Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

כפר השלום

2,099 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

כפר השלום

 1. 1. ‫תכנון ביו אקלימי‬ ‫העברית בדימונה‬ ‫כפר השלום | הקהילה‬
 2. 2. ‫דימונה‬
 3. 3. ‫בע‬ ‫ש‬ ‫אר‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫לערבה‬
 4. 4. ‫תכנית אב‬ ‫דרך בן גוריון‬ ‫ת הרצל‬ ‫שדרו‬ ‫כפר שלום‬ ‫גנים‬ ‫חינוך‬ ‫מבני ציבור‬ ‫צמוד קרקע‬ ‫שיכונים‬
 5. 5. ‫האתר‬ ‫דרך בן גוריון‬ ‫‪p‬‬ ‫לב‬ ‫בר‬ ‫ך‬ ‫דר‬ ‫הרצל‬ ‫שדרות‬
 6. 6. ‫האתר‬ ‫בן גוריון‬ ‫חניון‬ ‫הרצל‬ ‫שד'‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫רל‬ ‫צ‬
 7. 7. ‫גובה 006 מטר מעל פני הים, ממתן את הטמפ' בעונת הקיץ.‬ ‫ההתקררות בלילות הקיץ גדולה וההקלה בחום רבה.‬ ‫הטמפ' המתונות יחסית בצהרי הקיץ והלילות הקרירים תורמים‬ ‫לנוחות אקלימית באזור כולו‬ ‫משקעים- בשל מיקומה בחלק הדרום מזרחי של ישראל ישנה כמות‬ ‫דלה ) 131 מ"מ שנתי בשכנתה ערד(. בסך הכל 33 ימי גשם בשנה‬ ‫עומס חום שורר במשך 6 חודשים, מגיע לשיאו ביולי אוגוסט –‬ ‫.עומס חום במשך 9 שעות היום‬ ‫דימונה | מאפיינים אקלימיים‬
 8. 8. ‫טמפרטורה‬ ‫ממוצע מינ'‬ ‫ממוצע מקס'‬ ‫ממוצע יומי‬ ‫81‬ ‫23‬ ‫52‬ ‫קיץ‬ ‫8-6‬ ‫61-31‬ ‫21-01‬ ‫חורף‬ ‫לחות יחסית‬ ‫מקס' בוקר ולילה‬ ‫מינ' צהריים‬ ‫ממוצע‬ ‫%55-05‬ ‫%03-52‬ ‫%05‬ ‫קיץ‬ ‫%07-56‬ ‫%05‬ ‫%56-06‬ ‫חורף‬ ‫במרבית חודשי השנה עשוייה הלחות היחסית לרדת מתחת ל%51‬ ‫ובעיתות שרב עד %5.‬ ‫מחודש פברואר ואליך יורדת הלחות היחסית עד %44 בחודש מאי וזאת‬ ‫.בהשפעת השרבים בעונת האביב‬ ‫הנתונים הינם ע"פ אטלס אקלימי- ערד*‬
 9. 9. ‫תחום נוחות אקלימית | קיץ‬ ‫הנתונים הינם ע"פ "אקוטקט" –באר שבע*‬
 10. 10. ‫תחום נוחות אקלימית | חורף‬ ‫הנתונים הינם ע"פ "אקוטקט" –באר שבע*‬
 11. 11. ‫אסטרטגיות תכנון‬ ‫לחות‬ ‫בשל הלחות היחסית הנמוכה, אסטרטגיה להעשרת האוויר בלחות באמצעים‬ ‫בלתי ישירים תביא לשיפור מיקרו האקלים בבינוי, ותקל על מערכות המיזוג‬
 12. 12. ‫ניתוח כיוון קרינה אופטימאלי‬ ‫הנתונים הינם ע"פ "אקוטקט" –באר שבע*‬
 13. 13. ‫אסטרטגיות תכנון‬ ‫שמש-חורף‬ ‫ניצול קרינה סולרית לחימום פסיבי בחודשי החורף‬ ‫לפי האוריינטציה האופטימאלית – דרום מזרח‬
 14. 14. ‫אסטרטגיות תכנון‬ ‫שמש-קיץ‬ ‫)אסטרטגיית שטחי חוץ מוצללים ) שטחים מאווררים יותר‬ ‫.והטמעת אלמנטי ההצללה בטקטוניקה‬
 15. 15. ‫אסטרטגיות תכנון‬ ‫מסה תרמית‬ ‫שימוש במסה תרמית לאגירת החום במשך היום ושיחרורו במהלך הלילה‬ ‫(בשל הפרשי טמפ' קיצוניים בין היום והלילה )בעיקר בחודשי הקיץ‬
 16. 16. ‫ניתוח רוחות‬ ‫חורף | צהריים‬ ‫קיץ | צהריים‬ ‫חורף | ערב‬ ‫קיץ | ערב‬ ‫הנתונים הינם ע"פ "אקוטקט" –באר שבע*‬
 17. 17. ‫משטר רוחות‬ ‫קיץ‬ ‫שולטת בעיקר הרוח המערבית -05 -%58.‬ ‫חורף‬ ‫במשך כל שעות היממה רוח מערבית.‬ ‫שכיחות שיא בשעות אחר הצהרים והערב כ-%05.‬ ‫שנייה לה בשכיחות – רוח צפון מזרחית -%52-51‬ ‫•בחודשי הקיץ והסתיו מהירות הרוח אינה עולה על 04 קמ"ש‬ ‫בחודש החורף והאביב עשויה הרוח לעלות על 05 קמ"ש ובמקרים‬ ‫קיצוניים אף על 08-07 קמ"ש.‬ ‫הנתונים הינם ע"פ אטלס אקלימי- ערד*‬
 18. 18. ‫אסטרטגיות תכנון‬ ‫רוחות‬ ‫אסטרטגיה אשר תתמודד עם הקונפליקט התכנוני הנוצר כאשר רוחות‬ ‫.רצויות ובלתי רצויות מגיעות מכיוונים זהים‬ ‫.ניצול בריזות מערביות בחודשי הקיץ החמים לאוורור הבינוי‬ ‫. הסטת רוחות חזקות בלתי רצויות בחודשי החורף‬
 19. 19. ‫אסטרטגיות תכנון‬ ‫מניפת צללים‬ ‫3‬ ‫1‬ ‫2‬
 20. 20. ‫אסטרטגיות תכנון‬ ‫מניפת צללים‬
 21. 21. ‫אסטרטגיות תכנון‬ ‫מניפת צללים‬
 22. 22. ‫רקע היסטורי‬ ‫"פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת"‬
 23. 23. ‫אורח חיים‬ ‫"המטרה הרוחנית של הקהילה שלנו היא לבנות תרבות"‬ ‫חיי קומונה‬ ‫נישואים פוליגאמיים‬ ‫תוצרת עצמית‬ ‫רפואה מונעת‬ ‫קהילתיות‬
 24. 24. ‫"פונקציה"‬ ‫"אדמה"‬ ‫"קהילה"‬ ‫תרבות | סטרוקטורה‬
 25. 25. ‫‪hierarchy‬‬ ‫פרטי ציבורי‬
 26. 26. ‫ישנה שפה משותפת אחת- מבנה לשוני אחד לכל השפות. תרבויות שונות, בין אם נקראות פרימיטיביות"‬ ‫או מודרניות, משתמשות באותן כללי משחק או שפה. הקווים המנחים, או המבנה, קבועים, הפרשנות שלהם‬ ‫(משתנה משפה לשפה" )קלאוד לוי שטראוס, אנטרופולוג, אבי הסטרוקטורליזם הצרפתי –‬ ‫‪DNA‬‬ ‫קהילה‬ ‫בית | מקרו‬ ‫רשת‬ ‫זהות | תרבות | סטרוקטורה‬
 27. 27. ‫תרבות יוצרת קהילה יוצרת תרבות‬
 28. 28. ‫תרבות יוצרת קהילה יוצרת תרבות‬
 29. 29. ‫תרבות יוצרת קהילה יוצרת תרבות‬
 30. 30. ‫‪house‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫שאלת המגורים‬ ‫בעלות‬ ‫זמניות‬ ‫שייכות‬ ‫תלישות‬ ‫קשר לקרקע‬ ‫"אין מקום"‬ ‫מורשת‬ ‫אנונימיות‬ ‫זהות‬
 31. 31. ‫עמדות תכנוניות‬ ‫• •• שימור דרומית-"ס- מגורים–התייחסותציבוריהפארק אחורית" כמתווך‬ ‫שימושמזרחית" "אחווה-" כמתווך – כיום בין הקיימים ממזרח‬ ‫דופן "זיכרון הגבעה ג'ונסון – שימור "חצר שלה. הקהילה‬ ‫בביה וצפונית בשל האיכויות הנופיות והגדרתו של‬ ‫למגורים גרעין‬ ‫חינוך‬ ‫• דופן‬ ‫דופן מערבית פארק‬ ‫בתי הספר.החדשה. הקשר בין השכונה לעיר בקנה מידה‬ ‫לשכונה חיזוק‬ ‫מקומי ועירוני.‬

×