასე დაიწყო ომირომელმაც ორივე მხარესუზარმაზარი მსხვერპლი მოუტანადა რომელსაც შედეგადსაქართველოსგან აფხაზეთის უკვე14 .წლიანი ჩამოშორება მოჰყვა საქართველოს ხელისუფლების,წარმომადგენლები აცხადებენ რომსაქართველო არასდროს შეეგუება,ტერიტორიების დაკარგვას რომსაქართველო პატივს სცემს,აფხაზებსა და ოსებს არ ამბობს,მათთან დიალოგზე უარს მაგრამრაკი ისინი მთლიანად მოსკოვიდან,იმართებიან გამოსავალი უნდავეძებოთ არა იმდენად აფხაზებსა,და ოსებთან დიალოგშირამდენადაც მათზე მოსკოვისგავლენის მოხსნაში.
 15. 15. -საქართველო რუსეთის ომი2008 წელი ,ომი რომელმაც შეძრა... ,მსოფლიო ომი რომელმაც სამუდამო...დაღი დაასვა საქართველოს
 16. 16. – –გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის: „ –სამიტის შემდგომ განცხადებაშიც ნატო ს არ გააჩნია მიზეზი, , ,საიმისოდ რომ ოფიციალური მოსკოვის წინააღმდეგობისდა მიუხედავადუკრაინისა და საქართველოს ორგანიზაციაში მოწვევით მოახდინოსრუსეთის პროვოცირება.“  ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური მიზანი არის.ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია სწორედ ნატოს სამიტი ტარდებოდა4 ,ომამდე თვით ადრე ქალაქ ბუქარესტში სადაც უნდა გადაწყვეტილიყო საქართველოსა, . . MAP- (Membership Action Plan)და უკრაინისთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის ე წ ის. , –დასახვა ბუქარესტის სამიტმა რომელზეც რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც,იყო მიწვეული საქართველოსთვის შედეგი არ გამოიღო და ეს სწორედ რომ რუსეთის. , –ფაქტორით იყო გამოწვეული გერმანულ პოზიციას ამყარებდა ის ფაქტიც რომ ნატორუსეთის ურთიერთობები ისედაც საკმარისად გაფუჭდა ბუქარესტის სამიტამდე ნატოს19 ,სახელმწიფოს მიერ კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარების გამო რის გამოც– , .რუსეთის მოკავშირემ ბალკანეთში სერბეთმა ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაკარგა ,რუსეთის ევრაზიანისტული პოლიტიკიდან გამომდინარე მისი უახლოესი მეზობლების– ( )უკრაინისა და საქართველოს მოქიშპე ბანაკში ნატო გადასვლა კატასტროფად უნდა.შეფასებულიყო სწორედ ამიტომ არ დაუშვა პუტინმა ბუქარესტის სამიტზე ამ ორი.ქვეყნის გაწევრიანება ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში რუსეთმა ისედაც სერიოზულიდანაკარგი მიიღო აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების ნაწილის(9 – , ,ნატოში გაწევრიანების გამო პოსტ სოციალისტური ქვეყანა და ასევე ყოფილი– , ). ,იუგოსლავიიდან სლოვენია ხორვატია და ალბანეთი მიიღო რა იმის გარანტია რომ– ,საქართველო არ გახდებოდა უახლოეს მომავალში ნატო ს წევრი რუსეთს მიეცა ფართო,მოქმედების საშუალება სამაჩაბლოს კონფლიქტურ რეგიონში დარწმუნებული იყო რა, . . .იმაში რომ ა შ შ საქართველოს დახმარების მოტივით რუსეთთან მსოფლიო მასშტაბის. , ,ომს არ დაიწყებდა შესაბამისად მოეწყო პროვოკაცია სამხრეთ ოსეთის რეგიონში რაც, , . 2008ომში გადაიზა ომი რაღა თქმა უნდა რუსების გამარჯვებით დასრულდა წლის„ “: ,სამაჩაბლოს ომით რუსეთმა ერთი გასროლით ორი კურდღელი დაეჭირა ერთი მხრივ,მან გაიფართოვა თავისი გავლენის სფერო სამაჩაბლოს ტერიტორიის ხარჯზე რაც მისი;ევრაზიანისტული პოლიტიკის ფარგლებში წინ გადადგმულ ნაბიჯად ჩაითვლება, ,მეორე მხრივ კი შეუმცირა საქართველოს ნატოში შესვლის სამომავლო შანსები–რამდენადაც არც ნატო ს სურს გარისკვა და რუსეთთან კონფლიქტში მყოფისახელმწიფოს თავის რიგებში მიღება და არც საქართველოა მაინცდამაინცმოწადინებული ორი ისტორიული რეგიონის გარეშე გაწევრიანდეს.ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში  
 17. 17. , 2008ვეჭვობ რომ რუსეთის ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი ნანობდეს წლის, ,ომში მონაწილეობის მიღებას რადგანაც ეს იყო აუცილებელი ნაბიჯი რათასაქართველო არ დაახლოებოდა ნატოს – , ,და უარეს შემთხვევაში არმომხდარიყო მისი გაწევრიანება ამ ორგანიზაციაში.  . 
 18. 18. სულხან საბა ორბელიანის თხოვნა2008 !!!ევროპამ შეასრულა წელს
 19. 19. „ ,მე ვარ ქართველი და,მაშასადამე ვარ!“-ევროპელი    „მე ვარ ქართველი და,მაშასადამე ვარ!“ევროპელი მხოლოდ,მაშინ იქცევა რეალობადროდესაც ფასეულობათადა ღირებულებთაევროპულ სისტემასგააცნობიერებენსაქართველოს,მოქალაქეები მხოლოდმაშინ გავხდებითევროპული.ცივილიზაციის ნაწილი,ხოლო იმაზე კამათისაქართველოგეოგრაფიულად,ევროპაა თუ აზია,არაფერს არ ცვლის,რადგან ასე უცებ ერთ

×