Marius ir Vladimiras (MRU)

1,102 views

Published on

Marius ir Vladimiras - Naujųjų technologijų teikiamos galimybės informacijos ir žinių vadyboje Statistikos departamente prie LRV

Published in: Business, Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,102
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marius ir Vladimiras (MRU)

 1. 1. NAUJŲJŲ IT TEIKIAMOS GALIMYBĖS INFORMACIJOS IR Ž INIŲ VADYBOJE STATISTIKOS DEPARTAMENTE PRIE LRV Mykolo Romerio Universitetas Socialinės informatikos fakultetas Informatikos ir programų sistemų katedra
 2. 2. ĮVADAS <ul><li>Technologinė pažanga yra vienas svarbiausių veiksnių, darančių įtaką ekonomikos augimui. </li></ul><ul><li>Tyrimo objektas : informacinių technologinių priemonių veiksnys SD darbuotojų darbo našumui. </li></ul><ul><li>Tyrimo tikslas : Atlikus kiekybinį tyrimą tarp SD darbuotojų, įvertinti naujai diegiamų informacinių technologijų veiksnius, lemiančius SD darbuotojų darbo našumą. </li></ul><ul><li>Hipotezė: naujųjų technologijų teikiamos galimybės mažina SD darbuotojų darbo našumą. </li></ul>
 3. 3. Informacinių technologijų įtaka organizacijų veiklai (1)  <ul><li>Šiandien organizacijų sėkmė priklauso nuo jų gebėjimo kaupti, rinkti, apdoroti ir skleisti informaciją – informacinių sistemų pagalba įvairių lygių vadovai yra aprūpinami reikiama informacija, kas leidžia geriau išanalizuoti esamą situaciją ir priimti atitinkamus sprendimus (Paliulis, 2003) . </li></ul><ul><li>V iešojo sektoriaus institucijos skaitmenuoja vidinius valdymo procesus, naudoja informacines technologijas keistis informacija ir veiksmams koordinuoti. IT prisideda prie organizacinės kaitos ir skatina naujus įgūdžius, kurie gali pagerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę (Barcevičius, 2008) </li></ul>
 4. 4. Informacinių technologijų įtaka organizacijų veiklai (2)  <ul><li>P asikeitimas duomenimis ir informacija bei jos kokybė daro tiesioginę įtaką organizacijos veiklos efektyvumui, o duomenys yra traktuojami kaip esminis organizacijos turtas,  ypač svarbu, kad jie būtų prieinami reikiamiems asmenims reikiamu laiku ir tinkama forma. Tam įgyvendinti yra būtina apmokyti personalą naudotis duomenimis, jų modeliais, valdymo priemonėmis ir procesais. (Paliulis, 2003). </li></ul><ul><li>Perteklinės informacijos kiekis ne tik nepadidina efektyvumo, bet ir gali sumažinti darbuotojų gebėjimą sutelkti dėmesį į svarbiausias užduotis, kas savo ruožtu mažina darbo našumą (Ruževičius, 2007). </li></ul>
 5. 5. Tyrimas <ul><li>Empirinio tyrimo populiacija – 30 SD darbuotojų, kurie pagal savo kompetenciją darbo metu naudojasi šiuolaikinių inovatyvių technologijų teikiamomis galimybėmis. </li></ul><ul><li>Tyrimo imties dydis – 24 SD darbuotojai. </li></ul><ul><li>Imties dydis apskaičiuotas pagal formules: </li></ul><ul><li>Čia </li></ul><ul><ul><li>Z 2 - nuokrypis, kuris nustatomas priklausomai nuo pasikliovimo intervalo ( Z = 1,96); </li></ul></ul><ul><ul><li>p - imties variacija (visumos proporcija); </li></ul></ul><ul><ul><li>C 2 - tyrimo tikslumas; </li></ul></ul>
 6. 6. Tyrim o rezultatai (1) Atlikus tyrimą, buvo nustatyta, kad naujosios informacinės technologijos nėra reikšmingos Statistikos Departamento darbuotojų darbo našumui ( žr. 1pav. ). 1 pav. Statistikos Departamento darbuotojų darbo našumo įvertinimas
 7. 7. Tyrim o rezultatai (2) Vienas iš veiksnių yra laiko, skirto technologijos įsisavinimui, trūkumas. Daugelis SD darbuotojų IT/IS įsisavinimui skiria 2-4 valandas per darbo dieną ( žr. 2 pav. ). 2 pav. Laikas, skiriamas informacinių sistemų (IS) įsisavinimui per darbo dieną
 8. 8. Tyrim o rezultatai (3) <ul><li>Kitas svarbus veiksnys yra neaiški dokumentacija. 75 proc. respondentų nurodė, kad dokumentacijos lygis yra silpnas arba vidutiniškas. </li></ul><ul><li>Vartotojų grafinė sąsaja buvo įvardinta kaip i š vienas svarbių veiksnių ir 25 proc. respondentų įvertino ją kaip silpną ar labai silpną. Tačiau čia buvo atsižvelgta į tai, kiek laiko žmogus naudojasi minėta technologija arba sistema. </li></ul><ul><li>Išanalizavus šį kriterijų padaryta išvada, kad darbuotojo adaptacija prie naujos grafinės sąsajos vyksta iki 6 mėnesių, nes visi respondentai, kurie naudojasi sistema ne mažiau kaip 6 mėnesius vertina grafinę sąsaja vidutiniškai arba gerai. </li></ul>
 9. 9. Tyrimo rezultatai (4) <ul><li>Automatizacijos lygį 50 proc. respondentų įvertino kaip vidutinišką, o silpną ir gerą nurodė po 25 proc. respondentų. </li></ul><ul><li>Suskaičiavus vidutinius sistemų įvertinimus gauti tokie rezultatai: </li></ul>25,0 % 4,00 12,5 % 3,00 37,5 % 2,75 12,5 % 2,5 12,5 % 1,5 Respondentai procentine išraiška Vidutinis sistemų įvertinimas
 10. 10. Tyrimo rezultatai (5). Ryšių nustatymas <ul><li>Išanalizavus gautus duomenis nustatyti tam tikri ryšiai: </li></ul><ul><li>Nustatyta, kad dokumentacijos kokybė turi didelės įtakos darbo našumui. Apskaičiuotas neparametrinis koreliacijos koeficientas ( Spearman rank-order correlation coefficient ) yra 0,898. </li></ul><ul><li>Apskaičiuotas Spearman’o koreliacijos koeficientas tarp grafinės sąsajos ir darbo našumo (0,730). </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Iškelta hipotezė pasitvirtino tik iš dalies: didžioji dalis respondentų atsakė, kad naujųjų informacinių technologijų/sistemų diegimas/taikymas nepaveikė darbo našumo, t.y. Nors ir nesumažino, bet ir nepadidino. </li></ul><ul><li>Apskaičiavus neparametrinį koreliacijos koeficientą ( Spearman rank-order correlation coefficient) buvo nustatyta, kad svarbiausi veiksniai lemiantys darbuotojų darbo našumą yra dokumentacijos paruošimo lygis (0,898) ir sistemos veikimo stabilumas ( 0,921). </li></ul>Išvados
 12. 12. <ul><li>Dokumentacijos paruošimas turėtų būti detalesnis ir išsamesnis, kad darbuotojas galėtų greičiau gauti reikiamos informacijos, kurią galėtų panaudoti atlikdamas jam pavestas užduotis. </li></ul><ul><li>Diegiant sistemas, turėtų būti atsižvelgta į grafinės sąsajos patogumą. Kuriant grafinę sąsają reikėtų išanalizuoti darbuotojų poreikius ir atsižvelgti į jų pageidavimus ir pastabas. </li></ul><ul><li>Norint užtikrinti IS didesnį stabilumą, reikėtų atlikti nuodugnesnius sistemos modulių ir visos sistemos testavimo darbus. </li></ul>Pasiūlymai Apžvelgus gautus rezultatus, Statistikos Departamentui būtų naudinga atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
 13. 13. Pasiteiravimui, pastaboms, pasiūlymams, rašykite: Marius Mocevičius, el. paštas: mariusmocevicius @gmail.com Vladimiras Činčikas, el. paštas: vlcincikas @gmail.com
 14. 14. D ėkojame už dėmesį Klausimai?

×