Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NKUL 2015 - Vibeke Kløvstad og Morten Søby

276 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NKUL 2015 - Vibeke Kløvstad og Morten Søby

 1. 1. å   SLIK BLIR DEN SKANDINAVISKE SKOLEHVERDAGEN 2015-2020 MORTEN SØBY OG VIBEKE KLØVSTAD SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN
 2. 2. 3D-­‐teknologi  og  iPad  under   operasjoner  
 3. 3. Crea7ve  Commons  flickr-­‐bilde  av  Northern  Lights  over  Tromsø   •  Teknologi  for  å  styrke  faglig   læring   •  Systema4sk  utvikling  av   digitale  ferdigheter  hos   elevene   Målre&et  bruk  av  IKT  i  utdanning
 4. 4.   Delphi-­‐metoden:   •  60  inviterte  eksperter  har  vurdert  enormt   materiale   •  Systema7sk  iden7fisere  og  beskrive     muligheter  som  ligger  i  ’emerging’   teknologier.   Prognose  for  fremtiden  
 5. 5. Badges/mikroakkreditering   Læringsanalyse     Mobil  læring   MOOC-­‐er     NeOundervisning   Åpent  innhold   Åpne  lisenser   Personlige  læringsmiljøer   Eksterne  laboratorier   Virtuelle  laboratorier   Lærings-­‐   teknologi    
 6. 6. Mobilapper     3D-­‐video     NeObreO     Telepresence     Quan7fied  self   BYOD   Digital  bevaring     Omvendt  undervisning   Spillbasert  læring   Geografisk  intelligens   Forbruker-­‐   teknologi     Digitale     strategier    
 7. 7. Samarbeidsmiljøer   Kronerulling  på  neO     Digital  iden7tet   NeOdugnad   Sosial  intelligens   Kollek7v  intelligens   Sosial  graf   Sosiale  medier    
 8. 8. Tingenes  InterneO     NeOsky     MaskinoverseOelse  i  sann7d     Seman7ske  applikasjoner   Én  pålogging     RSS   3D-­‐print   InfoViz   Visuell  dataanalyse     Volumetriske  skjermer     Ne>-­‐   teknologi     Visualiserings-­‐   teknologi  
 9. 9. Åpen  maskinvare   Neste  gen.  baOerier   Tale  7l  tale   Virtuelle  assistenter   Trådløs  kra   Emosjonell  databeh.       Cellulære  neOverk   Elektrovibrasjon     Fleksible  skjermer     Geolokalisering   Stedsbaserte  tjenester   Maskinlæring   Mobilt  bredbånd     Naturlige  brukergrensesniO   Near  Field  Communica7ons   Muliggjørende   teknologi  
 10. 10. Aktuelle teknologier ETT ÅR ELLER MINDRE TO TIL TRE ÅR FIRE TIL FEM ÅR  •  BYOD  (Bring  Your  Own  Device)   •  NeOsky   •  Omvendt  undervisning   •  Spill  og  spillifisering   Crea7ve  Commons  flickr-­‐bilde  av  Mads  Boedker   •  Læringsanalyse   •  Tekno-­‐laboratorier   •  Åpent  innhold   •  Sosiale  neOverk   •  Tingenes  interneO   •  Robo7kk  og  programmering   •  Automa7sk  overseOelse   •  Teknologi  vi  har  på  oss  
 11. 11. ETT  ÅR  ELLER  MINDRE       Crea7ve  Commons  flickr-­‐bilde  av  benbohmer  
 12. 12. OMVENDT  UNDERVISNING       «      
 13. 13. LEGG  TIL  FILM  SPILL  FRA  HUNDSUND  
 14. 14. device     ”I    dag  er  det  over  seks  billioner   mobiltelefoner  i  verden!  Og  for  hver   enkeltperson  som  logger  på  interne:   via  en  datamaskin  er  det  2  personer   som  gjør  det  via  en  mobiltelefon!”     Ne>skyer  
 15. 15. Spill  og  spillbasert  læring   Crea7ve  Commons  flickr  photo  by  Mads  Boedker  
 16. 16.   Crea7ve  Commons-­‐bilde  av  Bosc  d'Anjou     •     
 17. 17. Åpent  innhold  (Open  content/Open   Educa7onal  Resources)  
 18. 18.   «I dag har jeg vært i India og Iran» Elever Kastellet skole 2013Photo:  Kastellet  skole     Sosiale  medier  
 19. 19. Teknologi  vi  har  på  oss  
 20. 20. Utviklingstrekk2015 Utviklingstrekk 3 – 5 år Utviklingstrekk 5 år eller mer •  ØKENDE  BRUK  AV  DIGITALE  PRØVER   •  NYE  PERSPEKTIVER  PÅ  LÆRERROLLEN   •  ELEVENE  SOM  PRODUSENTER   •  ÅPENT  INNHOLD   •  HVORDAN  SKOLEN  FUNGERER   •  LÆRINGSANALYSE   •  NYE  YRKER  I  SKOLEN   •  HYBRIDMODELLER  FOR  LÆRING   •  DIGITALE  ENHETER  MED  NYE   GRENSESNITT   Flickr  Photo  via  Crea7ve  Tools     Utviklingstrekk 1- 2 år
 21. 21. Deviktigste Utfordringene2015 LØSBARE UTFORDRINGER: VANSKELIGE UTFORDERINGER: KOMPLEKSE UTFORDRINGER •  Skape  auten7ske  læringsopplevelser   •  Integrere  teknologi  i  lærerutdanningen   •  Gi  form  7l  begrepet  digital  kompetanse       •  Sammensmeltning  av  ”blended,  formal  a informal”  læring   •  Implementere  kunnskap  og  framgang  fra andre  samfunnsområder   •  Integrere  personifisert  læring     •  Skape  systemisk  poli7kk  og  synergier  for   bedre  læring   •  Sørge  for  at  utdanningen  fortsaO  oppleve som  relevant   •  Skalere  læringsinnovasjon  Flickr  Photo  via  DoES  Liverpool  
 22. 22. iktsenteret.no cc licensed flickr photo by Marina Cast.: http://flickr.com/photos/marinacast/3878053449/  

×