Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eines d'innovació a partir de la hibridació

Presentació de la Irene Lapuente, fundadora de la Mandarina de Newton al Fòrum d'innovació CEICS.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eines d'innovació a partir de la hibridació

 1. 1. Irene Lapuente Fundadora i Directora Eines d’innovació a partir de la hibridaciódivendres 23 de novembre de 2012
 2. 2. La Mandarina de Newton és una empresa de transformació cultural que va néixer amb la voluntat d’innovar en el món de la comunicació científica i tecnològica. La seva recerca i pràctica reflexiva l’ha portat a treballar en nous espais més enllà de la comunicació i a seguir aprenent i innovant! El nostre lema és: Barrejar, aprendre i transformardivendres 23 de novembre de 2012
 3. 3. Les nostres àrees de treball • Co-Creating Cultures plataforma dedicada a la recerca, disseny, comissariat, i aplicació de processos de transformació creativa i innovadora en la cultura, l’educació i les organitzacions. Els seus eixos principals són el pensament de disseny, el metadisseny, la participació, la co-creació i la hibridació. • Sharing Knowledge plataforma dedicada a la recerca, disseny i implementació de processos d’aprenentatge creatius i innovadors. L’objectiu principal d’aquesta línia és l’intercanvi de coneixement.divendres 23 de novembre de 2012
 4. 4. divendres 23 de novembre de 2012
 5. 5. Xarxa de col·laboradorsdivendres 23 de novembre de 2012
 6. 6. Origen divers de les nostres eines d’innovació • Disseny • Art • Ciència/Matemàtiques • Tecnologiadivendres 23 de novembre de 2012
 7. 7. Disseny • Disseny amb usuaris • Co-disseny • Metadissenydivendres 23 de novembre de 2012
 8. 8. Empatia Definició Ideació Prototips Testdivendres 23 de novembre de 2012
 9. 9. Dissenyar Apliquem el design thinking en el nostres projectes, però també al procés d’innovaciódivendres 23 de novembre de 2012
 10. 10. Art • Arts plàstiques • Arts escèniquesdivendres 23 de novembre de 2012
 11. 11. Crítica Generació Improvisació Creativitat Traducció Creació Documentaciódivendres 23 de novembre de 2012
 12. 12. Ciència/Matemàtiques • Mètode científic • Complexitat • Geometriadivendres 23 de novembre de 2012
 13. 13. Mètode científic Generació Disseny d’ Refutació Iteració Comunicació d’hipòtesis experiments ?divendres 23 de novembre de 2012
 14. 14. Geometria Multiplicació/ Rotació Traslació Simètric Oposat Divisiódivendres 23 de novembre de 2012
 15. 15. Tecnologia • Eines digitals • Paradigma 2.0divendres 23 de novembre de 2012
 16. 16. On On Off Off On On Off Offdivendres 23 de novembre de 2012
 17. 17. Hibridació Tecnologia Ciència Art Dissenydivendres 23 de novembre de 2012
 18. 18. Com relacionem aquestes eines amb els nostres projectes?divendres 23 de novembre de 2012
 19. 19. Exploradors i Inventores Tallers creatius i experimentals per a nens/es de 6 a 12 anys. Donen resposta a la reducció horària de l’escola pública catalana. Exploren conceptes de ciència, tecnologia, matemàtiques i disseny (STEM), d’una manera creativa i activa. Els nens/es aprenen d’una manera transdisciplinar i cinestèsica.divendres 23 de novembre de 2012
 20. 20. TalentLab És un projecte de co-disseny de recursos educatius en línia. Barregem professionals de la comunitat científica i de la comunitat educativa i els embarquem en un procés col·lectiu de co-creació i co- disseny. Aquest any estem treballant en la segona edició i hem obert un dels tallers al públic general. http://www.talentlab.csic.es/divendres 23 de novembre de 2012
 21. 21. De la contemplació a la participació i més enllà Fou un projecte de recerca de disseny per comprendre les diferents dimensions de la introducció de la participació ciutadana en el disseny d’exposicions museístiques. La hipòtesi d’aquest projecte de recerca fou que els visitants podien arribar a ser usuaris actius i productors de l’exposició final. En aquest projecte treballarem el concepte de com internet havia canviat les nostres vides.divendres 23 de novembre de 2012
 22. 22. Science of the City És un projecte molt polifacètic, que aquest any ha iniciat la seva segona edició. Es tracta d’un projecte internacional i local, d’una iniciativa multilingüe, d’un recurs educatiu i de comunicació de la ciència, una eina d’investigació i una proposta participativa amb un resultat artístic i d’intercanvi amb la comunitat d’investigadors científics. http://scienceofthecity.netdivendres 23 de novembre de 2012
 23. 23. L_ENTES És un espectacle de dansa contemporània al voltant de l’espai, el temps, la llum, el so i la percepció. Aquest projecte es basa en la reunió de quatre disciplines i/o àrees de coneixement: la dansa i el moviment, la ciència i les matemàtiques, la llum i el sò. http://es.flavors.me/l_entesdivendres 23 de novembre de 2012
 24. 24. Katastrophê És una obra de teatre experimental que posa en dubte la diferència entre una catàstrofe natural, una catàstrofe natural causada per la humanitat i una catàstrofe humana. Es nodreix del llenguatge teatral que caracteriza a l’Agrupació Señor Serrano: performance, dansa, teatre físic, vídeo en escena i l’ús de tecnologies interactives, però es suma l’ús d’experiments científics com a recurs narratiu principal. http://www.srserrano.com/index.php/ es/producciones/katastrophedivendres 23 de novembre de 2012
 25. 25. Kukuxumusu Relocated Acció artística com a “objecte estrany” per a reflexió i redisseny organitzatiu. http:// www.kukuxumusurelocated. com/divendres 23 de novembre de 2012
 26. 26. Telefónica I+D Utilització de les metodologies pròpies del Design Thinking participatiu per crear noves pràctiques d’innovació a Telefónica I+Ddivendres 23 de novembre de 2012
 27. 27. CONCLUSIONS • Hibridació • Importància del procés • Actitud oberta/desperta • Recerca/generació de preguntes • Pràctica reflexiva • L’entorn com a font d’informaciódivendres 23 de novembre de 2012
 28. 28. http://www.lamandarinadenewton.com @mandarinanewton @cocreatingcult @sharingknow espai@lamandarinadenewton.comdivendres 23 de novembre de 2012
 29. 29. Crèdits fotogràfics Totes les fotos de La Mandarina de Newton amb excepció de les que es citen a continuació Ivan Salas: http://www.flickr.com/photos/skalasinc/367771836/ Rubi Flores: http://www.flickr.com/photos/rubilina/4336187658/sizes/z/in/photostream/ Marc García Fortuny Yoana Migueldivendres 23 de novembre de 2012

×