Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Translatio humanitarica: національний реєстр перекладів гуманітарної літератури

27 views

Published on

Доповідь на 5-й Міжнародній науково-практичній конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху" (Київ, 29-30 березня 2017).

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Translatio humanitarica: національний реєстр перекладів гуманітарної літератури

 1. 1. Національний реєстр гуманітарних перекладів Іламі Ясна Керівник проекту «Translatio Humanitarica» http://translation.philosophy.ua Доповідь для 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху» Київ, 29-30 березня 2017
 2. 2. Національний реєстр гуманітарних перекладів Специфіка перекладу в українській гуманітаристиці1 Соціальна роль Ознайомлення з чужомовним текстом читача, який звик читати насамперед своєю, рідною мовою • Тексти – єдиний «продукт» гуманітаристики. • Доступні не лише вузькій академічній спільноті, але й широкому загалу читачів. Совєтський спадок Переклад як цензурований переказ іноземних текстів та потужний засіб формування суспільної свідомості. • Переважна кількість перекладів – російською. Майже повна заборона перекладів наукових текстів національними мовами. • Наявні російські переклади дуже цензуровані.
 3. 3. Національний реєстр гуманітарних перекладів Нечисленність українських наукових перекладів2 1. Близько 600 перекладів, виданих за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 2. Переклади за підтримки Ґете-Інституту та інших іноземних культурних центрів. 3. Перекладацькі проекти університетів. 4. Видання перекладених праць іншими видавництвами. 5. Перекладні роботи в науковій періодиці. Специфіка перекладу в українській гуманітаристиці1 Доводиться починати буквально «з нуля»
 4. 4. Національний реєстр гуманітарних перекладів Специфіка постсовєтського перекладу3 Характерні ознаки постсовєтського перекладу: • усталені традиції подвійного перекладу іноземних творів через російську: ті нечисленні тексти (майже виключно твори класиків марксизму-ленінизму), які було дозволено перекладати національними мовами, перекладалися не з оригіналів, а з російських перекладів. • відсутність традицій коректного цитування. Специфіка перекладу в українській гуманітаристиці1
 5. 5. Національний реєстр гуманітарних перекладів Відсутність традиції коректного цитування Бубер М. Я і Ти. Дух і Літера, 2002.Тейлор Ч. Етика автентичності. Дух і Літера, 2013. Специфіка перекладу в українській гуманітаристиці1
 6. 6. Національний реєстр гуманітарних перекладів Renan Е. Marc-Aurèle et la Fin du monde antique. Reprint, 1889. Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира. Електронна версія. Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира. Репринт изд-я 1907 года, 1991. Специфіка перекладу в українській гуманітаристиці1 Відсутність традиції коректного цитування
 7. 7. Національний реєстр гуманітарних перекладів Подвійний переклад Фрагмент списку джерел статті українською мовою в українському журналі, 2014 рік. Як наслідок, сьогодні, чверть століття після розпаду Совєтського Союзу, для величезної кількості науковців залишається нормою використання, цитування та подвійного перекладу українською іноземних творів через російські переклади – навіть там, де існують якісні україномовні переклади. Специфіка перекладу в українській гуманітаристиці1
 8. 8. Національний реєстр гуманітарних перекладів Подвійний переклад Dion Chrysostome, Orat., xxvii, І ст. н.е. Renan Е. Marc-Aurèle et la Fin du monde antique, Paris 1889. Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира, Пер. з фр. В. Обручєва (1907). Москва 1991 (репринт). У Давньому Римі Діон Хрисостом писав... І. Ясна, Київ, 2017 Проблеми перекладу в українській гуманітаристиці1 Гареева Э. Понятие популярной философии, Дисс. канд. филос. наук, Уфа, 1889.
 9. 9. Національний реєстр гуманітарних перекладів Переважання російських перекладів (35) Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. Пер. А.Онишка, П. Таращука. Київ, «Основи», 2003. • Нечисленність «піратських» копій (на відміну від російських перекладів) • Повна відсутність системної інформації про переклади у науковій періодиці. Специфіка перекладу в українській гуманітаристиці1
 10. 10. Національний реєстр гуманітарних перекладів Портал «Translatio Humanitarica»5
 11. 11. The Origins of Totalitarianism Національний реєстр гуманітарних перекладів Портал «Translatio Humanitarica»2 Інформування про наявні переклади
 12. 12. The Origins of Totalitarianism Джерела тоталітаризму Національний реєстр гуманітарних перекладів Портал «Translatio Humanitarica»5 Портал «Translatio Humanitarica»2 Інформування про наявні переклади
 13. 13. Національний реєстр гуманітарних перекладів Портал «Translatio Humanitarica»5 Портал «Translatio Humanitarica»2 Інформування про наявні переклади Інструменти пошуку і статистики
 14. 14. Національний реєстр гуманітарних перекладів Портал «Translatio Humanitarica»5 Портал «Translatio Humanitarica»5 Доступ до перекладів
 15. 15. Національний реєстр гуманітарних перекладів Портал «Translatio Humanitarica»5 Портал «Translatio Humanitarica»2 Що зроблено 1. Робоча версія порталу. 2. Бази даних перекладів для первинного наповнення порталу від кафедри теоретичної і практичної філософії КНУ ім. Т.Шевченка, кафедри історії філософії КНУ ім. Т.Шевченка, Центру філософської текстології КНУ ім. Т.Шевченка, громадських організацій (зокрема, напрацювання «Лабораторії наукового перекладу», фонду «Відродження»). 3. Робота у тестовому режимі з видавцями перекладної літератури (зокрема, «Дух і Літера») та наукових журналів, що друкують переклади (зокрема, «Філософська думка», «Sententiae»). 4. Волонтерська підтримка з боку університетів.
 16. 16. Національний реєстр гуманітарних перекладів Портал «Translatio Humanitarica»5 Портал «Translatio Humanitarica»2 Що потрібно 1. Налагодження системної роботи з видавництвами для своєчасного додання інформації про нові переклади. 2. Налагодження системної роботи з періодичними виданнями (за такою ж схемою). 3. Підтримка з боку керівників кафедр і факультетів, які мають інформувати про можливості порталу співробітників, студентів та аспірантів. 4. Підтримка мас-медіа, що здатні інформувати не лише фахівців, але й і пересічних читачів про описані ресурси.
 17. 17. Національний реєстр гуманітарних перекладів Іламі Ясна Керівник проекту «Translatio Humanitarica» http://translation.philosophy.ua Доповідь для 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху» Київ, 29-30 березня 2017

×