Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vilija Naruškevič (VU)

812 views

Published on

Vilija Naruškevič - Pusryčiai su WEB 3.0

Published in: Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vilija Naruškevič (VU)

 1. 1. Vilija Naruškevič Pusry čiai su Web 3.0: vizija, realyb ė ir galimas poveikis
 2. 2. Motyvacija ir klausimai <ul><li>Elgesio poky čiai: pusryčiai su Web 2.0 </li></ul><ul><li>Kokios tolesnės tendencijos? </li></ul><ul><li>Kas iš to? </li></ul><ul><li>Kaip pokyčiai gali paveikti komunikacijos specialisto darbą? </li></ul>
 3. 3. Tinklo kartos- sąmonė ar nesąmonė? Socialinių ryšių semantika Informacijos ryšių semantika Tik skaitymui- Skaitymui-rašymui- Skaitymui-rašymui-atlikimui-
 4. 4. Web 3.0 vizija – nuomonių įvairovė <ul><li>Vertikali paieška Individualizuotas komercija duomenų Semantinis NATŪRALI KALBA tinklas GRAFOS Cloud computing Dirbtinio intelekto tinklas Geo-erdvinis bendruomenė Visaapiman čio prisijungimo trimatis 3D tinklas asmeninis padejėjas globali duomenų bazė </li></ul>
 5. 5. Pusryčiai su Web 3.0 <ul><li>Šeštadienio rytas </li></ul><ul><li>Norisi atostogų </li></ul>Užklausa: noriu atostog ų tropikuose už 3000-7000 Lt vie šbutyje su SPA kitą savaitgalį ir kad būtų saulėta Rezultatas: priderinti skrydžiai; patikrintos oro sąlygos; surasti galimi kurortai, siūlantys norimas paslaugas; apskaičiuotas kelionės biudžetas
 6. 6. Trimatis tinklas... Trimatis ...
 7. 10. Vizija ir realyb ė <ul><li>Orientuojamasi į semantinį </li></ul><ul><li>Techninė bazė kuriama, kai kurie elementai naudojami ( dbpedia, swoogle?google maps? Youtube?open calais?anzo for excel?rich snippets ) </li></ul><ul><li>Tykojimas ir sėlinimas: “back-end” pokyčiai </li></ul><ul><li>Bendruomenė, standartai </li></ul><ul><li>“ Gatavo produkto” idėja </li></ul>
 8. 11. Vizija ir problemos <ul><li>Metcalfe teorija: „tinklas yra proporciškas jo vartotojų kvadratui (n 2 )“. Inovacijų įsisavinimas </li></ul><ul><li>Vartotojų kuriami tinklapiai </li></ul><ul><li>Turinio kokybė </li></ul><ul><li>Ontologijos: C. Doctorow “Meta-mėšlo” teorija </li></ul><ul><li>3D geriau ar blogiau? </li></ul><ul><li>Dirbtinio intelekto baimė? </li></ul><ul><li>Įdiegus inovacijas – gali išryškėti daugiau problemų (pvz., teisinės) </li></ul>
 9. 12. Web 3.0 ir mes : idėjos <ul><li>Poky čiai: K. Hourigan automobilio pavyzdys </li></ul><ul><li>Komunikacija ir informacinė elgsena: </li></ul><ul><ul><li>Individas </li></ul></ul><ul><ul><li>Visuomen ės santvarka </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizacijos, darbo aplinka </li></ul></ul><ul><ul><li>Švietimas </li></ul></ul><ul><ul><li>Teisė </li></ul></ul>
 10. 13. Web 3.0 ir komunikacijos specialistai <ul><li>M. Pirchner – Web 0.8 – Web 1.5 </li></ul><ul><li>J. Barrett, Cision US kompanija: </li></ul><ul><ul><li>Tikslini ų auditorijų pasiekiamumas </li></ul></ul><ul><ul><li>Žinutės pritaikomumas </li></ul></ul><ul><ul><li>Užduočių automatizavimas </li></ul></ul><ul><ul><li>Žiniasklaidos monitoringas </li></ul></ul><ul><ul><li>Tendencijų analizės evoliucija </li></ul></ul><ul><li>Problemos, PR ontologija </li></ul>
 11. 14. Išvados, įžvalgos, akcentai <ul><li>Web 3.0 : </li></ul><ul><ul><li>Trimatis ir intelektualus – Web 4.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Įgyvendinimo greitis priklausys nuo bendruomenės sutelktumo </li></ul></ul><ul><li>Poveiki s: </li></ul><ul><ul><li>Tiesioginis: komunikacija ir informacinė elgsena </li></ul></ul><ul><ul><li>Netiesioginis, sunkiai numatomas </li></ul></ul><ul><li>Komunikacijos specialistai: </li></ul><ul><ul><li>kūrybingumas ir mokėjimas palaikyti puikius asmeninius ryšius – nebe taip svarbu </li></ul></ul><ul><ul><li>darbas paprastės (automatizavimas), tačiau padaugės iššūkių, pagreit ės darbo tempas </li></ul></ul>
 12. 15. Filosofinė pabaiga <ul><li>„ Tiesa gali pasirodyti keistesnė už mokslinę fantastiką“ K. Fisch, 2006 </li></ul><ul><li>Web 3.0 turi potencialo priversti pasaulį „suktis“ dar didesniu tempu, nei iki šiol </li></ul>
 13. 16. Tinklo kartos – palyginimas Yra, automatizuota minimali - Turinio individualizacija Yra, struktūruota iformacija? minimalus - Turinio filtravimas Didesnio masto programų integravimas, duomenų integravimas minimali - I ntegracija nėra “ Plačioji visuomenė” “ Moksliukai-programuotojai” Turinio savininkai Vartotojai, dirbtinis intelektas? Vartotojai Programuotojai Turinio k ūrėjai Kompiuterių debesys? (angl.cloud computing), grafų duomenų bazės? “ Tinklo paslaugos” “ Kliento serveris” Arch itektūra Naršyklės, virtualūs pasauliai? Naršyklės, RSS skaitytuvai, kt. Interneto naršyklė Turinio per ž i ū ra “ dinamiškas”, susietas tarpusavyje “ dinamiškas” “ statiškas” Turinio dinamika Duomenys, „grafos“ “ įrašas/žinutė” “ puslapis” Turinio tipas, b ū sena Web 3.0 ”skaitymui-rašymui-atlikimui” Web 2.0 ”skaitymui-rašymui” („įnašui“) Web 1.0 ”skaitymui”   Skirtum ų kategorija

×